Nauja - ryškesnė - Rojaus Trejybės suteikta šviesa nerengiant laidotuvių

Spausdinti

Mielieji, aš perkeliu iš pirmadieninės maldos vieną dalį, kuri pateikia NAUJĄ – DAR RYŠKESNĘ – EVOLIUCINĘ ŠVIESĄ mūsų planetoje – Urantijoje – daugiau apie tai galite sužinoti, pasiklausydami įrašų iš Urantijos grupės užsiėmimo 2012 m. gruodžio 28 dieną, ir gyvųjų pamaldų Vilniuje, 2012 m. gruodžio 29 dieną, ir Kaune – 2012 m. gruodžio 30 dieną .
----------------------
Ką tik iškeliavo iš šio pasaulio mano dvasios brolis, kuris žemiškąja prasme buvo mano GIMDYTOJAS. Ir aš pasirūpinau, kad jo kūnas būtų kremuotas, o pelenus aš išbersiu į upelį jo mieste kitą savaitę, nelaidodamas jo, ir jokių atminimo pietų nerengdamas, NES KAS GI gi rengia atminimo pietus tam, kuris yra GYVAS – VĖL PRIKELTAS NET AUKŠTESNIU PAVIDALU NEGU GYVENO URANTIJOJE. 

ŠITOKIU BŪDU AŠ PRADĖJAU NAUJĄ ETAPĄ MŪSŲ PLANETOJE – SĄMONINGAI ĮGYVENDINAU MAN ROJAUS TREJYBĖS PAVESTĄ MANOSIOS MISIJOS DALĮ, KURI NUMATĖ, KAD ATSISAKYČIAU NET MENKIAUSIO SU TRADICINĖMIS LAIDOTUVĖMIS SUSIJUSIO RENGINIO, NET PIETŲ. 

AŠ MELDŽIU, KAD ŠITUO PASEKTŲ IR KITI URANTAI, KURIE TURĖS PAKANKAMAI GYVO RYŠIO SU ROJAUS TREJYBE, KAD IŠDRĮSTŲ PRIIMTI IR ĮGYVENDINTI TOKĮ SPRENDIMĄ, KAI TAMSI APLINKA SPAUS LAIKYTIS TAMSOS TAIP STROPIAI SAUGOMŲ NEGYVŲ – IR KENKSMINGŲ DVASIAI – TRADICIJŲ, KAD TIK ŠVIESA NESKLISTŲ IŠ VISO, IR GYVYBĖS GYVENIME TAIP PAT NELIKTŲ IŠ VISO – TIK NEGYVI RITUALAI IR DOGMŲ IŠPAŽINIMAS. 
Aš meldžiu, kad šis mano dvasios brolis po pažadinimo sielos tapatybės pavidalu sužinotų, kad aš sąmoningai nerengiau ne tik laidotuvių, bet net ir atminimo pietų, ir tai jį nudžiugintų, kad šitaip ir jis prisidėjo prie NAUJOJO etapo žmonijos evoliuciniame žengime į dvasinės brolystės ir gyvos šviesos įsiviešpatavimą Urantijoje sutinkamai su TAVUOJU EVOLIUCIJOS PLANU. 
Aš meldžiu, kad tie mūsų broliai ir sesės DVASIOJE, kurie dar visai neseniai buvo kartu su mumis, tačiau kurie jau iškeliavo į kitą – aukštesnį lygį – taip pat materialiuose ir realiuose pasauliuose, drąsiai ir ryžtingai žengtų šituo savosios morontinės-sielos tapatybės vystymosi keliu, GYVUOJU-PATIRTINIU keliu, atsiduodami tik tavo vedimui, jį vis stipriau pajausdami, kada šitame kelyje jų nauji patyrimai jiems dar kartą patvirtina šito kelio teisingumą ir prasmę visos kūrinijos šviesėjimo labui.
Mes meldžiame, kad šitame sielos kelyje, mes ir patys DAR DAUGIAU pasitikėtume tavuoju vedimu iš vidaus, kad šitame kelyje vis giliau ir tikriau suvoktume, kad jokios mirties NĖRA, IR BŪTI NEGALI, KAS TIK EINA ATSIDAVĘS TAVO VEDIMUI IR JUO VIS LABIAU PASITIKI. 
Todėl mes meldžiame ir mūsų broliams ir sėsėms DVASIOJE, žengiantiems morontiniu lygiu po prisikėlimo, dar didesnio pasitikėjimo tavimi, kad savo kelyje jie būtų tavo atvaizdai JŲ APLINKAI, net ir taip, kaip savo aplinkai tavo atspindžiais mes siekiame būti čia, Urantijoje, iš meilės ir laisva valia skleisdami tavo šviesą visų labui.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas 

* * *

Nuotraukose, ypač iš arčiau, kapsulė su pelenais atrodo gana didelė, tuo tarpu iš tikrųjų jos matmenys yra tokie:

skersmuo - 155 mm

aukštis - 205 mm

dangtelio skersmuo - 105 mm

svoris - apie 400gr. Aliuminis

Kapsulė buvo pripildyta pelenų maždaug 2/3 tūrio, ir svoris buvo nemažas,

taip iš akies nustačiau, laikydamas rankose, kai aš nemažai esu daręs pratimų su 5,5kg

hanteliais, tai čia buvo apie 3-3,5 kg. Todėl akivaizdu, kad šitų pelenų yra

gana didelis TANKIS, nes medžio anglies pelenai, man atrodo, būtų daug

lengvesni, tokio paties tūrio.

Krematoriumas išduoda pažymą apie žmogaus palaikų kremavimą, kur parašyta.

Data ir Nr.

Šiuo patvirtinama, kad buvo kremuoti žmogaus palaikai.

1. Kremuto asmens duomenys:

vardas, pavardė, asmens kodas

2.Kremasvimo pagrindas:

raštiškas patvirtinimas

3. Žmogaus palaikų kremavimo registracija Nr....

Krematoriumui būtinas asmens, kuris rašo prašymą kremuoti palaikus, gimimo

liudijimas, kad būtų juridiškai įrodoma giminystė, arba notaro patvirtintas

įgaliojimas, kad tas asmuo yra iškeliavusiojo valios vykdytojas, įgaliotas

Testamenu, kuriame jau pats Testamento sudarytojas išreiškė savo valią,  kad

būtų kremuotas, ir ką įgaliojo jo valią įvykdyti.

Jeigu šeimoje yra dar kitų narių - kai Testamentu nėra išreikšta jokios

nuostatos dėl kremavimo - tuomet turi būti jų raštiškas pritarimas palaikų

kremavimui.

 

Svalia įteka i Lėvens upę, tolumoje tiltas per Lėvenį

Kapsulė stambesniu planu

Arkinis tiltas per Svalia, nuo šio upelio ir miesto pavadinimas - PASVALYS

Svalios putojantis vanduo prieš pat santaką į Lėvens upę

Svalios slenkstis prieš santaką

Svalios vanduo įtekėjęs į Lėvenį keičia kryptį

Svalios vanduo Lėvenyje kitokios spalvos, jame daugiau smėlio, molio

priemaišų, tad vanduo šviesesnis už Lėvens

Tolumoje du balti taškai - gulbė ir gulbinas, žmogaus gyvas grožio simbolis

Abi gulbės plaukia lanku, kurį apibrežia Svalios vanduo Lėvens

vandenyje, arčiau manęs

Simbolinis GROŽIO GYVAS PAMINKLAS GYVYBEI - tam, kuris išėjo į

ryškesnės šviesos pasaulį, kuris yra pažadintas ir GYVAS

Žmogaus kūno materijos PABAIGA

Putojantis Svalios vanduo prieš santaką į Levenį, kur ir išpyliau

BAIGTINĘ MATERIALAUS KŪNO IŠRAIŠKĄ - PELENUS. 

Kur jie yra DABAR, PASAKYTI NEGALI nė vienas visame pasaulyje,

nes pelenus Svalia iškart nuplukdė į Lėveni, Lėvuo - toliau į Mušą, o Muša Latvijoje prie Bauskes miesto

susiliejo su Memeles upe ir sukurė Lielupės upę, kuri savo vandenis nuneše į

Baltijos jūrą. Kur yra dabar pelenai nenustatys niekas, nes vis naujas

vanduo teka ir teka, net ir toje vietoje, kur pelenus išpyliau, to paties

vandens, NEBĖRA, toje vietoje KITAS vanduo. 

O kam gi reikia prikeltam ir gyvam žinoti, kur yra jo buvęs materialus kūnas?

 

Spausdinti
Grįžti atgal