Kas yra kareivis, 2014 10 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kas yra kareivis?


Pasaulis akivaizdžiai ritasi į ŽMONIJOS TIKRĄ NAIKINIMO BEDUGNĘ – kur pasisuksi, visur ŽUDYNĖS – karai, gangsterių-gaujų ŽUDYMAI miestuose Brazilijoje, Meksikoje, Nigerijoje, Somalyje, Sudane, o dabar ir netoli mūsų – Ukrainoje.

Kada pasaulis neturi SAVYJE ATRASTO DVASINIO PAGRINDO – VISUOTINIO KŪRĖJO – TĖVO, AMŽINOJO SŪNAUS-MOTINOS-BROLIO, BEGALINĖS DVASIOS-MOTINOS-SESĖS, IR AŠ ESU – neišvengiamai jis savo gyvulinio proto įtakoje pradės žudynes.
Kadangi mirtingojo protas yra asmenybės kategorijos, todėl jis gali mąstyti abstrakčiai, ko negali daryti materialus gyvulio – žemesnės už asmenybę gyvybės kategorijos – protas. Tačiau nepažadintos mirtingojo DVASINĖS ASMENYBĖS DVASINIS PROTAS YRA VISIŠKAI PAJUNGTAS MATERIALIAM MIRTINGOJO GYVULINIAM PROTUI. Ir toks mirtingojo gyvulinis protas nejaučia DIEVIŠKOS MEILĖS, todėl jis be pasigailėjimo gali ŽUDYTI kitus savo dvasios brolius ir seses, kuriuos jis pavadina savo PRIEŠAIS. O jiems – jokio pasigailėjimo.
Ir toks požiūris yra ugdomas jau nuo pat kūdikystės, kada mažyliui diegiamos iškreipto mąstymo ir neegzistuojančios tikrovės sampratos – būk toks stiprus ir drąsus kaip KAREIVIS.
Ir tokiu savo mažylių auklėjimu, o tikrovėje, mokinančiu savo vaikus tokių dalykų, kurie yra priešingi mirtingojo DVASINĖS ASMENYBĖS TIKROJO CHARAKTERIO UGDYMUI ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU MEILĖJE IR ŠVIESOJE, žemiškieji tėvai patys, dėl savo NEIŠMANYMO, SILPNINA VAIKO PSICHIKĄ IR IMUNINĘ ORGANIZMO SISTEMĄ APSIGINTI NUO VISŲ LIGŲ. Tai, kad tokie žemiškieji tėvai NEŽINO šių dalykų, kuriuos aš ir jums atskleidžiu taip pat pirmą kartą šitame pasaulyje, jokiu būdu neišgelbės tų tėvų vaikų nuo ligų, nes žemo dažnio energetiniai virpesiai juos tiesiog įsiurbs į save - į palankią virusams ir bakterijoms terpę dar jauname amžiuje. Ir būtent taip bus dėl jų ŽEMIŠKŲJŲ TĖVŲ TAMSOS IR ŽEMAŽIŪRIO PROTO VIEŠPATAVIMO.

Kodėl taip yra? O gi todėl, kad ir šiems žemiškiems tėvams jų vaikystėje įpiršo klaidingas nuostatas, o dabar jie jas perša savo palikuonims, net nesusimąstydami, kokius žodžius jie vartoja, kokią jie turi prasmę.

Kaip tai suprasti?

Aš jums jau aiškinau savo mokyme apie karinį pramoninį kompleksą, jog žodį – ginklai – pakeitus jų funkciją išreiškiančiu žodžiu ŽUDIKLIAI, palaipsniui SUMAŽĖTŲ žudiklių konstruktorių, ir gamintojų skaičius, ir tuo pačiu norinčių pirkti žudiklius, nes tokio žodžio – tik VIENO žodžio – vartojimas nuolat žemo dažnio virpesius perteiktų į pasąmonę tiems, kurie šį žodį vartoja – ar ji skaito, ar girdi, ar rašo – ir jie pradėtų jausti neigiamą poveikį jų pasąmonei, kad ir patys atsisakytų tokio darbo, net ir TARIAMAI pelningo, o taip pat ir TARIAMAI pelningų avantiūrų, kurios numato ŽUDIKLIŲ panaudojimą. Ir nieko daugiau nedarant.

Taigi, tikslus žodžio vartojimas, atskleidžiantis sukurto produkto tiesioginę funkciją, jau savaime darytų ne neigiamą, bet TEIGIAMĄ poveikį visumos šviesos labui – mažintų žudiklių gamybą ir panaudojimą.
Dar didesnį poveikį turėtų žodžio KAREIVIS pakeitimas kitu žodžiu, kuris taip pat atskleistų jo TIKRĄJĄ FUNKCIJĄ

Kareivio funkcija – kariauti, dalyvauti kare, nugalėti priešą, laimėti mūšį, ir grįžti GYVAM SU NUGALĖTOJO LAURŲ VAINIKU, tada visi plos ir šlovins, apdovanos ordinais ir medaliais, statys paminklus ir monumentus jiems pagerbti, ir mūšiams įamžinti visuomenėje. Vadovėliai rašys apie praeities didvyrius, tariamai apgynusius jų tėvynę. Jiems kurs dainas ir eilėraščius.
Tačiau šitų mūšių nebūtų iš viso, jeigu ir kareiviai būtų vadinami tokiu žodžiu, kuris išreiškia jiems numatytą funkciją – ŽUDYTI. Taigi kareiviai yra ŽUDYTOJAI.

Palyginkite, ką savo viduje jūs patys jaustumėte, jeigu savo mažam vaikeliui sakytumėte, būk toks drąsus ir stiprus kaip šitas ŽUDYTOJAS. Ar jūs iš viso benorėtumėte tokio palyginimo savo vaikeliui ištarti? Tikrai NE.

O juk dabar, kada vartojamas užmaskuojantis kareivio tikrąją funkciją žodis, pati kareivio funkcija nesikeičia – jis nėra skirtas sėti rūtas sėti mėtas rūtelių daržely ir jas laistyti. Kareivis skirtas ŽUDYMUI.

Ir šiandien, kad ir kas ką sakytų apie įvykius Ukrainoje, ten veikia ŽUDYTOJAI, ir jie dalyvauja ŽUDYMUOSE, nes mūšiai ir yra ne kas kita, kaip ŽUDYNĖS.

Tad atėjo metas nustoti žiūrėti į aplinką per ROŽINIUS IR ILIUZINIUS akinius.

Tad vien tik REALIUS mūšius pavadinus ŽUDYNĖMIS, o kareivius – ŽUDYTOJAIS, kariuomenę – ŽUDUOMENE, ginklus – ŽUDIKLIAIS, tai vien tik toks žodžių vartojimas greitu laiku duotų teigiamų rezultatų, kad sumažėtų pačių karų ir žudynių, nes mirtingojo net ir gyvulinis protas neužilgo imtų visiškai kitaip reaguoti į tuos pačius istorinius įvykius, į dabarties žudynes, ir jų vykdytojus. Ir dar daugiau – sumažėtų BUITINIS NUSIKALSTAMUMAS, KAIP IR ORGANIZUOTAS NUSIKALSTAMUMAS VISOJE ŠALYJE, ir be jokių papildomų pinigų policijai, prokuratūrai, teismams.

Rusijos mirtingasis Vladimiras Uljanovas, kuris save paslėpė po Lenino slapyvardžiu, pirmasis pradėjo teoriškai PATEISINTI KARĄ, KADA PARAŠĖ SAVO SAMPROTAVIMUS APIE TEISINGĄ KARĄ – IŠSIVADUOJAMĄJĮ IŠ PRIESPAUDOS, IR NETEISINGĄ – GROBIKIŠKĄ.
TOKS samprotavimas yra ne tik klaidingas, bet ir visiškai nepriimtinas, nes jis paneigia ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU tikrovę, iškreipia mirtingojo LAISVĄ MĄSTYMĄ ir kenkia pačiam mirtingajam tokia PSEUDOTEORIJA.

NĖRA JOKIOS PATEISINAMOS PRIEŽASTIES, KAD BŪTŲ GALIMA NUŽUDYTI NORS VIENĄ MIRTINGĄJĮ.

NEŽUDYK – yra vienas iš Dešimties Dievo Įsakymų.

Tuo labiau nėra pateisinimo jokiam karui. Karas negali būti TEISINGAS, NES TAI YRA MASINĖS ŽUDYNĖS. O kokios gi žudynės gali būti pateisinamos?
Mirtingieji net susigalvojo tokį žodį, kaip genocidas – jeigu nužudoma tos pačios tautos ar religijos keliasdešimt mirtingųjų, tai jie jau reikalauja tokių ŽUDYTOJŲ TEISMO, KAIP NUSIKALTĖLIŲ. Tuo tarpu kada žudoma be jokios atrankos ir net dešimtimis tūkstančių, tą pripažįsta kaip teisėtą žudymą ir jokio teismo nereikalauja. Tarsi šių tūkstančių nužudytųjų motinų ašaros būtų menkesnės, ne tokios skausmingos kaip genocido – mirtingųjų supratimu – aukų motinų ašaros.

TOKS MIRTINGŲJŲ POŽIŪRIS NE TIK NENUOSEKLUS, NE TIK NELOGIŠKAS, BET VISIŠKAI KLAIDINGAS IR LABAI ŽALOJANTIS JŲ PAČIŲ PASĄMONĘ, NES TOKIOMIS SAMPRATOMIS UGDOMOS NAUJOS KARTOS, KAD JOS NORĖTŲ TAPTI KITOS KARTOS ŽUDYTOJAIS. Ir dar daugiau, tokie akli mirtingieji nusikalstamai panaudoja visą propagandos mašiną, kad žudynes IŠAUKŠTINTŲ kino filmuose, knygose, vadovėliuose, o dabar ir kompiuteriniuose žaidimuose nuo pat mažumės juos piršdami visokiais įmanomais būdais. O Rusijos karinis pramoninis kompleksas susigalvojo naują pramogą - TANKŲ BIATLONĄ, KURĮ NUFILMUOJA IR RODO PER TELEVIZIJĄ, IR KURIAME JAU DALYVAUJA KITŲ ŠALIŲ ŽUDYTOJAI.
Ir visas tokias žalingas programas demagogiškai pavadina JAUNIMO PATRIOTINIU AUKLĖJIMU, DAR SUGALVOJA NET TOKIĄ DIENĄ KAIP ŠVENTĘ – KARIUOMENĖS-ŽUDUOMENĖS BENDRAVIMO SU VISUOMENE. Ir tai yra ne kas kita kaip tautos MEILĖS IR ŠVIESOS sąmonės naikinimas tiesiogine prasme.

Deja, politikai, patys būdami akli ir kurti, net nebesusivokia patys KĄ JIE DARO – SKIRIA VISŲ - IR VIS DIDESNIUS - PINIGUS IŠ ŠALIES BIUDŽETO ŽUDYMUI, IR PERKA ŽUDIKLIUS IR DAR TYČIOJASI IŠ ŽMONIŲ, PALIKDAMI DAUGELĮ BADMYRIAUTI, KAI PATYS TURI RIEBŲ KĄSNĮ KASDIEN. SOTUS ALKANO NEATJAUČIA, KAIP IR AKLAS NEMATO TO, KĄ JAM SAKO REGINTIS, IR KURČIAS NEGIRDI TO, KĄ JAM AIŠKINA GIRDINTIS.
Tą aš sakau jums visiems savo mokymais, kuriuos gaunu iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU, kad juos ĮSISĄMONINTUMĖTE IR TAIKYTUMĖTE SAVO GYVENIME IR KITIEMS PASKLEISTUMĖTE SAVO MEILĖS IR ŠVIESOS ŽODŽIU.

GYVENIMAS – TAI NE ŽUDYNĖS SAVANAUDIŠKŲ KARINIO PRAMONINIO KOMPLEKSO SAVININKŲ KAPRIZŲ TENKINIMUI, GYVENIMAS – TAI ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU VALIOS VYKDYMAS MEILĖS VIRPESIUOSE, KURIUOSE NĖRA VIETOS NE TIK ŽUDYMUI, ŽYDYTOJAMS, ŽUDUOMENEI, BET IR BLOGAM IR PIKTAM ŽVILGSNIUI AR NET BLOGAI IR PIKTAI MINČIAI.
PAMĄSTYKITE, NES UŽ KIEKVIENĄ JŪSŲ VEIKSMĄ REIKĖS ATSISKAITYTI PO PRISIKĖLIMO JUMS PATIEMS – ASMENIŠKAI KIEKVIENAM.

NATO ORGANIZACIJA YRA ŽUDYMO ORGANIZACIJA IR JĄ LIETUVAI BŪTINA KUO SKUBIAU PAKEISTI ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU APVAIZDOS APSAUGOS GYVĄ SĄJUNGA PER MŪSŲ – URANTŲ – GYVĄ KOMUNIJĄ SU ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU.
Tuo labiau, kad mes – URANTAI – bendradarbiavimo su Rojaus Trejybės-AŠ ESU apvaizda pradinį patyrimą jau turime.
O prisiminkite dar šiek tiek ir ankstesnę istoriją, kada rutuliojosi 1991-ųjų metų tragiški sausio įvykiai, kada taip buvo bijota, kad tankai pajudės Vilniuje iš jų dislokavimo vietos vadintame tuo metu Šiaurės miestelyje ir nušluos parlamentą nuo žemės paviršiaus. Ir kas gi juos sustabdė? O gi Rojaus Trejybės-AŠ ESU apvaizdos įsikišimas, atsiliepiant į NUOŠIRDŽIAS IR VIENINGAS VISŲ MALDAS TOMIS DIENOMIS IR MIESTUOSE IR KAIMUOSE, IR GATVĖSE, IR NAMUOSE, IR BAŽNYČIOSE, kad ne tik tankai nepajudėjo, bet ir nusikalstamumas tarsi išnyko, kai paprastai tokiomis kritinėmis aplinkybėmis jis kaip tik išauga, nes visi pasimetę, ir tuo naudojasi nusikaltėliai.

LIETUVOS ATEITIS YRA TIK NEUTRALI IR VISIŠKAI SAVARANKIŠKA ŠALIS, O NE EUROPOS SĄJUNGOJE, IR JOKIU BŪDU NE NATO GENEROLŲ GLĖBYJE.

LIETUVA JAU IR DABAR URANTŲ DĖKA TURI ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU APVAIZDOS GLOBĄ IR APSAUGĄ, TIK ŠITO NEŽINO NEI POLITIKAI, NEI ŠALIES GYVENTOJAI, KAD IŠ ŠIOS ŠALIES VIS STIPRIAU SKLEISTŲSI IR SKLISTŲ ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU MEILĖ IR ŠVIESĄ VISIEMS PASAULIO MIRTINGIESIEMS, IR ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU VISAI KŪRINIJOS DVASINEI ŠEIMAI, KURIOS PILNATEISIAIS NARIAIS MES JAU ESAME DABAR.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal