Algimanto mokymas apie facebook’ą – viduknygę – 2019 12 12

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mano mylimieji urantai, prieš tris dienas įgyvendinau savo norą ir pamačiau, kas yra jūsų vadinamas facebook’as.
Dar prieš kelerius metus klausiau, kas gi yra tas facebook’as, bet atsakymai, pateikti iš Vikipedijos, man buvo visiškai neaiškūs. Toliau ir nesidomėjau, nes buvo svarbesnių darbų negu sužinoti tai, kad man nebūtina tą žinoti – tuo metu.
Tuo tarpu dabar kažkaip išsirutuliojo visa situacija, kad aš draugo įkalbėtas atsisiunčiau šitą programą. Ir kai atsidariau ją, tai man programa iš karto kažkodėl pateikė net ir kai kurių urantų nuotraukas, ir būtent tada man tapo aišku, kodėl gi Forume nėra jūsų minčių, jūsų pasisakymų. Aš pamačiau, kokio žemo energinio dažnio virpesiai viešpatauja šitame tamsos liūne, kuriam tinka apibūdinimas Šėtono ir Liuciferio maišto žmonijai padėta užmaskuota uždelsto veikimo labai patraukli mina, kuri jau pradėjo veikti.
Rusijos bolševikų vadas Vladimiras Leninas tuo metu religiją pavadino – dėl savo neišmanymo – opiumu – narkotikais – liaudžiai, kurią būtina atitraukti nuo liaudies – išvaduoti liaudį iš religinės popų priespaudos. Facebook’as – kurį kažkas pavadino lietuviškai – veidaknyge – aš turiu tikslesnį pavadinimą – viduknygė – nes ji kaip pats geriausias tamografas parodo mirtingojo energinius virpesius viduje – net mąstymo lygį – irgi yra tas religinis opiumas liaudžiai, tik dvidešimt pirmojo amžiaus išraiška – kaip šiuolaikinių proto manipuliatorių pasiūytas proto apkvailinimo priemonė, realiai paveikianti visus jame dalyvaujančius – visą centrinę nervų sistemą.
Lietuvių liaudies išmintis atsiskleidžia ir įvairiais posakiais ir patarlėmis, nes jos atsirado ne per akimirką, o nuosekliai kaupiant patyrimus, analizuojant juos, ir galiausiai apibendrinant. Tad ir pasakymas – su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi – yra nenuneigiamas faktas – kas yra priklausomas nuo šios viduknygės savo vidumi, tas ir yra jos gyvas atpindys – ne Kūrėjo atvaizdas, bet viduknygės atspindys. Ir nesvarbu, kad toks mirtingasis gali nieko nerašyti, bet būtent tokių žemo dažnio energinių virpesių trauka yra tokia didžiulė, kad savo pirminiu interesu jis ar ji laiko skaitymą šito jovalo ir tamsos pelkyno gandus, plepalus.
Aš jums nuolat sakau, kad atvertumėte save Rojaus Trejybei-AŠ ESU ir atvertumėte iš visos Širdies, kad neliktų nieko svarbesnio už Rojaus Trejybę-AŠ ESU, tik tada jūs savo būsena paliudysite savo Širdies troškimą būti Kūrėjo sūnumi ar dukra – ir atvaizdu. Šitaip jūs ir susitapatinsite su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir būtent tokiu atveju jūs nė iš tolo nebeisite į šituos pražūtingus žmonijai gudriai paspęstus spąstus, kada jums svarbiausia tampa gandai ir plepalai. Jūsų viduje – pasąmonėje ir sąmonėje – nusėda visi jūsų skaitytų tegu ir kitų mirtingųjų minčių skleidžiami – realiai skleidžiami – gyvi virpesiai. Ir jeigu tie mirtingieji neiškelia Rojaus Trejybės-AŠ ESU į deramą vietą, nešloviną Rojaus Trejybės-AŠ ESU, o rašo beverčius tekstus, tai tokių mirtingųjų virpesiai yra žemo energinio dažnio virpesiai, ir jie realiai veikia kiekvieno tas mintis, tuos teiginius skaitančiojo centrinę nervų sistemą. Ir proto degradacija tik stiprėja tiek rašančiųjų, tiek skaitančiųjų. O tada ir pasekmė – rezultatas – yra vidinė būsena, kuri tik sustiprina nenorą rašyti į Forumą, geriau dar paskaitinėti viduknygę, ką ten kas dar parašė – kaip įdomu. Ir tada visada kils daug daugiau pasiteisinimų, kodėl nebeparašau į Forumą, ir vidue bus pojūtis, kad argumentai tikrai svarūs, kam tas rašymas į forumą, juk vis tiek niekas nepasikeis, o viduknygėje bent man jau aišku, ką pasiskaitau. O Forume užtenka, ką ten Algimantas prirašinėja.
Turiu atvirai pripažinti, kad šituo technologiniu pasiekimu pasaulio liaudis – mūsų broliai ir sesės dvasioje – yra tiek apkvailinti, kad jau nebegali be jo ir gyventi, net vaikai jau turi savo viduknygės puslapius, ir jų protas yra nepaprastai imlus energinių virpesių poveikiui dėl to, kad dar nėra tiek užterštas baimės žemo energinio dažnio virpesių, dėl to labai greitai yra prikemšamas šito beverčio šlamšto, kad juo dar papildomai galėtų pasipuikuoti prieš kitus – tiek savo nuotraukomis, tiek kokiomis nors minčių nuotrupomis, nes rišlaus minčių dėstymo jų niekas nemoko net mokykloje, kaip ir lietuvių kalbos gramatikos, o tuo labiau lietuvių kalbos stilistikos, ir yač meilės pojūčio lietuvių kalbai, jau nekalbu apie Meilę Kūrėjui ir žmonijai, ir net visai Kūrinijos Dvasinei Šeimai.
Kaip nuogai atsiskleidžia mirtingųjų vidinė puikybė iš nenuoširdžių nuotraukų patalpinimo. Jie šito negali pamatyti, nes jų visų virpesių dažnis yra būtent tokio lygio, kokiu ir padarė šias nuotraukas ir jas dar patalpino viešai. O kam to reikėjo? O gi tą padarė mirtingojo puikybė viduje, o taip pat baimė, ir galiausiai veikiantis pasąmonės lygiu bandos instinktas – taip daro kiti. O po viso šito ateis ir skaudesnės pasekmės ligomis, kančiomis, ir priešlaikiu iškeliavimu iš Urantijos, šitaip net pakeičiant ir Rojaus Trejybės-AŠ ESU padovanotą Likimą, kurį mes galime įgyvendinti tik su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, kai ir pirmenybę, ir visas savo gyvenimo ir valios teises suteikiame tik Rojaus Trejybei-AŠ ESU.
Kad ir kas ką sakytų kitaip, tas bus neteisus. Teisus esu aš ne dėl to, kad būtent sakau aš, o ne kas kitas, bet dėl to, kad mano lūpomis jus visus apšviečia pačia ryškiausia Meilės Galia Rojaus Trejybė-AŠ ESU jūsų pačių labui. Juk visada aš jums kartoju – viskas kūrinijoje susieta į vieną gyvą ir veikiančią Sistemą. Man užteko vos kelių minučių, kad suvokčiau realų pavojų žmonijai iš šios milžiniškos pseudoverslo ir tamsos rūšies, kuri jos sukūrėjui Zuckermanui, emigrantui iš Tarybų Sąjungos, atnešė dar jauname amžiuje milijardinius pelnus, nes jis suvokė žmogaus silpnybę – plepėti ir apkalbėti – ydų pasireiškimą mirtingojo charakteryje.
Prieš 38.000 metų Šėtono paspęstos žabangos pagavo Ievą gražbylystės žodžių galia, kad ji uždraustoje jai lytinėje sueityje su mirtinguoju Kanu, sužlugdė Adominę misiją, o Adomas dar labiau pagilino Ievos pražangą, papildęs ją savąja, kada ir pats iš to vidinio skausmo pakartojo – jau sąmoningai – Ievos žingsnį su jam uždraustoje lytinėje sueityje su Laota. Adomas ir Ieva tik vienas su kitu turėjo misiją gimdyti savo palikuonis Meilės Galia ir jokiu būdu neturėti jokių lytinių santykių su mirtingaisiais, kad tokiu būdu būtų sukurta violetinė rasė, kuri būtų daug imlesnė dvasinei Šviesai, ir atsparesnė fizinėms ligoms. Adomo ir Ievos misija sužlugdyta, ir štai tokios skaudžios pasekmės mus pasiekė iki šių laikų, kada žmonija, atsitraukusi nuo Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės ir Tikrovės, įpuolė į šiuolaikinių technologijų tamsos labirintą, neturėdama jokio dvasinio pamato, ir nesuvokdama Rojaus Trejybės-AŠ ESU amžinųjų vertybių savo Širdimi, ir nesilaikydama jų, net pasityčiodama iš bet kokių Meilės žodžių ir amžinųjų vertybių sampratų, ir dėl to tokius mūsų brolius ir seses dvasioje galima labai lengvai įtaukti į tokius žalingus jų centrinei nervų sistemai užsiėmimus, kad jiems Rojaus Trejybės-AŠ ESU amžinosios vertybės pradeda dar labiau slėgti, dėl to jie mieliau be atodairos švaistys tokią brangintiną energiją plepalams ar jų skaitymui, bet nesidomės iš visos Širdies Rojaus Trejybe, ir savo gyvenimu, kad gyventų realų ir gyvą gyvenimą visų Gerovei, atsidavus Rojaus Trejybės-AŠ ESU vedimui iš vidaus. Jiems tai kelią tik juoką.
Ir nemanykit, kad jūsų neveikia šie gyvi virpesiai – jie savo darbą daro lygiai taip, kaip ir rūdys – nesuardo metalo nuo paties pirmojo drėgmės lašo – bet gi pradžią duoda visada pirminis lašas – o tada jau pradedamas visas procesas. O metalas sunyksta jau proceso pabaigoje. Taip ir mirtingojo centrinei nervų sistemai poveikis žemo dažnio energiniais virpesiais yra realios rūdys – ligos ir kančios bus pasekmė proceso pabaigoje, bet priežastis bus jūsų naivus viduknygės kasdienis skaitymas, o ne Rojaus Trejybės-AŠ ESU ir mano mokymų taikymas kasdieniame gyvenime ir kasdienėje aplinkoje visų Gerovei.
Su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi – prisimenate?
Suvokęs į kur kreipia visus skaitančius viduknygės programa, ją nedelsiant pašalinau – einant pirmyn, negali tapatintis su vakar diena, kuri savo pakopą jau suteikė.
Šiandien jau reikia daug ryškesnio laiptelio, kad šviesėtų Ryto Aušra – su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU pačioje mirtingojo Širdyje, atradus Rojaus Trejybę-AŠ ESU savyje.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal