Tėvo mokymas-atsakymas apie papildomą vitaminų ir mineralų naudojimą, pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 05 01

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, Tau, Tavasis sūnus Valdas, pateikė klausimą – ar mūsų kūnui būtini dar vitaminai, mineralai papildomai, ar užtenka, ką mes galime gauti tiesiogiai iš Tavęs per Tavąją Meilę – per gyvus virpesius? Tavąjį atsakymą-mokymą aš pagarsinsiu visiems.

Tėvas:


Mano mylimas sūnau, kada tu Man teikdavai lygiai tokį patį klausimą, kaip tavo Tėvui ir visų Tėvui, kada buvo tavyje daug nepasitikėjimo, daug abejonių, kai tu bandei įvairias dietas – tu bandei įvairius kelius, kaip galima maitintis Manąja Energija – kiek buvo daug tavyje įvairių kūno negalių, kurias tu patyrei dėl to, kad tavo vidus dar buvo pilnas neišvalytų teršalų, esančių pasąmonėje, būtent toje sferoje, kuri susijusi su mityba. Todėl tas tavo patyrimas suteikė daug svarbių žinių, ir netgi atradimų tavajam protui – jis keitė tavo pasitikėjimą, jis keitė tavo būseną, kuri atsispindėjo virpesiais. Tu patyrei net ir ligoninėje išsekimą, tokį išsekimą, koks nustebino gydytojus, ištyrusius tavo kraują – koks buvo sumenkėjęs hemoglobino kiekis, kokio negali išlaikyti materialus pavidalas! Natūralu, kad tas išsekimas buvo tavosios pasąmoninės baimės pasireiškimas sąmonės lygiu. Tu buvai atsidėjęs Urantijos Knygos vertimui, ir viską darei, kad kuo mažiau būtų laiko skiriama net maisto ruošimui, nes visą save atidavei vertimo procesui. Tavoji vidinė dvasinė Galia dar nebuvo tokia stipri, todėl tavo kūnas palaipsniui seko. Jis negaudavo pakankamai įvairaus maisto, iš kurio galėtų pasistiprinti ir vitaminais, ir mineralais, reikalingais tam materialiam pavidalui, kaip Mano sumanytam organizmui. Jeigu tu būtum turėjęs gyvą pasitikėjimą Manimi tokiu laipsniu, kad tau būtų savaime suprantamas dalykas, jog tu geri viską iš Manęs – tu gauni iš Manęs viską, kas reikalinga šitam organizmui – tu nebūtum patyręs šito išsekimo. Tuo tarpu tolimesnis tavo žengimas tiek vegetariška mityba maitinantis, tiek siekiant Manosios Energijos pakrovimo grynai iš Mano Energinių Grandinių, nebenaudojant jokio maisto – visi šitie patyrimai tau tuo pačiu buvo studijavimas materialaus organizmo poveikio, kiek jis gali prisiderinti prie vienokio ar kitokio maisto, kiek gali pasitikėti Mano gyvu energiniu pakrovimu fizinio pavidalo, kurį blokuoja arba atpalaiduoja mirtingojo materialios smegenys – tai yra centrinis valdymo pultas. Tačiau vienokį ar kitokį valdymo pulto mygtuką nuspaudžia tavasis protas - tai yra, kas viešpatauja – ar ta, net ir tavo mokymosi teigiama, matoma mėnulio pusė – matoma to proto veikimo pusė, kilusi iš materijos ir gyvulinio lygio, ar ta nematoma mėnulio pusė – nematoma dieviškojo Išminties Mano padovanoto asmenybei proto, pasireiškianti taip lengvu ir gležnu daigeliu, pradiniame dygimo proceso žingsnelyje. Todėl pats klausimo kėlimas jau rodo, kad šitie atsakymai yra suprantami intelekto lygiu, tokiam mirtingajam yra vienaip pasireiškiantis organizme, kaip centrinė nervų sistema yra motyvuojama manaisiais Meilės virpesiais, patiriamais to proto. Ir jeigu nėra tų patyrimų, nėra tos būsenos, natūralu, kad tokiam organizmui ir centrinė nervų sistema, proto poveikiu, reikalaus papildomų vitaminų, papildomų mineralinių medžiagų, ir nepasitenkins vien tiktai girdėtais ar skaitytais teiginiais, jog Aš užtikrinu viską.
Kada jūs sakote, jog su Manimi įmanoma viskas, tai kodėl turėtų būti išimtis mineralų ir vitaminų įsisavinimui iš Manosios Meilės aukščiausio energinio dažnio virpesių? Todėl jums turėtų būti papildomai svarbu gauti dar iš išorės materialaus maisto vartojimu. Ir to dar neužtenka, kiti jau sugalvoja papildų industriją, kur iš maisto nebeužtenka vitaminų ir mineralų, tuomet atsiranda tos galingos industrijos koncentratai – cheminiai produktai. Bet jie veikia ne patį organizmą, bet jūsų smegenis. Jums sustiprina įtikėjimą, kad štai jūs vartojat tuos vitaminus ir mineralus, ir jūsų organizmas ima stiprėt. Bet šitas stiprėjimas yra per centrinės nervų sistemos juntamą nusiraminimą, kad jūs būtent priėmėt tokį proto sprendimą ir panaudojot šituos papildus – ir jūsų protas nurimsta, ir tuomet jūs gaunate tą pačią Mano Energiją, kurią galėtumėte gauti tiesiogiai, jeigu būtų jūsų protas - tos nematomos pusės – Išminties dvasinės asmenybės Protas – įsiviešpatavęs materialaus gyvulinės prigimties proto atžvilgiu.
Juk kada Aš tau sakiau, kad tu turi galimybę gauti iš Manęs gyvą Energiją be materialaus maisto, ir tu pasitikėdamas ėjai šituo keliu – ir visą laiką jutai pakankamą Energijos kiekį, ir pasitikėjimas tavo viduje augo, bet būdavo tų baimės akimirkų, kur pasiektas per daugybę savaičių Energijos pasikrovimas iš Manęs tiesiogiai, subliukšdavo – subliukšdavo per porą-trejetą dienų. Ir tas subliuškimas buvo realiai juntamas paties organizmo – išsekimas būdavo labai greitas, o jį panaikint tavyje neužtekdavo pasitikėjimo Manimi. Tu patyrei tai, kas iš tikrųjų yra to gyvulinio proto viešpatavimas, nustelbiant Šviesos ir Manosios Išminties Proto, suteikto tavo asmenybei, pasireiškimą, ir tada šviesusis Protas apskritai buvo paguldytas ant menčių - jis nebegalėjo priimti sprendimų – tu buvai kaip įkaitas, paimtas gyvulinio proto nelaisvėn, o organizmas nebegalėjo žengti nė vieno žingsnio materialia prasme – jis buvo išsekęs baimėje.
Todėl kiekvienam atsakymą diktuoja kiekvieno pasitikėjimo arba nepasitikėjimo Manimi būsenos laipsnis. Jeigu jūsų pasitikėjimas išauga, jūs galite didesnę proporciją vitaminų, mineralų gauti tiesiogiai iš Manęs. Jūs negalite išsaugoti tos būsenos pastoviai vienodu laipsniu, ji kinta, dėl to ateina išsekimas - didesnis arba mažesnis - o kadangi jūs esat nekantrūs – norite iškart gaut pakrovimą tos pačios išeikvotos Energijos ne visumos Gerovei, o savųjų interesų tenkinimui, tuomet jūs griebiatės papildomų priemonių - tų papildų – jums nėra kada laukti, kol sugrįš jums Manoji Energija net ir iš natūralaus maisto.
Štai, atsakymai yra jūsų pačių centrinės nervų sistemos būsenoje, o ją diktuoja protas. Koks protas, toks ir atsakymas – šviesus protas – pasitikėsite Manimi, tamsus protas – net ir girdėdami tokį mokymą, netikėsite tais žodžiais, kurie jums atrodo neįmanomi, kad būtų taikomi jūsų asmens atžvilgiu, bet tu taip pat supratai, savuoju patyrimu paliudijai, kad galima gauti Energiją tiesiogiai iš Manęs. Ir Aš tave sugrąžinau prie materialaus maisto, kad tu valgytum vardan kitų, ir valgytum tam, kad kiti neturėtų baimės, jog ir kitiems reikėtų maitintis Energija, tiesiogiai gaunama iš Manęs. O dabar iškilus tokiam klausimui, natūralu, kad jūs turite pasitikėti daugiau Manimi, o jūsų būsena diktuos jums atsakymus kasdien.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šitą mokymą. Manoji valia sulieta su Tavąja. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal