Algimanto pamokomasis žodis apie pasąmonės poveikį, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2017 08 06

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Pasąmonės poveikis yra milžiniškas. Žmonės į tai nekreipia dėmesio. Jie išvis nesusimąsto, kas yra žmogus? kas yra sąmonė? kas yra pasąmonė? Apie tai nemąsto psichologai, nemąsto psichiatrai, mokytojai, tėvai. Jeigu jie susimąstytų, jie žinotų, kad menkiausias krepštelėjimas mažyliui palieka pasąmonėje milžinišką įspaudą, kuris vėliau atsilieps ligomis, baime, kada jis bus suaugęs.
Žiūrėkit, kiek žmonės vieni kitų bijo – bijo eidami gatvėje, tamsoje, bijo vieni kitų, todėl kad iš pasąmonės iškyla įvairiausi vaizdiniai – kiek skaitė, kiek girdėjo – apie nusikaltimus, apie blogus veiksmus, visi tie gerieji veiksmai išgaruoja. Pasąmonė staiga baime apima tą asmenybės tapatybės sąmonės lygį, kad tas mirtingasis eina ir jau kuria įvairias atsitraukimo formas, kaip ką jis darys, jeigu jį puls? Niekada nemąsto žmogus, kad jį apkabins ir pabučiuos, tik puls, naikins, ir baimė paralyžiuoja žmogų – o tai yra ligų pasireiškimo šaltinis.
Tie, kurie mane matė gyvojoje šventovėje šeštadienį, gal buvo apimti trupučiuką irgi baimės – kas su manimi darosi? O man nustatė diagnozes nuo kirmėlių, Vytautas, iki akmenų įvairiausiuose organuose, kokius tik aš turiu ir neturiu. O kai aš paklausiau Rojaus Trejybės-AŠ ESU, man pasakė – baimė – tavo energinės pusiausvyros sutrikimo priežastis yra baimė. Tau nieko nėra. Nėra, bet gi aš agonijoj, skausmo agonijoj, kurią aš patiriu fizine prasme. Ir aš čia puoliau ir vienus metodus taikyti, ir kitus, ir citriną gert, kaip vieni man patarė, ir kitokius preparatus gert, ir arbatas, pelynų gert – ir nieko man nepadeda. Kaip aš esu raižomas peiliais skausmų, taip esu. Tai truko tris mėnesius, ir, kol aš susiprotėjau kreiptis į Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Paklaust, kas yra?
Ir kai man skambina daktaras, ir sako, tau gali tragiškai baigtis – jis gi turi baimę iš pasąmonės, nes jis žino, kokie yra atvejai, jis turi patyrimą, iš to patyrimo kalba, kiti taip pat iš savo patyrimo man sako, bet nė vienas nekalba apie baimę. Na, kur gali būt baimė šaltinis čia tokių skausmų, na, iš kur gali būt tokia priežastis?
Štai baimė dėl to ir tampa paralyžiuojančia galia. Žiūrėkit, mes ir dabar sakom – Amžinasis Sūnau-Motina-Broli. Jau kurį laiką mes atsisakėm žodžio Brolis, bet jis iškyla iš pasąmonės. Nesąmoningai ir man iškyla, ir pasiekia sąmonės lygį, ir jis išsprūsta – jo negalima gi automatiškai išjungt nuspaudus kokį nors klavišą. Tai iš pasąmonės galia – ji tiesiog įmetama. Tai vieniem greičiau apsivalo, kitiem – sunkiau, užtrunka ilgiau.
Aš prieš Holą, turėjau šunį – Jutą, Erdelterjerą – du Erdelterjerus turėjau, nuostabūs šunys, ir Labradorai man taip nepatinka, nes jie yra, na, tokie per daug lėti man. O aš pripratęs prie tų Erdelterjerų, kurie tokie jau energingi, kad (Algimantas šypsosi) juos reikia gaudyt, o šitą – Holą – reikia stumt. Tai štai tas Jutos vardas man išplaukia iki dabar, ir aš pasakau Juta kartais, nors dešimt metų aš neturėjau suns, kol aš turėjau štai šitą gaut šunį. Šitam sueina dešimt metų irgi, tai dvidešimt metų periodas, o vardas ne jos nustelbia, o to šuns, dvidešimties metų senumo – iš pasąmonės – kokia galia, nes buvo gyvas ryšys su tuo šunim, ir tas vardas tiek man įaugo į pasąmonę, o šitam šuniui – man tas Hola vardas visiškai nepatinka, ir aš jo nevadinu Hola. Aš ją vadinu Makūka, man prilipo taip tas pavadinimas, pagal jos elgesį, sakau – o tu tikra Makūka, kokia tu čia Hola? Ir aš ją vadinu Makūka, Makūka, Makūka. Man einant gatve būna taip, kad vaikai klausia – galima paglostyt, galima paglostyt? – na, glostykit. Sako – koks jos vardas? – Man reikia prisimint, dėt pastangų, koks šito mano šuns vardas, nes Makūka aš nenoriu sakyt tiem vaikam. (Šypsosi Algimantas) Tai tada prisimenu – aha, tai gi ji Hola yra, ne Makūka iš tikrųjų, bet tik man Makūka. (urantas klausia) – Algimantai, turėtų būt Makuka, lietuviškai. (Algimantas) Maku-ka, Maku-ka, bet man – Makūka. Maku-ka būtų, jeigu jinai elgtųsi pagal gramatikos taisykles, o ji laužo jas, elgesys jos neatitinka taisyklių. Tai ji Makūka sakau, o paskui perdarau ten, sakau – Makūka, Makukauskas tu esi sakau. ( Pasigirsta urantų, vaikų, skardus juokas) Sakau, aš turėjau kolegą Makauską, tai tu vat panašiai kaip Makauskas, bet tas buvo labai labai inteligentiškas, o tu nieko panašaus, tu tiktai Makukauskas gali būt. Makukauskas.
Žodžiu, aš visaip žaidžiu, ir tada į pasąmonę visa tai nusėda. Ir kada kažkas kažką pasako, ar paklausia apie šunį, tai aš iš tų savo sukurtų peripetijų ir žaidimų, turiu tarsi sugrįžt į tą iliuzinį pasaulį, kuriame aš ir su šunimi jau nebegyvenu. Tai man reikia atkurt tada kažkokią neutralią informaciją, kuri mano pasąmonėj nėra nusodinta iš viso taip jau giliai, o aš sukuriu naują.

Tai štai – ta pasąmoninė galia, ir ypač baimė, veikia mirtinguosius nepaprastai stipriai.

Žinokit, kuo labiau jums stinga meilės, tuo jumyse daugiau baimės. Ir baimė pasireiškia ypač krizinėj situacijoj, kada iškyla nepaprastos aplinkybės arba kokia nors nepaprasta padėtis šeimoje, gatvėje, arba darbe, tada jūs galit pavadint tai stresu, bet stresas tai yra baimės pasireiškimas, priežastis – baimė, o išraiška jau tos įtampos tik pavadinimą turi – stresas. Iš tikrųjų tai yra baimė. Žmogus nebeišlieka ramus, ir pasąmonė suveikia atitinkamais veiksmais.
Taip, kad mano mylimieji, norit būt sveiki, valykit savo pasąmonę nuo baimės. Visos ligos yra iš baimės. Centrinės nervų sistemos sutrikimai yra iš baimės, bet žmogus prigalvoja – ai, čia sutrikimas, čia kalio trūksta, čia magnio trūksta, čia mangano trūksta, ir prasideda vitrines - o visko esmė yra baimė pasąmonėje – štai taip.
Šaltinį žinot – Šviesos ir Meilės, Tikrovės, Sveikatos – įsikinkykit, kad pajaustumėte tą būseną – ir vėliava – jūsų rankas – pirmyn. Amen. (pasigirsta uranto teiginys) – Ne taip paprasta. ( Algimantas) O čia kita kalba. Taip, to negalima įteigt, to negalima nupirkt, to negalima paėmus, kokį nors papildą, prarijus, pajaust – taip, šitą ne taip paprasta būseną pasiekt. Bet kelią žinot – tik atsivėrimas, veikimas drauge su Rojaus Trejybe-AŠ ESU visų Šviesos labui. Šitoj srity esat profesoriai.

Ačiū Vitai už šio mokymo iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal