Algimanto mokymai po gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, urantų mokymosi sakyti savo pamokomąjį žodį dalyje, Vilniuje, 2017 07 15

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Aš jums sakiau, kad proto degradavimas yra nesustabdomas, jeigu nėra atrasta Rojaus Trejybė-AŠ ESU savo viduje.
Kada jūs garbinat Kūrėją, tai jūs sakot – einama į priekį arba atgal. Atgal niekas neina – atgal yra savaime degraduojama. Ėjimui reikalingos pastangos, degradacijai pastangų nereikia. O degradavimas – tai kas yra? Žiauresni nusikaltimai, šeimos konfliktai ir visiškas subyrėjimas, studentų arba mokinių maištai prieš mokytojus ir dėstytojus, visų šalies institucijų neveikla ir nesugebėjimas veikt. Todėl visoj kūrinijoj yra pakilimas – būna taip pat ir prieš nuosmukį arba prieš katastrofą. Todėl ir dabar mūsų tiek ekonominiai rodikliai – ant popieriaus jie falsifikuojami, kad jie gerėja – bet iš tikrųjų tai jie prastėja, nes rodiklius atspindi ne statistika, bet žmonių gyvenimas – gyvenimo kokybė. Tad jeigu žmonės emigruoja – o šiais metais emigravo daugiau negu bet kada anksčiau – tai yra rodiklis, kiek ta ekonomika gerėja.
Todėl, manyčiau, Gyvajame Kelyje esam tam, kad gelbėtume žmoniją – Žmoniją – kad gelbėtume Žmoniją – mes gelbstime ir Lietuvą. Be mūsų nėra kam patikėt tos Šviesos, nes jūs puikiai suvokiat, kad aplinkui – įvairios religinės grupuotės, jos gyvena ritualizmu ir dogmatizmu. Jos niekada nesiims Gyvojo Kelio, nes tai nėra joms pelninga, ir tuo labiau jų tikintieji nėra nuoširdūs, o Gyvasis Kelias reikalauja nuoširdumo – atsivėrimo Kūrėjui visu savo asmenybės tapatybės nuoširdumu – nes jeigu nebus nuoširdumo – kuris yra geriamas iš Kūrėjo – tas mirtingasis Gyvąjį Kelią apleis, jis jame neišsilaikys, neištvers.
Todėl Gyvajame Kelyje liks nuoširdūs, kadangi jie atsivėrę jausdami tą nuoširdumo virpesių įtekėjimą į savo vidų, jie ir liudija, kad Kūrėjas yra realus, tikras, gyvas, Jį galima atrast. Ir štai atradus Kūrėją savyje, tada tu tampi nuoširdžiu – iki Kūrėjo atradimo savo viduje tu turi kaukes, ir jas dėvi – kaukę, kuri slepia mūsų tikrąjį vidų. Todėl ir yra melagystė politikų – ir jie meluos, niekada nesakys to, ką iš tikrųjų galvoja. Kada pagaus juos meluojančius, jie vėl meluos išsisukinėdami todėl, kad melagystei užkarda yra tik Kūrėjo atradimas savo viduje – nėra kito recepto.
Štai kodėl Gyvajame Kelyje mes esame tie vieninteliai išsilaisvinę iš melavimų, per gyvą Kūrėjo atradimą ir gyvojo ryšio stiprinimą su Kūrėju. Kito kelio nėra. Kitaip ir mes meluotume, mirtingojo protas yra kupinas meilės tik tada, kada yra užgožtas Išminties ir Šviesos asmenybės proto.
Kada mes matom žmogų darantį gėrio darbus, sakome – geras žmogus – bet nepasakom priežasties, kodėl jisai yra geras? Todėl, kad Kūrėjas virpesiais jį pažadina, per tą savąjį fragmentą, Minties Derintojo veikimą iš vidaus, pažadina gėrio darbo atlikimui. Priežastis yra Kūrėjas, o žmogus tik matoma pasekmė, kad jis padarė tą gėrio veiksmą. Todėl Kūrėjas turi būt įvardijamas ir kaip ta tikroji priežastis, kodėl mes darome gerus darbus. Dėl to ir meluot mirtingasis nustos, kada ta Gėrio Ir Šviesos Šaltinio mums paskleista Šviesa, jį iš vidaus užpildys ir nebeliks baimės apraiškos, nes melagystė yra dėl baimės. Baimė, kad tau gali pakenkt kažkas, jeigu sužinos tikrąjį tavo atliktą veiksmą arba to veiksmo motyvą, arba priežastį, ir taip toliau. Žmogus iš baimės susigalvoja įvairiausių pasiteisinimų, pavirstančių netiesos tvirtinimu.
--------------------------
Tiktai nesakykit, kad jūs esate savojo Likimo kalviai arba architektai. Likimas yra padovanojamas Kūrėjo. Mes nesam Likimo kalviai ir nenukalam sau Likimo, jis yra suteiktas mums kaip dovana – pasiekt Kūrėją Rojuje. Tai yra mūsų Likimas. Žodžiu, mes negalim sau nusikalt Likimo – pasiekt Kūrėją Rojuje – tai yra visai planetai suteiktas Likimas – visai planetai. Ir Autorius ir Architektas yra Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Mes prie to nė pirštelio nepridedam.
Nepainiokit saves – ir kitų – tokiu teiginiu.

Yra niuansas – galim pasakyt – mes savojo Likimo įgyvendinimo kalviai. Štai, kaip mes tą Likimą, padovanotą mums – visai žmonijai – ne mums urantams išskirtinai – visai planetai, kaip įgyvendiname kiekvienas – jau čia yra mūsų pastangų atlygis, arba pasekmė. Štai Likimo įgyvendinimo mes galim save laikyt jau ir architektu, ir autoriumi, ir kalviu – kokiu vingiu aš pasuksiu, man jau spręst asmeniškai. Niekas už mane negali nuspręst, net ir Kūrėjas, man padovanojęs – kaip ir visai planetai – Likimą pasiekt Jį Rojuje – kokiu eiti maršrutu – čia jau aš esu kalvis ir architektas, bet ne Kūrėjas. Tiesa, Jis duoda pagalbininkus. Po prisikėlimo mes gausim mūsų serafimą – na, dabar mes jau jį turim – porą serafimų, kiekvienas – o tada mes eisim prie stalo ir štai taip spręsim – serafimai parodys mums įvairius kelius – penkis, septynis, dvylika – štai taip sėdėsim (Algimantas pasiremia alkūne į stalą ir linksma veido išraiška kalba) – kokiu maršrutu čia tau geriausia eit, a? Tu čia, Urantijoj, turėjai gyvulinių savybių, ten pavydo, čia melo, savanaudiškumo – na, šiek tiek apraminai šitas savybes, bet jeigu šituo keliu eisi – tai jų išvis neliks. (Urantai šypsosi) – Aha, bet tada nebus šito patyrimo, kur gailestingumas, teisingumas, va, va, va, šito reikia dabar, o su gyvulizmu dar atidėkim, va dabar teisingumą užtikrinkim.
Tai štai, kokiu maršrutu pasukt, mes turėsim aptart – pasirinkt tą savo kalvio kelią – koks bus žaizdras ir kūjis, kad galėtume kalt tą mūsų karštą charakterio geležį ir formuot įvairius ornamentus, kad tas charakteris būtų ir minkštinamas, bet Išminties ir grūdinamas tuo pačiu, kad jis tvirtėtų. O tam reikalingos nepaprastai sunkios aplinkybės, ir Lietuvoj jos tinka. (Urantai juokiasi) –Čia labai gerai, kad valdžia apgaudinėja, kad yra nepritekliai – labai gerai. Taip mes mokomės, kaip tik šitom aplinkybėm tarp kūjo ir priekalo. Žodžiu, mus kala, ir mes tvirtėjame, bet išmintis skaidrėja ir tuo pačiu gilėja. Dėl to mes matom tą neteisingumą daug greičiau, ir pasekmę, jeigu tas neteisingumas yra ilgiau uždelsiamas.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal