Algimanto pamokomasis žodis – Tik Kūrėjas apsaugo! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 08 01

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Prašau nesijuokti! Čia yra tai, ką mūsų valdžia liepia daryti! Kolektyvinėje maldoje turi būti – na, aš čia užsidėjau, kad neiškvėpčiau viruso, o čia uždėjau protui – protui – mano protui – kitas antsnukis, kad nebūtų klaidingų sprendimų. (Algimanto veidas – visas – po tamsiai mėlyna megzta kauke ir dar su dideliais nuo saulės akiniais, slepiančiais papildomai didelę dalį veido, ant galvos – raudona kepurė su snapeliu, o virš snapelio uždėta antra kaukė – apsaugoti nuo viruso…protą). Žodžiu, visi turi nešioti dvi tokias kaukes – vieną, kad nekvėpuotų virusu, o kitą, kad protas nepriimtų, ir nepaskleistų, klaidingų sprendimų. Taip. O, iškart – klaidingas sprendimas! – proto! – palenkė galvą. (virš kepurės snapelio uždėta kaukė nukrito, mat nepritvirtinta)
Kada aš atvažiavau šiandien į Šventovę, tai aš pradėjau nuo to, kad aš atėjau – štai taip –apsisaugoti turiu dar geresnį, patikimesnį instrumentą ((užsidėjęs karišką dujokaukę).

Žodžiu, visa tai yra apsauga. Aš manau, kad galima būtų tai rekomenduoti visiems. Tuo labiau, kad gynybai, tai yra, karui, pinigai didinami iš biudžeto, tai mes turime galimybę turėti ir tokias dujokaukes. Ir namuose galime su tais respiratoriais vaikščioti, o jau į gatvę išeinant, kad būtų užtikrintai apsaugoti kiti, patikimiausia priemonė yra štai ši – tik tokia (Algimantas rodo dujokaukę).
Aš šiandien pasižiūrėjau tarp kitko, kiek yra pasaulyje užsikrėtusių, nors tie skaičiai yra falsifikuoti, padidinti. Tą daro sąmoningai, tą daro tie, kurie nenori Šviesos, nenori Kūrėjo, nenori Tiesos, ir Teisingumo, kurie siekia savanaudiškų tikslų. Tai yra žmonės, turintys savanaudiškus išskaičiavimus. Tai jų duomenimis šiandien yra užsikrėtusių šiek tiek daugiau negu septyniolika milijonų – užsikrėtusių – tiksliau tiek buvusių užsikrėtusių, tiek dabar esančių, nes daug yra pagijusių, o iškeliavusių iš šito pasaulio yra apie šešis šimtus tūkstančių. Aš pažiūrėjau, kiek šiais metais yra apskritai iškeliavusių iš šito pasaulio. Čia, kaip teigia tie falsifikuojantys duomenis, maždaug šeši šimtai tūkstančių iškeliavusių, o apskritai iškeliavusių – trisdešimt keturi milijonai trys šimtai tūkstančių. Trisdešimt keturi milijonai trys šimtai tūkstančių! Dabar dėl šitų šešių šimtų tūkstančių, kurie, sakau, yra prirašyti, nes nuo viruso nemirė nė vienas žmogus, mirė nuo komplikacijų, kurias sukelia virusas, o, kad nebūtų komplikacijų, mylimieji, tai gyvenkite sveiką gyvenimą su Kūrėju – nebūkite nutukę, užsiimkite fizkultūra, ne profesionaliais sportais, kurie alina imuninę sistemą, o fizkultūra, kad būtų judėjimas šitam kūnui ir apkrova, bet kad nebūtų nuvargintas šitas kūnas, neišsekintas, nepersivalgykite! Štai tada jūs turėsite sveikus organus, o dabar – visi tie pažeisti organai – juk kiek yra ateinančių į polikliniką – daugybė – dejuoja – tai su plaučiais blogai, tai koks nors kasos uždegimas, tai pankreatitas, tai skrandžio opa, tai sąnariai sudilę – daugybė yra problemų! Ir viską suvesti, kad štai virusas pražudo žmogų, tai yra, atleiskite, beprotybės pasireiškimas!
Štai dėl to aš ir pajuokavau, pradėjęs nuo visų šitų priemonių. Vienintelė apsauga yra su Kūrėju kelti energinius virpesius savo viduje! Visa tai atlieka mūsų smegenys, mūsų asmenybės šitame pasaulyje, pradiniame pasaulyje, valdymo pultas. Smegenys valdo centrinę nervų sistemą. Bet kas tas reguliatorius arba kapitonas, kuris tas smegenis pasuka tai į vieną pusę, tai į kitą pusę? Kas verčia smegenis priimti sprendimus? Būtent ir verčia mūsų protas, kurį turi valdyti Kūrėjo mums padovanota dvasinė asmenybė! Dvasinė asmenybė! Ne tas žemasis, instinktų pilnas, ir baimėms pasiduodantis, ir baimėmis gyvenantis žemasis – gyvulinę prigimtį turintis – materialus protas, ne jis turi valdyti, nes jis būtent, jeigu ir nugirsta kokį nors gandą, jis jį perteikdamas kitiems sutirština!
Štai tie visi skelbiami duomenys ir yra iš to apimto baimės materialaus, gyvulinę kilmę turinčio, proto pateikiami statistiniai duomenys. Tai nėra apsauga – kaukės arba kokie nors respiratoriai, kaip rodžiau, dujokaukė – tai nėra apsauga – neapsaugo! Tik Kūrėjas apsaugo!
Jeigu mes turime išvalytą pasąmonę, miegame nesapnuodami – nesapnuodami – švari – švari pasąmonė, kada tu gyveni visą laiką suliejęs savo valią su Kūrėjo Valia, tavo asmenybė pradeda busti, ta dvasinė asmenybė, kurią padovanoja Kūrėjas. O Kūrėjas padovanoja asmenybę tam, kad ji pasireikštų Meilės galia, Kūrėjo aukščiausio energinio dažnio virpesiais, visumos labui – visumos! Štai tada sprendimai ir bus priimami tikrųjų politikų, tikrųjų premjerų, prezidentų, ministrų, parlamento narių – tikrųjų – kuriuos iš tikrųjų ves į priekį pats Kūrėjas, nes Jis gi mums suteikia Savo Dvasią, pavadintą Minties Derintojo vardu, ir Jis valo mūsų pasąmonę, bet mums reikia įdėti pastangų atsiduoti, netrukdyti tam valymui. Ir štai tada mes pajausime, kad yra kažkokia galingesnė Jėga mūsų viduje, kurios mes neužčiuopiame, bet pajuntame akimirkomis, tam tikromis, kada būname vieni, net ir pamąstydami, gilesnius klausimus keldami. Tai jau yra apvalytos pasąmonės pirmasis budimas sąmonės lygiu, kai mes patys savęs paklausiame – tai vardan ko aš čia gyvenu, vardan ko aš siekiu daugiau turėti materialaus gerbūvio – turėjau vieno kambario butą, dabar noriu dviejų, turiu dviejų, noriu mašinos, noriu dar daugiau – o viduje nėra to pasitenkinimo. Žmonės sako – tai – natūralu – žmogaus siekimas gyventi komfortiškiau, yra natūralus siekimas susidaryti sau palankią aplinką. Taip, bet tai neturi būti vyraujantis vektorius. Vektorius turi būti pats Kūrėjas – štai tas Kūrėjo mums suteiktas vidinis gyvasis Locmanas – Minties Derintojas. Jis mus reguliuoja. Ir kada mūsų protas šito materialaus matomo žmogiškojo pavidalo, šito laivo kapitonas – mūsų protas – pasiduoda tam vedimui iš vidaus, kurį teikia mums Kūrėjas – nuolat teikia – štai tada mūsų sprendimai atitinka Kūrėjo Valią, ir štai tada mes gyvename aukščiausio energinio dažnio virpesiais, ir mes galime eiti ten, kur maras, šiltinė – neužsikrėsime – nes tie virusai žemesniame energiniame dažnyje tepajėgūs daugintis ir bujoti mutuojant, o mūsų negalės pasiekti! Tas pats ir su šituo virusu. Turėkite vidinę Ramybę!
O dabar, deja, iškreiptas, materialus, gyvulinės prigimties, protas priima sprendimus, kurių turi laikytis visi – ir sveikieji! Atsikvošėkite, mylimieji! Sveikieji yra sveiki! O kada sako, kad jis serga, tą rodo tyrimai, bet jis serga be simptomų, čia yra apgavystė, gryna apgavystė, falsifikavimas! Negali būti ligos be simptomų! Jūs sugalvojate tokį dalyką – pirmą kartą! Kas yra liga? Tai – energinis iš Kūrėjo sumanytos virpesių pusiausvyros pažeidimas. Jį gali nepajausti iš karto, bet atitinkamas organas pajunta – organas – o tada visas organizmas pradeda pajausti tą – sutrinka. Menkiausias sutrikimas trikdo visą sistemą.
Jeigu jūs būtumėte nuoširdūs, mano mylimieji, tie, kurie priimate tokius klaidingus sprendimus, jūs patys domėtumėtės, kaip reikia vykdyti Kūrėjo Valią, kad jūs patys liktumėte ramūs, ir garantuoti dėl išmintingų sprendimų. Tada atsidarytumėte mūsų svetainę – www.urantija.lt – klausytumėte mano mokymų, skaitytumėte Kūrėjų Apreiškimų knygas – Gyvoji Tyla, Akimirkos Amžinybė – Kristaus knygą – Kalbu Jums Vėl. Urantijos Knygos epochinį apreiškimą studijuotumėte. Ten aprašyta visa kūrinija, Kūrėjas, aprašyta mūsų Visata, aprašyta mūsų planeta, gyvybės evoliucija, Kristaus gyvenimas, ir tada patys pajaustumėte, kad jūs trokštate atrasti Kūrėją. Ir tada ateitumėte į mūsų gyvąsias šventovės pamaldas, į Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvąją Šventovę – ateitumėte tam, kad norėtumėte įgyvendinti savo sprendimą – noriu atrasti Kūrėją. Ir štai tarp urantų jums būtų lengviau tą padaryti kolektyvinėje maldoje, kurios poveikis yra pakeltas kvadratu besimeldžiančių – nuoširdžiai besimeldžiančių – skaičiaus atžvilgiu galia – nepaprastai galinga! Ir dėdami tas nuoseklias, nuoširdžias, nuolatines pastangas, jūs pajausite viduje transformaciją – kokybinį šuolį. Staiga tie sprendimai, kuriuos jūs priėmėte prieš pusmetį, jums pasirodytų iš tikrųjų absurdiški, ir jūs juos panaikintumėte, o dabar jūs dar daugiau nusmukote žemiau. Jau juk buvote panaikinę tą kaukių dėvėjimą. Šiandien, nuo pusiaunakčio, vėl įvedėte! Kodėl? Prieš pusiaunaktį dar buvo galima, o po pusiaunakčio – nebegalima! Ir kaip kvailai atrodo, kai sako – o ir dabar maitinimo įstaigose nereikia tų kaukių. Tai ką, jie valgydami, yra kitokie? Mąstykite, nes jūsų sprendimai prieštarauja jūsų pačių sprendimams.
Mylimieji, Gyvajame Kelyje mes esame tam, kad skleistume Kūrėjo Tikrovės pasireiškimą per mūsų gyvenimo veiksmus, kad mes gyventume prasmingą gyvenimą. Mes susiduriame su daugybe aplinkoje esančių situacijų, ir vis kylančių naujų, kada mums sunku priimti teisingus sprendimus. Mes nesam patyrę tokių situacijų. Štai dėl ko mums reikalinga atsiduoti Kūrėjo vedimui, kuris suteikia mums galimybę akimirksniu priimti išmintingą sprendimą.
Aš gavau iš amerikiečių prašymą savo priimamus mokymus pasiųsti į jų svetainę – Makiventos Melkizedeko svetainę. Kažkas rekomendavo mane. Perskaitė tas žmogus penkiolika priimtų mokymų, ir jis prašo leidimo, kad galima būtų šiuos mokymus anglų kalba, net ir lietuvių kalba, jeigu aš turiu daugiau mokymų lietuvių kalba, patalpinti jų svetainėje. Nurodė svetainę, paprašė pastudijuoti ją, ir žinote ką, aš pradėjau studijuoti Mondžoronsono mokymus, Kristaus Mykolo atsakymus, ir štai aš jums dabar pasakysiu, ką jie ten priiminėja, o jūs tada patys darykite išvadas. Klausia – Ką daryti dabartinio karūnos viruso padėtyje, kai mums vis daugiau liepia kaukes nešioti? Mykolas taip sako – Būtinai nešiokite, nes tai labai pavojinga, ir laikykitės šešių pėdų – tai maždaug metro aštuoniasdešimties centimetrų – atstumo, pirštines dėvėkite. Bet – sako – ką daryti su tais, kurie užsispyrusiai neklauso, ir nenori dėvėti tų kaukių? – Tai jūs jiems šypsokitės. – Kaip gali šypsotis su kauke? – Ir pasistenkite nupirkti jiems kaukių, ir kuo spalvingesnių, kad pakeltumėte jų nuotaiką. Dalinkite, dovanokite kaukes. – Ir vienas studentas, kuris klausinėjo, sako – Aš jaučiau, kad aš teisingai mąsčiau. Aš nupirkau dvi dėžes kaukių, ir dalinsiu dabar. – Man susidarė toks įspūdis, kad šita svetainė yra to Faučio (Fauci), Faučis jau yra kaip Šėtono toks simbolis. Jis – pagrindinis Trump‘o virusologas, na, mūsų atitikmeniu Sveikatos departamento direktorius. Trump‘as sako – Užtenka tų karantinų! Amerika sustabdyta, gamyba nevyksta – jinai pražus! – Faučis – Ne, negalima karantino nutraukti, negalima, negalima! – Kaukių nereikia dėvėti. – sako Trump‘as. Faučis – Būtina kaukes dėvėti!
Kada aš jums sakau pasitikėti Kūrėju, aš jus keliu į aukštesnį energinių virpesių dažnį. Kada aš sakau – Atsiduokite Kūrėjui, ir nebijokite nieko! – tada aš jus keliu į ryškesnę Šviesą. Tik šitaip jūs galite įgyti naują patyrimą, ir jame augantį pasitikėjimą. Jeigu jūs smunkate į žemesnį lygį, bijote vaikščioti be kaukės, aišku, jūs prie to priprantate, ir tie virpesiai, kurie vietoj to, kad kiltų aukščiau, jie prisiderina ir paskiau bet kokį kitą teiginį priima jau žemesniais virpesiais, ir tas teiginys dar daugiau smukdo, nes nėra kur kilti. Tai šita prasme, kada aš skaičiau šitą Kristaus priimtą mokymą, aš mačiau, kad tas, kuris priiminėja, jis gyvena ta užteršta sąmone. Jis gyvena tuo pačiu lygiu, dar žemesniu negu Trump’as. Trump’as dar mėgina kilti aukščiau, nors aplinka jį veikia iš visų pusių. Jis lieka vienas, bet jis vis tiek stengiasi. Jis yra aukščiau apvalęs savo pasąmonę negu šitie, kurie priiminėja šitai svetainei mokymus. Dėl to aš jums visą laiką sakiau, daugybė Makiventos vardu priimtų mokymų yra teršalai, ir žmonės tiki jais, kada išverčia, taip, tiki ir vadovaujasi kaip instrukcija.
Aš jums dar kartą sakau, mano pasąmonė apvalyta labiausiai visame pasaulyje, taip, labiausiai, nėra nė vieno kito žmogaus, kurio pasąmonė tiek apvalyta! Juk aš dešimt metų verčiau Urantijos Knygą – dešimt metų! – už ačiū, negaudamas jokio atlyginimo! Dabar jūs save patys pastatykite į tokią būseną – dešimt metų verskite nuo ryto iki vakaro po dešimt, po dvylika valandų, po keturiolika, vieną kartą aš verčiau aštuoniolika valandų! Aš išsekau – visiškai išsekau – patekau į ligoninę. Pasirodo, kad vitamino B12 buvo kritusi norma, hemoglobinas iki penkiasdešimt trijų buvo nukritęs, kai turi būti šimtas trisdešimt! Ir daktarai stovėjo išsirikiavę – Santariškėse – su vyriausiu gydytoju – septyni daktarai – tai yra iškart po Velykų. Jis man sako – Štai žiūrėkit! – atidengia, aš ten visas kūdas, visas griaučiai, sako – Žiūrėkit, prie ko priveda vegetarizmas! – aš jau jėgų neturėjau net kalbėti. Sakiau – Vegetariškas maistas – vos išstenėdamas po žodį – sveikiausias. Jis vėl man sako – Tai jūs gi čia gulite, ne mes. Mes nevalgom vegetariško maisto ir mes čia negulim. Tu valgai dėl to čia ir guli. Kasmet vegetarų patenka. – Aš vėl sakau – Vegetariškas maistas – sveikiausias. – Jis vėl man neleidžia pabaigti, nes aš labai sunkiai, ilgai ištariu – jėgų neturiu – jis kartoja – Tiktai valgant mėsą gali būti sveikas. – Sakau – Leiskit man užbaigti mintį – ir vėl pakartoju trečią kartą – tai – sveikiausias maistas, ir Kūrėją svarbu turėti Širdyje. – Tai – sako – ko jūs tada iš mūsų norite? – Sakau – Pastatykite ant kojų. Ko jūs sakot, kad reikia tirt ar vėžys yra kraujo, ar nėra, pastatykit, o aš su vėžiu pats susitvarkysiu, man jūsų nereikia. – Žodžiu, visa tai aš paskiau atstačiau į normą. Ir šitas organizmas viską pats pasidaro, kada sureguliuoja energinę pusiausvyrą tokią, kokią yra numatęs Kūrėjas. Visa sistema – valdoma Kūrėjo Dvasios! Ir mes, būdami dvasinės asmenybės, mes valdome dvasia šito energinio materialų pavidalą turinčio kūno kiekvieną ląstelę – ne ląstelė mus valdo, bet mes – ląstelę! Bet šito mūsų niekas nemoko! Medikai šito nežino, nes jų niekas nemoko! Visi profesoriai šito nemoko, kad tik su Kūrėju gali būti gydymas, nes viskas vyksta iš Kūrėjo! Energijos Šaltinis yra Kūrėjas! Štai dėl to mes turime gyventi tik su Kūrėju! Ne su kaukėm, bet su Kūrėju – atverta Širdimi Kūrėjui! Bet kadangi priima sprendimą valdžia, taip, mes turime tam sprendimui priimti tą pritarimą, kaip valdžios sprendimui, nes mus baudžia pinigine išraiška, tai mes gi nesam milijonieriai. Argi mes esame oligarchai? Nesam oligarchai. Tai mes priversti vykdyti tą sprendimą, bet, žinokite, viduje, kad ne šitas yra kelias, kokį diktuoja tie, kurie vadina save medikais, Pasaulinė Sveikatos Organizacija. Ne, ne ji yra rodiklis ir variklis medicinos srityje – Kūrėjas, ir tiktai Kūrėjas, ir niekas, tiktai Kūrėjas!
Štai tokia trumpa mano, jums teikiama, gyvoji Šviesa apmąstymams! Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal