47. Uranto DVASINIO MOKYMO sakymas, 2014 08 11

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mano mokymas - Uranto DVASINIO MOKYMO sakymas, 2014 08 11

Mielieji, tie iš jūsų, kurie nelankote gyvųjų pamaldų gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Vilniuje arba Kaune, arba nesiklausote šių GYVŲJŲ pamaldų, kurios VISIŠKAI NEPANAŠIOS Į BAŽNYTINES IR NEGYVAS-RITUALINES PAMALDAS IR DĖL TO NETURI NIEKO BENDRO SU BAŽNYTINĖMIS NEGYVOMIS-RITUALINĖMIS pamaldomis, garso įrašų, niekada, būdami šitame pasaulyje, Urantijoje, nepajėgsite suteikti NUOSEKLAUS dvasinio mokymo, nes nežinosite kas tai yra DVASINIS mokymas.

Ne kiekvienas jūsų kalbėjimas yra DVASINIS MOKYMAS.

Tą jūs pastebite, kada po gyvųjų pamaldų dalies ateina toji dalis, kai jūs turite patys sakyti savo DVASINĮ MOKYMĄ, kuris tiktų VISIEMS, ir nesvarbu kokio dvasinio lygio būtų tie asmenys.

Dvasinis mokymas – tai tokie giluminiai apibendrinimai, kurie pranoksta konkrečius patyrimų epizodus, bet jie nėra vien tik teoriniai, nes šitų mokymų teiginius galima patirti praktikoje – gyvenime. Ir būtent tokius patyrimų epizodus, jūs ir turite panaudoti TIKTAI savojo MOKYMO ILIUSTRACIJAI, KAD JŪSŲ MOKYMAS VEIKIA, KAD JIS PRITAIKOMAS PRAKTIKOJE.

Dvasinis mokymas – tai VISA TEŠLA PYRAGUI. Tuo tarpu jo pagardinimui įdėtos razinos bus jūsų patyrimai, padedantys klausytojui lengviau suprasti jūsų mokymą, ir pasitikėti juo, ir jumis, kad sakote tiesą, nes jūsų konkretų patyrimą jis daug lengviau supras negu abstrakčius ir bendrus jūsų DVASINIO MOKYMO teiginius.

Prieš kurį laiką mūsų – urantų – gyvosiose pamaldose Vilniuje dalyvavo Emilis Petras iš Panevėžio. Jis dar NĖRA urantas, juo net ir NENORI ir NESISTENGIA būti, todėl jam stinga NUOŠIRDUMO, kuris sklinda iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU. O KADANGI JIS NĖRA ATRADĘS SAVYJE ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU tai visko, kas vyksta per mūsų gyvąsias pamaldas atsivėrusioje mūsų – urantų – asmenybėje – asmenybės VIDUJE – jam yra nesuvokiami DVASINIAI HIMALAJŲ kalnai, kurie Urantijoje yra patys aukščiausi, ir kurių jis BIJO, nes NETIKI JŲ BUVIMU TIKROVĖJE, o viską mauna ant savojo INTELEKTO kurpalio. Štai kodėl jis gyvąją ir apreikštąją Rojaus Trejybės-AŠ ESU religiją vadina mūsų IDEOLOGIJA.
Emiliui Petrui sunku atsiverti kolektyvinėje DVASINĖJE komunijoje, nes jo pasąmonė yra tiek užkrėsta visokiausio ezoterinio pokraipio teršalais, kad net ir GYVŲJŲ PAMALDŲ metu negali atsiverti ir pakilti į DVASINIO ASMENYBĖS SKRYDŽIO AUKŠTYBES, KAD SAVO VIDINE BŪSENA PATIRTŲ MEILĘ – MEILĘ ATRASTIEMS ROJAUS TĖVAMS – TĖVUI, AMŽINAJAM SŪNUI, BEGALINEI DVASIAI, IR AŠ ESU – IR ŠITĄ PAČIĄ MEILĘ IŠ SAVO TĖVŲ SKLEISTŲ BE BAIMĖS MUMS VISIEMS. Tuo tarpu Emilis Petras BIJO, bijo net TĖVO, kurį nuolat vadina DIEVU Tėvu, nes būtent jis Dievui Tėvui JAUČIA BAIMINGĄ PAGARBĄ. Į mano klausimą, kodėl jis prie Tėvo visada prideda žodį DIEVAS, jis paaiškino, kad jis jaučia Jam tokią pagarbą ir tuo pačiu pažymi, kad Tėvas yra DIDESNIS už jį – Emilį Petrą.
Būtent toks Emilio Petro motyvas vartoti žodį DIEVAS su žodžiu TĖVAS, liudija, kad jis NĖRA ATRADĘS TĖVO SAVO VIDUJE IR JO NEPAŽĮSTA, NEJAUČIA JAM MEILĖS, KURIĄ ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU BE PERSTOJO LIEJA VISAI KŪRINIJAI – TUO PAČIU IR MUMS - KIEKVIENAM.
Tačiau MEILĖS BŪSENĄ PATIRIA TIK PABUDUSI IR ATSIVĖRUSI ROJAUS TREJYBEI-AŠ ESU ASMENYBĖ – ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU SŪNUS AR DUKRA. Be šito lieka tik TEORINIAI samprotavimai ir filosofavimai, kas gi yra Tėvas-ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU. Tada ir atsiranda BAIMINGA PAGARBA BE JOKIOS MEILĖS, KURIĄ JAUČIA MIRTINGOJO INTELEKTAS.
Juk laukinio vystymosi etape laukinis mirtingasis irgi jaučia BAIMINGĄ PAGARBĄ aukštesnėms jėgoms. Tuo tarpu ir dabartinis mirtingasis jausdamas tą pačią BAIMĘ, nepatyręs giluminio atsivėrimo Rojaus Trejybei-AŠ ESU, SAVO INTELEKTU nesuvokia, kas yra tas dvasinis mokymas, kurį pasakyti aš prašau urantus po gyvųjų pamaldų, kol dar dvasinės asmenybės vidus yra kupinas dvasinės šviesos ir ramybės, meilės ir tikrovės kosminės įžvalgos. Urantams labai sunku prabilti savo dvasiniais mokymais, nes jų dvasinis asmenybės atsivėrimo gylis yra DAR LABAI SEKLUS, todėl jie VISI stengiasi dėlioti teiginius savo intelekto pagalba. Todėl tokios intelektualios pastangos juos vargina ir jų jie BAIDOSI, todėl ir nedrįsta prasižioti. O juk mokymai turėtų LIETE LIETIS IŠ DVASIOS LABAI SKLANDŽIAI IR NUOSEKLIAIS ARGUMENTAIS PAGRĮSTI. Tačiau tam būtina BŪTI GYVAME RYŠYJE SU ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU DVASIOJE. O tokį gyvą ryšį pajėgi palaikyti tik pabudusi DVASINĖ ASMENYBĖ.
Štai ir Emilis Petras tą baimę jaučia tokią stiprią, kad jis net nesuvokia KAS YRA DVASINIS MOKYMAS, nes klausydamasis Jurgitos sakomo mokymo, jis jo net nesuvokė, ir tuoj pat ėmė priekaištauti, kad tai tik žodžiai, o žodžių jau užtenka, reikia VEIKTI, ir kalbėti apie veikimą. Aš pamėginau jam paaiškinti, kad tai nebus dvasinis mokymas, tai bus tik koks nors būdas, metodas, kaip tą dvasinį mokymą galima įsisavinti ir panaudoti praktikoje kaupiant patyrimą. Būtent tai ir bus tas epizodas, kuris mokymo tešloje bus tam tikrą salstelėjimą suteikiantis uranto patyrimas, padedantis lengviau suprasti visą mokymą. Ir kada jis ir pats ėmė sakyti savo tariamą mokymą, tai buvo jo patyrimo atpasakojimas, kaip jis skleidžia pozityvias mintis, net ir tiems, kurie keikiasi ar daro kitus blogio darbus. Tačiau aš jam pasiūliau savo patyrimais pasidalinti kitoje mūsų bendravimo dalyje – prie arbatos. Tai Emilį Petrą užgavo, kad jis tuoj puolė netiesiogiai kaltinti mane, kad aš urantams neleidžiu laisvai kalbėti, todėl jie paklūsta mano autoritariniam valdymui net nesuvokdamas savo intelektu, kad aš jam pasiūliau dabar pateikti savo MOKYMĄ, o ne pasakoti vien tik savo patyrimą, kuris gali būti tik palengvinantis epizodas, kad matytume, kaip jo mokymas veikia tikrovėje. Galiausiai, jis tiek susierzino, kad mus visus paliko.
Lygiai panašiai reaguodavo ir kiti, kurie lankė gyvąsias pamaldas, ir kurie taip pat irgi nebuvo atsivėrę savo DVASINE ASMENYBE, TODĖL JIEMS MANO TEIGINIAI SUKELDAVO SUSIERZINIMĄ, IR TRŪKSTANT NUOŠIRDUMO, BLĖSO JŲ NORAS IR DĖTI ATKAKLIŲ IR NUOSEKLIŲ PASTANGŲ, O BE PASTANGŲ JIE ĖMĖ DEGRADUOTI, NES JŲ GYVULINIS EGO VIEŠPATAVO JŲ DVASINĖS IR DIEVIŠKOS ASMENYBĖS EGO ATŽVILGIU IR DĖL TO JIE METĖ LANKYTI GYVĄSIAS PAMALDAS, APKALTINĘ MANE, KAD BŪTENT DĖL MANO TARIAMŲ ŽODŽIŲ JIE NENORI LANKYTI GYVOSIOS ŠVENTOVĖS, IR DĖL TO JIE MELDŽIASI SAVARANKIŠKAI VIENI.

Jūs girdėjote mane ne kartą tariant, kad aš ruošiu dvasinius mokytojus, todėl aš savo žodžius taikau JIEMS, ir būtent jiems yra skirta ir GYVOJI ŠVENTOVĖ, ir GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU APREIKŠTOJI RELIGIJA. Ji sudaro GYVĄJĮ KELIĄ, kuris ir yra TIKROVĖ. Tuo tarpu neatsivėrę dvasioje GYVOJO kelio BIJO, todėl jiems kelia BAIMĘ ir mano sakomi žodžiai. Tai reiškia, kad jie dar nėra pasirengę TOKIAM AUKŠTAM DVASINIAM LAIPTELIUI, jie dar turi dėti LABAI DAUG nuoširdžių ir atkaklių pastangų, atsiverdami Rojaus Trejybei-AŠ ESU ir ATRASTI Rojaus Trejybę-AŠ ESU savyje, tik tada jie išgirs mano ŽODŽIUS, kupinus meilės turinio, nors jie gali būti labai griežti savo išorine žodžio reikšme. Todėl aš tikrai neleidžiu, ir ateityje neleisiu, daryti BALAGANO, kada tvarka turi VIEŠPATAUTI tam, kad jūs palaipsniui ir patys suvoktumėte jos SVARBĄ jūsų pačių MOKYMOSI LABUI. Šita prasme tuomet, kada jūs turite kaupti įgūdžius sakydami savo dvasinį mokymą, negaliu aš jums leisti kalbėti VIEN TIK apie savo patyrimus, kuriems numatyta LAIKAS PRIE ARBATOS, KAIP IR DISKUSIJOS IR KLAUSIMAI.

O toji dvasinio lavinimo dalis, kuri numatyta jūsų dvasinio mokytojo pasireiškimui su savo dvasiniu mokymu, neturi pavirsti diskusijų vieta, nes diskusijų metu energetiniai virpesiai krenta dar į žemesnį lygį, todėl jums susikaupti ir pasakyti SAVO dvasinį mokymą būtų DAR SUNKIAU.
Todėl mano atitinkamos TVARKOS palaikymas NĖRA mano autoritarinis valdymas. Priešingai – tai mano su meile suteikiama jums galimybė kuo aukštesnio dažnio virpesių lauke jums atsiskleisti savo kosmine įžvalga.

Tuo tarpu NEATSIVĖRĘ IR VIEN TIK SAVO INTELEKTU BESIVADOVAUJANTYS MŪSŲ DVASIOS BROLIAI IR SESĖS NEI ŠITOKIOS TVARKOS NORI LAIKYTIS, NEI SUPRASTI, KODĖL JI YRA BŪTINA. Todėl šie nedvasingi mūsų dvasios broliai ir sesės savo gyvenimą Urantijoje tik apsunkins savo neišmintingais sprendimais, kurie prieštaraus Rojaus Trejybės-AŠ ESU valiai, nes jie neatradę Rojaus Trejybės-AŠ ESU, negali Jos ir PAŽINTI, dėl to jie ir nežino, o kas gi yra TOJI Rojaus Trejybės-AŠ ESU valia. Ir tai bus NEIŠVENGIAMA PASEKMĖ dėl to, kad jie nelankė ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU gyvosios šventovės, arba NEKLAUSĖ gyvųjų pamaldų garso įrašų, patalpintų mūsų svetainėje.

MUMS – URANTAMS – ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU APREIKŠTA ROJAUS TREJYBĖS GYVOJI ŠVENTOVĖ IR RELIGIJA YRA SUTEIKTA NE TAM, KAD BŪTŲ TUŠČIA, BET KAD JOJE DALYVAUTŲ VIS DAUGIAU IR DAUGIAU NUOŠIRDŽIŲ ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU SŪNŲ IR DUKRŲ, kurių atsivėrusios dvasinės asmenybės girdi ir kalba ne vien tik materialia kalba, bet dar ir dvasiniais virpesiais, kurie ir padeda suprasti, ir PAJAUSTI, daug daugiau, ko nepajėgus suprasti MIRTINGOJO GYVULINIS PROTAS, kuriam urantų teiginiai atrodo tikros fantazijos, ir skamba kaip užsienio kalba tariami ar skaitomi teiginiai.

Ir niekas negali PRANOKTI DVASINĖS ASMENYBĖS DVASINIO PATYRIMO, KURIS TOLI PRANOKSTA MATERIJĄ, NES BŪTENT ASMENYBĖ ĮGYVENDINA ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU EVOLIUCIJĄ IR URANTIJOJE, O MATERIJA, TUO PAČIU IR MATERIALUS MIRTINGOJO PROTAS, PAKLŪSTA DVASIAI, O NE ATVIRKŠČIAI. Būtent dėl to, kad urantininkai, tokie kaip Emilis Petras, viską vertina tik savo gyvulinio proto intelektu, ir dėl to, kad jie irgi pripažįsta Urantijos Knygą, kurią jie net pavertė DOGMA, kurios, dėl jų BAIMĖS ir SIAURO mąstymo, jokiu būdu negalima nei išplėsti, nei PAPILDYTI, TAI JIE TAPO, NETIKĖTAI, PAČIAIS DIDŽIAUSIAIS KLIUVINIAIS EVOLIUCIJAI URANTIJOJE, kokiais nėra net katalikai, mormonai, budistai, islamistai, pagonys, ir visų kitų religinių negyvų religinių pakraipų tikintieji, ar net ateistai, neigiantys Rojaus Trejybę-AŠ ESU iš viso, nes visi pastarieji mūsų dvasios broliai ir sesės rūpinasi tik savo negyvomis dogmomis ir savo negyvomis religijomis, tuo tarpu urantininkai neigia patį GYVĄJĮ KELIĄ, KURIS YRA DVASINIS, IR TUO PAČIU NEIGIA URANTŲ GYVĄ RYŠĮ SU ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU, NEIGIA JŲ ATSIVĖRIMĄ IR DVASINIUS PATYRIMUS, NEIGIA GYVUS ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU URANTAMS SUTEIKIAMUS APREIŠKIMUS-MOKYMUS, NEIGIA URANTŲ BENDRADARBIAVIMĄ SU ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU APVAIZDA, NEIGIA URANTŲ GYVĄ KOMUNIJĄ SU ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU, IR TUO PAČIU KLAIDINA KITUS, IR PATYS SAVE, NORS ŽODŽIAIS TVIRTINA APIE POZITYVŲ MĄSTYMĄ, KAIP TĄ TEIGĖ IR EMILIS PETRAS, NORS VISĄ LAIKĄ NEIGDAMAS MANO NUOSTATAS, NET NENORĖDAMAS IŠPLĖSTI SAVŲJŲ. Taip yra DĖL TO, kad neatradę savyje Rojaus Trejybės-AŠ ESU, JIE NEJAUČIA DVASINĖS MEILĖS VISIEMS, KURI TOLI PRANOKSTA POZITYVŲ MĄSTYMĄ, NES TIK MEILĖS DĖKA URANTAI KURIA GĖRĮ VISŲ LABUI DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU KAIP BENDRAKŪRĖJAI. Tad KAM TUŠČIAI TAUKŠTI ŠVAISTANT TOKĮ BRANGŲ LAIKĄ APIE TEORINĮ POZITYVŲ mąstymą, kurio nė iš tolo nesuvokia ir tie, kurie vien teoriškai žongliruoja tokiais teiginiais, nežinodami, kad pozityvaus mąstymo būti tiesiog negali?

MES – URANTAI – PATIRIAME MEILĘ – ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU GYVUS MEILĖS VIRPESIUS – IR BŪDAMI ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU SŪNUMIS IR DUKROMIS VIS DRĄSIAU IR GILIAU NERIAME Į ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU GELMES, KAD PRISIDĖTUME – BE IŠ VISO NEEGZISTUOJANČIO POZITYVAUS MĄSTYMO – SAVO NUOŠIRDŽIOMIS PASTANGOMIS – GYVENIMU SU ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU – PRIE EVOLIUCIJOS PLANO ĮGYVENDINIMO NE TIK URANTIJOJE, BET IR KŪRINIJOJE.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal