Algimanto pamokomasis žodis – Įspėjimas Kūrėjo, perduotas per mane – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 06 26

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Aš sakau dvasinius mokymus Rojaus Trejybės-AŠ ESU vardu vadinamoje gyvojoje Šventovėje, kuri yra vienintelė pasaulyje be ritualų - gyvai atvėrus Širdį Kūrėjui gyvojoje komunijoje, patiriant Kūrėjo gyvą buvimą savo viduje, prieš tai atrastą viduje. Štai tokia Šventovė neturi ritualų, bet ji turi gyvą Meilės tekėjimą kiekviename iš mūsų, ir tos Meilės patyrimą. Ir štai tokioje Šventovėje, kada vyksta gyvosios pamaldos, aš ir dalinuosi dvasiniais mokymais, kuriuos taip pat gaunu iš Paties Kūrėjo.
Kada mes einame iš tikrųjų Kūrėjo sumanytos Evoliucijos Gyvuoju Keliu – tai yra mūsų Gyvenimo Kelias. Absoliuti žmonijos dauguma nežino šitos Šviesos, nežino šitos Tiesos, todėl gyvena materialaus vartotojiško gyvenimo egzistencijos iliuziniu keliu, gyvena – eidami, klūpčiodami, parkrisdami, sunkiai keldamiesi, ir tuo pačiu sirgdami – sirgdami – fizinėmis, protinėmis ligomis, tiesiog blogų nuotaikų, ir įvairių siekių aplinkoje – siekių naudos sau. Toks gyvenimas iš tikrųjų ir vargina, ir kankina, ir neatneša nė vienam pasitenkinimo, nes tai veda į dar didesnį susvetimėjimą, didesnį nusikaltimų antplūdį, ir deja, paties mąstymo, proto menkėjimą, degradavimą. Tai atsispindi net ir statistiniuose parametruose, tose abiturientų arba studentų egzaminų pasekmėse – mokytojai skundžiasi, kad vis prastėja mokinių žinios. Tačiau problema yra ir pačiuose mokytojuose, nes tie patys mokytojai neapšviečia mokinių, kokia yra gyvenimo prasmė kiekvienam. Įveda disciplinas net ir žemesnėse klasėse, kaip skaičiuot pinigus, bet nėra disciplinos, nėra mokymo dalyko, kuris aiškintų, kaip gyvent – kaip gyvent – kaip kurt tą gyvenimą drauge su Kūrėju, atrastu savyje. Kaip galima kurt aplinką, save patį, neatradus paties visos kūrinijos kertinio Kūrėjo Pamato? Neturint Pamato, kaip mes galim pastatyti statinį, kuris gali būti tvirtas?
Štai Amerikoj tiesiog kaip kortų namelis subyrėjo didžiulis Majamio priemiestyje namas – dvylikos ar keturiolikos aukštų. Tai rodo, kad kažkokia yra pažeista architekto ir inžinieriaus mintis, kažkas neapskaičiuota – vienas dalykas, arba kitas dalykas – galbūt tai sąmoningai – diversija, ir koks nors veiksmas atliktas, kaip su tais Niujorke buvusiais bokštais-dvyniais, kur buvo iš esmės jie ne lėktuvais nuversti, bet susprogdinti sąmoningai – ir tai buvo užmaskuota. Ir čia panašu, kad gali būti tokie patys dalykai. Bet vėl, tai yra dėl tos pačios priežasties – ar bloga namo konstrukcija, ar sąmoningas diversinis aktas įvykdytas - tai vyksta dėl to, kad nėra atrastas Širdyje - ir Širdimi - Pats visos kūrinijos Šaltinis ir Centras – Energijos Šaltinis ir Centras – Kūrėjas – Keturiuose Asmenyse – Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Štai be Kūrėjo mes negalime turėti nei brandžios visuomenės, nei ilgalaikės ir tvirtos civilizacijos. Kiek buvo civilizacijų, per vieną milijoną žmonijos istorinių metų, visos jos žlugo – neišliko nė viena. Tai, kas dabar yra, ta materiali konkurencija grįsta, ir pelnu matuojama vartotojiška civilizacija – ji neturi nei praeities, nei ateities – yra momentinis pliūpsnis – pliūpsnis, kurį sumąstė mitrūs pirštai, lenkti į save, ir gudrios galvos, kur galima kitus apgaut, apmulkint, ir sau gauti trumpalaikės naudos. Bet jeigu tokie žmonės būtų nors kiek šviesesni, išmintingesni, jie suvoktų, kokią daro skriaudą sau. Ir visa tai atsivers jiems, kaip milžiniška bedugnė jų viduje, kada jiems reikės iš tikrųjų patirti po prisikėlimo – patirti savo tos bedugnės gelmę – bedugnės, kurioje nebus Meilės, nebus Gailestingumo, Teisingumo, Tiesos, Tikrovės apraiškų, o bus pripildytas vidus savanaudiškumu, melu, sąmoninga veikla prieš visumą. Visa tai po prisikėlimo sąmonės būsenoje išliks! Mes iš tikrųjų gauname apvalytą protą po prisikėlimo – apvalytą nuo nereikalingo balasto – įvairių keiksmažodžių, alkoholio vartojimo siekių – tas balastas trukdo žengti šviesėjimo ir dvasinio augimo kryptimi. Tačiau Kūrėjas sąmoningai neišvalo mūsų ydų, o savanaudiškumas, melas, sąmoningas kenkimas yra tos žmogaus charakterio ydos – jas reikia keisti Kūrėjo Meile, Šviesa, Tiesa, Teisingumu, Dora – keisti Amžinosiomis Kūrėjo, jau suteiktomis mūsų charakteriui - kaip dvasinei asmenybei - Amžinosiomis Kūrėjo Savybėmis – Charakterio Savybėmis – ir tuo pačiu Amžinosiomis Kūrėjo Vertybėmis! Bet šitą mes turim įgyvendint nuoširdžių, nuoseklių, asmeninių pastangų dėka. Nėra mūsų charakterio ir proto automatiško apvalymo. Taip, Kūrėjas tą gali atlikt per akimirką – sukeist tą gyvulinės apraiškos, ir pradžios, materialų protą su Dieviško Proto pasireiškimu, kuris ir suteiktas dvasinei mūsų asmenybei, kad ydos būtų pakeistos Kūrėjo Charakterio Savybėmis. Tas galėjimas nereiškia, kad tai turi įvykti – dėl to, kad tai nebūtų naudinga tam pačiam mirtingajam, pažadintam aukštesniu sielos tapatybės energiniu, morontiniu lygiu. Be pastangų gavus kokį nors atlygį, tas atlygis netampa savu – jis tampa pamaloninimu tai akimirkai, o vėliau - troškimas naujo pamaloninimo – nėra ugdomas charakteris, kai tu jauti pasitenkinimą dėdamas pastangas, ir ypač kuo sunkesnės aplinkybės, ir nepasitrauki, nesusirieti, neparklumpi prieš tas aplinkybes, bet visą laiką stengiesi keltis – keltis, kad atspindėtum Šviesą tiek savyje, tiek ją išlaisvindamas į išorę – štai toks charakteris yra brandinamas palaipsniui, ir dažnai – labai dažnai – skausmingomis akimirkomis. Bet tai yra formuojamas iš tikrųjų Kūrėjo atvaizdas, kuris yra suteiktas, tereikia tą atvaizdą iš potencialaus paversti į aktualų.
Ir štai tie dabartyje esantys prezidentai, premjerai, ministrai, verslininkai šitaip apgaudinėjantys žmoniją sugalvota pandemija, kurios nėra, ir nebuvo – tai jų sugalvota melagystė, paveikt viso pasaulio žmonių sąmonę, paverčiant žmones vergais – štai šitiems po pažadinimo bus pateiktas vekselis išpirkimui! Jų nepažadins trečią dieną, kada jie išeikvos visą gyvybinę energiją, skirtą jų materialiam kūnui, nes jie neverti to pažadinimo, kurį gauna įtikėjusieji į Kūrėją, ir nešantys Gėrį visumai savo gyvenimu – jie bus pažadinti praėjus tūkstančiams metų – o per visą šitą laikmetį jie bus nesąmonės būsenoje Angelo-Serafimo prieglobstyje. Ir kada jie bus vis tiktai pažadinti, o pažadinimas įvyks tiktai dėl to, kad jiems leistų Gailestingasis Kūrėjas priimti galutinį sprendimą, ar jie ir toliau išliks melagystėje, ar jie šitose savanaudiškumo, melo, sąmoningo kenkimo kitam ydose liks, priimdami galutinį sprendimą – nenoriu Kūrėjo būti atvaizdu, nenoriu eiti link Šviesos, skleidžiant Kūrėjo - atrasto savyje - Meilę, bendradarbiaujant su kitais dvasiniais broliais ir sesėmis Brolystėje – pasirenku savosios tapatybės sunaikinimą. Štai kokia jiems bus iškilusi didžiulė kaina! Ir didžioji dauguma būtent pasirinks tapatybės sunaikinimą.
Šitie dabartiniai tariami - ant molinių kojų - milžinai – pasaulio valdovai – kurie drįsta siekti užimti Viešpaties vietą, pajungdami visą žmoniją sau, savo milijardams, ir apgaule veikdami nuo pat kūdikystės tuos gimusius, o taip pat net ir nėščias būsimąsias motinas gąsdindami įvairiais virusais, štai, mano mylimieji, kaina jų bus labai brangi! Bet jie šito nežino - šią akimirką – nežino, bet sužinos – sužinos, kada bus vėlu. O didelė dalis apskritai nebus jų pažadinta iš viso, nes jie stoja prieš Kūrėjo Evoliuciją, ir tuo pačiu prieš Kūrėją – stoja manydami, kad jie yra visagaliai. Jie yra nors ir mūsų dvasiniai broliai ir sesės, bet savo veiksmais jie neatitinka Kūrėjo Evoliucinio Sumanymo – Meilės Galia Brolystėje palikti geresnę aplinką naujai kartai, palyginus su gauta aplinka iš praėjusios kartos. Šitas Evoliucinis Planas yra nesustabdomas! Gali būt iškrypimų, taip – ilgalaikių iškrypimų žmogaus žvilgsniu matuojant. Dabar - iškrypimas, kuris truko 200 000 metų, po Liuciferio ir Šėtono maišto - Satanijos Sistemos buvusių Vadovų - ir mūsų planetos Dvasinio Vadovo, Kaligastijos – Kristaus buvo sustabdytas prieš 2 000 metų. Bet per tuos pastaruosius 2 000 metų ir toliau gi žmonija netikėjo nei Kristumi, nei Darvino evoliucija. Jie mėgino vieną neigti arba iškraipyti, o kitam suteikti laurus tiktai mechaniškai, be Kūrėjo Pamato.
Štai, mano mylimieji, tą, ką aš sakau, aš sakau savo lūpomis Kūrėjo man teikiamą Žodį – Gyvąjį Žodį. Ir tai, ką jūs šiandien išgirdote taip pat yra įspėjimas, Kūrėjo, perduotas per mane visiems premjerams, visiems prezidentams, nesvarbu Kinijos, Rusijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, visos Afrikos šalių, Lotynų Amerikos, Šiaurės Amerikos, Australijos – visiems iki vieno! Patikėkit mano Žodžiais – ne savo vyriausybių, ne savo pseudopolitikų, ne savo pseudomedikų – tikėkit tai, ką sakau aš - aš žinau, ką sakau, gaudamas šitą Tiesą ir Šviesą iš Kūrėjo, ir tą sakau jūsų labui.

Mano dvasiniai broliai – prezidentai, premjerai, ministrai, verslininkai, atsikvošėkit, nulipkit nuo žmonijos kūno, kaip šašai, parazitai, užleiskit vietas tiems, kurie yra Šviesos apimti, turi savyje Doros, kurią jūs naikinate, turi Šeimos – tarp vyro ir moters – sampratą – gilią sampratą – Kūrėjo sumanytą, o jūs ją trypiat – trypiat – vaikams kimšdami iškreiptas vertybes, kurios nėra vadinamos vertybėmis. Tai yra psichikos žalojimas! Ir visi vienalytininkai turi pažeistus hormonus - proporcine prasme – vyriškų ir moteriškų hormonų proporcijos yra pažeistos – tai jų centrinės nervų sistemos sutrikimas. Jie negali būti laikomi kaip normalūs politikai ar kokių nors kitų struktūrų vadovai – negali būt, nes jų mąstymas yra iškreiptas. O jūs norite, kad visa žmonija, kuri yra normalaus mąstymo, bet dar neatradusi Kūrėjo, bet siekianti gyventi paprastą, dorą gyvenimą, paklustų tokiems iškreipto mąstymo žmonėms! Žmogumi reikia tapti! Kristus buvo žmogus! Jūs dar žmogaus lygio nepasiekėt, nors turit labai žmogiška prasme sotų, ir gerai įformintą materialų gyvenimą, bet dvasioje jūs žmogaus statuso dar nesat pasiekę, net ir intelektualia prasme, nes jūs priimat sprendimus, kurie naikina kitus. Tai yra žvėries mąstymo lygis! Žmogaus mąstymo lygis yra Brolystė – Brolystė – kurią aš ir skelbiu savąja Evangelija – Kūrėjas yra kiekviename, ir jūsų viduje – Gyvas, Realus, Tikras – atraskit Jį – atraskit, ir pamilsit mane, kaip patį ištikimiausią jums dvasinį brolį. Aš jums noriu suteikti pagalbą, ir ją teikiu. Įsiklausykit į mano Žodžius – jie yra kupini Kūrėjo Meilės jums kiekvienam. Aš jus apkabinu visus – visus iki vieno – ir tuos, kurie kenkiat – dėl to, kad jūs nežinot tos Tiesos, nežinot tos Šviesos, nepatyrėt – dėl to aš ir jums padedu – padedu, kad taptumėt nuostabiais Kūrėjo sūnumis ir dukromis, kad apkabintumėt tuos, kuriuos nuskriaudėt, ir skriaudžiat – ir dar skriausit. Apkabinkit Širdimi su Meile, ir gyvenkit atsirėmę į Kūrėją Meilės Galia, ir Kūrėjo teikiama laisva valia visų Gerovei. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal