Algimanto pamokomasis žodis apie energinius virpesius, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 09 23

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Šiandien, kada mes žvelgiame Kūrėjo Įžvalga į aplinką, mes matome neatitikimą tarp tų virpesių, kuriuos skleidžia Kūrėjas – paties aukščiausio dažnio virpesius, kurių mes prisigeriam, kada atsiveriam – ir tos aplinkos tamsos, kuri gyvena be Kūrėjo, be atsivėrimo ir be žinojimo, kad yra Kūrėjas viduje, kurį galima atrast. Ir aišku, tokia Kūrėjo įžvalga žvelgiant liūdna, kada tu matai, kokius demonstruoja filmus per televiziją, kokias rašo knygas rašytojai, rašytojos – kur nėra Kūrėjo Šviesos, nėra teigiamo charakterio, kuris galėtų ugdyt tuos skaitovus – skaitytojus.
Ir šiandien, aš žiūrėdamas taip prabėgom filmą per vieną Rusijos kanalą – senas filmas, jau mano matytas daug kartų – atkreipiau dėmesį į vieną teiginį – filmo teiginį – jeigu yra šeima, tai režisieriaus ir scenaristo sumanymu ten turi būt konfliktas, turi kažkas įsiterpt, nes kitaip, nagi neįdomu žiūrėt. Ir kada aš prisimenu dar mokykloj per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas, buvo nuostabi mokytoja, kuri mums aiškino, kad rašant rašinį tuomet turi būt įvadas – įvadas į temą, temos dėstymas ir pabaiga - apibendrinimui. Tai dėstyme turi būt atskleidžiamas literatūros kūrinio dramatiškumas – konfliktas, o konfliktas turi užsimegzt, vystytis ir ateit į atomazgą. Ir kada tokiom nuostatom mokinami vaikai – juk tas rašinėlis tam ir buvo kaip mokomoji priemonė, kad mes galėtume savąja samprata užmegzt tas konfliktines tam tikras situacijas, kad galėtume jas išvystyt pagal savo sampratą, kiek suprantam tą kūrinį, ir tuo pačiu apibendrint – kai šitaip mokykloje mokomi vaikai, tai jie neturi kitos alternatyvos – jie mano, kad visi kūriniai turi būt rašomi, kad būtų įdomu skaityt – kuo daugiau konfliktinių situacijų. Ir ta nuostata visą laiką aršėjo. Dabar jau konfliktinių situacijų nebeužtenka, reikia, kad būtų kraujo, kad lietųsi kraujas upeliais.
O juk kūrinijoje yra ne konfliktai, o įvairių kūrinijos niuansų pažinimas, nagrinėjimas, ir užduočių atlikimas visų labui – ne tai, kad kitą nurungt, nustelbt, sukeliant, kokią nors konfliktinę situaciją, bet padedant ir bendradarbiaujant vieniems su kitais, tą užduotį įgyvendint visumos labui – ir Kūrėjo labui, ir kiekvieno labui. Tai nėra drama, nėra konfliktas.
Taip gyvena kūrinija, ir žengia į visą Amžinybę. Tai jeigu šitaip vaikus Kūrėjo įžvalga mokyt požiūrio į kūrybą, kad kūryba – tai turi būt Gėrio propagavimas, Šviesos propagavimas – o ne ieškot, koks turi būt juodas krislas net ir tarp Šviesos kokių nors mažyčių grupelių, arba šeimoje – dažnai tą parodo. Net ir šiandien, žiūrėdamas tą filmą, aš mačiau – verslininkas, kuris yra turtingas – labai – jo žmona nueina pas labai kukliai gyvenantį chirurgą – labai labai gerą chirurgą, ir ten – chirurgo serganti motina, bet ji daugiau serga savo baime, kad jai visą laiką baisu likt vienai, baisu, kad kažkas tam sūnui neatsitiktų, nors tam sūnui jau virš penkiasdešimt metų, plikas, ir atrodo beturtis, nors yra žinomas chirurgas. Ir štai ta verslininko žmona nueina pas šitą chirurgą. Tai verslininko sekretorė sako – na, kaip gi jinai tokia gali būt kvaila, kad iš tokio vyro glėbio išėjo – toks vyras.

Tai štai, kada žvelgi Kūrėjo žvilgsniu, tu negali paaiškint materialių veiksmų, kokius atlieka, kad išeina iš tikrai atrodančio sėkmingai gyvenančio arba gyvenančios savo gyvenimą šeimos, kažkur gyvent su kitu, ar visiškai nevykėliu – žiūrėtum štai ta įprastine prasme. Ir negalima paaiškint – kodėl?
O atsakymas yra vienas – yra virpesiai. Virpesių gama – atitinkamo dažnio. Ir kada tie virpesiai sutampa dažniu – arba priartėja vienas prie kito – tada ir priimami sprendimai, kurie negali būt logiškai paaiškinami, kaip supranta mirtingasis sėkmės užuomazgas, ir tuos pasiekimus, kokius vertina čia – populiarumą, turtą, bet kokią valdžią, galią, tvirtus raumenis, ir panašiai. O virpesiai sklinda iš vidaus, ir jeigu jie atitinka, o ten ta galia ir tie turtai, kurie atrodo – sėkmės pamatas, bet virpesiais jie nepatvirtinami – ten gali būt jie pasiekti labai žemo energinio dažnio virpesių priemonėmis – tai yra, prievarta, apgaule, kitų išnaudojimu, bet kokio žodžio sulaužymu, kitų rinkų užgrobimu, nekreipiant dėmesio, kad sumaitojami kitų gyvenimai netekus darbo ir pragyvenimo šaltinio, o turtus, kuriuos mato aplinkiniai, sudaro jam tam tikrą aureolę, kad sėkmingai gyvena. Tai šitie turtai pasiekti ypač žemo energinio dažnio virpesių išraiška, o jeigu su juo gyvena žmona ar draugė, kurios virpesiai yra daug aukštesnio dažnio, ir jinai gali palikt tą kitiems atrodantį sėkmės kūdikį, palikt ir nueit pas tą, kuris visiškai neturtingas, kasdiene samprata, nes virpesiai patraukia. Todėl nusikaltėliai, gyvenantys ypač žemo dažnio virpesiais, blokuojasi ir turi savas grupuotes, nes patraukia tie virpesiai. Tas pats ir su verslu – panašūs virpesiai pritraukia žmones, tada jie turi bendrų tam tikrų interesų. Aukštesnio energinio dažnio virpesiai patraukia taip pat. Todėl mes turėtume, kada žengiam Gyvuoju Keliu, vertint viską jau Kūrėjo žvilgsniu – virpesiais – virpesiais, ne vien tiktai loginiu išmąstymu, bet pajaust tai, ko negali pamatyt – pajaust virpesiais.
Šitai ir yra mūsų – kaip Šviesos Mokytojų – mokymasis, mokymasis, mokymasis, ir tuo pačiu pajuntant, kaip mums bendraut yra su vienais priimtiniau negu su kitais – net ir tarp urantų – nes virpesiai, kurie labiau atitinka, su tais mums mieliau bendraut ir bendradarbiaut. Dėl to net ir po prisikėlimo mūsų štai šitie patikrinimai tarp urantų, vykstantys šiuo metu, jie paskui bus atskleidžiami. Jeigu mes čia nesutariam tarpusavyje, tai mūsų ten ir nesuves su tais, su kuriais mes nesutarėm – suves su tais, su kuriais virpesiai yra artimesni, kad būtų visų Šviesos labui kuo veiksmingesnis bendravimas ir bendradarbiavimas, ir jokių kad nebūtų konfliktų.
Štai mes ką turime kitiems pateikt savo kūriniais – poezija, romanais – iškeldami to Gėrio galią ir ją puoselėdami – puoselėdami įvairiais žiedais, išskleisdami įvairiais atspalviais – ir be jokių konfliktų – kokia turi būt šeima, kokia turi būt bendruomenė, visuomenė, šalis, koks turi būt vadovavimas šalyje.

Štai – kūryba! Pasireikškit, mielieji urantai. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal