Algimanto pamokomasis žodis – Dvasinis skrydis, kurį jaučia Širdis – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 08 03

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Štai skrenda lėktuvas – girdisi variklio ūžesys, iš tikrųjų, tai tam tikra Energijos forma, kurią mes geriam iš Kūrėjo, paversta į metalą, paversta į įvairias kompozicines medžiagas, panaudota tam, kad tas metalinis gargaras pakeltų mus į orą. Mes tą matom, mums tai patogu, galim greitai nuskrist iš vieno krašto į kitą. Tas pats ir dvasiniame Kelyje, yra skrydis – skrydis – kurį jaučia Širdis. Apie skrydį fiziniam kūnui, mes galime daug ką pasakyt – mes turim patyrimų, turime tą, ką galim pademonstruot kiekvienam mažam vaikui, ir tą demonstruoja – pilna įvairių muziejų, pradedant nuo pirminių skraidymo aparatų iki kosminių dabartinių laivų, palydovų, skrendančių net į kitas planetas. Bet nėra muziejaus, kuriame būtų pateikiama dvasinio Kelio vystymosi viso Proceso ir Gelmė, ir Tikrovė, ir Prasmė. Štai kada mes neturime tokių apraiškų, kurias galėtume parodyti materialiam žvilgsniui, tada žmogus bijo dvasinio Kelio. Protą apramina įvairūs ritualai, kurie yra matomi, intelektui suprantami, bet tai nėra dvasinis Kelias. Ritualai, tai yra įvairių religinių sektų, o visos religijos dabar tiktai yra sektantiškos – nėra nė vienos religijos, kuri nebūtų sektantiška. Tos motininės religijos, iš kurios atsiranda sektos, visos jos yra pranykusios, nes žmogaus protas, neatradęs Kūrėjo, degraduoja – net ir tos sektos – jos net viduje kasdien degraduoja. O kas yra degradavimas? Tai vis menkesnis siekis Tikrųjų Vertybių pasireiškimo Širdyje, ir tuo pačiu gyvenime. Tada atsiranda pakaitalas – pakaitalas – kuris yra patogesnis intelektui. Tai štai tie ritualai ir yra pakaitalas Tikrųjų Vertybių, kurias suteikia Pats Kūrėjas – Meilės, Gėrio, Grožio, Teisingumo, Gailestingumo – kada šito nėra, tada degradavimas neišvengiamas. Ir tada atsiranda iš tikrųjų žmogaus pasimetimas, nes nėra ką pademonstruot – kas gi yra Tas Tikrasis Kūrėjas? Tada kiekvienas aiškina savaip. Ir atsiranda tokių tariamai gudruolių, kur sako – visi keliai veda pas Dievą. Na, kaip gali vest pykčio, neapykantos kelias pas Dievą, karo kelias – pas Dievą, ritualo kelias – pas Dievą, kuriam reikalinga Širdis? Juk Jėzus mokė prieš du tūkstančius metų – kurkite Dangaus Karalystę savo Širdyje – ne išorėje – Širdyje. Kas dabar kalba apie Širdį ir Dangaus Karalystę Širdyje bažnyčioje? Nėra tokių. Tada ateina žmogus, atlieka ritualą, ir jis laiko save tikinčiuoju. Na, jis nėra tikintysis – jis yra ritualininkas – bet savęs jis nelaiko ritualininku. Kada Vertybės yra apverstos aukštyn kojom, tada protas neturi jokios atramos – jis neišsilaiko – jis tame laiptelyje, kokiame yra šiandien, negali išsilaikyt, nes Kūrėjas jau taip suorganizavo visą Evoliucinį Procesą, kad tik su Juo įmanoma žengt pirmyn. Kam patinka, kam nepatinka tokie žodžiai, bet kitokio Kelio nėra – tiktai Kūrėjo sumanytas. Štai ta Kristaus mintis – Dangaus Karalystė turi būti įsteigta Širdyje – aš dabar keičiu į Šeimos sampratą. Mūsų kūrinijos Šeima yra ta Karalystė – jinai yra ne tik Širdyje, jinai yra visur – visose planetose, visose visatose – ji yra realiai Širdies – Širdies – Šeima, kadangi jos Pamatas yra Meilė – virpesiai – energiniai virpesiai – kurie yra pajaučiami per atsivėrimą. O atsiveriam kam? – Asmeniui – Asmenybei – atsiveriam Tam Kūrėjui, kuris yra Gyvas, Realus, Tikras. Dėl to mes Jį ir galime atrast savo Širdyje, atrast realiai, kaip atrandamas, pavyzdžiui, draugas, kurio mes ieškom – ir kada mes jį atrandam, mes su juo bendraujam artimai, džiaugiamės jo draugija. Taip ir Kūrėjas – Jis yra dar didesnis Draugas, nes Jis kupinas Meilės. Draugas daugiau kalba ne apie Meilę, bet pareigą – draugystė, pareiga, padėt draugui – o Kūrėjas yra Meilės Šaltinis – Jis lieja Save – o Jis negali išliet nieko, kaip tiktai Meilę energiniais virpesiais. Štai mes, pajautę šiuos energinius virpesius ir žinom – žinom – yra būsena, patvirtinanti žinojimą, kad atrastas viduje yra Kūrėjas – Tas, kuris yra prieinamas Pats Galingiausias, bet viduje nutiesęs Savo Gyvąjį Tiltą. Ir štai Tas Kūrėjas tampa mūsų Pačiu mylimiausiu Asmeniu – ir Atrama – su kuriuo nori džiaugtis, kada tau sekasi, kada sunku tu Jam išlieji tą sunkią naštą – ir palengvėja. Nekalbi apie Jį, kaip apie ritualo atlikimą – tai yra tavo pats nuostabiausias Pašnekovas – Jis yra Gyvas, Tikras, Meilę skleidžiantis, kurią tu Širdimi jauti. Štai kada bus tokia Šviesa Širdyje, tada atsiras Mokytojas, kuris vaikams aiškins – mokykloje aiškins – kad fizika, matematika, chemija, biologija, geografija – visa tai yra mokslai iš Kūrėjo, kad mes galėtume atskleist Tikrovę – ir joje kurt – kurt – transformuodami Kūrėjo Energiją iš vienos formos į kitą, kad būtų tie ir skraidantys, ir važiuojantys aparatai, kurie varomi Kūrėjo energinių virpesių Galia – Kūrėjo aplinkos neteršiančių virpesių Galia. Bet iš pradžių turi būt išvalytas vidus, Širdis turi būt atverta ir gyvai plakanti Meilės Ritmu – Meilės – o Ritmą nustato Kūrėjas, nes būtent Jo gi yra Meilė Širdyje pripildoma gyvai. Ir tada nebe galvoji apie jokias ritualines apeigas, tada tu nori atsiduot, panirdamas į Kūrėjo Širdį, ir pats tapt tuo pulsavimu savuoju gyvenimu. Ir tada iš tikrųjų tas gyvenimas tampa prasmingas, tau teikiantis pasitenkinimą – tu jame gyveni Amžinosiomis Vertybėmis. Ir tu žinai tada, kad tu kalbi Tiesą, kad tu esi teisingas, tu esi gailestingas, net ir griežtas būdamas tu esi gailestingas, šito – būsena, pojūčiu – negalima niekuo pakeist. Štai tada ir yra tas dvasinis, Gyvasis Kelias, kurį sumanė Kūrėjas kaip evoliucinę Tikrovę. Ir Tikrovė ir yra toji Kristaus skelbta Dangaus Karalystė Širdyje, dabar mano aiškinama kaip Šeima – tik Šeima. Ir karalystėje yra karalius, Šeimoje yra Tėvas ir Motina. Kristus sakė – yra Tas Karalius toje Karalystėje, kuris yra Tėvas – tad ir iškart eikime prie Šeimos sampratos, prie Tėvo ir Motinos sampratos – ne karalystės, ne karaliaus sampratos, kuris nedemonstruoja Meilės, o valdo savo proto Galia. Tėvas demonstruoja Meilę, dėl to jis ir sulaukia paklydėlio sūnaus, kuriam viską atiduoda, nes jis kupinas Meilės. Štai dėl to mes ir turime tą Gyvojo Kelio Gyvenimą Šeimoje visų Šviesos Gerovei, kada mes esam atradę Kūrėją Širdyje ir atsiduodam Jam.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal