44. Algimanto evangelija, 2014 06 13

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Manoji evangelija, 2014 06 13

Jėzus Kristus – Nebadono Vietinės Visatos Sūnus Kūrėjas, Mykolas, prieš du tūkstančius metų atnešė NAUJOS KOKYBĖS GERĄJĄ NAUJIENĄ – EVANGELIJĄ – DIEVO TĖVYSTĖ, ŽMONIŲ BROLYSTĖ. Ši geroji naujiena buvo nepaprasto ryškumo šviesa, kad jos nebuvo galima nors kiek tapatinti su iki tol viešpatavusia žmonijos bet kurioje grupėje samprata – moraline budistine, pagoniška stabų daugiadievyste, ar hebrajiška Jahve. Čia reikėjo pradėti suprasti asmeninio Tėvo veikimą – Jis myli visus – tiek žydus, tiek pagonis – o tai didžiulis stresas ir milžiniško akinančio ryškumo šviesa žydui, kad Tėvas nelaiko žydų išskirtiniais, vertingesniais už pagonis. Ir ties šia šviesa žydai ir SUKLUPO. Jie liko prie savo ritualinio Jahvės, kuris jiems leido jaustis vertingesniais už pagonis, ir dėl to su panieka žvelgti į savo pavergėjus pagonis – ROMĖNUS. Jėzų nužudė, o jo atneštą evangeliją iškraipė.
Ėjo metai, dešimtmečiai, ATSIRADO PARAŠYTOS EVANGELIJOS PAGAL MORKŲ, PAGAL JONĄ, PAGAL LUKĄ, PAGAL MATĄ, tačiau NEBELIKO JĖZAUS TIKROSIOS GEROSIOS NAUJIENOS – DIEVO TĖVYSTĖS, ŽMONIŲ BROLYSTĖS. Jos vietą užėmė žmonių sugalvotos klaidingos sampratos apie Jėzaus mirtį už visų nuodėmes, šitokiu būdu TARIAMAI atperkant žmogų iš prigimtinės Adomo nuodėmės ir prisikėlus, įkuriant BAŽNYČIĄ, ir būnant jos VYRIAUSIU KUNIGU, ir kurios nariai yra tarpusavyje broliai ir sesės. TAI JAU PAULIAUS SUGALVOTA EVANGELIJA, KURI NĖRA EVANGELIJA – GEROJI NAUJIENA IŠ VISO, nes tokia tariamai geroji naujiena rodytų, kad Jėzus NEVIENODAI myli žmones, vienus labiau, kurie yra tariamos ir Pauliaus PRAMANYTOS bažnyčios narius, o kitus jis pasiųs į NEEGZISTUOJANTĮ PRAGARĄ, su degančios sieros ežerais.

PO dviejų tūkstančių metų žmonijai buvo perteikta NAUJOS KOKYBĖS INTELEKTUALI INFORMACIJA – URANTIJOS KNYGOS EPOCHINIS APREIŠKIMAS – KO IKI TOL ŽMONIJA NEŽINOJO IŠ VISO. Tai milžiniškas informacinis ŠUOLIS visai žmonijai, visose jos veikimo sferose. Bet tai vis tik NĖRA evangelija, kokią atnešė Jėzus. Tai tik informacija, atskleidžianti tiek Jėzaus gyvenimo epizodus, tiek ir kūrinijos sandarą ir Kūrėjo veikimą ir pasireiškimą TIKROVĖJE.

Tuo tarpu jau man išvertus Urantijos Knygą į lietuvių kalbą ir daug metų vedus Urantijos Dokumentų pagrindu užsiėmimus tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek ir man važinėjant po kitus Lietuvos miestus, net ir pačiam nesuvokiant SĄMONINGAI iki to meto, kada man VIDURNAKTĮ miške prie Kretingos, kada aš vykau į savo pirmąją kelionę po Lietuvą su atspausdinta Urantijos Knygą lietuvių kalba, Jėzus man pasakė, kad aš jo evangeliją IŠPLĖČIAU jau apie pusmetį skleisdamas Dievo Tėvystę, žmonių brolystę, ir VISOS KŪRINIJOS dvasinės šeimos brolystę, nepriklausomai nuo dvasios statuso ar rango.
Dar po kelerių metų šią evangelija išplėčiau nuo Tėvo iki Rojaus Trejybės TĖVYSTĖS IR MOTINYSTĖS, o dar vėliau – ir iki AŠ ESU Tėvystės-Motinystės ir visos kūrinijos šeimos brolystės ir seserystės.

Ir štai vakar, man telefonu bekalbant su Laima iš Amerikos, Rojaus Trejybė-AŠ ESU tiesiog nustelbė mano paties mintis, kad perteiktų MAN NAUJĄJĄ evangeliją VISOMS TAUTOMS IR RASĖMS. ŠI geroji žinia iš tikrųjų taip pat yra TOKIA AKINANTI, kad tik nedaugelis ją priims dabartiniu metu.
Tad naujoji evangelija yra tokia – ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU GALIMA ATRASTI SAVO VIDUJE, O ATRADUS, ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU TĖVYSTĖ-MOTINYSTĖ IR ŽMONIŲ, IR NET VISOS KŪRINIJOS DVASINĖS ŠEIMOS, BROLYSTĖ-SESERYSTĖ, YRA PATIRIAMA KAIP TIKROVĖS NATŪRALI PASEKMĖ KIEKVIENOS ASMENYBĖS SAVOSIOS TAPATYBĖS BŪSENA.

Jėzus savo apaštalus mokė, kad ĮTIKĖJIMAS į dangaus karalystę suteikia PATEKIMĄ į ją, todėl PRISIKĖLIMAS nesudaro jo evangelijos turinio, nes jis yra šio įtikėjimo į dangaus karalystę PASEKMĖ.

Labai panašiai ir jums dabar sakau, jog REALIAI ATRADĘ Rojaus Trejybę-AŠ ESU savyje, jūs patys patirsite tokią VIDINĘ BŪSENĄ, kad ir PAJAUSITE, jog Rojaus Trejybė-AŠ ESU yra jūsų tikrieji Tėvai – Dieviškasis Tėvas ir Motina, o visa kūrinijos dvasinė šeima yra jūsų broliai ir sesės dvasioje. Tad šitoji jūsų būsena yra jūsų gyvo Rojaus Trejybės-AŠ ESU atradimo savyje PASEKMĖ. Ir ši GYVA VIDINĖ jūsų būsena ir atspindi jūsų asmenybės gyvą ryšį su Tikrovės Šaltiniu ir Centru taip NATŪRALIAI, kad jums nebereikia jokių PAPILDOMŲ mokymų ar argumentų, jog kas nors dar jums aiškintų, kad Rojaus Trejybė-AŠ ESU yra Motina ir Tėvas, ir kad visi žmonės, visos Tarpinės Būtybės, visos sielos, ir visos dvasios yra jūsų broliai ir sesės dvasioje, nes pati GYVA VIDINĖ BŪSENA TĄ JUMS REALIAI LIUDIJA JŪSŲ VIDINIU PATYRIMU IR BE JOKIO MOKYMO. Ir tokia jūsų BŪSENA tapo PASEKME to, kad savo viduje šią gerąją naujieną PAVERTĖTE SAVO TIKROVE JĄ ĮGYVENDINĘ SAVOSIOS ASMENYBĖS LYGIU.

Laimai aš tuoj pat šią žinią ir pagarsinau. Dabar tą žinią paskleidžiu ir jums visiems.
Apmąstykite tai, ką perskaitėte GILUMINE PRASME IR PANAGRINĖKITE SAVO VIDINIUS POJŪČIUS IR PATYRIMUS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal