12. Mūsų pragrama minimum - susiliejimas su Tėvo-Rojaus Trejybės dvasia - MINTIES DERINTOJU - būnant dar šitame materialiame kūne. 2010 08 29

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mūsų pragrama minimum - susiliejimas su Tėvo-Rojaus Trejybės dvasia - MINTIES DERINTOJU - būnant dar šitame materialiame kūne. 2010 08 29

 

Mielieji, 2010 metų rugpjūčio 28 dieną Rojaus Trejybės šventovėje Vilniuje įvyko unikalus dalykas, apie kokį net ir pagalvoti negalėjau važiuodamas į mūsų GYVĄSIAS pamaldas.

Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje man buvo perduota ROJAUS TREJYBĖS, NE KURIO NORS vieno iš Rojaus Trejybės Narių, bet jų VISŲ TRIJŲ KOLEKTYVINĖ NUOSTATA, SKIRTA BŪSIMIESIEMS DVASINIAMS MOKYTOJAMS, KURIUOS AŠ IR RUOŠIU LABAI INTENSYVIAI, KAIP PROGRAMA MINIMUM - SIEKTI SUSILIEJIMO SU SAVO ASMENINIU MINTIES DERINTOJU, kuris yra Tėvo-ROJAUS TREJYBĖS FRAGMENTAS MIRTINGOJO PROTE, dar šitame materialiame kūne būnant Urantijoje.

AŠ ŠĮ SUSILIEJIMO SU SAVO MINTIES DERINTOJU LYGĮ PASIEKIAU DAR PRIEŠ KELETĄ METŲ.

Susiliejimo su Mintes Derintoju lygio pasiekimas numato vadinamosios mirties reiškinio išvengimą iš viso, ir pervedimą be MIRTIES TIESIAI Į MORONTINĮ SIELOS TAPATYBĖS ETAPĄ, KUR TOLIAU TĘSIAMAS MOKYMASIS DAUG TŪKSTANČIŲ METŲ IKI TAMPANT AMŽINĄJA IR TIKRĄJA DVASINE ASMENYBE SU SAVO DVASINIU ATITINKAMŲ ENERGETINIŲ VIRPESIŲ APVALKALU.

Mano susiliejimo su Minties Derintoju akimirka buvo Rojaus Trejybės ATIDĖTA, KAD GALĖČIAU JUS RUOŠTI DVASINIAIS MOKYTOJAIS; ir atidėta keliems šimtams metų.

BŪTENT VYKDYDAMAS ROJAUS TREJYBĖS VALIĄ ŠIANDIEN AŠ ROJAUS TREJYBĖS GYVOSIOS RELIGIJOS GYVOJOJE ROJAUS TREJYBĖS ŠVENTOVĖJE VILNIUJE IR PERDAVIAU SAVO DVASINIAMS BROLIAMS IR SESĖMS - PIRMĄ KARTĄ URANTIJOS ISTORIJOJE - TOKIĄ MILŽINIŠKOS ŠVIESOS ROJAUS TREJYBĖS PATEIKTĄ NUOSTATA-NURODYMĄ.

DABAR TĄ PAGARSINU IR MŪSŲ FORUME.

Taip, kaip Jėzus savo apaštalams davė naują įsakymą - MYLĖKITE VIENAS KITĄ TAIP, KAIP JUS MYLĖJAU AŠ, taip šiandien aš perteikiau ROJAUS TREJYBĖS NAUJĄ NURODYMĄ - SIEKITE SUSILIEJIMO SU SAVO ASMENINIU MINTIES DERINTOJU DAR ŠITAME MATERIALIAME KŪNE URANTIJOJE KAIP MINIMUMO PROGRAMOS, ir jums vadinamoji mirtis taip pat nustos egzistavusi ir jūsų išėjimas iš Urantijos bus taip pat ATIDĖTAS ŠIMTAMS METŲ, KAD SAVO PATYRIMU IR ŠVIESA MOKYTUMĖTE KITUS SAVO DVASINIUS BROLIUS IR SESES.

 
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal