Algimanto pamokomasis žodis – Dabartinės statybos, kurios vyksta prieš Kūrėjo valią – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 07 27

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, Gyvajame Kelyje einame mes tokiu žingsniu, kokį paliudija mūsų atverta Širdis. Kada mes prisipildome Kūrėjo Gyvų Meilės virpesių, Įtikėjimas stiprėja. Meilė turi nepaprastą Galią, ir jos Galia mes galime iš tikrųjų būti ryžtingi, drąsūs, žengti Gyvuoju Keliu taip, kaip Tu vedi iš vidaus – Kūrėjau – Tėve ir Motina.
Žiūrėdamas rusų kanalus aš matau daug nuostabių laidų, matau daug nuostabių žmonių, kurie išreiškia gilių minčių, kurios atitinka Tavo Šviesą, matau daug lėkštų minčių, kurios prieštarauja Tavo valiai, kurios mėgina uždengti Tavąją Šviesą. Šiandien tokia laida buvo paskirta buvusiam puikiam, tipiniam sibiriečiui, nuostabiam rusų aktoriui Michailui Jevdokimovui. O jisai buvo ne tik geras aktorius, geras dainininkas liaudiškų, rusiškų dainų – sielos dainų – bet tuo pačiu jis buvo ir politikas – Širdimi politikas – Ir keista, bet jisai buvo išrinktas, o gal paskirtas, aš dabar neprisimenu, ar tada vyko Rusijoj rinkimai, ar jau prezidentas paėmė visus rinkimus į savo rankas ir skirdavo gubernatorius – buvo du etapai Rusijoj – bet jis tapo Altajaus krašto gubernatoriumi, ir jisai sakė – aš noriu, kad Rusijoj būtų statoma, nes kai statoma, tai ir kuriama, ne griaunama. Jis taip ir elgėsi – ir buvo nužudytas. Žmonės prisimena jį – kasmet organizuoja jam atminti įvairius konkursus. Ir štai ta jo mintis pasakyta – kada yra statoma, tuomet negriaunama, o kuriama – mintis, gilumine prasme, tarsi būtų ir teisinga, bet, Dieviškąja prasme, ji dar nėra išplėsta. Norint ją išplėsti Dieviška prasme, reikia pridurti – jeigu statoma pagal Kūrėjo valią.
Lietuvoj vyksta daug statybų, bent jau Vilniuje, bet vyksta jos griaunant bendrą miesto atmosferą ir gerbūvį. Žalgirio stadione – kiek sugriauta – kiek sugriauta – to stadiono?! – nebeliko nieko. O didžiuliai pastatai statomi – statybos – bet jos yra griovimas.
Aš jums kalbėjau apie Dubajaus miestą, kuris yra siaubo-dangoraižių džiunglės pastatytos. Bet tai yra milžiniškas griovimas – griovimas – Gėrio, Šviesos, Grožio – tačiau tą, ką aš pamačiau Kinijoj kas daroma, tai tas Dubajus atrodo kaip ramybės užutekis. Kinai juk yra vienintelė, na, neskaitant juodosios rasės – indigo galima pavadint, kad tai yra indigo rasė – juodoji rasė – bet kinai, iš tų sangikų šešių spalvotųjų rasių – geltonoji rasė yra išlikusi iš tų laikų originali – ir kinų jau dabar yra pusantro milijardo – gausi septynių milijardų žmonijoje dalis – jie gyvena vienoje šalyje. Tai yra tokia monorasinė šalis, ji neįsileis į savo terpę jokių kitų rasių, nepriims – jie bus išspjauti kaip svetimkūniai. Bet problema geltonosios rasės yra vienintelė – jie neturi Dievo – jie turi milžinišką protėvių garbinimą – ir štai tas protėvių garbinimas neatveria jų Širdies – neatveria Širdies Kūrėjui. Ir kada nėra, nėra žmonių, gimusių iš dvasios, tada intelektas pradeda griaut vietoj to, kad kurtų. Ir tai, ką jie dabar sugalvojo statyt jų jau dabar esančiame didžiausiame Kinijos mieste, tas miestas, jeigu aš žiūrėdamas tą video įrašą, galėčiau atkurt to miesto pavadinimą, tai jis skambėtų maždaug taip – Čiasun – Čiasun miestas ar Čiasan – kažkoks panašus skambesys. Tai štai tas miestas jau dabar turi apie keturiasdešimt milijonų gyventojų. Aišku, Kinijos masteliais, tai yra smulkmena, kai ten – pusantro milijardo gyventojų. Bet įsivaizduokit, dabar tas miestas statomas – vien tik dangoraižiai! Ką, pavyzdžiui, įvairūs Holivudo režisieriai mėgina pavaizduot kaip ateities miestus su daugiapakopėm estakadom – viskas iškelta virš žemės paviršiaus – ten yra pastatyta ir statoma dangoraižių džiunglėse, kurios, planuojama, kad užims aštuoniasdešimt du tūkstančius kvadratinių kilometrų. Jūs tik pamąstykite, Lietuvos visos plotas yra šešiasdešimt penki tūkstančiai kvadratinių kilometrų, ten vienas miestas bus didesnis už Lietuvą! Jau dabar ta teritorija yra prijungta – ten atstumas nuo vieno pakraščio iki kito bus penki šimtai kilometrų, ir štai tokioje terpėje dangoraižiai, vien dangoraižiai! Įsivaizduokit, dabar jie planuoja per metus perkelti iš provincijų – tų žemdirbių natūraliai gyvenančių – prijungtų provincijų – po pusę milijono gyventojų į miestą – kasmet – ir tai numatyta dvidešimčiai metų – ir jų apgyvendinimui statomi tie dangoraižiai. Tai yra toks griovimas, nors vyksta statybos, bet jos vyksta prieš Kūrėjo valią.
Evoliucija gali žengti tik su Kūrėjo valia, harmonizuojant mūsų gyvenimą su gamta – derinant prie gamtos namus, mūsų elgesį. Mes turim derint prie gamtos, ne atvirkščiai, pajungt gamtą savo elgesio grubumui, agresijai, aršumui. Aš tada pamąstau apie tuos dabartinius net ir mūsų Šventovėje esančius mažylius – jiems laukia siaubinga ateitis. Jau dabar jūs pastebit aplinkoje, koks yra grubus elgesys, aršus, konfliktai iškart gali kilt milžiniški dėl elementarios smulkmenos – susikalbėt su žmonėmis tampa sunkiau visur – politikoj, šeimoje, gatvėje, parduotuvėje – bet kokioje vietoje yra milžiniška susvetimėjimo atmosfera, nėra artimumo, giminingumo – nėra Širdies.
Štai va čia yra didžiausia problema visoje žmonijoje – nėra atvertos Širdies, kadangi niekas nemoko.
Kada prieš dvidešimt metų aš mąsčiau, kad reikėtų man kurti per televiziją laidas, paremtas Urantijos Knygos teiginiais, kada aš siūliau tų laidų įvairių formų septynias programas, surašęs viename projekte, kad jeigu vieną atmes, dar lieka šeši varijantai – atmetė visus septynis. – Nepriimtina Šviesa – sako – mes turim Bibliją. Per tą laiką aš matydavau, kaip degraduoja Lietuva mąstymu. Ir tada man buvo mintis – jau dabar reikia ne Urantijos Knygos teiginius per televiziją pateikt, bet mokyt elementaraus mandagumo – mandagumo – jo nebeliko Lietuvoje, pagarbos nėra. Reiškia, degradavimas vyksta taip sparčiai, kad žmogus tokių teiginių, kurie skelbiami Urantijos Knygos Apreiškime nenori klausytis – jam sunku girdėt Šviesos ir Širdies teiginius, jam reikia judėjimo akims ir kūnui, bet kad tai patenkintų jį – išsiskirtų daugiau adrenalino, ir jis patirtų pasitenkinimą, išliedamas savo susikaupusią agresyvią energiją. Ir tam pataikauja visos televizijos kompanijos, pataikauja įvairūs sukuriami verslo įvairių grupių projektai – tai ir kazino, restoranai, kavinės, įvairūs klubai. Juk, kas yra klubas – tai yra bendrų interesų žmonių suėjimas vardan gyvenimo pagerinimo. O dabar klubai – tai yra girdyklos – alkoholio girdyklos, ir įvairių trankių ritmų poveikis žmogaus centrinei nervų sistemai veikiant smegenis, nes nebėra muzikos, nebėra melodijos, yra tiktai triukšmas – kokofonija – ir toji kokofonija veikia žmonių centrinę nervų sistemą. Kokia tai yra griovimo banga! Žiūrėkite, gatvėje vis daugiau galingesnių automobilių – ar jūs imsit krovininius automobilius, autobusus, ar lengvąsias mašinas, jos vis kuriamos stipresniais, galingesniais varikliais. Reiškia, vibracija, kokia sklinda iš tų variklių, ypač jeigu jūs imsite tas galingąsias mašinas arba motociklus, ta vibracija pasklinda iš variklių virpesiais į aplinką. Nesuvokia žmonės, kad net kuo galingesnę mašiną vairuodamas žmogus alina savo centrinę nervų sistemą, ypač tie motociklininkai, kurie turi galingus motociklus su garsiais varikliais, tai žmonės – žmonės-robotai – jie nebegali laisvai mąstyt. Ir labai dažnai tokius automobilius ir motociklus perka turtingi žmonės, nes jie brangiai kainuoja – tie verslininkai – štai ir yra jų noras atsipalaiduot – tą stresą nuimt, kurį patiria savo sukurtose kompanijose, kada lenktyniauja vieni su kitais, kad išliktų tose konkurencijos varžybose, lenktynėse – beprotiškose lenktynėse. Štai ir yra griovimas, kuriant net tuos pačius automobilius, mašinas, lėktuvus – vyksta griovimas – ir tas griovimas atsiliepia tada bendroje svetimėjimo atmosferoje ir ligų pasireiškimu, tie virpesiai pereina į ligas, kurias pradeda patirt vaikai – tokias ligas, kuriomis vaikai anksčiau nesirgo. Tai yra bendra tų žemo dažnio virpesių energinė lauko galia, kuri veikia centrinę nervų sistemą, o jos pažeidimas sukelia hormonų pažeidimus, sukelia pasekmes, kurios yra labai skaudžios – jos tik skaudės.
Jūs jau puikiai žinot, kad mes turim poveikį savo virpesiais klimatui. Tas klimato staigus kaitaliojimasis priklauso nuo mūsų skleidžiamų nuolat – ir naktį, ir dieną – energinių virpesių dažnio. Tiktai aukštas dažnis, o tai yra tų, kurie atveria Širdį Kūrėjui, jis leidžia sklandžiai judėti oro srovėms. Jeigu atsiranda, o iš tikrųjų, tai ir yra tokia žmonija, žemo dažnio virpesiai, o jie dar labiau žemėja – sklinda tos iš mūsų bangos – ilgos bangos – kurios visą laiką ilgėja, ir tai yra milžiniškos kliūtys oro srovėms. Tai kaip trombai, kurie užkemša kraujagysles ir negali vykti normali, sklandi kraujo apytaka žmogaus organizme. Mūsų virpesiai yra labai stiprūs ir pavojingi, kada mes stabdom sklandų, tolygų oro srovių judėjimą – štai dėl to ir viesulai, tornadai, temperatūros milžiniški svyravimai. Ir žmonija apie tai nekalba, mokslininkai apie tai nekalba – jie šito nežino – ir jie mano, kad jų konferencijos turi nors menkiausios vertės, kai jie mėgina vėl spekuliuot tomis idėjomis, kad žmogaus ekonominė veikla sukelia atšilimo efektą – šiltnamio efektą – išskiriant CO2 į atmosferą. Visiškai ne – tai yra mūsų virpesiai – būtent jie lemia.
Štai grįžtant prie to, ką aš sakiau iš pradžių – statyti – reiškia, kurti – įmanoma tiktai vieninteliu atveju – suliejus savo valią su Kūrėjo valia, gimus iš dvasios, ir įnešant savo indėlį asmeniškai į Kūrėjo Evoliucinio Plano įgyvendinimą – visas kitas, bet koks statymas, pavirsta į griovimą.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal