Knygos tekstas

Spausdinti

 
Knygos tekstas Internete  ↓

Knygos dalys   

I DALIS

CENTRINĖ VISATA IR SUPERVISATOS
Parengta Supervisatos Asmenybių Uversos Korpuso, veikiančio įgaliojus Orvontono Dienų Seniesiems

II DALIS

VIETINĖ VISATA
Parengta Vietinės Visatos Asmenybių Nebadono Korpuso, veikiančio įgaliojus Salvingtono Gabrieliui

III DALIS

URANTIJOS ISTORIJA
Šiuos dokumentus parengė Vietinės Visatos Asmenybių Korpusas, veikiantis Salvingtono Gabrielio įgaliojimu

IV DALIS

JĖZAUS GYVENIMAS IR MOKYMAI
Šitą dokumentų grupę parengė Urantijos tarpinių būtybių komisija iš dvylikos narių, veikusi apreiškimo vadovo Melkizedeko priežiūroje.
Šito pasakojimo pagrindą pateikė viena iš antrinių tarpinių būtybių,
kuri kažkada buvo paskirta Apaštalo Andriejaus viršžmogiškajai apsaugai.

 


Dokumentų pavadinimai

 

  Dokumentas   Autorius   Puslapis
  Įvadas   Dieviškasis Patarėjas  
  I DALIS. CENTRINĖ VISATA IR SUPERVISATOS  
1. Visuotinis Tėvas  Dieviškasis Patarėjas 21
2. Dievo prigimtis   Dieviškasis Patarėjas 33
3. Dievo požymiai   Dieviškasis Patarėjas 44
4. Dievo ryšys su visata   Dieviškasis Patarėjas 54
5. Dievo ryšys su individu   Dieviškasis Patarėjas 62
6. Amžinasis Sūnus   Dieviškasis Patarėjas 73
7. Amžinojo Sūnaus ryšys su visata   Dieviškasis Patarėjas 81
8. Begalinė Dvasia   Dieviškasis Patarėjas 90
9. Begalinės Dvasios ryšys su visata  Dieviškasis Patarėjas 98
10. Rojaus Trejybė   Visuotinis Cenzorius 108
11. Amžinoji Rojaus Sala   Išminties Tobulintojas 118
12. Visatų visata   Išminties Tobulintojas 128
13. Rojaus šventosios sferos   Išminties Tobulintojas 143
14. Centrinė ir dieviškoji visata   Išminties Tobulintojas 152
15. Septynios supervisatos   Visuotinis Cenzorius 164
16. Septynios Pagrindinės Dvasios   Visuotinis Cenzorius 184
17. Septynios Aukščiausiųjų Dvasių grupės   Dieviškasis Patarėjas 197
18. Aukščiausiosios Trejybės Asmenybės   Dieviškasis Patarėjas 207
19. Iš Trejybės Kilusios Lygiavertės Būtybės   Dieviškasis Patarėjas 214
20. Dievo Rojaus Sūnūs   Išminties Tobulintojas 223
21. Rojaus Sūnūs Kūrėjai   Išminties Tobulintojas 234
22. Sutrejybinti Dievo Sūnūs   Galingasis Žinianešys 243
23. Atsiskyrusieji Žinianešiai   Dieviškasis Patarėjas 256
24. Begalinės Dvasios Aukščiausiosios Asmenybės   Dieviškasis Patarėjas 264
25. Erdvės Žinianešių gausybės   Vienas Aukštai Valdžioje 273
26. Centrinės visatos tarnaujančiosios dvasios   Išminties Tobulintojas 285
27. Pirminių supernafimų tarnavimas   Išminties Tobulintojas 298
28. Supervisatų tarnaujančiosios dvasios   Galingasis Žinianešys 306
29. Visatos Energijos Reguliuotojai   Visuotinis Cenzorius 319
30. Didžiosios visatos asmenybės   Galingasis Žinianešys 330
31. Užbaigtumo Korpusai   Dieviškasis Patarėjas ir Vienas Be Vardo ir Skaičiaus 345
       
  II DALIS. VIETINĖ VISATA    
       
32. Vietinių visatų evoliucija   Galingasis Žinianešys 357
33. Vietinės visatos administracija   Archangelų Vadovas 366
34. Vietinės visatos Motina Dvasia   Galingasis Žinianešys 374
35. Vietinės visatos Dievo Sūnūs   Archangelų Vadovas 384
36. Gyvybės Nešėjai   Sūnus Vorondadekas 396
37. Vietinės visatos asmenybės   Spindinčioji Vakaro Žvaigždė 406
38. Vietinės visatos tarnaujančiosios dvasios   Melkizedekas 418
39. Serafinės gausybės   Melkizedekas 426
40. Kylantieji Dievo Sūnūs   Galingasis Žinianešys 443
41. Vietinės visatos fiziniai aspektai   Archangelas 455
42. Energija – protas ir materija   Galingasis Žinianešys 467
43. Žvaigždynai   Malavatija Melkizedekas 485
44. Dangiškieji Meistrai   Archangelas 497
45. Vietinės sistemos administracija   Melkizedekas 509
46. Vietinės sistemos būstinės   Archangelas 519
47. Septyni gyvenamieji pasauliai   Spindinčioji Vakaro Žvaigždė 530
48. Morontinis gyvenimas   Archangelas 541
49. Apgyvendinti pasauliai   Melkizedekas 559
50. Planetų Princai   Antrinis Lanonandekas 572
51. Planetų Adomai   Antrinis Lanonandekas 580
52. Planetinės mirtingųjų epochos   Galingasis Žinianešys 589
53. Liuciferio maištas   Manovandetas Melkizedekas 601
54. Liuciferio maišto problemos   Galingasis Žinianešys 613
55. Šviesos ir gyvenimo sferos   Galingasis Žinianešys 613
56. Visuotinė Vienybė   Galingasis Žinianešys ir Makiventa Melkizedekas 637
       
  III DALIS. URANTIJOS ISTORIJA    
       
57. Urantijos kilmė   Gyvybės Nešėjas 651
58. Gyvybės įkūrimas Urantijoje   Gyvybės Nešėjas 664
59. Jūrinės gyvybės era Urantijoje   Gyvybės Nešėjas 672
60. Urantija ankstyvosios sausumos gyvybės eroje   Gyvybės Nešėjas 685
61. Žinduolių era Urantijoje   Gyvybės Nešėjas 693
62. Pirmykščio žmogaus aušros rasės   Gyvybės Nešėjas 703
63. Pirmoji žmogiškoji šeima   Gyvybės Nešėjas 711
64. Evoliucinės spalvotosios rasės   Gyvybės Nešėjas 718
65. Evoliucijos kontrolė iš viršaus   Gyvybės Nešėjas 730
66. Urantijos Planetos Princas   Melkizedekas 741
67. Planetos maištas   Melkizedekas 754
68. Civilizacijos aušra   Melkizedekas 763
69. Primityviosios žmogiškosios institucijos   Melkizedekas 772
70. Žmogiškojo valdymo evoliucija   Melkizedekas 783
71. Valstybės išsivystymas   Melkizedekas 800
72. Kaimyninės planetos valdymas   Melkizedekas 808
73. Edeno Sodas   Solonija 821
74. Adomas ir Ieva   Solonija 828
75. Adomo ir Ievos pražanga   Solonija 839
76. Antrasis Sodas   Solonija 847
77. Tarpiniai Tvariniai   Archangelas 855
78. Violetinė rasė laikmečiu po Adomo   Archangelas 868
79. Anditų ekspansija Rytuose   Archangelas 878
80. Anditų ekspansija Vakaruose   Archangelas 889
81. Šiuolaikinės civilizacijos vystymasis   Archangelas 900
82. Santuokos evoliucija   Serafimų Vadovas 913
83. Santuokos institutas   Serafimų Vadovas 922
84. Santuoka ir šeimyninis gyvenimas   Serafimų Vadovas 931
85. Garbinimo kilmė   Spindinčioji Vakaro Žvaigždė 944
86. Religijos ankstyvoji evoliucija   Spindinčioji Vakaro Žvaigždė 950
87. Vėlių kultai   Spindinčioji Vakaro Žvaigždė 958
88. Fetišai, talismanai, ir magija   Spindinčioji Vakaro Žvaigždė 967
89. Nuodėmė, auka, ir atpirkimas   Spindinčioji Vakaro Žvaigždė 974
90. Šamanizmas – kerėtojai ir žyniai   Melkizedekas 986
91. Maldos evoliucija   Tarpinių Būtybių Vadovas 994
92. Vėlesnė religijos evoliucija   Melkizedekas 1003
93. Makiventa Melkizedekas   Melkizedekas 1014
94. Melkizedeko mokymai Rytuose   Melkizedekas 1027
95. Melkizedeko mokymai Levante   Melkizedekas 1042
96. Jahvė – hebrajų Dievas   Melkizedekas 1052
97. Sampratos apie Dievą evoliucija tarp hebrajų   Melkizedekas 1062
98. Melkizedeko mokymai Vakaruose   Melkizedekas 1077
99. Religijos visuomeninės problemos   Melkizedekas 1086
100. Religija žmogiškajame patyrime   Melkizedekas 1094
101. Tikroji religijos prigimtis   Melkizedekas 1104
102. Religinio įtikėjimo pamatai   Melkizedekas 1118
103. Religinio patyrimo tikrovė   Melkizedekas 1129
104. Sampratos apie Trejybę augimas   Melkizedekas 1143
105. Dievybė ir tikrovė   Melkizedekas 1152
106. Tikrovės visatos lygiai   Melkizedekas 1162
107. Minties Derintojų kilmė ir prigimtis   Atsiskyrusysis Žinianešys 1176
108. Minties Derintojų misija ir tarnavimas   Atsiskyrusysis Žinianešys 1185
109. Derintojų ryšys su visatos tvariniais   Atsiskyrusysis Žinianešys 1195
110. Derintojų ryšys su individualiais mirtingaisiais   Atsiskyrusysis Žinianešys 1203
111. Derintojas ir siela   Atsiskyrusysis Žinianešys 1215
112. Asmenybės išlikimas   Atsiskyrusysis Žinianešys 1225
113. Serafiniai likimo sargai   Serafimų Vadovas 1241
114. Serafinis planetinis valdymas   Serafimų Vadovas 1250
115. Aukščiausioji Būtybė   Galingasis Žinianešys 1260
116. Visagalis Aukščiausiasis   Galingasis Žinianešys 1268
117. Dievas Aukščiausiasis   Galingasis Žinianešys 1278
118. Aukščiausiasis ir Galutinysis   Galingasis Žinianešys 1294
119. Kristaus Mykolo savęs padovanojimai   Vakaro Žvaigždžių Vadovas 1308
       
  IV DALIS. JĖZAUS GYVENIMAS IR MOKYMAI    
       
120. Mykolo savęs padovanojimas Urantijoje   Mantutija Melkizedekas 1323
121. Mykolo savęs padovanojimo laikai   Tarpinių Būtybių Komisija 1332
122. Jėzaus gimimas ir kūdikystė   Tarpinių Būtybių Komisija 1344
123. Jėzaus ankstyvoji vaikystė   Tarpinių Būtybių Komisija 1355
124. Vėlesnioji Jėzaus vaikystė   Tarpinių Būtybių Komisija 1366
125. Jėzus Jeruzalėje   Tarpinių Būtybių Komisija 1377
126. Šie dveji lemiami metai   Tarpinių Būtybių Komisija 1386
127. Paauglystės metai   Tarpinių Būtybių Komisija 1395
128. Jėzaus ankstyvoji vyrystė   Tarpinių Būtybių Komisija 1407
129. Jėzaus vėlesnis suaugusiojo gyvenimas   Tarpinių Būtybių Komisija 1419
130. Pakeliui į Romą   Tarpinių Būtybių Komisija 1427
131. Pasaulio religijos   Tarpinių Būtybių Komisija 1442
132. Viešnagė Romoje   Tarpinių Būtybių Komisija 1455
133. Sugrįžimas iš Romos   Tarpinių Būtybių Komisija 1468
134. Pereinamieji metai   Tarpinių Būtybių Komisija 1483
135. Jonas Krikštytojas   Tarpinių Būtybių Komisija 1496
136. Pakrikštijimas ir tos keturiasdešimt dienų   Tarpinių Būtybių Komisija 1509
137. Belaukiant Galilėjoje   Tarpinių Būtybių Komisija 1524
138. Karalystės pasiuntinių rengimas   Tarpinių Būtybių Komisija 1538
139. Dvylika apaštalų   Tarpinių Būtybių Komisija 1548
140. Šių dvylikos įšventinimas   Tarpinių Būtybių Komisija 1568
141. Viešojo darbo pradžia   Tarpinių Būtybių Komisija 1587
142. Perėjimo šventė Jeruzalėje   Tarpinių Būtybių Komisija 1596
143. Einant per Samariją   Tarpinių Būtybių Komisija 1607
144. Gilbojoje ir Dekapolyje   Tarpinių Būtybių Komisija 1617
145. Keturios kupinos įvykių dienos Kapernaume   Tarpinių Būtybių Komisija 1628
146. Pirmoji pamokslavimo kelionė Galilėjoje   Tarpinių Būtybių Komisija 1637
147. Tarpinis apsilankymas Jeruzalėje   Tarpinių Būtybių Komisija 1647
148. Evangelininkų mokymas Betsaidoje   Tarpinių Būtybių Komisija 1657
149. Antroji pamokslavimo kelionė   Tarpinių Būtybių Komisija 1668
150. Trečioji pamokslavimo kelionė   Tarpinių Būtybių Komisija 1678
151. Laukdami ir mokydami pajūryje   Tarpinių Būtybių Komisija 1688
152. Įvykiai, vedantys į Kapernaumo krizę   Tarpinių Būtybių Komisija 1698
153. Krizė Kapernaume   Tarpinių Būtybių Komisija 1707
154. Paskutiniosios dienos Kapernaume   Tarpinių Būtybių Komisija 1717
155. Bėgimas per Galilėjos šiaurę   Tarpinių Būtybių Komisija 1725
156. Viešnagė Tyre ir Sidone  Tarpinių Būtybių Komisija 1734
157. Pilypo-Cezarėjoje  Tarpinių Būtybių Komisija 1743
158. Transfigūracijos Kalnas  Tarpinių Būtybių Komisija 1752
159. Kelionė po Dekapolį  Tarpinių Būtybių Komisija 1762

160.

Rodanas iš Aleksandrijos  Tarpinių Būtybių Komisija 1772

161.

Tolesnės diskusijos su Rodanu Tarpinių Būtybių Komisija 1783

162.

Tabernakulių šventėje Tarpinių Būtybių Komisija 1788

163.

Šių septyniasdešimties įšventinimas Magadane Tarpinių Būtybių Komisija 1800

164.

Atsidavimo šventėje Tarpinių Būtybių Komisija 1809

165.

Perėjos misija prasideda Tarpinių Būtybių Komisija 1817

166.

Paskutinis apsilankymas šiaurinėje Perėjoje Tarpinių Būtybių Komisija 1825

167.

Apsilankymas Filadelfijoje Tarpinių Būtybių Komisija 1833

168.

Lozoriaus prisikėlimas Tarpinių Būtybių Komisija 1842

169.

Paskutinysis mokymas Peloje Tarpinių Būtybių Komisija 1850

170.

Dangaus karalystė Tarpinių Būtybių Komisija 1858

171.

Pakeliui į Jeruzalę Tarpinių Būtybių Komisija 1867

172.

Ėjimas į Jeruzalę Tarpinių Būtybių Komisija 1878

173.

Pirmadienis Jeruzalėje Tarpinių Būtybių Komisija 1888

174.

Antradienio rytas šventykloje Tarpinių Būtybių Komisija 1897

175.

Paskutinioji kalba šventykloje Tarpinių Būtybių Komisija 1905

176.

Antradienio vakarą ant Alyvų kalno Tarpinių Būtybių Komisija 1912

177.

Trečiadienis, poilsio diena Tarpinių Būtybių Komisija 1920

178.

Paskutinioji diena stovykloje Tarpinių Būtybių Komisija 1929

179.

Paskutinioji vakarienė Tarpinių Būtybių Komisija 1936

180.

Atsisveikinimo kalba Tarpinių Būtybių Komisija 1944

181.

Paskutinieji pamokymai ir perspėjimai Tarpinių Būtybių Komisija 1953

182.

Getsemanėje Tarpinių Būtybių Komisija 1963

183.

Jėzaus išdavimas ir suėmimas Tarpinių Būtybių Komisija 1971

184.

Sanhedrino teisme Tarpinių Būtybių Komisija 1978

185.

Teismas pas Pilotą Tarpinių Būtybių Komisija 1987

186.

Prieš pat nukryžiavimą Tarpinių Būtybių Komisija 1997

187.

Nukryžiavimas Tarpinių Būtybių Komisija 2007

188.

Laikas kapavietėje Tarpinių Būtybių Komisija 2012

189.

Prisikėlimas Tarpinių Būtybių Komisija 2020

190.

Morontiniai Jėzaus apsireiškimai Tarpinių Būtybių Komisija 2029

191.

Apsireiškimai apaštalams ir kitiems lyderiams Tarpinių Būtybių Komisija 2037

192.

Apsireiškimai Galilėjoje Tarpinių Būtybių Komisija 2045

193.

Paskutinieji apsireiškimai ir pakilimas Tarpinių Būtybių Komisija 2052

194.

Tiesos Dvasios padovanojimas Tarpinių Būtybių Komisija 2059

195.

Po Pentakosto Tarpinių Būtybių Komisija 2069

196.

Jėzaus įtikėjimas Tarpinių Būtybių Komisija 2087
Spausdinti
Grįžti atgal