15. Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie piktas dvasias, spiritizmą, ir virgulės panaudojimą 2006 03 15

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

2006 m. kovo 15 d.       16 val. 50 min.

Mielieji, kadangi su savo Minties Derintoju bendravau anglų kalba, tai čia siūlau vertimą į lietuvių kalbą.

 

Algimantas: Mano mylimas Tėve, kada mes kalbame apie blogų arba piktų dvasių poveikį mums, tada mes nesame tikri dėl to, apie ką kalbame, nes Urantijos Knygos apreiškimas tvirtina, jog ­vadinamosios blogos dvasios buvo sutvarkytos po Jėzaus savęs padovanojimo ­Urantijoje. Tuomet, apie kokius blogus poveikius iš dvasių pusės mes kalbame, jeigu piktų dvasių veikimo daugiau nebėra?

Tėvas:

Mano mylimas sūnau, Manoji kūrinija yra sudaryta tiktai iš šviesos ir yra persmelkta Manosios Meilės. Tad, kur gi tu galėtum pamatyti nors vieną plyšelį blogų arba, kaip jūs vadinate, piktų dvasių veikimui? Situacija su Urantijos planeta ir visomis kitomis planetomis, kurios prisijungė prie išdavikiškų režimų tose vietinėse sistemose, kurių vadovai ­pademonstravo neištikimybę Man, nė mažiausiu laipsniu neįrodo, jog buvo kokios nors blogos ar piktos dvasios. Jos tiesiog neatskleidė savo pačių asmenybių iki pat galo. Ir tai jas atvedė prie klaidingų sampratų apie Manąją ­kūriniją ir Mano veikimą joje. Ir, aišku, kad jų veiksmai atitiko jų mąstymo ir ­tikėjimo pobūdį. Manojoje kūrinijoje laisva valia yra aukščiau visko.

Ir dabar, kada Mano Sūnus, Mykolas, kurį jūs žinote kaip Jėzų iš Nazareto, juridiškai užbaigė Liuciferio maištą Satanijoje, šitai tik suteikia juridinį statusą tokiai išlaisvintai sistemai, kuri vėl prisijungė prie ­ištikimų seserų šeimos. Bet iš tų dvasių, kurios veikė ir veikia šioje ­Sistemoje arba Urantijoje nebuvo atimta laisva valia veikti. Ir jos yra laisvos veikti bet kokiu būdu. Net ir Liuciferis ir visi tie, kurie prisijungė prie jo maište, buvo laisvi, kad elgtųsi pagal savo išmintį. Dėl to, šio maišto užbaigimas nereiškia, jog visos dvasios, akimirksniu ir vienu ir tuo pačiu metu, pasiekė tą aukštą Manosios kūrinijos ir Mano asmens supratimo lygį. O būdamos skirtingos savosios asmenybės išreiškimu jos turi skirtingą požiūrį į Mano evoliucinį planą, įskaitant ir žmogaus vystymąsi šitoje planetoje. Tai, ką jie turi turėti yra jų dvasinė vienovė su Manimi ir kūrinijos šeima. Tačiau, kaip jos elgiasi šitoje šeimoje griežtai apsprendžia jų dvasinė branda, ir jų noras pažaisti su jūsų neišmanymu.

Taigi, tarp jūsų būna tokie epizodai, kurių savo gyvenime paaiškinti jūs nesugebate. Ir jūs manote, jog tai yra piktų dvasių pasireiškimas. Prašau, tikrai pamąstykite giliau ir tikrai suvoksite, jog net ir šitų tariamai karčių patyrimų jūsų pačių savajam aš metu jos viską padaro tik, kad paerzintų jus arba pažaistų su jumis, kaip ir jūs galėtumėte pažaisti su savo mažiau išsivysčiusiais sielos broliais džiunglėse. Nors jūs ir nenorite sukelti jokio nerimo jiems, bet kiekvienas jūsų žingsnis į šoną jiems sukeltų ne ką nors kitą, kaip tik paniką. Būtent lygiai tokia situacija ir yra tuomet, kai jums vyksta toks reiškinys, kuris vadinamas poltergeistu.

Algimantas: Bet kaip paaiškinti tokius dalykus, kaip informacijos gavimą spiritizmo arba virgulės būdu? Ar ji turi kokios nors vertės?

Tėvas:

Mano mylimas sūnau, tai yra tokie reiškiniai, kurie atskleidžia, kiek daug informacijos yra giliai paslėpta jūsų pasąmonėje. Ir kuomet jūs atsipalaiduojate ir susitelkiate tiktai ties šita veikla, būtent tuomet jūsų pasąmonė sugeba ištraukti daugybę informacijos iš joje giliai užslėptų klodų ir iškelti ją į jūsų sąmonę, nors šitą procesą jūs priskiriate savo kontaktavimui: arba su dvasiomis, arba su mirusiaisiais. Šitas ryšys yra visiškai netikras. Tačiau jūsų nuoširdumas ir tos informacijos gavimas yra realūs.

Štai dėl ko jūs turite atsikratyti šitų blogų reiškinių kiek tik įmanoma greičiau, nes jie gali jus įsiurbti kaip pelkė, ir jūs galite tapti visiškai ­priklausomi nuo tų atsakymų, kuriuos gautumėte iš savo pačių ­pasąmonės arba iš kitų, dalyvaujančių liūdnai pagarsėjusio spiritizmo seansuose, pasąmonės.

Aš jus, kiekvieną, vedu į tai, kad atrastumėte Mane, per Mano fragmentą, gyvenantį jūsų prote, kad užmegztumėte realų, gyvą ryšį tam, jog gautumėte šitą informaciją, kuri jums reikalinga, kadangi šitokio pobūdžio ryšys suteikia jums varomąjį postūmį vystyti savo aš ir palaikyti komuniją su Manimi visų labui. Tai yra labai stipri varomoji galia, kurią Aš suteikiau savo meilei, kurią jūs atrandate savojo aš viduje. Ir tai yra vienintelis polinkis, kuris jus ramina visą laiką, kai tik atsigręžiate į Mane. Ir jūs gaunate tokią informaciją, kurią priimti esate pasirengę.

Algimantas: Mano mylimas Tėve, bet net ir tie, kurie naudoja virgulę, mano, kad jiems yra pasakoma šito metalinio ar medinio prietaiso dėka tokia informacija, kokios jie niekada negalėtų gauti kitaip. Dėl to jie ir pasitiki ja, nes, kada tik jiems reikia informacijos, tada jie ir kreipiasi jos į virgulę. Tuomet čia jokios žalos nėra. Ar tai yra ne taip?

Tėvas:

Mano mylimas sūnau, tas faktas, kad informacija yra gaunama, neįrodo šitos informacijos šaltinio. Jūs labai gerai žinote, kiek mažai savo smegenų veiklos jūs naudojate savo kasdieniame gyvenime. Ir kada jūs susikoncentruojate į virgulę ar į bet kokį kitą panašų prietaisą, gali tai būti lėkštutė, adata, švytuoklė, ir panašiai, tada jūsų smegenys ima veikti ypatingai nepaprasto susikoncentravimo būdu ir dėl to šitą informaciją imate gauti iš savosios pasąmonės. Bet jeigu jūs būtumėte šitaip susitelkę kasdien ir visą laiką, tai įsivaizduok, kiek daug informacijos sugebėtumėte išsikasti iš savųjų smegenų snaudžiančių talpyklų.

Ir ne tik tie, kurie sugeba taip giliai susikoncentruoti su virgule, bet kiekvienas. Ir šitokiu atveju jūs išsivaduotumėte iš šito ritualo ir prietarų, kad jums tą pasakė šitas materialus prietaisas ar kokia nors energija, ar kokia nors siela ar dvasia, kuri galėjo pasiekti jūsų protą per šitą materialų prietaisą.

Aš esu dvasių Šaltinis, ir nei Man, nei kokiai nors kitai dvasiai nereikia kokio nors materialaus įsiterpiančio objekto tam, kad būtų užmegztas su jumis ryšys, išskyrus jūsų normaliai veikiantį protą ir jūsų stiprų ir nuoširdų troškimą bendrauti su Manimi ar kitomis dvasiomis.

Algimantas: Mano mylimas Tėve, bendraudamas su Tavimi aš jaučiu nuostabų pasitenkinimą ir malonumą savojo aš viduje, bet po šitos komunijos jaučiuosi pavargęs, o ne atgavęs jėgas. Kodėl yra taip? Kodėl aš negaliu jaustis atsigavęs po komunijos su Tavimi, kuris esi Ramybės ir Energijos Šaltinis?

Tėvas:

Taip, Mano mylimas sūnau, tu jautiesi išsekęs energiškai, nes tau tai yra visiškai nauja sfera ir veikla. Tavo siela ir protas dar nėra įpratę prie šitokio pobūdžio bendravimo su Manimi. Ir šita veikla reikalauja labai didžiulės tavųjų smegenų veiklos. Ir smegenims kiekviena nauja ir neįprasta veikla yra tolygi jų veikimui streso sąlygomis. O kiekvienas stresas išeikvoja daug energijos pačiose smegenyse. Tuo labiau, jog tu darai viską, kad tik šitą mokymą priimtum kiek įmanoma tiksliau ir vis tiek dar šiek tiek abejoji, ar jis negalėtų būti perpintas su tavosios pasąmonės srovėmis, kad praskiestų tikrąją informaciją, gaunamą iš Manęs.

Kiekviena veikla, įskaitant ir dvasinę veiklą, eikvoja energiją. Ir net dvasioms reikia ją pasipildyti iš energinių grandinių. Tuo labiau šito reikia mirtingiesiems, kurie turi savo materialias formas ir gyvenime yra linkę savo dėmesį sutelkti ties materialių formų pasireiškimu.

Bet nepaisant šito fakto, po kiekvienos komunijos su Manimi, tu jauti nuostabią palaimą savyje, nes šitą palaimą patiria tavo besiskleidžianti siela, tavo tikrasis aš. O smegenys yra tiktai laikina priemonė veikti materialiame kūne tavojo proto dėka.

Tačiau šitas diskomfortas su laiku praeis, kada tu vis labiau ir labiau priprasi prie šito bendravimo kai gauni dvasinius pranešimus iš Manęs ar iš kitų dvasių. Ir tai papildomai tau suteiks pasitenkinimo ir nusiraminimo, kas stiprins tavo pasitikėjimą savimi ir Manimi ir kitomis dvasiomis, su kuriomis tau gali tekti bendrauti. Ir, tuomet, tikrai tu suvoksi milžinišką skirtumą tarp ryšio su Manimi ir kitų dvasių ir jūsų netikrų sampratų apie informacijos gavimą iš dvasinių ar energinių šaltinių per kitus pagalbinius materialius objektus.

 

Algimantas: Ačiū Tau, mano mylimas Tėve, už tokių dalykų paaiškinimą.

Mielieji, yra nemažai žmonių, kurie domisi virgulėmis, kurie kalba apie piktųjų dvasių poveikį žmonėms, apie jų apsėdimus ir panašius dalykus. Yra net ir televizijos laidų Jungtinėse Valstijose, kurios žiūrovams labai rimtai aiškina apie šituos tariamai tikrus dalykus. Apie tai kartas nuo karto vis pamąstydavau, kodėl šitaip yra. O prieš kiek laiko man paskambino mano vienas bičiulis ir paprašė manęs pasikalbėti apie tai su Tėvu. Manau, kad po šito mokymo patys pasijausite tvirčiau aiškindami kitiems apie tai, iš kur informacija gaunama spiritizmo seansų metu ar kai panaudojamos virgulės. Ir viliuosi, kad šis mokymas dar labiau jus paakins žengti žingsnį link realaus ryšio su savuoju Minties Derintoju.

 

Telydi jus ramybė.

Su broliška meile,

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal