Algimanto pamokomasis žodis – Naujasis mokymas – garbinkit Kūrėją ir garbinkit vienas kitą – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 02 24

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kadangi aš dabar su Kūrėju bendraudamas gaunu mokymų susijusių su Partnerės ir mano ryšiais, tai tie mokymai skirti mudviems, kai kuriuos mes galim, aišku, pagarsint, bet dabar Kęsto garbinimo metu tarta malda iš esmės susišaukė su paskutiniuoju gautu mokymu, kada buvo pasakyta – Garbinkit Mus, Keturis Šaltinius ir Centrus, ir garbinkit vienas kitą.
Tai štai, kai Kęstas irgi liejo Meilę visiems, pagarbinęs Kūrėją, liejo Meilę visiems kūrinijos segmentams ir jų Vadovams – tai ir yra garbinimas, garbinimas tų, kurie yra kūrinijoje. 
Ir man Kūrėjas paaiškino – kada jūs atsiveriate ir susiliejate su Mumis, Mes – kaip sueinantys indai – įtekame į jus – jūs garbinate Mus, ir tas garbinimas sugrįžta jums iš Mūsų, todėl ir jūs turite tame bendrame susiliejime tada garbinti šalia Mūsų ir vienas kitą, vienas kitą – aš – Partnerę, ji – mane.
Dabar Kęsto malda, šalia garbinimo siunčiant Meilę visiems, yra ir išplėtimas to mokymo – mes turim garbint vieni kitus, visus, visą kūriniją. 
Kada garbinam Kūrėją, iš tikrųjų tai yra mūsų būsena savo Tėvams atiduoti virpesius, kuriuos mes ir gauname iš Jų. O kada mes dar prie tų virpesių prijungiame būseną skleidžiamus mūsų virpesius, apkabindami visą kūriniją, visą gyvastį – įsivaizduokite, kokia yra virpesių aukšto energinio dažnio gama mūsų paskleidžiama – visiems – ne tik, kad mes meldžiame jiems gerovės, bet mes juos ir pagarbinam – kaip Kūrėjas.
Tai ar gali tada tas, kuris garbina vienas kitą – ir vieni kitus – daryt piktus darbus, turėt kėslų kitų atžvilgiu, siekt, kokių nors nedorų užmačių savo labui, kitų naikinimo kaina, naikinimo fizine prasme, psichologine prasme, dvasine prasme. 
Štai tas garbinimas, kada tu nieko neprašai, išlieji tą Garbę ir Šlovę visiems, taip pat yra energinių virpesių lauko – Meilės Lauko stiprinimas, kad tame Lauke būtų priimami išmintingesni, Šviesos labui skirti sprendimai, kad visuomenė gyventų šviesiau, ir tuo pačiu išmintingiau, kad tie, kurie vadovauja visuomenei, priimtų sprendimus visų labui, ne atskirų grupių labui – visumos labui.
Štai mūsų indėlis – toks. Mes negalime pakeist jų proto, bet mes galime pagarbinti ir pašlovinti juos, kad jie gautų aukštesnio energinio dažnio virpesių lauką, kuriame būtų lengviau priimti išmintingą sprendimą, lengviau pajausti tą impulsą, kurį siunčia kiekvienam vadovui bet kuriame pasaulio krašte jų viduje esantis Minties Derintojas – Kūrėjo fragmentas, Kūrėjo dalelė. 
Mūsų galimybės yra didžiulės, tik naudokime jas. Bet jas naudot kelias yra vienintelis – pajaust vidinę būseną, kad jūs norite šito. Jums niekas negali prievarta primesti, jeigu jūs nejausite būsenos, kad pašlovintumėte Kūrėją ir visus kūrinijos gyventojus, tuo pačiu – ir mūsų pasaulio, mūsų planetos gyventojus. 
Ir būtų labai pravartu mums patiems stiprėt šitokiu būdu – o tai yra mūsų stiprėjimas, kada mes būsena pajuntame ir atiduodame šlovę visiems. Tai – Kūrėjo aidas, arba atvaizdas, pasireiškiantis mūsų būsenoje ir mes ištariam tą žodį, tą Šlovę ir Garbę suteikdami visiems iš Meilės, kurią ir geriam iš Kūrėjo. 
Mylėkim Kūrėją, o Jis jau žino, kaip jūsų būseną reguliuot, jeigu tiktai nuoširdžiai Jam atsiveriate. Nuoširdžiai. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal