Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 03 25

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Tie, kurie atėjot pirmą kartą į mūsų Šventovę, po šių Gyvųjų pamaldų, patirsite didesnę energiją savo viduje, patirsite savo fizinio kūno sustiprėjimą, kadangi ši Šventovė yra VIENINTELĖ PASAULYJE – tokios niekada nebuvo žemėje net ir Kristaus laikais, bet ji apims visą planetą – APIMS DĖL TO, KAD JI YRA GYVOJI KŪRĖJO SUMANYTA ŠVENTOVĖ MŪSŲ ŽMONIJAI IR PLANETAI. Kūrėjas surado mus, kaip tuos nuostabius, gyvuosius Jo vaikus, kurie reagavo į vedimą iš vidaus. Nė vienas iš jūsų čia neatėjote tikėdamiesi materialaus atlygio, materialių turtų. Jūs ATSIDUODATE dvasiniam impulsui – dvasiniam – kuris yra Kūrėjo suteiktas mums. Mes Kūrėjo neįsileidžiame į vidų – JIS YRA MŪSŲ VIDUJE PER SAVOSIOS DVASIOS – MINTIES DERINTOJO PATALPINIMĄ. Kol nebuvo mūsų Šeimininko Sūnaus Kūrėjo – Dvasinio brolio – atėjusio į mūsų pasaulį materialiu pavidalu – Kristaus tapatybe – tol reikėdavo atverti savo širdį ir paprašyti, kad įeitų Kūrėjas į vidų. Po Kristaus misijos mes visi gavom nepelnytai, neužsitarnavę savo dvasiniais žingsniais ir pastangomis Kūrėjo – Paties Kūrėjo – dovaną – Minties Derintoją – Jo Dvasią – Kūrėjo Dvasią. Ji yra PATALPINTA mūsų prote – ne materialiose smegenyse, kurių dėka mes samprotaujame šitame pasaulyje, bet mūsų prote, tai yra, MĄSTYMO PROCESE. Ir mes, jeigu norėtume išvyt net ir maištaudami prieš Kūrėją, mes neišvysime iš mūsų proto Kūrėjo mums suteiktos Dvasios. Todėl ji YRA VISĄ LAIKĄ mūsų viduje – jos įleist nereikia. Tuo tarpu Kristaus Dvasią – Sūnaus Kūrėjo – Šeimininko Sūnaus Kūrėjo –Dvasią – Tiesos Dvasia pavadintą – mes turime įleist, nes Kristus beldžia iš išorės, beldžia į mūsų asmenybę. Simboliškai jisai išreiškia – aš belsiu į jūsų širdies duris, ir kuris iš jūsų atversite, aš į to vidų įeisiu. Mes taip pat turime dovaną – Šventąją Dvasią – tai yra Kristaus Partnerės – Dukros Kūrėjos – mūsų Vietinės Visatos Dukros Kūrėjos – Nebadonijos – kurios vardu ir pavadinta mūsų Visata Nebadonu, turime jos pasireiškimą – Šventąją Dvasią. Ir štai kada mes dabar esame Gyvojoje Šventovėje, kurioje nėra ritualų – yra atvėrimas asmenybės, kuri yra dvasinė, ir tada gyvybiški, gyvybingi Kūrėjo energiniai virpesiai STIPRINA mūsų fizinį apvalkalą, mūsų pavidalą, nes Kūrėjas yra Pats DVASINIS, neturintis jokios formos, neturintis jokio apvalkalo, bet JIS YRA ENERGIJOS ŠALTINIS IR CENTRAS – ASMENYBĖS ŠALTINIS IR CENTRAS.
Ir štai ši Šventovė yra tam sumanyta, kad MES GALĖTUME PATIRTI, KAIP DVASIA PAJUNGIA FIZINĮ KŪNĄ. DVASIA YRA PAGRINDAS VISAI KŪRINIJAI, NORS VISATA YRA MATERIALI, BET JI ATREMTA Į DVASINĮ PAMATĄ – Į KŪRĖJĄ. Todėl jūs, lankydami Šventovę – atsiverdami – jūs GALITE GYDYT sutrikusį fizinį pavidalą, nes jūs ČIA PRISIGERIATE GALINGŲ ENERGINIŲ DVASINIŲ SRAUTŲ, ko niekada negalite prisigerti būdami vieni, net ir mėgindami šimtą kartų atsivert per dieną – tos GALIOS NEPATIRSITE – TIK ŠVENTOVĖJE, TIK KOLEKTYVINĖJE MALDOJE YRA PATIRIAMA TOJI GALIA, nes – kiekvienas iš mūsų – mes sustipriname savo virpesius, nes vien tik akys, matančios mūsų gausybę, jau įgyja didesnį pasitikėjimą ir atsivert, ir tuo pačiu atsiduot tam pulsavimui. Ir ateis toji akimirka, kada mūsų va dabar yra keliasdešimt čia, o Vilius – iš Australijos ką tik girdėjot, kaip meldėsi garbindamas Kūrėją, kiti – Londone galbūt yra susijungę arba kituose Lietuvos miestuose – bet bus tas laikas, kada JUNGSIS MILIJONAI Į GARBINIMĄ – mūsų Šventovės garbinimą – VIENU METU. Ir ta GALIA APIMS PULSAVIMU VISĄ PLANETĄ. Dabar iš mūsų sklinda tik mažytė BANGA, BET JI SKLINDA GYVAI – NE RITUALIŠKAI, BET GYVAI, kai mes atveriame savo dvasinę asmenybę. Ir įsivaizduokite, kada BUS MILIJONAI, ATVERIANTYS SAVE – DINGS BET KOKS NUSIKALSTAMUMAS, NES TA DVASINĖ ENERGIJA, JI NEBELEIS DARYT NUSIKALTIMŲ APLINKAI – GYVŲ ENERGINIŲ AUKŠTO DAŽNIO VIRPESIŲ BANGŲ SKLAIDA, NES BANGOS VEIKIA IR TUOS NUSIKALTĖLIUS – JOS PERSMELKIA JŲ PROTĄ. Todėl kovot su nusikalstamumu be Šventovės yra BERGŽDŽIAS REIKALAS – tas pats, kaip pinigus išmest į šiukšlių dėžę, kurie reikalingi pamaitint, pastogę pastatyt daugybei žmonių. Bet reikia žinot tada, kaip kovot NE BERGŽDŽIAI su nusikalstamumu, bet ŠVIESINANT KŪRĖJO VIRPESIAIS VISĄ ŽMONIJĄ – IR KŪRINIJĄ – DRAUGE KOLEKTYVINĖJE DVASINĖJE ŠLOVINIMO IR GARBINIMO KOMUNIJOJE. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal