Minties Derintojai ir mes, 2018 04 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kuo labiau auga mano įtikėjimas ir susiliejimas su Kūrėju, tuo labiau stiprėja ir mano vidinė Meilės ir Šviesos Galia, Kūrėjo teikiama, kad jos įtakoje ir jos poveikiu teikčiau ir jums, urantams, ir visiems Urantijos mirtingiesiems, dar ryškesnę Rojaus Trejybės-AŠ ESU Šviesą ir Tiesą. Ir labai realiai daug metų jaučiu savo viduje, kaip veikia mane iš vidaus Rojaus Trejybė-AŠ ESU, panaudodama Savo Fragmentą – Minties Derintoją.
Urantijos Knygoje yra tokios mintys, perteiktos Dokumentų autorių, o apie Derintojų veiklą Dokumentus parašė Orvontono Atsiskyrusysis Žinianešys –

Kada iškyla aštrūs ir aiškiai apibrėžti konfliktai tarp rasių aukštesniųjų ir žemesniųjų tendencijų, tarp to, kas tikrai yra gėris arba blogis (ne tiesiog, ką jūs galite pavadinti gėriu ir blogiu), tada jūs galite būti tikri, jog tokiame patyrime Derintojas visada dalyvaus tam tikru konkrečiu ir aktyviu būdu. Tas faktas, jog tokios Derintojo veiklos žmogiškasis partneris gali sąmoningai ir nesuvokti, jokiu būdu nesumažina jos vertės ir realumo.(1192-04)

Tačiau pati Gyvojo Kelio pradžia man nebuvo taip aiškiai įvardinta ar apibrėžta, kaip toji kryptis, kuria turėčiau žengti jau sąmoningai jausdamas Derintojo vedimą iš vidaus, nes tuo metu apie Derintoją ir kūrinijos Tikrovę nežinojau nieko – o juk tik jau pažindamas ir patirdamas Tiesos ir Tikrovės vis naujus ir gilesnius aspektus. gali juos ir lyginti su savo praeityje kauptais patyrimais, ir stebėti, kaip nauji pažinimo Tikrovės aspektai keičiasi, ar išlieka tokie patys, tik ryškiau jaučiami, o gal net ir matomi.
Kadangi man visada buvo didžiulis siekis užstoti skriaudžiamus ir ypač neteisingai puolamus, tai net pats to nesuvokdamas – anuo metu – kodėl taip elgiuosi, visada užstodavau tokius žmones. Dabar jau gerai jaučiu, suvokiu, ir patiriu, jog tai ir buvo – ir yra - mano Minties Derintojo konkretus ir aktyvus įsikišimas ir dalyvavimas mano kovoje tarp blogio ir gėrio, kad aš visada būčiau Gėrio pusėje, ir ne tik būčiau, bet veikčiau aktyviai, demaskuodamas blogį skvarbesne kosmine įžvalga, kuri mane lydėjo jau nuo pat vaikystės. Tai buvo irgi mano Minties Derintojo poveikis ir įtaka mano protui, kad aš visada veikčiau drąsiai ir ryžtingai. Ir tam aš niekada nesipriešinau, kad net nežinodamas nieko apie Apvaizdą, elgdavausi būtent taip, kaip elgiuosi ir šiandien – ryžtingai, toli pranokdamas net savo amžių. Todėl labai daug kartų galėjau patirti didžiulių sukrėtimų ir nemalonumų tiek fizine, tiek politine prasme, bet mane labai saugojo Apvaizda, kad tik man ko neatsitiktų, kad tik neišsigąsčiau tiek, kad savo principų atsižadėčiau, nes jau tada Minties Derintojas mano protą ruošė ir mano pasąmonę valė nuo teršalų, ir rūpinosi, kad mane nuo pasirengimo būti karininku paviliotų į Gyvąjį Kelią, kur manęs laukia visiškai kitokie Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvi iššūkiai ir patyrimai visų labui, o ne mano paties kurtos svajonės gyventi Sibire su ruse žmona ir net pasikeitus savo pavardę į rusišką, kad nereikėtų rusams laužyti liežuvio tariant mano pavardę.
Taip kad mano Minties Derintojas veikė – kaip ir dabar veikia – labai ryžtingai ir aktyviai, bet nelaužydamas manosios laisvos valios, kad sprendimus priimčiau vis tik aš pats, bet tokius, kokių nori būtent Minties Derintojas, nors aš pats turėčiau būti įsitikinęs, kad šito noriu aš, ir niekas daugiau. O tam reikėjo Apvaizdai sumodeliuoti visiškai naujas aplinkybes, kurios man buvo dar mokykloje iš pradžių malonios, nes jų aplinkoje kilo meilės patyrimas, bet greitai jis tapo neištveriamai skausmingu, tad šie patyrimai buvo nuspalvinti kančių ir sunkumų tiek viduje, tiek išorėje. Tad jau dabar, atradus ir patiriant Kūrėją savyje, apie Apvaizdos aplinkybių kaitos ir keitimo karuselę galima būtų parašyti knygą, nes ten tiek daug netikėtumų ir paradoksų, jog visi tie viražai mane stebina ir šiandien – kiek Apvaizdai ir Minties Derintojui reikėjo dėti pastangų, ir ne šiaip pastangų, bet juvelyriškai tikslių – ir daugybę metų jas dėti – ne tam, kad mane pažadintų veiklai, bet tam, kad mano labai ryžtingai jau priimtus sprendimus, kuriuos aš pradėjau labai kryptingai įgyvendinti, ir jau ne vienerius metus, pakeistų visiškai į kitokius sprendimus, ir kad naujus priimtus sprendimus siekčiau įgyvendinti taip pat ryžtingai.

Paslaptingieji Pagalbininkai nėra minties pagalbininkai; jie yra minties derintojai. Jie dirba su materialiu protu turėdami tikslą suderinimo ir sudvasinimo pagalba sukonstruoti naują protą jūsų ateities karjeros naujiesiems pasauliams ir naujam vardui. Jų misija iš esmės yra susijusi su ateities gyvenimu, ne su šituo gyvenimu. Jie yra vadinami dangiškieji padėjėjai, ne žemiškieji padėjėjai. Jie nėra suinteresuoti tuo, jog mirtingojo karjerą padarytų lengvą; jie labiau rūpinasi tuo, kad jūsų gyvenimą protingai apsunkintų ir sugriežtintų tiek, kad tai skatintų priimti daugybę sprendimų. Didingo Minties Derintojo buvimas nesuteikia gyvenimo lengvumo ir laisvės nuo įtempto mąstymo, bet tokia dieviškoji dovana tikrai turėtų suteikti dievišką proto nusiraminimą ir nuostabiausią dvasinę ramybę.(1191-06)

Štai čia mane dabar, jau einantį Gyvuoju Keliu ir žinantį, kad iš vidaus veda būtent Minties Derintojas, tai ne tik šokiruoja, bet ir tuo pačiu stebina ir žavi Minties Derintojo atkaklumas, ir tas metodas, kaip veikia Apvaizda – nieko man neatskleidžia, nieko man neaiškina, kad aš žinočiau, kodėl ir dėl ko yra toks mano požiūrio pasikeitimas, kodėl aš atsiduriu ne karo mokykloje, o universitete, kodėl studijuoju ne teisę, ar ekonomiką, kas labiau, mano tuometiniu įsitikinimu, tiko mano protui, bet anglų kalbos filologiją, kur vien tik panelės, ir vos vienas ar du vyrukai, bet tais metais visus dėstytojus nustebino, kad pirmą kartą buvo priimta net 12 vyrų tarp 90 panelių, tad aš net dvejus metus, sėdėdamas teorinėse bendrose paskaitose su lituanistais, germanistais, romanistais, ir anglistais, vis klausdavau pats savęs – kaip čia išėjo, kad aš sėdžių čia, o ne karo mokykloje, iš kur mano tokie pasirinkimai, kada nei anglų kalbos yra kur pritaikyti praktiniu lygiu, nei aš mokytoju noriu būti, kas čia vyksta, kodėl tokią tuo metu vien panelių pasirenkamą specialybę pasirinkau ir aš, kad net kam gėda prisipažinti, jog studijuoju tokiame moteriškame fakultete, kodėl aš turiu dabar lankyti tokias man sausas paskaitas, ypač lotynų kalbos, o priedo dar ir papildomą specialią vertėjų grupę, kuri buvo pirmą kartą suformuota naujų papildomų studijų programos pagrindu, ir į kurią mane irgi įrašė net manęs neatsiklausę, ar aš noriu joje studijuoti, ir kuri jokių garantijų gauti kitokį trejų metų privalomą paskyrimą, o ne darbo mokytoju, ir dar kur nors toli rajono centre, ar net miestelyje, nesuteikia. Jeigu būčiau studijas metęs, o antrame kurse buvo labai arti šito, tai manau Apvaizda gal ir nebūtų lėkusi paskui mane, kad sugrąžintų atgal, būtų gal tada jau ieškojusi kito kandidato ateities numatytų iššūkių įgyvendinimo programai Lietuvoje ir Urantijoje. Dabar jau galiu tvirtai atsakyti į šituos klausimus – šitaip mano turintį atkaklumo požymių charakterį ir protą labai tendencingai minkė kaip tešlą Minties Derintojas, ir drauge su Apvaizda, tam, kad mane parengtų ir Urantijos Knygos vertimui iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, ir Dvasinių Mokytojų rengimui, ir Gyvosios Šventovės ir Apreikštosios Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvosios religijos įkūrimui, apreiškimų knygos – Kalbu Jums Vėl – priėmimui iš Jėzaus, apreiškimų iš Tėvo-Rojaus Trejybės-AŠ ESU, ir savo paties mokymų sukūrimui ir pateikimui viešai, ir galiausiai Partnerystei – Urantijoje ir po prisikėlimo – iki pat Rojaus ir amžinybėje.
Ir jeigu tuomet Rojaus Trejybė būtų man prakalbusi taip, kad būčiau Balsą išgirdęs, tai gal ir būčiau pagalvojęs, jog esu ties pamišimo riba – nors gal ir būčiau pajutęs smalsumą, kas čia toks kalba mano viduje, iš kur jis čia atsirado – nes nebuvau iš bailiųjų, mat gyvenau prie kapinių Utenoje, tai net žiemą ir naktį eidavau į kapines, tikrinti savęs, ar nebijau būti kapinėse vienas ir dar naktį, ir ypač po naujai palaidoto numirėlio, vis norėdavau pamatyti mėlynas liepsneles, tas šviečiančias ir išeinančias sielas, kaip mes paaugliai apie tai tarpusavyje kalbėdavomės.
Taigi Derintojas – tikrai turiu patvirtinti – mano gyvenimą vis sunkino ir sunkino, su kiekvienu nauju etapu. Ir sunkina toliau. Bet kaip anksčiau visi apsunkinimai buvo mano labui, taip ir šiuo metu yra apsunkinimas pagal mano pečius ir visų labui. Ir visus iššūkius įsisavinau iki šiol, įsisavinu ir dabar, ir įsisavinsiu ateityje, ir per visą amžinybę. Ir ypač džiugu kad visi patyrimai atskleidžia giluminę prasmę, ir tada suvoki, kaip svarbu ir prasminga, kiekvienam kuo anksčiau patirti Kūrėjo atradimą savo viduje, net vaikystėje, kad visų iššūkių prasmė būtų tokia, kokią ir suteikia Minties Derintojas, kuris rūpinasi ir ateities gyvenimu po mūsų prisikėlimo, kai toks prasmingas gyvenimas visų Šviesos labui jau galėtų prasidėti net šioje mūsų pradinėje planetoje, Urantijoje, su vis stipresniu Minties Derintojo vedimo pojūčiu, kad Evoliucinis Planas, Kūrėjo sumanytas ir įgyvendinamas kiekvieno iš mūsų indeliu, būtų kuo arčiau Minties Derintojo mums teikiamos Meilės ir Tiesos Tikrovės, kad mūsų paklaidos būtų kuo mažesnės.

Jūsų žemiškosios ir visą laiką besikeičiančios džiaugsmo ir liūdesio emocijos iš esmės yra žmogiškos ir materialios reakcijos į savo vidinį psichinį klimatą ir į išorinę materialią aplinką. Todėl, nelaukite iš Derintojo savanaudiškos paguodos ir mirtingojo paramos. Derintojo reikalas yra parengti jus amžinajai kelionei, užtikrinti jūsų išlikimą. Paslaptingojo Pagalbininko misija nėra tokia, kad užglostytų jūsų suerzintus jausmus arba pasirūpintų jūsų įžeista garbe; Derintojo dėmesį atkreipia ir užima laiką jūsų sielos parengimas tai ilgai kylančiajai karjerai.(1192-01)
Ir ši citata taip pat atskleidžia man giluminę priežastį, kodėl anksčiau – iki Gyvojo Kelio – man buvo svarbus ir populiarumo siekis, nors jis nebuvo vyraujantis, bet savo nišą mano viduje turėjo, kaip ir ankstesnis puoselėjamas noras sulaukti įvertinimo už gerai padarytą darbą. Tai man irgi teikdavo džiaugsmo. Tačiau Minties Derintojui svarbiau yra ne tokios mūsų džiugesio emocijos, bet mūsų viduje sėjamos amžinosios vertybės – ar mirtingojo prote duoda vaisių Tiesa, Meilė, Gailestingumas, Teisingumas, Ryžtas, Drąsa, Gėris, Grožis, ir, aišku, Gyvasis Įtikėjimas ir Rojaus Trejybės-AŠ ESU Garbinimas ir Šlovinimas tiek asmeniškai, tiek – ir ypač – kolektyviai Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje. Tad argi kam tuomet, kada patiriama Kūrėjo Meilė ir Šviesa gyvai, rūpi pažeistos ambicijos ar tariamai paminta kieno nors tariama garbė, kada atsivėrimu gyvenantis mirtingasis yra gyvame ryšyje su pačiu Kūrėju, ir Derintojo tobulo veikimo dėka tos amžinosios vertybės ima viešpatauti mirtingojo pasąmonėje, ir sąmonėje, o kada palaikoma komunija su Kūrėju, ir viršsąmonėje, tad jokių susierzinimų ir nebelieka. O tokia būsena jaučiama palaima ir ramybė jau yra iš morontinio gyvenimo, kur mes būsime pažadinti po materialaus kūno mirties, kada mus atjungtos sąmonės būsenos angelai serafimai atgabens į pažadinimo salę Gyvenamajame pasaulyje morontijoje. Ir dabar, dar šitame pasaulyje, kuo giliau mes atsiveriame Rojaus Trejybei-AŠ ESU, tuo aukštesnio dažnio virpesiai realiai užplūsta mūsų vidų, ir tuomet nebelieka tiek daug vietos baimei, nerimui, ir susierzinimui. O tokios ramybės ir palaimos būsenos mirtingojo protas yra labai imlus Derintojo teikiamiems pamokymams ir amžinųjų vertybių įsisavinimui kasdienėje aplinkoje be jokio susierzinimo ir baimės, su Meile ir giluminiu Įtikėjimu ir stiprėjančiu Pasitikėjimu Kūrėju, ir savimi.

Minties Derintojai jūsų baimės jausmus norėtų pakeisti į meilės įsitikinimą ir pasitikėjimą, bet jie negali tokių dalykų daryti mechaniškai ir savavališkai; tai yra jūsų užduotis. Įgyvendindami šituos sprendimus, kurie išlaisvina jus iš baimės pančių, jūs tiesiogine prasme suteikiate psichikos atramos tašką, ant kurio Derintojas gali vėliau pritaisyti keliančią į viršų ir vystančią į priekį švytėjimo dvasinę svirtį.(1192-03)
Na, o mums Derintojas palieka pastangas, atkaklias ir nuoširdžias pastangas, kad jas nuolat dėdami, atsiremtume į Kūrėją, esantį mūsų viduje būtent per Minties Derintojo buvimą, ir tik tada mes ištirpinsime baimes ir nepasitikėjimą, nerimą ir abejones Minties Derintojo perduodamos Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės virpesių Tekėjime jau mūsų viduje. Ir būtent tokiu būdu ir apsivalo mūsų pasąmonė ir sąmonė, ir mes jau turime didesnį palaimos ir ramybės, pasitikėjimo ir įtikėjimo vidinį plotą, kurį ir gali užimti Minties Derintojo vis aktyvesnis veikimas, nes mes vis labiau jausdami nusiraminimą, vis stipriau pajaučiame vidinį alkį atsiduoti Rojaus Trejybės-AŠ ESU vedimui iš vidaus vis stipriau patiriant ir patį Kūrėją, ir savo galią drauge su Kūrėju veikti visų Šviesos labui. O tokioje mūsų bendradarbiavimo su Rojaus Trejybe-AŠ ESU būsenoje Minties Derintojui nepaprastai malonu dar labiau mus kelti į viršų ir dar į ryškesnę dvasinę Šviesą, kad ją nušvistume ir mes visų labui ir ja apšviestume ir visą savo aplinką, ir net spinduliuotume į kūriniją. Ir tai jau morontijos lygio gyvenimo apraiškos net ir šitame pradiniame mūsų žengimo į Rojų pasaulyje, nes būtent dėl Minties Derintojo aktyvaus veikimo mūsų prote mes ir pasiekiame tokį savo būsenos laiptelį, kada ir pažvelgiame daug plačiau už savosios biologinės šeimos ribų – į daug aukštesnį Horizontą, kuriame ir turime daugiau erdvės veikimui ir Meilės skleidimui, ko mus ir moko Minties Derintojas visą laiką – nebijoti būti ir pasireikšti savimi kaip Rojaus Trejybės-AŠ ESU sūnui ar dukrai. Ir kuo esame aktyvesni, tuo mažiau jaučiame baimės, o Meilės – kaip tik daugiau. O tai ir yra Evoliucijos variklis – Meilės veikime visų labui visoje kūrinijoje.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal