Algimanto pamokomasis žodis apie Kūrėjo virpesių tėkmę, jos sutrikimą mūsų planetoje, pasekmes ir atstatymą, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 12 16

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Nuostabi Tėkmė yra Gyvajame Kelyje – Kūrėjo Virpesių Tėkmė, kurią mes galim būsena patirt – ir tuo pačiu liudyt savo veiksmais – kada vis labiau atsiveriam Kūrėjui ir atsiduodam Jo vedimui. Ir mes plečiam savo įžvalgą, plečiam savo išmintį ne patys siekdami ją išplėsti, bet tiesiog atsivėrimu mes gauname tą energinį užtaisą iš Kūrėjo. Ir tada suprantame, kad tarpusavyje visas kūrinijos pasireiškimas yra vientisa Tikrovė – nėra Urantijos, atskirai paimtos – nėra Satanijos Vietinės Sistemos, atskirai paimtos – nėra Norlatiadeko Žvaigždyno, atskirai paimto, arba mūsų Vietinės Visatos – Nebadono Vietinės Visatos, atskirai paimtos – visur yra Gyva Sistema, Kūrėjo sumanyta, kad mes galėtume prisidėt prie jos šviesinimo, kur bebūtume, savuoju nuoširdžiu įnašu – indėliu. Visa tai impulsais mes galime pajaust, kaip Kūrėjas mums suteikia Ryžtą, Išmintį, Šviesą, Meilę, Gailestingumą, Tiesą – ir visa tai išreikšt mūsų veiksmais taip, kaip veda Kūrėjas.
Kūrėjas nesumanė, kad būtų audros – turėtų būt, kad nebūtų tų sukrėtimų žmonėms. Žmogus pats sukelia tuos audringus pasireiškimus savo žemais virpesiais. Žiūrėkit, Kūrėjo – kokia yra kūrybinė nepakartojama ir įvairi kūryba, ir pastovumas tuo pačiu. Snaigė turi šešias briaunas, šešis kampus ir nepasikartojantį raštą – nėra dviejų snaigių su tuo pačiu raštu, pamąstykit – kiek snaigių sninga. Nesvarbu ar ji bus mažytė, ar, kaip sako – sninga kąsniais – kur didžiulės snaigės bus šešių kampų – pastovumas ir nesikartojantis raštas. Kokia yra, atrodo, lengvutė snaigė. Įsivaizduokite, kita padėtis – pūga. Ta pati snaigė suformuoja pražūtingas mirtingajam sąlygas, kad jis neranda kelio ir gali visiškai netoli būt gyvenvietės ar savo užgesusio automobilio ir sušalt pūgoje – bet tai nėra sumanyta Kūrėjo, kad šitaip žmogus patirtų skausmą, kančią ir net priešlaikinę fizinio kūno mirtį šitame pasaulyje. Tik nusigręžimas nuo Kūrėjo sukelia tokias gaivalingas pasekmes – tokius reiškinius, kada planetoje dėl temperatūrų skirtumų, dėl drėgmės skirtumo susidarančios oro masės negali normaliai, sklandžiai judėt aplink planetą. Negali dėl to, kad mūsų žemo energinio dažnio virpesiai ilgomis bangomis, kaip trombai užkloja – kaip filtrai, nepraleidžiantys tų sklandžių oro srovių tekėjimo – ir štai tada atsiranda audros. Todėl mes būdami Gyvajame Kelyje turime įsisąmoninti – nuo mūsų dvasingėjimo išnyks audros, liūtys, potvyniai – nuo mūsų dvasinės būsenos. Kuo ji bus labiau atverta Kūrėjui, tuo mes tramdysime stichiją. Ir bus toji karta, kuri gyvens nepatirdama nei potvynių, nei audrų, nei liūčių – nebus to – bet bus žmogus, kuris sugebės tą paversti kūrybiška energija drauge su Kūrėju, kad būtų ir palaistyta žemė, ir sušildyta, bet ne išdeginta – ir derlių duos ir dešimteriopą ar šimteriopą – priklausys nuo žmonių atsivėrimo Kūrėjui.
Štai mes kokį duodam impulsą ateities kartoms, gavę visiškai neužtarnautą Kūrėjo Dvasią – Minties Derintoją – į mūsų protą. Mes jo nenusipelnėm – Kristaus misija žemėje mums suteikė šitą dovaną prieš laiką, kada žmonija yra tamsi, arši, net agresyvi, bet kiekvienas turi Minties Derintoją, jeigu jo protas nesutrikęs. Ir mes dabar galim jau žinodami, kad turim tokią Dovaną, mes galim tada bendradarbiaut su tokia Dovana – bendradarbiaut, kaip su geruoju Locmanu bendradarbiauja kapitonas – mūsų asmenybės protas, ir pajaust pasitikėjimą, kad galėtume žengt Šviesos, Gėrio, Darnos kryptimi taip, kaip sumanęs Kūrėjas. Nuo mūsų priklauso, kiek bus šviesesnė Lietuva, kiek bus joje visiems skleidžianti Šviesą vedlių vadovybė – vedlių, kurie ves į priekį drauge su Kūrėju vis tvirčiau atsistojančią ant kojų ir gimstančią Lietuvos visuomenę, ir tuo pačiu mokys žmoniją. Štai mūsų yra priedermė šito gyvenimo – prasmė šito gyvenimo – kitos prasmės nėra.
Ir nebandykite tobulint Kūrėjo Evoliucinio Plano. Bet jūs galit turėt savų sprendimų, kurie gali nesutapt su Kūrėjo Planu, bet taip apsunkinsit gyvenimą sau. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal