Algimanto pamokomasis žodis – Urantų siekis turėtų būti – gimimas iš dvasios – dar šitame pasaulyje – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 04 28

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Gyvajame Kelyje nėra baimės, yra vien Meilė – Meilės Galia – kuri pati stipriausia Jėga, priverčianti ryžtingai įgyvendinti ryžtingus sprendimus. 

Labai sunku paaiškint, ką reiškia gyvent be baimės, kada žmonija gyvena apimta baimės. Tai yra Laisvės jausmas, kuriame yra kūryba – nėra jokio, net šešėlio, griovimo. 

Jeigu jūs mėginsite aiškint tiems, kurie niekada nėra matę, gyvendami džiunglėse, jokio telefono, kompiuterio, ir neturėsite šalia šitų daiktų, kad galėtumėte parodyti, kaip jie veikia, jiems bus tikrai sunku įsivaizduot, nes jų mąstymo lygis bus pagal tos aplinkos standartus. Todėl ir mirtingiesiems paaiškinti, kas yra gyvenimas be baimės gimus iš dvasios, labai sunku, nes nėra galimybės su kažkuo palygint, nes jie gyvena visą laiką baimėje – baimė, kad nesusirgtų, baimė, kad neatsitiktų kažkas šeimos nariams, baimė, kad darbo neprarastų, baimė, kad pinigų užtektų pragyvenimui, baimė, kad kažko neatsitiktų Lietuvai, pasauliui. Baimė yra pasąmonėje – per kartų kartas perteikta. Ir kada iškyla atitinkama krizė, iššūkiai, ta baimė iškyla į sąmonės lygį. 
Jeigu jūs esat sveiki, jūs manot, kad nebijot ligos. Čia dėl to nebijot, kad ta baimė glūdi pasąmonėje, nes vos tik susergate, jūs griebiatės vaistų – tai jau rodo baimę – jūs užmirštate Kūrėją. Kada yra ramybės aplinka, jūs sakot – manoji valia tesusilieja su tavąja valia. Kūrėjas nenumatė, kad vaistai būtų kemšami kaip cheminis produktas jus dar daugiau užnuodijant, bet baimė neleidžia pasitikėt Kūrėju tą krizinę akimirką, kad jūs ištvertumėt skausmą ar kokį nors kitą nemalonų pojūtį be tų vaistų. Bet žmonija per kartų kartas suformavo tokį gydymo veiksmingumą. Bet niekas nemokė nei šeimoje, nei mokykloje, nei gyvenime, kad vaistas yra jums patiems kenkiantis, o Kūrėjas gydantis, kad gydymas vyksta nuo jūsų baimių tirpinimo Kūrėjo Meilėje. Tai pati galingiausia vaistažolė – virpesių vaistažolė – ji pranoksta natūralią vaistažolę, kuri auga ir kuri yra švaresnė negu cheminis produktas, bet tai yra, vėl, šalutinė priemonė – materiali, papildanti priemonė. O jūs turit visas priemones savo viduje – Meilę – Kūrėjo Meilę. Ir tada reikalingas jūsų priimtas sprendimas – pasitikiu aš Kūrėju ar nepasitikiu, atsiduodu Jam ar neatsiduodu. Jeigu atsiduodu, tada reikia šitą sprendimą ir priimt, ir jį ryžtingai įgyvendint – negalima trauktis, nes vos tik žingsnelį atsitrauksite, baimė iškart tą vietą užima vietoj Meilės – ji yra Meilės nuodas, o Meilės virpesiai yra patys aukščiausio dažnio virpesiai. 
Ir štai, kada jūs gimstate iš dvasios, jus užlieja Meilės milžiniškos galios virpesiai – jūs pamilstate visus – visus, bet nereiškia, kad jūs pritariate visų visiems veiksmams – jūs kitais veiksmais bjauritės, kurie įtvirtina neteisingumą, įtvirtina pažeidimą Kūrėjo valios. Ir gimęs iš dvasios labai aiškiai jaučia amžinąsias vertybes, ir menkiausią tų vertybių pažeidimą jaučia vidumi, todėl jis tampa jautresniu ir tuo pačiu stipresniu. Jo jautrumas gali pavirsti ašaromis, bet jo valia ir charakteris tampa nepažeidžiamas. Jeigu ir reikalinga priimt sprendimą, visuomet sprendimas bus tvirtas, ryžtingai įgyvendinamas Kūrėjo labui, visumos labui, nesvarbu, kokios būtų jam asmeniškai pasekmės. Tai yra pati nuostabiausia laisvė, kai tau nebereikia galvot, kokia gali būt pasekmė – man naudinga ar nenaudinga. Yra laisvė priimt kiekvieną pasekmę, kaip Kūrėjo teikiamą Palaimą. Ir kuo daugiau atsiveri Kūrėjui, tuo stiprėja Asmenybės Dieviškasis Protas. Ir tada jis supranta, kad tiktai su Kūrėju yra Laisvė, nėra kitos laisvės – aplinka laisvę naikina, aplinka kuria problemas – jos nėra, sakykim, autonominės, savaime kylančios. Kūrėjas problemų mums nesuteikia, problemą suteikia mirtingasis dėl savo neišmanymo – dėl nusigręžimo nuo Kūrėjo. Tada jis nesirūpina visų Šviesos Gerove – jis rūpinasi savo savanaudišku gyvenimu, ir per savanaudiškumą siekia savo asmeninių interesų patenkinimo bet kokia kaina. Ir tada prasideda problemos. Kūrėjas nustoja egzistuot tokioje aplinkoje ir tokia aplinka ima siekt savanaudiškų interesų įgyvendinimo iš pradžių fizine galia – stipresni nurungia silpnesnius ir juos pavergia, vėliau atsiranda protas, kuris gudrumu mėgina paveikt vėl savo naudai – tai yra stipresnė jėga negu fizinė jėga. Tada atsiranda aukštesnė galia – tai apgaulė, kada galima pridengt gražiom frazėm, teiginiais ir Kūrėjo vardu pasinaudojant, bet viską darant prieš Kūrėjo valią. Ir tie, kurie to nesupranta, būna apgaunami. Tai tiktai gimimas iš dvasios leidžia patirt gražiai sakomų teiginių apgavystę, kada tas sakantis yra nedoras ir netgi einantis prieš Kūrėjo valią. Jis siekia savų savanaudiškų interesų visiškai nekreipdamas dėmesio į visumos gerovę, kad įsiviešpatautų visumoje amžinosios vertybės. Todėl jūsų siekis turėtų būti – gimimas iš dvasios – dar šitame pasaulyje. Tai yra nuostabi Laisvė būt be nuodėmės ir blogio apraiškų. Tai yra puikus Laisvės pojūtis, kada tu nieko neturi savyje, kas tave varžytų kaip gyvulinės baimės milžiniški šešėliai įvairiomis formomis – kiekvienoje akimirkoje tu esi iškeltas virš visų kunkuliuojančių problemų sūkurių – tu nesi įtraukiamas į tas problemas ir nedalyvauji tuose milžiniškuose pasaulio baimės ir tamsos šešėlių sukurtose problemų peripetijose – tu esi virš jų iškeltas, kad neštum Šviesą, Tiesą, Teisingumą Meilės Gyvuoju Keliu. Tai yra nuostabiausias patyrimas, kokį gali turėt bet koks tvarinys, ne tiktai būdamas mirtinguoju materialiu pavidalu, bet ir sielos morontiniu Taku žengdamas, ir dvasios amžinuoju Keliu eidamas – ir per visą amžinybę. Pati Kūrėjo Meilės Galia ir yra tas milžiniškas, mums suteikiantis Energinis Užtaisas, kad mes kiekviename žingsnyje pajaustume tą Meilę ir ja pulsuotume. Bet tam reikalingas gimimas iš dvasios, kad liktumėte šitame pulsavime kas akimirką iškelti virš aplinkos. Štai tada jūs ir būsite savimi – tikrieji urantai – ko aš jums ir linkiu. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal