Algimanto pamokomasis žodis apie mūsų ateitį po prisikėlimo, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2017 10 01

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kokia mūsų laukia nuostabi po prisikėlimo ateitis, kada mes mokysime kitus. Tie, kurie nieko nėra girdėję apie Rojaus Trejybę ir tuo labiau, apie Visuminę Dievybę AŠ ESU – mūsų klausys pasakojimų išsižioję, išsižioję – geranoriškai, siekiantys išgirsti tą, ką jūs jau dabar sužinojote, ir ką sužinosite.
Šiandien mes turime kontrastą mūsų aplinkoje, kada niekas nenori klausyt Šviesos teiginių. Ir ten, atėję iš tokio tamsaus, kol kas, pasaulio, mes būsime tie Mokytojai, kuriuos kvies – kvies į gausybę grupių, kuriuose vyksta mokymai. Ir kvies ne šiaip – kaip atlikdami lažą – kad štai jiems reikia įsisavint tam tikrą kursą, bet kvies su Meile. – Ačiū – padėkojo Algimantas keturmetei Kotrynai, kada ši, priėjusi prie jo, padavė savo nupieštus piešinius. – Štai su Meile jinai tą savo kūrybą, pateikia. Ir mus kvies su Meile, kad išgirstų, ko niekada nebuvo girdėję – ir apie Kūrėjo atradimą savo viduje, ir apie Rojaus Trejybės garbinimą, ir tuo labiau, apie Naująjį Visatos Amžių, pradėjus garbinti Visuminę Dievybę AŠ ESU, ką mes ir darom vieninteliai visoje kūrinijoje. Štai tokių Šviesos Mokytojų su Meile trokšte trokš kiekviena grupė. Ir išgirs iš kitų – štai yra tokie Mokytojai – Šviesos Mokytojai iš Urantijos – ir jie kalba tokius dalykus, kokių nemoko kiti Šviesos Mokytojai net ir aukštesnio rango, o jie yra tik ką pažadinti, tik ką prikelti, ir dar, iš kur? – iš izoliaciją, karantiną, ir maištą patyrusios planetos – Urantijos planetos.

Štai kokia yra šitai planetai lemtis, ir jums kiekvienam kaip dvasiniam Šviesos Mokytojui pasireikšti po prisikėlimo – pasireikšt.
Jau dabar jūs esat laukiami tenai. Bet tai nepaspartins jūsų čia visų darbų, kuriuos jūs turite nuveikt. Todėl atkreipdami dėmesį į teiginį – nesidairykit į praeitį, gyvenkit šia akimirka, kad būtų kuriamas pagrindas kitų kartų ateičiai. Tai štai – gyvenimas šia akimirka – gyvenimas – aktyvus, ryžtingas, veiksmingas, vaisingas gyvenimas turi būt šią akimirką. Tik šitaip gali būti ateities kartų tvirtas pagrindas jų gyvensenai. Mes klojam gyvenseną ateities kartai, nes mums nepaklojo to pamato praeities kartos. Todėl mes žinodami, kad esam pagrindas, nes mes turim Pagrindą – Patį Kūrėją – ir ne tik – Tėvą – bet ir visą Rojaus Trejybę – ir net Visuminę Dievybę AŠ ESU, todėl mūsų pagrindas kitoms kartoms – ryžtingi, veiksmingi Šviesos darbai, nes Šviesos darbai – tai yra ta pati šviečianti lempa, apie kurią kalbėjo Kristus, kurios negalima uždegus po apgaubtu – po apgaubtu – laikyt, ji turi būt su atidengtu gaubtu, kad suteiktų Šviesą aplinkai. Reiškia, ir mūsų Gėrio darbai turi būt vis aktyvesni, ryžtingesni, ir tuo pačiu ryškiau apšviečiantys tuos, kurie gyvena tamsoje, dabartinėje visuomenėje, nes jūs klojat pamatą ir sau, kokie jūs būsit Šviesos Mokytojai po prisikėlimo, kiek jūs turėsite ryžto, pasitikėjimo savimi ir Kūrėju, kurį įgysite šitame pasaulyje, veikdami savo Šviesos darbais. Todėl kiekviena akimirka yra prasminga ir jos negalima nurašyt, atidėt ateičiai, negalima jos ignoruot, ją reikia prasmingai nugyvent. Negali būt akimirkos, kuriose egzistuotų vakuumas, tarsi jūsų gyvenimo ir nebuvo tomis akimirkomis, tarsi jūs pramiegojote jas. O viską lemia jūsų būsena – jūsų vidus. Ir jeigu jūs turite tuos pojūčius iš Kūrėjo gyvų virpesių, kurie jus pakylėja, sustiprina, ir netgi pamalonina, kad jums tampa tiek kupina viduje Šviesos noro paskleist Gėrio darbus kitų labui, reiškia, jūsų asmenybė turi prasmingą būseną tos akimirkos kontekste – ir reikia tai paversti gyvenimu Amžinybėje. Reiškia, per visą Amžinybę, kiekviena akimirka turi įgyti Kūrėjo suteikiamos prasmės kiekvienam asmeniui. Amen.

 

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal