Meilės Galia, 2019 07 25

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mes esame urantai – tai reiškia, kad mums Rojaus Trejybė-AŠ ESU yra svarbiausia gyvenimo prasmė, be Rojaus Trejybės-AŠ ESU mes jau nebeįsivaizduojame savo gyvenimo net ir Urantijoje – mūsų Gyvojo Kelio pradinėje planetoje. Taip pat tai reiškia, kad mes einame Gyvuoju Keliu vardan ateities kartų Gerovės, ir einame ne bet kaip, o kaip mus iš vidaus veda Rojaus Trejybė-AŠ ESU – Šviesos Meilės Galia. 
Štai paskutinius du žodžius – Meilės Galia – ir noriu paanalizuoti, kad jums būtų aiškiau, kas gi yra toji Meilės Galia.
Pripažinti Rojaus Trejybę-AŠ ESU gali intelektas, Gyvuoju Keliu gali eiti urantas dar net ir nejaučiantis savyje Kūrėjo Meilės, bet nuoširdžiai jos siekiantis patirti. Tuo tarpu jau patiriantis Meilės būseną urantas yra tvirtas ir ryžtingas Gyvajame Kelyje, nes jo Įtikėjimas yra gilus, gyvas, ir vis gilėjantis – toks urantas ima patirti Meilės Galios poveikį, jį iškeliantį virš aplinkos tamsos Meilės Šviesoje ir Palaimoje, kad jis nuolat jaučia pakylėjimo būseną, kuri jį veda pirmyn, nes toji būsena energiniais virpesiais yra suteikiama ir papildoma paties Kūrėjo, kada urantas nuoširdžiai bendrauja, palaiko komuniją su Kūrėju. O kadangi Meilės aukščiausio dažnio virpesių suformuota būsena yra būtent tokia, kai urantas ir nori tais virpesiais susilieti su Kūrėju – Meilės Šaltiniu ir Centru, tai ir Meilės Galia visą laiką vis papildoma ir sustiprinama. Meilę mes geriame vien tik iš Kūrėjo, o tuo pačiu ir iš kito uranto ar urantės, ar grupės urantų, nors grupėje gali būti daug susimaišiusių virpesių ir nevienodo dažnio, todėl ten Meilės Galios pojūčio gali ir nebūti tiek, kiek iš vieno visą save atiduodančio uranto ar urantės, nes būtent tuomet šie virpesiai yra nukreipiami būtent tam vienam ar vienai. Kolektyve daug galingesnė yra maldos-garbinimo energinių virpesių galia palyginus su vieno asmens malda ar garbinimu, kadangi tuo metu įsijungia mirtingojo viršsąmonė, o juk komunija su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir palaikoma per viršsąmonę, kurioje nei baimės, nei kitokių teršalų nėra, nes tai yra kanalas palaikyti kosminį ryšį, kurio metu pasąmonė yra atjungta, o sąmonė yra būdravimo būsenoje, kad netrukdytų gyvai komunijai. Todėl ir visos baimės, visoks nerimas, problemų našta nebesveria mirtingojo proto, ir jis gali pats būti Ramybės ir Palaimos būsenoje. Tuo tarpu kada mes sugrįžtame į savo kasdienę aplinką, kurioje turėtume kurti Meilės Erdvės Lauką, tuomet mūsų bendravimas su kitais asmenimis mums palieka tuo malonesnį patyrimą, kuo labiau mus supranta tie, su kuriais mes bendraujame. Būtent dėl mūsų panašaus dažnio virpesių Meilės Erdvės Laukas yra pats stipriausias ir Meilės Galia ima pasireikšti tame lauke taip pat stipriau, ir tą Meilės poveikį ir patiria būtent vienas kitą mylintys asmenys. Ir vis tik Meilės Galia pati aktyviausia išraiška – jau Kūrėjo taip sumanyta Evoliuciniame Plane – yra tarp skirtingų lyčių asmenų, patiriančių Meilę vienas kitam, ir Kūrėjui – Meilės Šaltiniui ir Centrui. Tačiau ir tai dar ne viskas. Meilės Galia įprasminama tik Šeimoje, kada vienu du skirtingų lyčių asmenys modeliuoja Meilės Erdvės Lauką pagal Kūrėjo vedimą iš vidaus ruošdami aplinką būsimojo kūdikio kūrybiniam pradėjimui dieviškoje pačioje intymiausioje tarp vyro ir moters sueityje, dalyvaujant ir maldoje pakviestam Kūrėjui, juk kuriamas būsimasis Kūrėjo sūnus ar dukra.
Kaip palaikyti gyvą ryšį – komuniją – su Kūrėju reikalingas Įtikėjimas ir realios pastangos, taip ir kurti ir stiprinti Meilės Erdvės Lauką reikalingos abiejų sutuoktinių pastangos – būtinai nuoširdžios, nuolatinės, ir atremtos į Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Jeigu tik nors vienas iš sutuoktinių ima mažiau įdėti pastangų, kai savo dėmesį perkelia į kitus prioritetus, neišvengiamai ima silpti Įtikėjimo galia ir prasideda gyvojo ryšio su Kūrėju seklėjimas, ir net trūkinėjimas, tai realiai atsiliepia Meilės Erdvės Laukui, kuris tampa nebestabilus, nes vienas sutuoktinis, kuris deda ir toliau nuoširdžias ir atkaklias pastangas, nepajėgus be savo partnerės ar partnerio išlaikyti tokio Meilės Erdvės Lauko, kokį jie buvo sukūrę abu tarpusavyje, ir drauge su Rojaus Trejybe-AŠ ESU – garbindami Kūrėją, studijuodami dvasinius apreiškimus, ir veikdami drauge taip, kaip Kūrėjas veda iš vidaus. Tik tokiu atveju Meilės Galia yra pati stipriausia, ir dar daugiau – visą laiką auganti pagal Kūrėjo valią, ir tą Meilės Galią jaučia abu sutuoktiniai, ir ta Gyvoji Energija virpesiais sustiprina juos abu, ir abu jie jaučia energijos antplūdį ir vidinę pakylėtą būseną, polėkį, išaukštinimą, ir iškilimą virš aplinkos, kurios poveikis labai smarkiai sumažėja, ir toliau silpsta, ir net išnyksta iš viso, o ryžtas, drąsa, ir Meilė auga vis daugiau ir vis stipriau, kad net užima kvapą, kaip gera abiems kurti drauge su Kūrėju visų Gerovei. Tada vien tik buvimas drauge ir veikimas kartu, net nepasakius nė vieno žodžio vienas kitam, nepaprastai sustiprina energiškai abu, ir net iškelia iki palaimos būsenos vien buvimas kartu. Štai tokioje būsenoje ir gali tekėti Kūrėjo Meilės gyvi virpesiai be sustojimo iš vieno kitam bet kokioje vietoje ir aplinkoje. Ir tik tada žmogus ima suvokti savo patyrimu – štai kas yra Meilė vyro moteriai ir moters vyrui, ir kokia yra toji Meilės Galia. Koks išmintingas Kūrėjas, kad sumanė dvi skirtingas lytis, ir ne veltui tą padarė, o tam, kad Evoliucija pradinėje planetoje vis tvirčiau žengtų vien tik pirmyn, kai dviese gyvenant skirtingų lyčių mirtingųjų sukurtoje šeimoje Kūrėjo Meilės Galia tų mirtingųjų kūrybiniai veiksmai yra daug – nepalyginamai daug daugiau – kartų sustiprinami negu gyvenant po vieną atskirai, net ir turint vaikų, jau išsiskyrus, ar nesusituokus iš viso. Priedo, vaikai gauna daug kartų stipresnius aukšto dažnio energinius virpesius, todėl jų vystymasis yra daug stipresnis ir sklandesnis, ir jie yra imlesni Meilei ir Šviesai – Kūrėjo Amžinosioms Vertybėms, be kurių tiesiog neįmanoma nei suvokti savo ar vaikų gyvenimo ir charakterio ugdymo prasmės, nei užtikrinti sveikatos būsenos. Juk Kūrėjas Meilę skleidžia ne tam, kad ji būtų teorinė, kurios pasiekti ir patirti negalima, nes apie ją galima tik skaityti kitų parašytose knygose ar klausytis kitų pasakojimų – Meilė Kūrėjo ir yra tam sumanyta, kad Evoliucijai suteiktų sparnus Gyvenimui ir polėkį Kūrybai drauge su Meilės Šaltiniu ir Centru – Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Meilė turi būti nuolat judėjime, ja būtina nuolat naudotis pačiam ir atiduoti ją kitam. 
Šitaip ir sumanyta mirtingajam, kaip jis turi vystytis šiame pradiniame pasaulyje iki iškeliavimo iš šio pasaulio. Šitoks vektorius Evoliucijos procese apsaugo mirtinguosius nuo gausybės problemų, kurias sukelia šiuo vektoriumi nežengiantys savo aplinkoje ir kartoje. 
Tačiau jūs turite suvokti, kad tokį Meilės Galios poveikį patiria – ir patirs – tik abu sutuoktiniai einantys Gyvuoju Keliu ir atsidavę Kūrėjo vedimui iš vidaus, kada jiems gyvenimo Prasmė yra Kūrėjas – ir tik Kūrėjas. Tik tada Gyvoji Meilė įtekės į tokių sutuoktinių Širdį, ir toje Šeimoje visada bus Meilė ir Darna, ir jokių konfliktų nekils, ir Meilės Erdvės Laukas plėsis ir gilės, nes ir vaikai spinduliuos vien tik Meilės virpesius, nes jų pasąmonė nepatirs aplinkos tamsos baimės žemų virpesių, dėl to jiems tiesiog bus natūrali Meilės būsena. Jeigu nors vienas iš sutuoktinių pradeda daryti net ir nedidelius kompromisus Gyvajame Kelyje, palaipsniui jie išauga į vis stiprėjančią baimę, ir Meilės Lauko Erdvės nebesukursi – tada lieka tik skyrybos, nes be Kūrėjo, be Meilės Galios sutuoktiniai netrukus pradės jausti tokią įtampą, kad žemo dažnio virpesiai pradės vis labiau nustelbti iki tol buvusius aukšto dažnio virpesius, o tai sukels vis rimtesnių ir dažnesnių tarpusavio santykių sutrikimų. O juk visa tai pradės veikti ir vaikus, pradės blėsti jų ramybė, atsiras greitesnis susierzinimas, net dėl nepaaiškinamų priežasčių, tiesiog tarsi iš niekur, nedidelis konfliktas pavirs į neišsprendžiamas problemas, pažirs net ir visiškai be jokio pagrindo kaltinimai tam, kuris Gyvuoju Keliu eina toliau. Ir be Kūrėjo pagalbos šitų reikalų sureguliuoti neįmanoma. Be Kūrėjo mirtingojo proto degradacija yra nesustabdoma ir greita, o jos pasekmės yra naujos konfliktinės situacijos ir arši reakcija iš pasitraukusio iš Gyvojo Kelio, arba juo net nėjusio iš viso, pusės. 
Meilės Galios poveikis yra gyvas ir pasireiškia gyvai, ir jis yra vienintelis Kūrėjo mums nuolat teikiamas jausmas, kad ir mes jaustume gyvai, atradę Rojaus Trejybę-AŠ ESU savyje, jog šita gyva Meilės Galia ir teikiama mums ne šiaip sau, o kad ja mes maitintume vienas kitą savo Šeimoje, net ir taip, kaip mylinti motina maitina savo kūdikį – pilna Meilės jam. 
Be Meilės Galios Šeimos nėra – yra tik dviejų asmenų bendravimas neturint jokių Amžinųjų Vertybių iš Kūrėjo savo Širdyje. O tada ir vaikai gimsta ne pagal Kūrėjo valią ir netgi prieš Kūrėjo valią, kada į pasaulį jie ateina be Meilės Galios Erdvės Lauko.
Taip pat jūs turite prisiminti, kad Meilės Erdvės Laukas, kurį jūs ir kuriate drauge su Kūrėju, suteikia ne paprastą jums Meilės Galią, o paties Kūrėjo pačią galingiausią, tačiau ir šį Meilės Erdvės Lauką galima labai lengvai pažeisti savo nenuoširdumu ir veiksmu be Meilės. Net materialus voro nupintas voratinklis yra nepaprastai stiprus, nes būdamas toks plonas, vos matomas materialiam žvilgsniui, o yra net ir tokio plonumo, kad jo ir nepamatysi, tik pajausi prisilietęs, bet jis išlaiko daugybę kartų jo storį pranokstantį vorą. Ir vis tik, kaip lengvai gali sutraukyti net visą voratinklį. Panašiai ir su Meilės Erdvės Lauku ir Meilės Galia – ji tokia galinga, tiekia tokią stiprią energiją ir palaimą, bet be pastangų ją puoselėjant ir stiprinant, ji tiesiog subliūkš, išblės, nutrūks.

Saugokit Meilės Galią savyje. 

Man buvo nepaprastai gera jausti Kūrėjo Meilę, kada šiandien sūnus, važiuodamas į Juodkrantę su savo šeima, atvažiavo prie manęs, ir aš pirmą kartą paėmiau ant rankų savo anūkę – Evą, kurią aš vadinu Evuže – ji gimė prieš šešis mėnesius – sausio 16-tą – ir buvo nuostabu žvelgti į ją su Meile, jausmas nuostabus. O Meilės virpesiai, sklindantys iš manęs, veikė Evužės pasąmonę, nes ji juos jautė ir neverkė man ją paėmus, kai, anot tėvų, ant kitų rankų ji pradeda verkti net ir namų aplinkoje, o aš ją paėmiau iš jų mašinos į lauką, tai pati aplinka jai buvo jau kitokia. Todėl trumpas pasimatymas su Evuže ir jos tėvais tik patvirtino, kad Meilės Galia gyva ir ją jaučia ir mažyliai vaikeliai, todėl ir Evužės reakcija į mane buvo tokia, kaip ir į savo tėvus, kurie ją labai myli. Ji ramiai bet atidžiai tyrinėjo mane – jos akims aš buvau jai nematytas iki šiol, o virpesiais buvau labai artimas. Todėl ir Meilės Galios pasireiškimas ją ramino ir niekuo matyt nesiskyrė nuo jos tėvų Meilės Galios.

Meilė gyva tik Meile veiksme. Ir asmenybė yra veikli, nuoširdi, ir kūrybinga tik Meilės Galia. 

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas. 

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal