Karinis pramoninis kompleksas yra didžiulė galia ir poveikis aplinkai. Ir toks poveikis yra prieš Rojaus Trejybės-AŠ ESU valią. 2014 10 03

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Karinis pramoninis kompleksas yra didžiulė galia ir poveikis aplinkai. Ir toks poveikis yra prieš Rojaus Trejybės-AŠ ESU valią. 2014 10 03

Rusijos karinis pramoninis kompleksas šiandien turi milžinišką galią, nes tam įtakos turi ir Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos, ir Kinijos karinio pramoninio komplekso vystymasis.
Tai – PLANETOS, URANTIJOS, SIAUBŪNAS, kaip ir JAV bei Kinijos karinis pramoninis kompleksas, kuriam apynasrį uždėti nepajėgus nė vienas žmogus be Rojaus Trejybės-AŠ ESU įsikišimo ir Apvaizdos panaudojimo.
Kada Rusija kariavo du Čečėnijos karus, o taip pat kada išprovokavo vos kelių dienų karinį konfliktą su Gruzija, tada Rusijos karinis pramoninis kompleksas nebuvo tokio lygio, koks yra šiandien. Tačiau svarbiausia yra ne tik šio siaubūno sustiprėjimas ir milžiniškas atsinaujinimas, bet ir jo primesta MĄSTYSENA eiliniam Rusijos mirtingajam – Rusija turi būti milžiniška karinė galia, kad jos BIJOTŲ VISI. Todėl tik tokio mąstymo mirtingasis jau projektuoja ne tik savo sąmonę, bet ir pasąmonė jį patį veikia būtent negailėti nei energijos, nei materialių resursų, nei lėšų, kad tik jie būtų patys galingiausi visame pasaulyje. Ir tik nedidelė dalis Rusijos mirtingųjų susimąsto, kad toks kelias veda į didžiulius sukrėtimus ir milžiniškas problemas visai visuomenei – tiek Rusijos, tiek Europos, o didele dalimi – ir viso pasaulio.
Štai kodėl dabartinis Rusijos politinis avangardas be jokių išlygų paklūsta VIENO mirtingojo, užimančio Rusijos prezidento vietą – Vladimiro Putino – bet kokioms deklaracijoms, bet kokiems nurodymams, ir nereiškia jokio pasipriešinimo, nes būtent Putinas yra dabartinio karinio pramoninio komplekso VĖLIAVNEŠYS. Būtent dėl to Rusijoje nėra – ir artimoje ateityje nebus – jokių demokratinių rinkimų. Rusijoje yra vien tik butaforiniai ir pseudorinkimai, kad pasaulis perdaug nešauktų ir nerodytų pirštais, kokia šitoji Rusija, kuri užima 17 milijonų kvadratinių kilometrų teritoriją, tai beveik dvigubai daugiau negu visas Europos kontinentas, kurio teritorijos didžiąją dalį vėl gi sudaro toji pati Rusijos teritorija iki Uralo kalnų, tapo tiesiog nauja milžiniška Šiaurės Korėja, kur kitaminčius sodina į kalėjimus ir persekioja masiškai, o ateityje nebeliks ir tokių, nes jie tiesiog bus nutildyti arba emigruos. Dėl to karinis pramoninis kompleksas, per savo statytinius pseudopolitikus, dar aukščiau kels savo galvą ir stipriau engs savo šalies žmones juos persekiodamas ir net tremdamas, kaip tai jau buvo prieš antrąjį pasaulinį karą, ir tuoj po jo. Ir tai vyks ne dėl to, kad kažkas tą planuotų iš anksto, bet tiesiog mirtingojo mąstymas, be jokio dvasinio pamato ima degraduoti, ir jame kyla milžiniška baimė, kuri neturi jokio realaus pagrindo, tačiau pats mirtingasis šito nesuvokia ir kiekvieną menkiausią šnabždesį tuoj pat savyje transformuoja į prieš jį konkurentų rezgamą sąmokslą, kurį būtina nuslopinti. Ir tuoj pat ima fiziškai izoliuoti tokį oponentą, ir net fiziškai naikinti.
Istorija, ir patyrimas, nieko neišmoko, jog reikia žvelgti pirmyn, o ne gyventi praeitimi. Naujos kartos vėl kartoja tas pačias klaidas, nes neturi jokio tokio patyrimo imuniteto. Ir tai vyksta visose pasaulio šalyse, kur mirtingieji savo dėmesį ir energiją sutelkia vien tik į materiją.
Putinui užgrobus Ukrainos dalį teritorijos – Krymą - būtent toks aklas ir klaidingas mąstymas tiek išgąsdino Jungtinių Amerikos Valstijų karinį pramoninį kompleksą ir Europos Sąjungos nieko neišmanančius pseudopolitkius, kad jie puolė kalbėti apie savo kontrpriemones – ne apie MEILĘ, bet apie KERŠTĄ. O juk visos šitos šalys save laiko krikščioniškomis, o ne judėjiškomis, tuo labiau ne musulmoniškomis, o savo mąstymu, ir elgesiu, elgiasi būtent kaip Izraelis arba musulmonų kraštai – KERŠTAUJA – AKIS UŽ AKĮ – ir tuo pažeidžia Rojaus Trejybės-AŠ ESU visoje kūrinijoje esantį vienintelį įstatymą – MEILĖS įstatymą.
Tačiau jeigu jau jie NĖRA ĮTIKĖJĘ, kad žinotų apie šį kūrinijos VIENINTELĮ įstatymą, kuris įgyvendinamas realiais meilės virpesiais, kuriuos savyje patiria kiekvienas asmuo, atsivėręs Rojaus Trejybei-AŠ ESU, ir atradęs Rojaus Trejybę-AŠ ESU savyje, tai bent jau tie, kurie save laiko krikščionių religijos kurios nors sektos – katalikų, stačiatikių, protestantų, evangelikų, babtistų, ir t.t. – nariais ir vadovaujasi Naujojo Testamento teiginiais, turi laikytis DEŠIMTIES DIEVO ĮSAKYMŲ – O VIENAS IŠ JŲ NURODO – NEŽUDYK.

Ginklų gamyba ir jų pardavinėjimas ir yra ne kas kita kaip ŽUDYMAS.

Jeigu ginklai būtų vadinami kitu žodžiu, kuris tiesiogine prasme atskleistų jų FUNKCIJĄ, tai yra, kam jie yra skirti ir kam iš viso kuriami, tokiu paprastu, ir taikliu, žodžiu – ŽUDIKLIAI – tuomet net ir konstruktorius susimąstytų, KĄ gi jis projektuoja? O gi ne šiaip jau dabar taip užglaistytai pavadintą ginklą, bet aiškiai nusakomą jo kuriamo būsimo daikto paskirtį – ŽUDUKLĮ – tai tas pats mirtingasis LABAI GREITAI PAVARGTŲ nuo tokio žodžio REALIŲ VIRPESIŲ, kai turėtų pats jį kartoti ar iš kitų klausytis labai dažnai sakant šį žodį per radijo ar televizijos laidas, skaityti laikraščiuose ir knygose, ir netrukus ir pats prieitų prie minties, kad jam toks ŽUDIKLIŲ konstravimas tampa nebepriimtinas. Jis girdi kai žmona jo klausia, kokį dabar kuri ŽUDIKLĮ, kai jo toks mylimas vaikutis taip pat klausia – tėti, ar tavo sukonstruotas žudiklis GERAS? – kada konferencijose, bus nuolat kartojamas tas pats žodis ŽUDIKLIAI, jų gamybos ir pardavimo aptarime, kada parodose ir mugėse bus plakatai ir kino filmai ne ginkluotei skirti, bet ŽUDIKLIAMS, šitaip perteikiant tikrąją žudiklių paskirtį į pasąmonę, ir sąmonę. Vien dėl to labai greitai tokie žemo dažnio virpesiai tiek prisotins mirtingojo vidų, kad jis savo gyvenimą keis iš esmės, tiesiog pasipriešindamas savo iki tol buvusiai dabar jam jau nebepriimtinai galvosenai ir veiklai.
Ir toks būtų vien tik VIENO ŽODŽIO vartojimo indėlis į mirtingojo sąmonės ir pasąmonės valymą ir šviesinimą, kai šis žodis išreiškia to sukurto prietaiso ar jo dalies funkcinę paskirtį, kuri dabar visiškai neatskleidžiama.
Demagogai tuoj pat puls tvirtinti, kad ginklas savyje talpina semantiką, kuri numato GINTĮ, GYNYBĄ. Tačiau net ir tokiu atveju pati ginklo funkcija visiškai neišreiškiama – net ir ginantis ŽUDYTI, kam jis ir buvo sumanytas ir sukonstruotas.
Štai Rusijos karinis pramoninis kompleksas sumanė ir sukonstravo naujos kartos ir dar kaip pavadintus – PROTINGUS ŽUDIKLIUS. O KAREIVIUS AR KARININKUS JAU IMA VADINTI OPERATORIAIS, nes jie valdo tuos žudiklius per didžiulį atstumą. Jau sukurtas robotas, kuris skirtas užminuotų laukų valymui. Šiandieninės minos karinio pramoninio komplekso sukurtos tokios, kad jų net slėpti nebeslepia, tiesiog jas gali atvirai išmėtyti, ir jos sprogsta net ant jų neužlipus, o tik priartėjus iki tam tikro atstumo. Tad sukurtas robotas, kuris valdomas beveik per vieno kilometro atstumą, ir stebint monitoriaus ekrane paties roboto darbą, kuris sugeba per vieną valandą išvalyti 700 metrų juostą per minų lauką, kad ta juosta gali saugiai važiuoti mašinos ir tankai. Žodžiu, kaip vaikų kompiuterių žaidime, kai JAU NUO PAT MAŽENS pripranta žengti pirmuosius žingsnius ŽUDYNĖSE.
Šitokiu būdu mėginama išsaugoti kuo daugiau savo kareivių gyvybių, ir tuo pačiu nužudant kuo daugiau iš kitos pusės einančiųjų žudyti būtent jų.

Štai kaip paminamas krikščioniško Dievo įsakymas - NEŽUDYK Ir dėl to ašarų nelieja nei Rusijos prezidentas Putinas, nei Jungtinių Valstijų prezidentas Obama, nei Lietuvos prezidentė Grybauskaitė, nei premjeras Butkevičius, NĖ VIENAS MINISTRAS, nė vienas seimo narys ašarų taip pat dėl to nelieja, nors į bažnyčią nulekia ne vienas ir iš jų, kad VIEN TIK TUŠČIAI ATLIKTŲ NEGYVĄ RITUALĄ - pasėdėtų pirmosiose eilėse per ritualines ir NEGYVAS religines šventes – Kalėdas ir Velykas. Todėl vos tik pasibaigia negyvos ir vien tik ritualinės pamaldos, tuoj pat ir užmiršta tą DIEVO ĮSAKYMĄ – NEŽUDYK, O TAIP PAT IR KITĄ ĮSAKYMĄ – NEMELUOK. Tad vėl tuoj kimba į sau įprastą MELO IR ŽUDYMO POLITIKOS VYKDYMĄ – vis daugiau skirti pinigų iš VISŲ biudžeto pirkti NAUJŲ ŽUDIKLIŲ, NET IR TUOMET, KADA IR ŠIŲ ŠALIŲ ŽMONĖS SKURSTA, IR IMTIS DAR ŽIAURESNIŲ VEIKSMŲ – BOMBARDUOTI IR REMTI BOMBARDAVIMĄ LIBIJOJE, AFGANISTANE, IRAKE, SIRIJOJE, UKRAINOJE.
O kaip gi su ir JIEMS suteikta ir jų pačių pripažįstama krikščioniška nuostata – jeigu tau trenkė į vieną žandą, tai atsuk dar ir kitą – į blogį atsakyk ne kerštu, kas būtų judėjiška ir musulmoniška, bet atsakyk krikščioniškai – gėrio ir meilės veiksmais, kurie nenumato ŽUDYNIŲ.
NUSTOK IŠ VISO GAMINTI ŽUDIKLIUS, KAD NEBŪTŲ KAIP JIEMS ATSIRASTI, O VIETOJE ŠITO ATRASK SAVYJE ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU ASMENIS IR MOKYK JUOS ATRASTI IR KITUS PREZIDENTUS, MINISTRUS, IR PREMJERUS. Štai taip bus ne tik krikščioniška, bet ir URANTIŠKA.
Šiandien didžiausias žudiklių gamintojas ir pardavėjas yra Jungtinės Amerikos Valstijos ir Rusija. Taigi būtent jų pagamintų žudiklių daugiausia ir patenka tiems, kuriuos jie vadina teroristais ir prieš kuriuos jie yra paskelbę SAVO KARĄ – ŽUDYMĄ. Ir nesvarbu tada, kokios bus aukos, viskas yra tiesiogine prasme nurašoma vadinamųjų teroristų naikinimo sąskaiton, nors žūsta ir niekuo nekalti. Niekas NEDRĮSTA REALIAI PAPRIEŠTARAUTI JUNGTINĖMS VALSTIJOMS AR RUSIJAI. Visi kaip užhipnotizuoti stovi išsitempę ir klusniai vykdo komandas – gyventi ir mąstyti tik taip, KAIP TAS NAUDINGA KARINIAM PRAMONINIAM KOMPLEKSUI, KAD JIS BŪTŲ SOČIAI PAMAITINTAS PASAKIŠKAIS PELNAIS, ir ne kitaip. Todėl niekas neprieštarauja, kada tokie milžiniški pinigai iš BIUDŽETO skiriami ŽUDYMUI.

Vien šiais metais Rusijos karinis pramoninis kompleksas ką tik baigusių universitetus inžinierių priėmė dirbti TRISDEŠIMT PENKIS TŪKSTANČIUS. Kitais metais jau planuojama po universitetų baigimo priimti dar daugiau – net trisdešimt penkis tūkstančius jaunų inžinierių. Iš viso Rusijos karinis pramoninis kompleksas savo sferoje darbu aprūpina DU MILIJONUS DIRBANČIŲJŲ. Ir tai tik pradžia, nes Rusija karinio pramoninio komplekso struktūrą plečia milžinišku laipsniu ir tam negaili pinigų, nors pati šalis yra tokia didžiulė, kad jos nesugeba sutvarkyti taip, kad žmonės gyventų padoriomis sąlygomis, kad naudotųsi normalia infrastruktūra, kad važinėtų normaliais keliais už jiems priimtiną kainą, kad turėtų tinkamą socialinę apsaugą, kad gautų deramas pensijas.
Šiuo metu Rusijoje gyvena 143 milijonai gyventojų, o jos vien tik materialios sienos tinkamai apsaugai reikėtų, kad šalyje gyventų daugiau kaip 600 milijonų žmonių. Tad jai ir būtina naujos kartos techninė apsauga. O tai reiškia dar didesnį Rusijos gyventojų SKURDINIMĄ ATEITYJE.
Rusijoje švietimui lėšos mažinamos, o kariniam pramoniniam kompleksui – milžiniškai didinamos.
Lietuva yra labai mažytė Putino Rusijos KOPIJA – taip pat atiduota SAVIEIGAI, NETURI JOKIO ŠVIESOS IR IŠMINTIES VADOVAVIMO, TODĖL ŠALYJE SIAUTĖJA TIK GALIOS – POLITINĖS, TURTINĖS, POSTŲ, PAŽINČIŲ – DIKTATŪRA, kuri neturi nieko bendro nei su realios GEROVĖS UŽTIKRINIMU VISAI ŠALIES VISUOMENEI, nei su GEROVĖS SIEKIMU, nei su kokia nors PERSPEKTYVA ATEITYJE, nes GEROVĖS NEGALIMA NEI SUVOKTI NEI JOS SIEKTI NEATRADUS PATIES GEROVĖS ŠALTINIO – ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU. Todėl kitiems metams Lietuvos biudžeto projekte numatyta sumažinti bendras išlaidas ŠVIETIMUI, bet jas žymiai padidinti KARIUOMENEI.
Bet kuri šalis, kuri IGNORUOJA ŠVIETIMO INTERESUS, KURIE VISUOMENEI YRA PATYS SVARBIAUSI, O VIETOJE JŲ IŠKELIA KARINIO PRAMONINIO KOMPLEKSO INTERESUS, PASMERKIA SAVO VISUOMENĘ SUNAIKINIMUI, O TUO PAČIU IR SAVE KAIP ŠALĮ – IŠNYKIMUI.

Pagal žudiklių pardavimą ne NATO ir ne Europos Sąjungos narėms po Jungtinių Valstijų ir Rusijos eina Vokietija. Pernai ji tokioms šalims pardavė žudiklių už 3,6 milijardus eurų, kai prieš trejus metus ši suma siekė 1,4 mlrd. eurų. Taigi karinio pramoninio komplekso apetitai auga milijardais, jau net ne šimtais milijonų.

Vokietijos įstatymai draudžia parduoti žudiklius ten, kur yra įtempta padėtis ar vyksta kariniai veiksmai. Ir vis tik toks įstatymas labai lengvai apeinamas ir karinis pramoninis kompleksas tarp savo klientų turi ir Izraelį, ir Saudo Arabiją, ir Alžyrą, ir Katarą, ir Jungtinius Arabų Emyratus, ir Indoneziją. Net ir toms šalims, kur nėra įtampos, ir kurios nėra NATO ar ES narės, parduoti ginklus galima tik gavus Ekonomikos ministerijos leidimą. Kada pernai jai pradėjo vadovauti Sigmaras Gabrielis, tokius leidimus jis beveik sustabdė, ir juos išduoda tik išimties tvarka, ir jo išdavimas trunka ilgai. Žudiklių gamintojus tai labai suerzino, kad net jų tariamos PROFSĄJUNGOS pradėjo reikšti savo pretenzijas, jog dėl tokios padėties Vokietija praras 80 tūkstančių darbo vietų. Ir dar daugiau – šitokiu ministro požiūriu KOMPROMITUOJAMAS geras Vokietijos vardas.

Ir karinio pramoninio komplekso lobistų puolimas prieš Sigmarą Gabrielį tik stiprės.
Europos Sąjungos sankcijos prieš Rusiją dėl Ukrainos Krymo aneksijos ir Rusijos kariškių veiksmų panaudojant ir sunkiuosius pabūklus ir tankus Ukrainos Donbase – Lugansko ir Donetsko srityse, yra teisėtos, bet neišmintingos, todėl kad jos neturi jokio poveikio nei Putinui, nei Rusijos žmonėms, kurie dar labiau mato prieš Rusiją nusiteikusius Vakarus. Todėl jie daug aštriau reaguoja į kiekvieną ištartą žodį, kuris iš tikrųjų yra ir teisingas, ir atviras, bet jie tuos žodžius išverčia taip, kaip supranta jų protas – Vakarų mėginimą paklupdyti Rusiją ant kelių prieš VAKARUS, KAI JŲ SAMPRATA RUSIJA PATI YRA KAIP VISIŠKAI SAVARANKIŠKAS IR NIEKAM NEPAVALDUS DARINYS – TAI VISIŠKAI SAVA CIVILIZACIJA – NEI EUROPA, NEI AZIJA – TAI RUSIJA, TURINTI BEVEIK ŠEŠTADALĮ VISOS PASAULIO TERITORIJOS. IR NE TIK TERITORIJOS, BET GAUSIAS ATSARGAS DUJŲ, NAFTOS, AUKSO, DEIMANTŲ, IR VISŲ KITŲ MINERALŲ, VISAS IŠKASENAS, IR DĖL TO GALI GYVENTI VIEN TIK PATI SAU PANAUDODAMA ŠIUOS GAMTOS IŠTEKLIUS.
Ir Rusijos protas yra tokio lygio, kad yra pajėgus sukurti savo dar modernesnes už Vakarų technologijas. Tuo labiau, kad pati Rusija sukūrė naują sąjungą, tokią kaip BRICS – Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, ir Pietų Afrikos Respublika su 43 procentais visų pasaulio gyventojų ir su 4,4 trilijono dolerių valiutos atsargų rezervu. Būtent Indijai Rusija jau pastatė naują lėktuvnešį. Ir būtent tokio masto lėktuvnešio sukūrimas ir pagaminimas Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui suteikė PASITIKĖJIMO, kad jie gali taip pat gamintis lėktuvnešius ir sau. Ir tą jau pradėjo daryti. Tuo tarpu Prancūzijoje pastatytas malūnsparnešys, Mistral klasės, buvo užsakytas, kada Rusija tokio pasitikėjimo SAVO JĖGOMIS neturėjo, todėl ji ir sudarė kontraktą su Prancūzijos kariniu pramoniniu kompleksu beveik už du milijardus dolerių, kad būtų pastatyti tokie du malūnsparnešiai. Pirmasis jau beveik užbaigtas, kada iškilo iš anksto nenumatyta Europos Sąjungos sankcijų aklavietė tiek pačiai Europos Sąjungai, tiek Prancūzijai, tik ne Rusijai. Rusija išsiuntė 400 kariškių į Prancūziją mokytis, kaip valdyti tokį žudymo fabriką. O dabar pati sprendžia KUR DĖTI TOKĮ MILŽINIŠKĄ AGREGATĄ, MAT JIS SUKONSTRUOTAS TAIP, KAD TINKA NAUDOTI VIDURŽEMIO JŪROS APLINKOJE, O RUSIJOS APLINKA NE TOKIA AKSOMINĖ IR ŠVELNI. Tačiau viso kontrakto pinigai jau sumokėti, tad Rusijai ši nebereikalinga prekė, kada ji pati išmoko ir yra pajėgi pasigaminti lėktuvnešį Rusijoje, net geriau būtų, jeigu Prancūzija šio milžiniško laivo dėl sankcijų nebesuteiktų, tada ji turėtų Rusijai ne tik sugrąžinti visą kontrakto sumą, bet ir sumokėti baudą už netesybas, o taip pat perpjauti laivą pusiau, nes laivo galinė dalis buvo pagaminta ne kur nors kitur, o Rusijoje, ir yra JOS NUOSAVYBĖ JAU DABAR, ir specialiai nuplukdyta į Prancūziją. Tad Rusija ne tik nusimestų šitokį akmenį nuo kaklo, bet dar dvigubai gautų pajamų. Tuo tarpu, kas šiuos milijardus eurų Rusijai sumokėtų iš Prancūzijos karinio pramoninio komplekso kišenės, kada šis paduos į teismą Europos Sąjungą dėl tokių neišmintingų sankcijų patirtų nuostolių, ar tai nebūtų ir visų Europos Sąjungos narių pinigai, tarp jų ir Lietuvos, šitaip paremti tiek Prancūzijos karinį pramoninį kompleksą, tiek ir Rusijos karinį pramoninį kompleksą, kuris ne tik atsigavo po Tarybų Sąjungos griūties, bet jau lenkia net ir JAV kai kurią ginkluotę. Jau sukurti ir gaminami nauji ir modernesni lėktuvų varikliai, kai anksčiau juos reikėjo gaminti Ukrainoje. Tačiau padėtis Ukrainoje jau daug metų buvo neaiški tiek politine, tiek ekonomine prasme, todėl Rusija – slapta nuo savo buvusių partnerių – subūrė jaunų konstruktorių kolektyvą, kad sukurtų naujos kartos lėktuvų variklius, ką jie ir padarė. O dabar šie varikliai, pertvarkius Tolimųjų Rytų vieną gamyklų, yra gaminami serijiniu būdu naujosios kartos naikintuvams ir bombonešiams, kaip ir naujos kartos elektronika, kurią anksčiau pirko Vakaruose, nes buvo geri santykiai, dėl to ekonomiškai nebuvo verta šiuos segmentus gamintis patiems. Santykiams pablogėjus buvo ir šioje sferoje pertvarkos ir konstravimo pastangų, kurios per keletą pastarųjų metų davė gerų rezultatų. Tad elektronikos tik nedidelė dalis komponentų dar perkama užsienio šalyse, kurios nėra nei Jungtinių Valstijų, nei Europos Sąjungos sankcijų įtakotos.
Kada iškyla sunkios aplinkybės, tokios kaip šalies izoliacija, visada aktyviau dirba individo protas, lygiai taip padidėja ir kolektyvo psichologinis ir moralinis susitelkimas prieš bendrą PRIEŠĄ, net jeigu tai ir yra NETIESA – TOKIO PRIEŠO NĖRA, YRA TIK JO ILIUZIJA IR GYVULINIO PROTO NESUGEBĖJIMAS MATYTI TIKROVĖS SAVO APLINKOJE IR SAVO VIDUJE.
Rusijos mokslininkai patvirtino MANO JUMS NUOLAT SAKOMUS TEIGINIUS – ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU – KŪRĖJAS – NENUMATĖ, KAD MŪSŲ FIZINIO ORGANIZMO LĄSTELĖ VEIKTŲ NE PALAIMOS, NE RAMYBĖS, O ĮTAMPOS IR STRESO SĄLYGOMIS. Būtent tokiomis sąlygomis ji išsigimsta ir SUSERGA. Todėl lakūnai, karinių lėktuvų lakūnai, kurie atlieka įvairius aukštojo pilotažo manevrus, kurie skraido kelis kartus garsą viršijančiu greičiu, sukelia savo smegenų ląstelėms didžiulę įtampą, o dažnai patenka į tokias padėtis, kad joms tenka patirti mirtiną stresą, todėl jie į pensiją išeina labai jauni, palyginus su kitų kategorijų pensininkais. Tačiau tai dar ne viskas. Jų smegenų ląstelės, patyrusios tokią ilgalaikę prievartavimo aplinką, nebegali normaliai mąstyti net ir tada, kada tų streso ir įtampos aplinkybių nebėra, tad jos patiria milžinišką pasąmonės poveikį ir pasineria į depresiją, o dažnai net sutrinka ir pats mąstymo procesas, todėl psichiatrijos klinikos tokiems ligoniams neišvengiama ateitis.

O jeigu tokių žudymo priemonių nebūtų iš viso sukuriama, jeigu mirtingasis taptų ŽMOGUMI, ATRADUSIU SAVYJE KŪRĖJĄ – ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU – ir savo smegenų veiklą visu SUDVASINTU MĄSTYMU, IR DRAUGE SU KŪRĖJU, nukreiptų į kuo geresnio produkto sukūrimą ir jo įdiegimą į gamybą, kad jis palengvintų gyvenimą materialia prasme, kad ilgesnis laisvalaikis būtų pašvenčiamas kolektyviniam Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – garbinimui ir šlovinimui ir tarpusavio prasmingam pabendravimui, tada nekiltų nė vienas konfliktas, koks buvo išprovokuotas karinio pramoninio komplekso daugybėje pasaulio vietų, ir koks dabar vyksta Ukrainoje, Sirijoje, Irake, Palestinoje. Ir tik tada ląstelė veiktų ir gyventų taip, kaip sumanė Kūrėjas – ramybės ir palaimos sąlygomis, ir tada nebūtų depresijos ir psichinių ligų, kurios dabar tampa vis ryškesnėmis ir vis jaunesniame amžiuje.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal