Algimanto pamokomasis žodis – Jis – popiežius – nekalba apie tai, kad Bažnyčia turėtų tuokti vienalytininkus – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 10 24

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas Algimantas. Aš sakau dvasinius mokymus tiek anglų kalba, tiek lietuvių kalba. Jie patalpinami Youtube. Videomokymai – iššifruoti tekstai – patalpinami mūsų svetainėje – urantija.lt. Lietuviškai sakau mokymus mūsų Gyvojoje Šventovėje, kuri vadinasi Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvoji Šventovė. Pamaldos Vilniuje vyksta kiekvieną šeštadienį. Šiandien – taip pat šeštadienis – rytas – gana lietingas rytas – du tūkstančiai dvidešimtųjų metų spalio dvidešimt ketvirtoji diena.
Šią savaitę daug aš pajutau nerimo, net ir iš urantų, kad popiežius pritaria vienalytininkų sąjungai. Apie tai paskelbė spauda, internete apie tai kalbama, bet tą sako tie, kurie nepažįsta Vatikano valstybės tvarkos. Dėl to jie išsigando tokio pasakymo. Pirmiausia tai nebuvo pasakyta tikintiesiems per pamokslą, kokį šitas popiežius mėgsta sakyti moralizuodamas, bet jis pakartoja savo, dar kada jis buvo Argentinoje, Argentinos sostinės, Buenos Aires, vyskupu, tą pačią nuostatą. Tada jis sakė, kad vienalytininkai, na, gali turėti sąjungas, ir tose sąjungose patirti tai, ką patiria ir kiti Dievo vaikai, nes jie taip pat yra Dievo vaikai. Tačiau tai nėra Bažnyčiai išleista popiežiaus bulė, tai yra, privalomas įstatymas.
Kada skrido popiežius prieš keletą metų iš Rio de Žaneiro – iš Brazilijos – lėktuve jo paklausė, koks jo požiūris į vienalytininkus, ar jis pritaria jiems? Jo atsakymas irgi buvo labai trumpas ir daug nekomentuojantis – Kas aš esu toks, kad teisčiau kitą? – Ir šiandien yra pseudožurnalistų išpūsta problema – Štai, žiūrėkite, kaip Bažnyčia liberalėja, pasikeitė, koks požiūris šiuolaikinis! – aš tą girdžiu iš kai kurių, na, tie, kurie pateikia įvairius politinius vertinimus. O iš tikrųjų niekas nepasikeitė – ir nepasikeis! Tai yra asmeninė popiežiaus nuostata, kurios jis laikosi jau labai seniai, ir šitą savo pasakymą jisai išreiškė neoficialiame kokiame nors tikinčiųjų sambūryje, ir tai būtų buvusi jo asmeninė tiktai nuomonė, neprivaloma Bažnyčiai. Jis šitą nuostatą išreiškė dokumentiniame filme apie jį patį, pavadintame – Francisko – kuris buvo parodytas Romoje, kino festivalyje. O šitą filmą sukūrė vienas žydas, emigravęs iš Rusijos, dabar gyvenantis Los Angeles. Ir vasarą jis davė interviu, ir tada jis kalbėjo apie tai, kad vienalytininkai, na, galėtų gyventi sąjungoje ir naudotis tomis teisėmis. Tai būtų alternatyva santuokai – alternatyva – bet ne santuoka, kurioje galėtų būti vaikų! Ne, jis šito nekalba. Jis kalba, kad turėtų būti priimtas civilinis, pilietinis tam įstatymas! Jis nekalba apie tai, kad Bažnyčia turėtų tuokti vienalytininkus, ką daro kitos konfesijos. Galų gale jūs turite suprasti, kad Vatikanas tai yra ne tik religinė, bet ir politinė institucija. Tai yra pripažįstama pasaulyje valstybė, nors tai yra pseudovalstybė, bet ji turi savo tam tikrą tvarką! Ir niekada popiežius neišleis tokios bulės, kuri būtų privaloma kaip įstatymas visai Bažnyčiai, visoms parapijoms, dėl tokių vienalytininkų sąjungų, dėl to, kad niekada kardinolai tokiai nuostatai nepritars, kaip ir kunigų santuokai niekada nepritars. Tai – du kertiniai dalykai, kai popiežius negali išleisti tokios bulės. Apskritai jis, išleisdamas bules, visuomet prieš tai svarsto su kardinolais, kaip jis pasielgs. Kardinolai, jie sėdi ant tos šakos, kurios nupjauti negali, sugrius pati institutinta institucija – katalikų bažnyčia – ir sėdi ant tos šakos, kad kunigai neturėtų šeimų, visas turtas, šeimų užgyventas, tada pereitų palikuonims, ir kur tai matyta, kad vaikai bėgiotų nuo pat mažumės po Vatikaną tarp kardinolų! Ne, tokiai Bažnyčiai negali būti duotas leidimas! Ir, natūralu, dėl vienalytininkų santuokų niekada nebus duotas pritarimas!
Šiuo atžvilgiu tai teisinga nuostata dėl vienalytininkų – Bažnyčios nuostata – kadangi vienalytininkai negali turėti – juridiškai – šeimos! Tos valstybės, kurios ir leidžia tuoktis vienalytininkams, ir įstatymus turi tokius, ir motyvuoja, kad čia yra tokios pat teisės suteiktos tiems, kurie yra vienos lyties šeimoje, jie tiesiogiai kaip politikai tvirkina vaikus – tvirkina! Tai yra nusikaltėliai! Vaikai negali gyventi tokioje šeimoje, kur yra vienos lyties du jų tėvai – iškreipiama visa vaiko psichika! Kūrėjas sumanė visai planetai dvi skirtingas lytis – vyrą, moterį. Šitos abi lytys vieną kitą papildo – papildo – jos negali iki galo atskleisti savęs net būnant šalia kito. Tokia yra Kūrėjo Evoliucija planetose, kur yra dviejų skirtingų lyčių mirtingieji, o visi mirtingieji yra dviejų skirtingų lyčių – septyni trilijonai pasaulių yra, kuriuose gyvena mirtingieji, visoje kūrinijoje šiuo metu – ir kiekvienoje planetoje, kur yra mirtingieji, yra dvi lytys – vyriškoji ir moteriškoji. Jie vienas kito negali iki galo suprasti, bet, veikdami drauge, papildo vienas kitą, kada veiksmas vyksta – bendravimas ir bendradarbiavimas – vyksta per Kūrėją, kada Kūrėjas yra Pamatas. Štai tokioje šeimoje gali augti sveikas fiziškai, intelektualiai, ir dvasiškai kūdikis. Tik tokioje šeimoje gali jis būti pradėtas drauge su Kūrėju Meilės harmonijoje, darnoje, ir vaisius vystosi sveikas, ir motina gimdo be skausmo.
Štai, mano mylimieji, tokia ir turi būti šeima. Ir tokia šeima bus mūsų planetoje – bus! Nesvarbu, kad čia siautėja tie iškreipto mąstymo politikai – pseudopolitikai – kad jie leidžia šeimas vienalytininkams, kurių hormonų sutrikdyta yra išraiška jų smegenyse. Smegenys – tai yra valdymo centras mūsų šito materialaus pavidalo – centrinė nervų sistema – ir kada yra jų veikla sutrukdyta – dėl įvairių priežasčių – dėl baimės, streso, dėl tam tikrų aplinkybių, dėl noro patirti įvairiausių pojūčių, dėl atsidavimo tiems emociniams proveržiams – tada sutrinka hormonų proporcija, kokią turi turėti moterys vyriškų hormonų, vyrai – moteriškų hormonų. Kada ta proporcija yra sutrikdyta ir svarstyklės nukrypsta į priešingą pusę, ir persveria, kad vyrų atsiranda potraukis prie vyrų, o moterų prie moterų. Ir tą proporciją vėl norint atstatyti tokią, kokią sumanė Kūrėjas – vyrų ir moterų lytys skirtingos – ir reikia atrasti Kūrėją savo viduje. Jis yra gyvas kiekvieno viduje – ir vienalytininkų viduje yra Kūrėjas, bet Jį reikia atrasti. Ir štai tada ta sutrikdyta hormonų proporcija bus atstatyta pagal Kūrėjo sumanymą, ir jam dings potraukis prie vyro, o moteriai prie moters. Ir štai tada jie pajaus Meilę priešingai lyčiai, kaip ir numatė Kūrėjas. O dvasinę Meilę, kaip dvasinei asmenybei, jaučia visiems – visiems! Dvasinė Meilė juntama ne šitam fiziniam pavidalui, kuris pratęsia ir kartas, gimines, bet dvasinei asmenybei, kuri yra amžina. Jūs turite atskirti amžinybę, asmenybę – tai yra Kūrėjo Dovanos. Mūsų šitas materialus pavidalas yra iš mūsų žemiškųjų tėvų, skirtas tam – pagal Kūrėjo valią – kad toji asmenybė, kuri gyvena šitame kūne – amžinoji asmenybė – ir kuri patirs prisikėlimą jau be šito kūno, kad šitas kūnas būtų panaudojamas taip, kaip sumanęs jį panaudoti Pats Kūrėjas – Evoliucijos Autorius ir Režisierius. Todėl šitas kūnas yra valdomas tos nematomos dvasinės amžinosios asmenybės. Jis panaudoja tą asmenybę – Kūrėjas panaudoja tą asmenybę – visumos Gėriui, kad šitoje planetoje įsiviešpatautų Gėris visumai – visai žmonijai – o tuo pačiu sklistų ir visai kūrinijai.
Taip, kad, mano mylimieji, tie, kurie klaidingai supranta ir popiežiaus šitą nuostatą, ir dėl to panikuoja, gali ramiai miegoti – Bažnyčia nesikeis. Bet yra problema tai, kad Bažnyčia nemoko atrasti tą Patį Kūrėją viduje, kad kiekvienas tikintysis taptų įtikėjusiuoju, o tai – kokybinis skirtumas – ritualai nustoja prasmės, atsiranda gyvenimas įtikėjimu į Kūrėją, kuris yra atrandamas viduje, ir štai tada atsiranda harmonija ir šeimoje tarp skirtingų dviejų lyčių asmenų. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal