Algimanto pamokomasis žodis – Švietimo sistema yra bankrutavusi! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2020 07 12

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, esam mūsų Gyvojoje Šventovėje, Rojaus Trejybės-AŠ ESU vardu vadinamoje – tai yra vienintelė pasaulyje Gyvoji Šventovė, nes joje nėra ritualų – garbinimas, malda vyksta Širdies atvėrimu, be išankstinių tekstų – žodžiai gimsta pačios maldos akimirką.
Šiandien yra liepos 12-oji diena, 2020-ieji metai, čia, Kaune, mes esam. Vakar buvau Vilniuje, na, gyvenu Vilniuje – pamaldos šeštadieniais vyksta Vilniuje, kas antrą sekmadienį – Kaune. Rodžiau aš urantams, ir tiems, kurie žiūri Youtube mūsų šitą vaizdo įrašą, rodžiau – Urantijos Knygą. Ji atrodė trupučiuką kitokia, kadangi kietas viršelis, ten įrištas specialiai, kad ne taip susidėvėtų, o šiaip, Urantijos Knyga išleista na, kad pigiau kainuotų – minkštu viršeliu – dėl to jis labai greit susinešioja. Štai šita Knyga apie kurią aš vakar užsiminiau, parodžiau, ir kalbėjau apie įvairių kategorijų Sekonafimus – tai yra apie Supervisatos Angelus – dabar aš noriu parodyt dar porą knygų, tai – Gyvoji Tyla – esu jums jau rodęs – tai Rojaus Trejybės-AŠ ESU Asmenybių apreiškimai-mokymai. Apreiškimas – tai yra mokymas, perteiktas iš aukščiau mums į pagalbą. Ir yra Kristaus – Kristaus Knyga – taip pat apreiškimų Knyga – Kalbu Jums Vėl. Tai jau antras leidimas. Pirmasis buvo be papildinio, čia yra dar papildomai 17-lika mokymų, atskiras turinys yra šitiems mokymams. Žodžiu, šita Šviesa, kada skaitai ją, visur akcentuojama – Kūrėjo Meilė – ta Didžioji Galia, kuri viešpatauja kūrinijoje. Štai čia – Urantijos Knygos apreiškime. Tų Dokumentų autoriai aiškina, kokia yra kūrinijos struktūra, kaip ji atsiranda iš Kūrėjo Energijos, kas yra Pats Kūrėjas, kaip Jisai pasireiškia mūsų aplinkoje, kaip mes Jį galim patirt, kas yra Jėzaus gyvenimas. Čia – daugiau negu 2000-čiai puslapių – Jėzaus gyvenimui apie 800-tus puslapių skirta – ir visur – pati esmingiausia nuostata – Kūrėjo Meilės Galia kurti gyvenimą Brolystėje visoje kūrinijoje, visose visatose, visose planetose. Ir šita planeta – mūsų planeta, pavadinta – Urantijos – vardu, ir tokiu vardu registruota Dieviškuose analuose – dokumentuose – dėl to ir apreiškimas vadinasi – Urantijos Knyga. Taigi mūsų Urantijos planeta nėra jokia išimtis, ir čia turės įsiviešpatauti Kūrėjo Meilė, sklindanti iš kiekvieno iš mūsų Širdies. Šiandien viešpatauja kitokios būsenos žmonių viduje.
Vakar po Gyvųjų garbinimo pamaldų – Kūrėjo garbinimo pamaldų – mūsų Šventovėje, Vilniuje, aš nustebau, kad troleibuse vairuotojas užsibarikadavęs juostom – negalima ten nusipirkt bilieto. Aš klausiu garsiai – taigi karantinas pasibaigė, kodėl dar gąsdinat žmones? Sutraukiokit tas visas juostas, atsibarikaduokit! – Ir paskiau pažvelgiau po mano kojomis žemai – aš stovėjau – moteris sėdi su antsnukiu. Įsivaizduokit, karantino nebėra, jinai troleibuse sėdi su antsnukiu! – Sakau – štai kokia yra baimė įvaryta žmonėms, jie net ir karantino atėjus pabaigai vis tiek negali be šitų antsnukių, reiškia, baimė tokia, kad jis negali išsilaisvinti iš šito skuduro, o ta baimė įvaryta politikų, kurie be Meilės valdo žmones, bet jie nevadovauja.
Štai šita Knyga – apreiškimas – dvasinių Asmenybių buvo perteiktas mūsų visai žmonijai – štai šitoj Knygoj – ir šitose knygose – kalba apie tai, kad Meilė turi viešpataut ir vadovo širdyje. Tik Meilės Galia galima vadovaut planetai, tik Meilės Galia net bet kokiai komandai galima vadovauti. Negalima be Meilės vadovaut nei klasei mokytojui, nei kokiai nors sporto komandai – treneriui!
Taip, kad dabartiniai visų šalių vadovai – be Meilės. Štai, rodo Lukašenkos pavyzdys. Tvarkė jis savo ūkį, neleisdamas privatizuot įmonių, pakeitė technologijas – gerai, žvilgsnis į ateitį, išsaugot Baltarusijos suverenitetą – bet šiandien tas protas štai be tokio apreiškimo informacijos, jisai pasimetė, ir pradėjo represijas prieš tuos, kurie taip pat nori tapti prezidentu, arba politiku, patekt į parlamentą – kandidatų net neregistruoja į tuos rinkimus, kurie – rimti kandidatai ir gali sudaryt konkurenciją Lukašenkai. Nors jis vis tiek nugalėtų, bet gyvulinis protas – pilnas baimės, ir jisai negali – negali – pasielgt išmintingiau – suima tuos kandidatus. Čia yra degradavimas.
Lygiai taip pat – vakar einu po gyvųjų pamaldų Vilniuje, matau minią Arkikatedros aikštėje. Aš nelabai supratau – būgnai ten tokius garsus, triukšmą kelia, ir aš, žiūriu, kažkokie plakatai – angliškai prirašyti – reikalauja – demonstruokim, demonstruokim! Ką ten demonstruot? – pasirodo, kad ten yra vienalytininkų demonstracija – didžiulė demonstracija. Protestas prieš kažkokias dabartines čia egzistuojančias taisykles, atseit, prieš juos kažkas nukreipta. Bet mane nustebino tai, kad tai yra maždaug penkiolikos metų paauglės, ir taip su tais būgneliais išrikiuotos pirmosios gretos. Toks įspūdis, kaip būdavo dokumentiniuose filmuose vaizduojama Hitlerio laikais, buvo tokia jaunimo organizacija – Hitlerjugend – va, tokie pionieriai-fanatikai su būgneliais ir trumpom kelnytėm, rudais marškiniais – tai va, man tokį įspūdį sudarė tos paauglės mergytės, taip įniršusiai jos į tą būgną muša triukšmingą ritmą. Ten pabuvus gali apsirgt nuo tokių virpesių. Ta demonstracija, aš kiek įsivaizduoju, turėjo pereit per visą prospektą iki pat jo pabaigos, kur stovi kitoj prospekto pusėj parlamentas, ten Mažvydo biblioteka, paprastai, ten toje vadinamoje Nepriklausomybės aikštėje vyksta visokie mitingai – protesto ar palaikymo. Keista, kad aikštė dar išlikusi pavadinimu – Nepriklausomybės – Lietuva neturi nepriklausomybės, o aikštė dar vadinasi – Nepriklausomybės.
Ir aš sutikau vieną savo bendradarbį, kurio seniai buvau nematęs iš radijo-televizijos laikų. Mes su juo kalbėjom autobusų-troleibusų sustojime, ar stotelėje, ir mes jau pabendravome gana ilgai, ir ateina grupelė – jau po tos demonstracijos – jaunų panelyčių. Vienos veidas išdažytas, kaip tie pseudogotai – jie net nesupranta, kas tie gotai yra – išsidažo baltai veidą, juodai apsirengia – tai čia ne tiek baltai išdažytas – jeigu įsivaizduosite sušalusią, tokią nupeštą žąsį – pamėlęs odos atspalvis, tarsi peršviečiantis, ir ryškiai juodai akys apvestos, su tatuiruotėm, kitos įsivėrusios ten žiedus į nosį. Ir aš vienai pasakiau, kuri arčiau stovėjo, sakau – kas jūsų psichiką taip sužalojo? – Kodėl jūs mane įžeidinėjat? – Sakau – jūs gi einat iš tos protesto demonstracijos – vienalytininkų. – Ką čia reiškia? – manęs klausia. Sakau – vienalytininkai, tai yra vienos lyties tarpusavyje lytiškai santykiaujantys asmenys. Tai yra prieš Kūrėjo Valią. Kūrėjas sumanė dvi lytis – ir tam, kad čia būtų Meilė, ir pratęsimas giminės. O kadangi jūs esat ligoniai, jūsų hormonų proporcija yra sutrikusi, nes kiekvienas vyras ir moteris turi ir vyriškų, ir moteriškų hormonų, bet jūsų viduje viešpatauja daugiau vyriški hormonai, tada jus traukia prie tos pačios moteriškos lyties. – Ten vaikinas irgi gal penkiolikos metų – laibas, lieknas, bet tokia moteriška eisena, su sijonu ir vaivorykštės spalvų kojinaitėm – ir jis ten vyptelėjo, išsilenkė, per riešą taip grakščiai suktelėjo savo rankutę, ir sako – Aš noriu laisvės! Aš turiu laisvą valią! – vištgaidžio balseliu. – Sakau, kad tu net nežinai, kas yra laisvė. Laisvė – tai vykdyti Kūrėjo Valią visumos Gerovei. Štai tokia laisvė yra. – O ką gi jūs darot gero kitiems? – pasigirdo. – Sakau – Aiškinu aš žmonėms, aiškinu, kaip ir jums aiškinu. – sakau – yra va, dabar mada su šitais žiedais, įvertais į nosį, į kitas kūno dalis, jie nežino, kad tai yra iš laukinio atėjęs paprotys. Tai laukiniams buvo toks protas, siauro mąstymo, mėginimas apsigint nuo piktųjų dvasių, kurių neegzistuoja – save sužalodavo, kad nebūtų gražus veidas, ir nepavydėtų grožio tos piktosios dvasios ir nepakenktų. Tatuiruotės – tai yra tie ženklai apsaugot nuo kitos genties bet kokio prievartos veiksmo, o dabar tatuiruotės rodo, koks yra žemas energinių virpesių viduje Laukas, o tai – ligų kelias. – Ir viena pradėjo demonstruot savo tatuiruotes ant kūno – ant šlaunų, prie bambos, ant pilvo, rankas visas – Va, pas mane tatuiruotės! – atsisuka nugarą – Va, mano tatuiruotės, ir kaip aš patenkinta, kad aš turiu tiek daug tatuiruočių! – Sakau – Tu – patenkinta dėl to, kad tu nesupranti – tavo viduje yra tokie virpesiai, kurie tau suteiks milžiniškų problemų – sveikatos, šeimos, tarpusavio tarp draugų santykiuose – dėl to, kad tau yra noras tatuiruotę turėt, ne tai, kad tatuiruotė jau yra, bet tavyje yra toks noras, o tai – žemų virpesių energinis Laukas. Ir tai yra problema tavo viduje. – Ji man parodė va taip pirštą kažkaip. – Sakau – Čia ženklas – įžeidžiantis. – Sakau – Manęs tu neįžeisi, bet tai rodo, kiek tu turi viduje agresijos. Reiškia, vėl, tai – kelias į ligas. – Atvažiavo troleibusas, jos ten sulipo.
Aš jums šitą epizodą pasakoju dėl to, kad mane nustebino, kiek daug tų prisijungusių, visiškai zombiuotų, ką aš ir joms sakiau – Jūsų protas zombiuotas, jus reikia gydyt. – ir va, tos paauglės, nežinant tėvams, dalyvauja tokiuose renginiuose, jos yra nepilnametės, ir be tėvų jos negali tokiuose renginiuose dalyvaut! Per visą prospektą stovi policija, visi laukia atiduot pagarbą šitam paradui – atiduot pagarbą – aišku, čia aš taip šaržuoju – jie ten stovi, kad užtikrintų saugų praėjimą per sankryžas – bet iš tikrųjų jie turi iškart sulaikyt tas paaugles, iškviest tėvus, informuot tėvus, ką jos veikia. Jų psichika yra pažeista – pažeista dėl to, kad masė tų renginių čia iš Amerikos organizuota, nes aš paskiau mačiau tokių nutukusių nuo makdonaldų panelių, irgi po šitos demonstracijos amerikoniškai šnekančių, tai va, panašiai kaip buvo protesto demonstracija tuos negrus ginanti – protestuotojai bėgo prie ambasados Jungtinių Amerikos Valstijų, Vilniuje. Čia yra kita gal banga – tų vienalytininkų. Bet mokytojai tyli! Štai kur valdžia turi sulaikyt – ne karantiną įvest dėl neegzistuojančių pseudo sumanytų virusų, sveikuosius įzoliuodami, bet štai čia reikia gydyt tą pažeistą paauglių psichiką!
Man užsiminė viena paauglė, kai aš su jomis kalbėjau – Dėl jūsų tokių žodžių gali nusižudyt kiti! – Sakau – Aš jums aiškinu Tikrovę dėl to, kad jūs zombiuotos esat! – Jie žino, kaip galima apkaltint – Tai dėl to, kad tėvai visiškai nekontroliuoja savo vaikų, tie vaikai nežino, kas juos įtraukia! Tai yra nusikalstama veika! Ir jie nežino – net ir tie patys vienalytininkai – kad jie yra su pažeista proporcija hormone. Ir tą proporciją atstatyt pagal Kūrėjo sumanytą proporciją įmanoma tiktai vienu būdu – malda, kuri sklistų iš Širdies. Ir per ilgą laiką visas balansas bus atstatytas toks, koks yra Kūrėjo sumanytas šitos planetos mirtingųjų materialiam, fiziniam organizmui. Mes jo negalim pakeist.
Aš joms sakiau, tom paauglėm, sakau – Kūrėjas sumanė šitą organizmą, jo negalima pagerint iš išorės dažantis bet kokiom išraiškos priemonėm, tai rodo, kad jūs norite Kūrėją patobulint. Patį Tobulumo Šaltinį! Jūsų viduje nėra Žinių, Išminties, ir tada jus įtraukia, jau zombiavę jūsų protą tie, kuriems reikia naujų, padidintų gretų, kurias galima būtų valdyt . Ir jūsų šeimoje bus tragedijos, kada jūs subręsite.
Tai štai, policija stovi, kai turėtų suimt tuos visus nepilnamečius ir organizatorius, kurie įtraukia šituos nepilnamečius į nusikalstamą veiką!
Taip, mano mylimieji, švietimo sistema – bankrutavusi!
Rojaus Trejybės Sūnūs ir Dukros, tokie, kaip Adomai ir Ievos – jie gerina biologinę rasę įvairiuose pasauliuose, kur gyvena žmonės – mūsų Adomas ir Ieva buvo šitame pasaulyje prieš 38 000-čius metų, jų sukurta Švietimo Sistema, kai jų vyresnieji vaikai lavindavo jaunesniuosius savo pavyzdžiu – savo demonstravimu, sakykim, tų sugebėjimų įvairiose sferose, kad praktiškai teoriniai dalykai būtų pritaikomi aplinkoje – ta sistema sužlugdyta visiškai. O juk tai buvo prieš 38 000-čius metų, dabar 21-asis amžius! Nėra tos sistemos dėl to, kad nėra tų pačių, kuriančių Švietimo sistemos visus metmenis Šviesos žmonių. Visi žmonės, kurie užima aukštus postus, būtent jie – patys netinkamiausi, nes jie nėra atradę Kūrėjo. Jie nesuvokia, kas yra švietimas, kas yra lavinimas. Neatradę Kūrėjo, jie nežino, kokia yra Evoliucijos Tėkmė, kaip lavint tą vaiką, kurio psichika tokia gležna, pažeidžiama. Tada ir ateina mokytojai susigūžę – jie nežino, kaip bendraut su vaikais. Ta sistema yra konclagerinė, o dabar dar jie paverčia į kalėjimo sistemą izoliuojant, kad nebūtina lankyt mokyklos! Įsivaizduokite, beveik nuo, taip, nuo Naujų Metų, nes buvo atostogos, ten vasario mėnesį sugrįžo vaikai į mokyklą, ir paskiau karantinas – viskas, nebėra nuo kovo mėnesio jokių pamokų – kaip gali vaikas izoliacijoje mokintis? Ar jie sugeba pamąstyt nors elementaria mąstysena? Vaikas klasėje turi mokytis. Ir mokosi bendravimo ir bendradarbiavimo kolektyve! Kaip jis gali izoliuotas to mokytis? Ir tuo labiau vaikas nesimoko – jis neturi dar tokių įgūdžių savarankiškai mokytis – jis neturi poreikio išvis šviestis. Visa ta sistema yra bankrutavusi!
Štai dėl to ir reikalingos tos Knygos, kad žmonės iš jų daug ką sužinotų, bet pirmiausia išgirstų tą Žodį iš mano mokymų. Jie yra paprastesni, daugiau susieti su kasdiene aplinka. Ir tą aš sakau, tau, Nausėda, tau, Skverneli, tau – net nežinau, kas yra švietimo ministras – užleiskit postus Šviesos žmonėms! Ateina ta akimirka – jeigu jūs šitos akimirkos dar nejaučiat, tada pasižiūrėkite Yuotube mano mokymus, pasižiūrėkit, jų yra daug. Išklausykite Širdimi, nes jie skirti visai žmonijai, ne tik Lietuvai, ir ne tiktai jums, kaip konkretiems politinių postų veltėdžiams, jie skirti ir ateities prezidentams – Lietuvos, Amerikos, Rusijos! Ateis tie prezidentai – Šviesos Prezidentai – jie užims deramą vietą pagal jų Šviesos vidinį Turinį, kurį gers iš Kūrėjo taip, kaip ir aš geriu. Ir aš sakau šituos žodžius Kūrėjo įgaliotas. Įsiklausykit į mano žodžius! Ateis laikas, aš dar stipriau kalbėsiu! Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal