Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas, perteiktas akimirksniu, grįžtant į Vilnių autobusu po gyvųjų pamaldų Kaune, 2016 02 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Praėjusį sekmadienį, kuomet Birutė ir aš važiavome autobusu iš Kauno, po gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, aš jai pasakiau, jog Kristė buvo sakiusi, kad ji tikėjosi gauti kitokį atsakymą į jos klausimą – kodėl Algimantas Tarybų Sąjungoje gyvenimą ir komunizmą dažnai pateikia teigiamu pavyzdžiu – mat AŠ ESU atsakymas aiškino apie KOMUNIZMO kaip visuomeninio reiškinio turinį, o ji matyt tikėjosi išgirsti dėl kokių MOTYVŲ aš pavartoju tokį pavyzdį. Tad man ir kilo mintis, jog Kristė turėjo kitaip suformuluoti klausimo pačią klausiamąją dalį, pavartodama ne žodį KODĖL, bet DĖL KO Algimantas dažnai pateikia komunizmo ir gyvenimo Tarybų Sąjungoje teigiamą pavyzdį.
Birutė į tai sureagavo dvigubai – priėmė mano šį paaiškinimą, ir tuoj pat pasakė – juk Rojaus Trejybė-AŠ ESU turėjo žinoti Kristės klausimo esmę, ką ji būtent ir norėjo sužinoti iš tokio atsakymo.

Ir tą pačią akimirką man buvo suteiktas Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas. Ir jis buvo suteiktas visas per akimirką, kad net mane visą – energine prasme – perliejo kaip srove. Jo tik fragmentą aš perteikiau tuomet ir Birutei, o dabar pateikiu ir jums šį mokymą visą.


Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:


Tu jau patyrei, kad mokymų informacija liejama ištisais srautais, ir be perstojo. Tai palygintina su kelių eismo juostų judėjimu vienu metu jomis važiuojant daugybei mašinų. Tad būna tokių akimirkų, kada tau reikia nuosekliai pateikti mokymą, kurį tavo pateikiamą garsiai klausosi kiti, ir kuris yra įrašomas, tad būna ir tokia akimirka, kada iš vienos informacinės juostos tu paimi vieną teiginio dalį, o teiginio pabaigoje jau informacija įsiveržia iš kitos informacinės juostos, bet pirmosios informacijos juostos pateikiamo teiginio neužbaigus nuosekliai iki galo. Tad atrodo, kad tame teiginyje yra nesuderinti žodžių linksniai, kad atitiktų gramatikos taisykles. Kada tu turi nuosekliai – žodis po žodžio – šių srautų informaciją surikiuoti į eilę, tuomet tu nebeaprėpi tų srautų vienu metu, todėl ir įvyksta toks vieno srauto nutrūkimas, jo iki galo nuosekliai nesujungus į pilną teiginį, o kitas srautas nebeturi savosios pradžios, kurią užėmė to pirmojo srauto informacija. Štai kodėl peržiūrint užrašytus mokymus tu dar patikslini ir tuos linksnius, kad jie atitiktų lietuvių kalbos gramatiką, nors tų kitų srautų informacijos ir nebeatstatai, nes iki galo nebepajėgi jos tiksliai prisiminti. Kitaip tariant tu Manęs nebepajėgi aprėpti.
Tačiau šito dar neužtenka. Aš be perstojo lieju informaciją, ir per visą amžinybę, ir visais kanalais.
Žinodamas viską nuo pabaigos Aš ir suteikiu jums visus atsakymus, klausimų net dar jums ir neuždavus. Jūs, deja, jų išgirsti nesate pajėgūs visų, ir iš karto.
Būtent nuo jūsų atsivėrimo Man laipsnio - ir pasitikėjimo Manimi gelmės - ir priklauso, kokį gi kanalą jūsų dieviškasis protas atvers savo viduje ir išgirs Mano suteikiamą atsakymą. Kitaip sakant, nuo kiekvieno iš jūsų priklauso, kokiu lygiu jūs priimsite Mano mokymą, kai Aš savo mokymus suteikiu visais lygiais ir vienu metu. Tad jūsų energinis atitinkamas dažnis ir leidžia jums patirti tik tokį Mano jums suteikiamą atsakymą, kuris tuo metu atitinka jūsų asmenybės tapatybės energinį dažnį.
Tai analogiška jūsų jau ne vieno suprantamam Mano informacijos įsisavinimui apie sveikatą ir pagijimą jūsų fiziniam pavidalui, ką Aš jau esu jums suteikęs. O jos įsisavinimas būtent ir priklauso nuo jūsų atsivėrimo Man gelmės ir įtikėjimo ir pasitikėjimo Manimi laipsnio. Taip kaip jūs turite savo pastangų dėka pasiimti Mano jums jau suteiktą pagijimą, taip ir Mano jau suteiktus visus mokymus per visą amžinybę jūs galite pasiimti pagal savo energinio dažnio lygį – kuo aukštesnis dažnis, tuo sudėtingesnį mokymą galėsite iš Manęs išgirsti.
Dėl to visam šitam amžinybės procesui įsisavinti vis aukštesniu energiniu dažniu jums visada bus reikalingas vis stipresnis susiliejimas su Manimi, įtikėjimas į Mane, ir atsidavimas Man vis giliau pažįstant ir patiriant Mane. Jūsų atitinkamas energinis dažnis priartina jus prie Mano jums suteikiamo atitinkamo dažnio mokymo. Būtent dėl to prie Manęs ir gali prieiti vienu metu miriadai Mano vaikų ir gauti jiems reikalingus mokymus jų energinio dažnio lygiu. Net ir tuo pačiu klausimu atsakymus gali tas pats Mano vaikas gauti aukštesniu lygiu, kuris galės panašėti į ankstesnio lygio atsakymo paneigimą, nors tai bus naujas atsakymas, atitinkantis asmens tapatybės aukštesnę sąmonę, todėl ir atsakymo energinis dažnis bus toks, kokį gali įsisavinti tokio lygio sąmonė. Tuo tarpu ankstesnis atsakymas buvo skirtas ano – žemesnio – lygio sąmonei, kaip laiptelis į Tikrovės didesnį pažinimą, net ją ir transformavus prie žemesnio energinio lygio sąmonės supratimo.
Juk jūs negalite patekti pas Mane į Rojų per akimirką, nors savo viršsąmonės būsena ir paliudijate savosios garbinimo komunijos metu dvasinę pakylėjimo Tikrovę savyje, bet savąja tapatybe jūs dar nesate Rojuje ir nestovite Manojoje akivaizdoje. Tad ir jūs nesate pajėgūs suvokti daugybės visatų – ir patyrimų – kurios jūsų laukia pakeliui. Todėl jūs ir turite dėti pastangas, kad gyvajame kelyje pajustumėte vis tikresnį ir tvirtesnį savo buvimą TIKROVĖJE, kad ją reikėtų mažiau iškraipyti net ir jūsų aplinkoje, kad jūsų energinio dažnio lygis nebūtų dirbtinai apribotas jūsų pačių pastangų suvaržymu, bet priešingai, kad eitumėte drąsiai ir ryžtingai.

Ir SĖKMĖ yra jau jūsų SUGAUTOJI PAUKŠTĖ.
---------------------------------------------------------
Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas apkabinimas.
Algimantas

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal