Algimanto pamokomasis žodis – Freak‘ų civilizacija, tai nėra Kūrėjo sumanyta civilizacija – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2019 03 23

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimanto pamokomasis žodis – Freak‘ų civilizacija, tai nėra Kūrėjo sumanyta civilizacija – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2019 03 23

Mylimieji, Evoliucija-Gyvasis Kelias sumanytas mums Kūrėjo visai kūrinijai. Kaip galima šviesinti Kūrėjo vaikus, jeigu ne Evoliuciniu būdu. Kokia bebūtų to tvarinio, Kūrėjo sūnaus ar dukros, kilmė, kiek aukštai ir kiek žemai, priklauso nuo to, kuriame kūrinijos centre yra sukurta toji būtybė. Visą laiką galima ryškėti į tobulumą, pajausti tobulumo trauką, ir tuo pačiu pasireikšti tobulumu. Tokia yra sumanyta civilizacija, kad ji būtų pagal Kūrėjo Evoliucinį Planą – nėra išimčių, ir mes – nė vienas – neturim išimties. Reiškia, mes turim įnešt savo asmeninį indėlį atsivėrimu Kūrėjui, ir atsidavimu Kūrėjo vedimui iš vidaus, ir veikimu drauge su Kūrėju kaip Bendrakūrėjai visų Gerovei.
Dabartinė civilizacija yra – buvo iki šiol – vartotojiška. Vartotojiška, kur viskas grindžiama konkurencija, pelnu, ir kuo daugiau įsiūlyt produktų, kad pirktų ir verslininkams prikimštų kišenes milijonų. Tačiau dabartiniu metu šitoji civilizacija dar daugiau iškrypo. Jau tokia civilizacija, kurioje yra vartotojiškumas, prieštarauja Kūrėjo valiai – brolystei ir bendradarbiavimui. Bet dabar civilizacija tampa vis ryškiau keistenybių – keistenybių – ir aš sakyčiau – neužtenka pasakyt keistenybių, bet beprotybės keistenybių. Angliškas yra žodis – freak (lietuviškai tariasi – fryk). Tai vat, kada kažkas elgiasi tiesiog neadekvačiai, tai jį vadina freak‘u. Tai va dabar tokia civilizacija yra kuriama. Tie freak‘ai, tie beprotiški keistuoliai, vis daugiau užima tas vietas ir pozicijas žmonijoje, kur nuo jų sprendimų priklauso mūsų ateitis.
Ką aš turiu omeny, kai kalbu apie freak‘us? Tai jeigu, pavyzdžiui, anksčiau tatuiruotę išsipiešt būdavo įmanoma tiktai kalėjime – o jeigu turi tatuiruotę žmogus čia, jau nebe kalėjime, aišku, jisai jau sėdėjo kalėjime. Bet atsirado tokių, kurie pradėjo tas tatuiruotes siūlyt, piešt. Jie pavertė verslu – freak‘ų verslu freak‘ams – tiems beprotiškiems keistuoliams. Žiedų vėrimas, įvairių auskarų įvairiose kūno vietose vėrimas, tai irgi yra ta bepročių keistuolių civilizacijos apraiška – ir ji nebėra tokia, kad kažkas stebėtųsi – tai yra kasdienis reiškinys – ir net didžiuojamasi tuo.
Aš prisimenu, kada pamačiau pirmą kartą vadinamuosius gotus – jie išsidažę veidą baltai, antakiai juodi, lūpos juodos, drabužiai juodi, dažniausiai odiniai, su sagėmis sidabrinėmis – tokio atspalvio – aukšti batai, juodi batai kaip kareiviški – tai yra kvailių – kvailių gotų civilizacija. Jie net nesuvokia, ką daro, bet įtraukia žmones į tai, ir jie tampa pasireiškiančia jėga aplinkui, įtraukia jaunimą į tai. Kokios šukuosenos atsiranda dabar – iškarpyti plaukai – tai freak‘ų, bepročių šukuosenos. Kodėl tai bepročių šukuosenos?
Žmogus sako – tai yra mano reikalas, dėl to nesiginčijama, kaip kam patinka taip tas gali nešiot. – Ne, mano mielasis, ginčijamasi. Va tavo ta freak‘ų šukuosena skleidžia žemo energinio dažnio virpesius, ir žmonės, kurie yra toje aplinkoje, jaučiasi nejaukiai, jeigu jie yra nors kiek nuoširdūs. Jie nedrįsta pasakyt – pasitrauk, tu ne čia priklausai, kažkokioj bepročių kolonijoj tu turi gyvent. 
Kūrėjas sumanęs Grožį, o Grožis yra Simetrija. Tai nėra, ar man patinka vienas koks nors reiškinys, paveikslas ar kokia nors kita daikto forma, ne, tai yra Simetrija – čia yra Grožio išraiška, ir tuo pačiu sklandus, ir labai subtilus, perėjimas be staigių lūžių, be staigių kampų. Grožis išreiškia estetinį žavesį, pakylėjimą, ir jis visiems atspindi Grožį. Net ir tas, kuris nesupranta tokių dalykų, bet jis žiūrėdamas į tą daiktą, paveikslą, ar klausydamas muzikos jaučia pakylėjimą, nusiraminimą.
Dabar nebėra muzikos – nebėra – yra triukšmas. Tai yra freak‘ų – freak‘ų – triukšmas. 
Dainos turi būt melodingos. Nebėra melodijų, nieko nebesukuria. Atkartoja senas, kažkada sukurtas dainas, bet jose nėra gyvybės – nėra Kūrėjo. Yra siekimas nustebint. O juk anksčiau būdavo net per radiją tokie koncertai, kada būdavo grojama instrumentinė muzika, bet be dainų, nors tai muzikai buvo parašyti ir tekstai, ir jie buvo dainuojami, bet pagal tą instrumentinę melodiją galima buvo nustatyt, kokia tai daina. Dabar nebėra tos instrumentinės muzikos, kad būtų melodija, yra bumbsėjimas, ritmas. Tie visi repai, pankai – tai yra freak‘ai. Tai yra ta bepročių civilizacijos purslų banga, ir ji turi tokį poveikį, kad su tuo taikstosi politikai, nes jie patys nesuvokia, ką daryt, o visa tai liejasi į prievartą – prievartą šeimoje, prievartą gatvėj, prievartą tarp šalių – karais. Štai tokia yra freak‘ų civilizacijos apraiška kasdienybėje. Ir kuo toliau tokie freak‘ai užims vadovaujančias vietas, kuo labiau ateis išsipustę kostiumais, bet su auskarais, įvertais ausyje, tuo tokie freak‘ai priiminės įstatymus, bet tie įstatymai bus nukreipti prieš visuomenę, jie tenkins tik jų poreikius, nes freak‘ų civilizacija negali tenkint visuomenės poreikių. Jie tenkina tiktai savo egoistiškus poreikius.
Štai mes ir turim vis labiau degraduojančią visuomenę, kuri neišdrįsta pasakyt savo balso, pagarsint, ištart – mielieji, mes nesutinkam su tokia nuostata – atsipeikėkit – jeigu jums stinga proto, pasitarkit su išmintingais. Bet kurgi tie išmintingi? – filosofai kažkur pabėgę – nebėra filosofų. Kur tie nuoširdūs poetai, rašytojai, kad rašytų kūrinius prasmingus, kurie suteikia Šviesą, Pakylėjimą, ir tuo pačiu rodo kryptį, kokia gi visuomenė turi būt, kad iš tų aprašomų charakterių norėtųsi taip pat kažką taikyti ir savo aplinkoje – nebėra tokių, nes nebėra tų autorių – autoriai tampa freak‘ais, nori išsiskirt forma, o dėl turinio jiems nesvarbu, jiems kuo daugiau, kad būtų spausdinama knygų, kad daugiau gautų pinigų už pardavimą.

Štai mes ir turim tą visuomenės proto degradavimą, kuris pasireiškia freak‘izmu – beprotišku keistumu. Prie to priklauso ir vienalytininkai, vis aukščiau keliantys savo galvą. Kūrėjas nenumatė, kad būtų vienalytininkai. Jie turi būt tokie normalūs kaip ir visi dviejų skirtingų lyčių atstovai. Tokie yra kiekvienoje planetoje, kur gyvena mirtingieji – jie visi yra dviejų skirtingų lyčių – vyriškos ir moteriškos – ir vienalytininkų nenumatyta. Tai yra iškrypimas, hormonų iškrypimas, dėl to, kad nėra viduje ramybės, nėra Kūrėjo atrasto viduje, ir hormonai kelia audras – iškrypę – čia kaip viesulas iššluoja viską pakeliui. Ir tie hormonų viesulai šluoja jų gyvenimus. Ir jie tada iš baimės ima tvirtint, kad čia yra nauja ateities civilizacija. Tai – freak‘ų civilizacija – bet ji turės susitraukt, nes Kūrėjo civilizacija numatyta, kad čia būtų Brolystė ir Meilė, be karų, be prievartos, be konfliktų.
Štai mes ir einam Gyvuoju Keliu tam, kad taptume Dvasiniais Mokytojais ir atskleistume žmonėms platesnį kontekstą, kas čia vyksta ir kodėl taip vyksta. Dabar visa žmonija yra pasimetusi, nesuvokia, kas vyksta. Paklausykit, ką šneka apie Ukrainą – juokinga klausyt – suaugę žmonės – man patinka tas žodis – briedas – čia rusiškas žodis – nesąmonė – šneka nesąmones. Ir nesvarbu, kokio rango ten stovi pareigūnai, kokius tūkstančius eurų ima atlyginimus, bet neša briedą – kalba nesąmones. 

Tai štai, tokia civilizacija – freak‘ų civilizacija – sunaikins pati save, sunaikins, nes ji nenumatyta Kūrėjo tokia būt. 

Evoliucija padaro kilpą, štai ta kilpa jau kokie du šimtai tūkstančių metų kai Liuciferis sukurstė maištą su Šėtonu prieš Kūrėją. Mūsų dvasinis vadovas parėmė šitą maištą, ir štai du šimtai tūkstančių metų mes nebeturime sklandaus, nuoseklaus dvasinio ugdymo, kad ateitų iš viršaus atsiųsti įsikūniję Kūrėjo sūnūs ir mokytojai.
Dabar planetoj esu aš, bet aš esu mirtingasis. Aš neturiu tokių galių, kokias turi tie atėję į materialų pavidalą, bet aš turiu gyvą Komuniją su Kūrėju, gaunu mokymus ir mano mokymai yra Kūrėjo Žodis – Gyvas žodis. Todėl klausykite mano žodžių nuoširdžiai ir taikykite savo gyvenime – taikykite, nebijokite, taikykite. Ir tai yra smagu, kad mano mokymus galima pritaikyti – net ir mano Evangeliją – Kūrėjas – gyvas, realus, tikras – yra kiekvieno viduje ir Jį galima atrasti. Atraskite, atsiduokite Jo vedimui. Pripildykite savo gyvenimą Tikrąja Evoliucine Šviesa – Meile ir Tikrove – ir tai bus jūsų indėlis, asmeninis indėlis. Ir tai yra nuostabu. – Taip, Nojau, labai atidžiai klausai, ačiū. – (Algimantas kreipiasi į Evaldą) – Tu parodyk, koks tas Nojus, kad prieš kamerą matytų. – Amen. (Nojus – Linos ir Evaldo žemiškasis sūnus – šiame pasaulyje gyvena jau daugiau kaip keturis mėnesius). 


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas. 

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal