Algimanto pamokomasis žodis – Tiesa kalba mano lūpomis – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 09 14

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, būdami Gyvajame Kelyje mes esam tikri savimi. Kiek aplinkui yra tos įvairiapusės veiklos pasireiškimų, kiek yra įvairiausių mums galimybių pasireikšti visų Gerovei, visų labui, visų Gėriui, Meilei, visų kūrybai, Brolystei, bet yra vienintelė sąlyga – visa tai turi būt atremta į Kūrėją, atrastą savo viduje, priešingu atveju, visa tai bus tas pats, kaip žarijos, iš kurių reikia dar įpūsti liepsną.
Aš žavėjausi vakar, žiūrėdamas Rusijos televizijos laidą – Balsas 60 plius – ji numatyta šešiasdešimtmečiams, ir vyresniems mūsų broliams ir sesėms pasireikšt savo talentu dainuojant – dainuojant. Ir mane nustebino – visi išeina šešiasdešimties metų, atrodo, kaip dvidešimt penkerių, devyniasdešimt vienerių metų išėjo moteris, atrodo, kaip penkiasdešimties. Kokie galingi balsai, kokie kupini energijos ir džiugesio jų asmenybių pasireiškimai scenoje! Ir ta moteris devyniasdešimt antrų metų jau, sako – aš jaudinausi, pirmąkart gyvenime scenoje stoviu – stovi. O tu žiūri ir gėriesi – gėriesi Kūrėju, nes visi sklidini Gėrio, sklidini! O jeigu jie būtų atradę Kūrėją savo viduje, ir savo dainomis šlovintų Kūrėją, kiek tai papildomai būtų Meilės Galios, ir tos pačios išraiškos, kuri virpesiais būtų pajuntama ir tiems, kurie ir salėje tiesiog nebegali nusėdėt – atsistoję plojo. Štai koks yra milžiniškas, Gyvas Energijos pasireiškimas! Bet tai parodo mažytę užuominą, kad fizinis kūnas, kada jis pripildytas dvasinio Polėkio, jisai nustoja būti dominantė dvasinių Vertybių atžvilgiu, priešingai, dvasinės Vertybės jau modeliuoja to kūno gyvenseną, o jeigu dar atradus Kūrėją, kur jau yra kryptingas žengimas pirmyn – atsirėmus į Kūrėją – kokia būtų Galia, kokia būtų Brolystės pasireiškimo Tikrovė mūsų aplinkoje! Ir tada pulsuotų ląstelė iš tikrųjų Kūrėjo Ritmu – tris, keturis, penkis šimtus metų – šitoje planetoje, kad būtų skleidžiamas Gėris, Meilė, Tiesa, Teisingumas. Įsivaizduokite, kokia tada būtų veikla visoje planetoje! Juk dabar, jeigu jūs paanalizuosite, kokia yra veikla? – vien tiktai dėt visas pastangas kažkokiems blogiems darbams, kurie sukelia milžiniškas pasekmes, likviduot tą žalą. Kompanijos visą laiką įtampoje, kad tiktai pelną pasiektų didesnį, o tas pelnas, jisai svyruoja, ir iškart atsiranda nuostoliai, kaip juos padengt, kaip užmokėt atlyginimus, kurie iš tikrųjų slepiami. Mokesčiai slepiami dėl to, kad valdžia užkrovusi mokesčių nepakeliamą naštą. Nėra normalios ekonomikos, jeigu tu moki didesnius, negu dešimties procentų mokesčius. Dešimt procentų, ir užtenka tų mokesčių – visi sumoka juos ir gyvena ramų Brolystės patyrimų gyvenimą. Dešimt procentų, įsivaizduokit, ir visuomenė būtų turtingesnė negu yra dabar – turtingesnė – nes niekas neslėptų mokesčių, būtų savitarpio pagalba – pagalba. Nebūtų benamių – nebūtų be stogo žmonių – kurie neturi kur galvos priglaust, kiek jų dabar yra. Ir štai tos problemos visą laiką tęsiasi ir tęsiasi. O kur tada yra gyvenimas? kur kūryba? kur savo pasireiškimas? Nėra jo, nes visi turi suspaustą savo aplinkos, netinka žodis pasakyt – erdves – nes erdvė tai neturi kraštų, o čia suspaustos kažkokios ribos, kuriose trūksta deguonies, kad galėtum laisvai kvėpuot, įkvėpt į plaučius oro, kad būtų išėjus į gatvę Brolystė. Ne, dabar viskas yra pajungta pakenkt kitam – pakenkt. Aš, kada matau einančius tatuiruotus kūnus, ir vis labiau apnuogintus, ir vis labiau didesnį plotą užimančiom tom tatuiruotėm, aš pradėjau jaust, kaip tokie tatuiruoti pažeidžia mano laisvę laisvai kvėpuot – aš jau matydamas tą tatuiruotę, nebegaliu laisvai kvėpuot – trūksta oro žiūrint į tuos tatuiruotus kūnus. Štai kokia yra milžiniška galia tos tatuiruotės, kuri pažeidžia Kūrėjo laisvą valią – pažeidžia Meilės Įstatymą – sudarko, subjauroja savo kūną, kurį sumanė Kūrėjas mirtingajam. Tai kur prasidės kūryba? Jie dar griauna save, ir tuo pačiu griauna ir mane, nes jie įsiveržia į mano laisvą erdvę, kurioje aš noriu skleistis, kaip Žiedas – tyras, skaistus. Ir staiga yra tokia milžiniška teršalų, pamazgų išlieta milžiniška upė, dabar jau galima pasakyt, nes tas gaivalas eina per daugybę, daugybę jaunų žmonių.

Štai virpesiai viską gi veikia! Ir tai susiję su tuo, kad audros stiprėja, nes tų žmonių virpesiai, kurie šitaip darko savo kūną – jie yra žemo energinio dažnio ilgos bangos – ir jos kaip trombai užkemša sklandų oro srovių judėjimą – sutrikdomas sklandus, tolygus oro srovių judėjimas aplink planetą. Ir tada atsiranda temperatūrų milžiniškas kontrastas – milžiniškas – atsiranda karščiai, atsiranda drėgmė, atsiranda milžiniški viesulai. Štai Rusijoj visą vasarą negali susitvarkyt su potvyniais – semia ir semia miestus – upės, pradedant nuo Sibiro iki pat Tolimųjų Rytų – pakilęs vanduo dešimt metrų. Įsivaizduokit – dešimt metrų – virš kritinės ribos. Žmonės tiktai susitvarko nors kiek, nors maža dalele – likę ir be pastogės – ir vėl nauja banga potvynių. Ir nieks nesusimąsto, kad tai yra jų išprovokuota žemų energinių dažnių pasekmė, kadangi apie tai nieko nekalba nei mokslininkai, nei meteorologai, nes jie šito nežino – jie mėgina aiškint klimato atšilimo pasekmėmis štai šituos potvynius. Bet čia yra ne ta priežastis. Priežastis yra mūsų viduje. Kada mes pasieksime Brolystės išraišką visoje žmonijoje, nebus nė vienos audros, nurims visa atmosfera – nurims – nes bus nuo žemės branduolio šiluma, kylanti be jokių mūsų ilgų bangų statomų barjerų, užtvankų – ji cirkuliuos į erdvę laisvai. Štai dėl ko susidaro šiltnamio efektas, o ne dėl automobilių išmetamų anglies dvideginio dujų!
Štai mes esam Gyvajame Kelyje, kuris yra toks svarbus – vienintelis – Gyvas Kelias. Ir jis keičia mus, nes jame yra Gyvas ir mūsų pasireiškimas visų labui, ir Kūrėjo veikimas, kad mes galėtume pasireikšt kūrybiškai, nes Kūrėjas yra Kūrybos Šaltinis. O mes dar visą laiką kovojame vieni su kitais, su savo ydomis – ar tai priklausomybė nuo alkoholio, narkotikų, tabako, ar dabar nuo tatuiruočių, auskarų vėrimų, žiedų vėrimų. Tai yra kultūra, kuri neverta žodžio – kultūra – bet – tai yra zombių ir robotų pasireiškimas.

Ir dar, vakar vienoje laidoje per Rusijos kanalą parodė, dabar nauja banga atėjusi į Rusiją – organizuot vestuves su įvairiomis zombių kaukėmis, įvairiais kostiumais, kad parodyt, kokie esat zombiai! Tai, pavyzdžiui, asilo kaukę užsidėjęs jaunikis, tai kiaulės, ir jaunoji taip pat. Žodžiu, tai išraiška, kad būtų nužmoginimas. O juk tai yra virpesiai – vėl jie sklinda ilgomis bangomis – sklinda iš tų žmonių pasąmonės ir sąmonės. Jie tokie, jų veiksmai tokie, sprendimai tokie – klaidingi – dar toliau vedantys nuo Šviesos, Brolystės ir Kūrėjo. Ir atvažiavo tokie, jau Rusijoj žinoma labai – Sobčiak – kuri ištekėjo ten, kaip aš sakau juokais devynioliktą ar dvidešimt devintą kartą, atvažiavo laidotuvių katafalke su savo jaunikiu, na, jau vyru. Štai kokia yra televizijoj propaguojama, apskritai, kryptis! Tai tas virš šešiasdešimties balso konkursas – tai yra atgaiva, tai yra tyrastis – melodingos dainos – visa tai, ko reikia. Bet, tai yra tiktai viena tokia laida, o visos kitos yra tatuiruotės, zombiai, vampyrai, ragai, iš tikrųjų ten atvažiavo į vestuves su ragais jaunoji ir jaunikis.

Štai, mano mylimieji, kokį mes turim trapų, bet amžiną ir tvirtą Gyvąjį Kelią – vienintelį – tik jis yra atsvara – atsvara visam tam beprotiškam dabartinės žmonijos griuvimui ir griovimui beprotybėje, kuri dar daugiau pasireikš stipriau, aršiau, agresyviau, ir apims, kaip pandemija visą pasaulį – tai neišvengiama, nes degradavimas vyksta kas akimirką. Ir tas gyvulinis protas, jis negali priimt išmintingų sprendimų, nes Išminties Šaltinis ir Centras yra Kūrėjas. Be Jo – vargšas tas Jo sūnus ar dukra šitame pasaulyje. Dėl to jis ir nesuvokia, kad jis yra sūnus ar dukra, dėl to aplinka visą laiką pasireikš agresyvumu – karais, konfliktais, naujų ginklų kūrimu – pasireikš iš tikrųjų skaudžiomis pasekmėmis.
Rusijoj dabar jau prasideda milžiniški agresyvūs Putino institucijų veiksmai prieš eilinius žmones, kuriuos teisia keleriems metams kalėjimo vien dėl to, kad jie gyvena nieko nepadarę blogo, vien dėl to, kad jie yra gyvi. Ir štai tada, kokie yra teisėjai? kokie yra tyrėjai? – kai viskas fabrikuojama, falsifikuojama, kad išliktų vienas tas žmogus – zombis – Putinas. Štai nėra žmogaus laisvos valios be atsidavimo Kūrėjui, be Kūrėjo atradimo savo viduje! Tas pats ir Lietuvoje. Lietuva yra maža Rusijos kopija, tik viskas yra sumažinta – bet žmogus bijo – bijo Tiesos, bijo Teisingumo – dėl to jis – korumpuotas – suterštas – kyšius davė ir duos, ima, ėmė, ir ims. Tai kuo skiriasi nuo Rusijos? Niekuo. Važinėja autostradom viršydami bet kokį protingą greitį. Kas tai yra? Tai yra korupcija. Korupcija – tai nėra tai, ką žmogus vadina valdžios, verslo susiliejimas vardan savo savanaudiškų interesų patenkinimo – korupcija – tai yra suteršimas – suteršimas skaistumo, tyrasties, savo Širdies. Ir jeigu tu nesilaikai kelių eismo taisyklių, tu esi korupcionierius – korumpuotas, suterštas – o turi būt tyras Kūrėjo sūnus, atradęs Kūrėją. Eismo taisyklės sumanytos visų saugumui, ir tas, kuris jas pažeidžia, jisai stato į pavojų tą, kuris nenori pažeist. Visa autostrada korumpuotų vairuotojų. Čia nėra juokas. Visi tie virpesiai gi pasireiškia paskiau – kaip jie elgiasi su vaikais – tie tėvai – išlipę iš mašinų, jie šaukia ant tų vaikų, namuose skandalai, karai, nėra Brolystės namuose tarp žmonos ir vyro – nėra tos jungties Kūrėjo – kuris apjungtų juos Gyvajame Kelyje. Ir tada jie būna tokie daktarai, mokytojai pseudo – pseudo – pseudodaktarai, pseudomokytojai, pseudopolitikai, pseudoprezidentai. Ir dabartinis prezidentas yra pseudo. Aš net nežinau, nemačiau jo, nemačiau jo gyvo ir nežiūriu Lietuvos laidų per televiziją, bet aš žinau, kad tai yra pseudoprezidentas – iš banko negali žmogus ateit ir būt šalies vedliu. Pseudovedlys, nesvarbu ar jis bus Lietuvos prezidentu, ar Rusijos, ar Jungtinių Valstijų, ar Britanijos – negali iš banko ateit žmogus vest visuomenę! Tai yra parazituojanti institucija, kuri grobia ir lupa devynis kailius nuo žmogaus nugaros.

O kur yra Brolystė? Tik Gyvajame Kelyje. Štai kokia yra šito Gyvojo Kelio prasmė ir ateitis – jame tiktai yra kuriama ateities žmonija, ateities Lietuva. Tai yra Evoliucinis Kelias Lietuvos nušvitimui. Urantai jau, bent dalis, gali paliudyt šituos pokyčius savo viduje – kokybiškus pokyčius – ir jie privalomi visiems, nes be šito – griūtis. Ir cunami ir potvyniai, viskas yra, kai pažeidžiama Kūrėjo valia. Ir mes iš tikrųjų Gyvajame Kelyje išliksime amžini – išliksime dėl to, kad mes esame su Kūrėju. Kūrėjas – Amžinybės Šaltinis ir Centras.

Tą, ką aš jums sakau, aš žinau, ką sakau – ir Tiesa kalba mano lūpomis. Kas netiki mano Teiginiais, jo tragedija – o mano yra Amžinybė, skirta ir tam netikinčiam. Ir jis dar bus pažadintas – pažadintas, kad apsispręstų galutinai, ar jis nenori žengt šituo Gyvuoju Keliu. Ir jeigu bus galutinis sprendimas – ne, nenoriu – išnyks iš kūrinijos, ir niekas jo nepaliudys, kad jis kada nors kūrinijoje gyvavo – net šitame pasaulyje. O mes, būsime amžini, einantys į Rojų susiliet su savo Tėvu ir Motina, ir pakeliui visą laiką pasireiškiantys kaip sūnus ir dukra visų Gerovei, visų labui – ir visą laiką stiprėdami švytėjimu, ir Meilės Galia. Štai tokia yra Evoliucija per visą Amžinybę.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal