Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Ar yra skirtumas tarp Dievo valios vykdymo ir tarnavimo Jam?

Ar yra skirtumas tarp Dievo valios vykdymo ir tarnavimo Jam? Jeigu taip, tai kada ir koks, jeigu ne, tai kodėl yra du skirtingi žodžiai?


Algimantas
2006-04-12 11:19:42

Komentarai

Mielieji, štai kiek daug yra atsakymų, tik nė vienas neatsako į mano pateiktus klausimus. Pabandykite dar kartą pasamprotauti atidžiau perskaitę klausimus ir pateikdami savo mintis.

Algimantas
2006-04-14 10:15:25Teesie žmogaus širdis tik dievo valdose
kur atpažįstu savo tėvą iš to kaip meilei lenkia jis mane
ir težinau tik vieną būdą vykdyti tarnystę tėvui:
jo meilei leisti pasilikti mūsų širdyse.

Suleima
2006-04-14 00:24:18Jei tas,kuris aukštai , ištars : vykdyk ir tarnauk ,ar tu pamilsi jį kaip tėvą?

lapeliui aksominio žodž
2006-04-13 18:24:39Ir palaimingą skausmo valandą
kuri akimirką pavirsta amžinybe
sparnuotą tavo balsą aš vejuos
ir kuždesį girdžiu pro žodžių šydą
mes susitikim ties mėnulio
valanda
kai jojo ašmenys sūpuoklėmis pakibę
galbūt rytoj o galbūt niekada
taip atsitinka kai dangus prabyla
mes susitikim žodžių maldoje
kuomet dievulis ties žmogaus širdim pasviręs
meilingu šnabždesiu ir glamone švelnia
kas reikia sujungia o kas nereikia skiria
o palaiminga skausmo valanda
ar ne ar ne ar ne


kukučio rožė
2006-04-13 16:03:08laisvės ir valios turime tiek ,kiek ir visi padarai,tik kvailumo gal kiek daugiau

kukutis
2006-04-13 13:38:36Taip, mielas Kukuti, tu esi arti tiesos. Bet mano klausimas yra skirtas ne gamtai, neturinčiai LAISVOS VALIOS, bet žmogui, vieninteliam iš visos gamtos gavusiam LAISVĄ VALIĄ IŠ TĖVO KAIP NUOSTABIAUSIĄ DOVANĄ. Ir kaip ir kada šitoks LAISVAVALIS TVARINYS GALI DIEVO VALIĄ IR VYKDYTI, IR TARNAUTI...

Algimantas
2006-04-13 12:57:14Nei pirmas ,nei antras dievų valios nevykdė ,nes dievų dėsnis šiuo klausimu kitoks .Žemės plotas yra nenualinamas tik tada,jei jame tvarkosi dievai ,tai yra ,jei jame esti didžiulė augalų ir gyvūnų įvairovė.Pažvelk žmogau į miško tankmę.Ji be poilsio duoda derlių jau milijonus metų,nes čia tvarkosi išmanantys.

kukutis
2006-04-13 12:18:18rimantui ... yra vykdomas per tarnystę DIEVO KURINIJAI...

klaustukas
2006-04-13 12:04:34Taip, mielas Vaidai, tu esi visiškai teisus. Dievo valios vykdymas yra daug platesnis dalykas negu tarnavimas.
Dievo valią mes galime vykdyti bet kur ir bet kada, kada savo veiksmais atitinkame, kaip tu sakai, Dievo keliamus kriterijus. Kad būtų aiškiau pateiksiu tokį pavyzdį.
Ateina pavasaris. Atgyja žemė. Reikia berti sėklą į žemę, kad duotų naują grūdą, naują derlių. Vienas ūkininkas beria tą sėklą ir kitas bėria. Abu dirba išsijuosę. Tik vienas prieš tai porą metų laikė dirvą be derliaus, leido dirvai atsigauti, pailsėti, o antras kiek tik išgalėjo sunkė iš tos dirvos derlių. Ir kada šiais metais ėmė kaltis grūdas, antrasis ūkininkas dar ir chemikalų užpurškė. Dirbo išsijuosęs. Ir sulaukė gausaus derliaus. Džiaugėsi juo. Pirmasis irgi sulaukė gero derliaus, kad ir be chemikalų. Tik vienas iš jų Dievo valią vykdė, o antrasis ne. Kodėl? Pamąstykit!
Jeigu gyveni DORAI, SU MEILE, TIESOJE IR GAILESTINGUME, TAI TU DIEVO VALIĄ VYKDAI. JEIGU DIRBI SĄŽININGAI - TU DIEVO VALIĄ VYKDAI. JEIGU SIEKI PAŽINTI DIEVO KŪRINIJĄ IR PATIRTI TĖVĄ - TU DIEVO VALIĄ VYKDAI. JEIGU SIEKI BENDRAUTI IR BENDRAUJI SU TĖVU - TU DIEVO VALIĄ VYKDAI. Bet tą darai TURĖDAMAS TIKSLĄ BŪTI NET IR TOKS TOBULAS, KOKS TOBULAS YRA TĖVAS.
Tačiau, kada imi tą tikslą REALIZUOTI TAPDAMAS NET IR TOKIU TOBULU, KOKS TOBULAS YRA TĖVAS, TADA TU IMI TARNAUTI, veikti taip, kaip veikia Tėvas. Dalindamas SAVE KITIEMS.
Tarnavimas yra Dievo valios vykdymas DARANT GERUS DARBUS KITIEMS NESIEKIANT JOKIO ATLYGIO SAU.
Tai, kaip Vaidas sako, paaukojimas savo darbo Dievui.
Kada tu dirbi sąžiningai ir už tai gauni pelnytą darbo užmokestį, tada tu ne tarnauji, bet dirbi dėl savojo gerbūvio. Ir sąžiningas darbo atlikimas ir sudaro Dievo valios vykdymą. O kada tu imi jau po šito darbo dar ką nors padaryti gera savo sielos broliams ir seserims be jokio išskaičiavimo, kad tau atlygins, tai jau ir sudarys tavo TARNAVIMĄ, NES TARNAVIMAS VISADA YRA NEMOKAMAS.
Ir jeigu kas nors sako, kad neturi galimybių tarnauti, tai netiesa, nes kiekvienas gali padaryti ką nors gera nesiekdamas jokio atpildo už tą padarytą gera. Net savo dalį uždirbtų lėšų paskirdamas kilniam kūrinijos šviesinimui, paremdamas tuos, kurie yra atsidavę tik tokiam dvasiniam tarnavimui ir evangelijos skelbimui. Ir tai jau bus tavo TARNAVIMO indėlis ir tuo pačiu DIEVO VALIOS VYKDYMAS.
Tarnavimas VISADA yra Dievo valios vykdymas, bet nevisada Dievo valios vykdymas yra TARNAVIMAS.
Dievo valios vykdymas gali būti tiek kitų, tiek ir savo gerbūviui, tuo tarpu tarnavimas VISADA yra tik KITŲ GERBŪVIUI. Bet, kaip ir žemiškoje mylinčioje šiemoje, taip ir dieviškoje šeimoje, kuo didesnis gerbūvis šeimoje, tuo didesnis gerbūvis ir kiekvinam jos nairiui. Tuo pačiu ir TAU. Dėl to TARNAUDAMAS kūrinijai, tu TARNAUJI NETIESIOGIAI IR SAU.
Tarnavimas, kaip niekas kitas grūdina asmenybės charakterį, nes tik tarnaudama asmenybė ima panašėti į Tėvą. Dėl to be tarnavimo asmens TVIRTAS AUGIMAS, JO VYSTYMASIS YRA NEĮMANOMAS.
Štai dėl ko Tėvo evoliucinis mirtingojo tobulinimo planas sudaro įsisavintų žinių pritaikymą TARNAUJANT, t.y. ATIDUODANT DALĮ SAVĘS AR VISĄ SAVE, tai priklauso nuo ĮTIKIKĖJIMO GILUMO, TARNAVIMUI.
TIK TARNAVIMO DĖKA VYKDANT TĖVO VALIĄ GALI SKANDŽIAI VEIKTI VISA KŪRINIJA SU TĖVU PRIEŠAKYJE.
O mes šitą tik mokomės daryti. Bet su kiekvienu vis labiau ir labiau įsisavintu nauju žingsniu tarnavime, mūsų pasitikėjimas Tėvu augs ir mūsų noras tarnauti gilės, kad mes vis labiau ir labiau imsime suvokti tarnavimo prasmę kaip šeimos tarpussavio veiklos pagrindą, ant kurio galime atsistoti jau šiandien. Ir tvirtai. Su atrastu Tėvu savyje.

Algimantas
2006-04-13 10:28:31Klaustukui. Gal vietoje klaustukų išgirsime ir paties nuomonę.

rimantas
2006-04-13 09:17:25
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal