Algimanto pamokomasis žodis – Žmonijos neįmanoma apšviesti be Dvasinių Mokytojų. – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 06 27

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas Algimantas. Gražus vardas, ar ne? – Labai – pasigirsta urantų balsai. – Aš vedu dvasinius užsiėmimus, gyvąsias pamaldas mūsų vienintelėje pasaulyje Gyvojoje Šventovėje, turinčioje Rojaus Trejybės-AŠ ESU vardą. Vardą – man labiau tinka pasakymas, o ne – pavadinimą, nors lietuviškai mes vardą sakome taikydami gyvam, gyvam gyvūnui ar mirtingajam žmogui, o visiems kitiems reiškiniams arba daiktams, mes sakome – toks yra pavadinimas. Bet mūsų šventovė yra Gyva, ji vadinasi Gyvoji, todėl, kad nėra joje nė vieno ritualo, viskas yra Širdies kalba, skirta Kūrėjui - Meilės Šaltiniui ir Centrui - o Kūrėją sudaro Keturi Asmenys, Trys Rojaus Trejybės Šaltiniai ir Centrai ir Visuminė Dievybė AŠ ESU, kuri rašoma vien didžiosiomis raidėmis.
Tai štai, aš įkūręs šitą Gyvąją Šventovę, ir gyvąją Kūrėjo religiją, Kūrėjo paprašytas per Jėzų, ir per iš Australijos atvykusį mirtingąjį žmogų, dabar jau nuo du tūkstančiai antrųjų metų vedu tas pamaldas, ruošiu Dvasinius Mokytojus, nes be Dvasinių Mokytojų mes negalime įgyvendinti Kūrėjo Evoliucinio Plano. Visa žmonija nesupranta, kas yra Kūrėjas, ir apskritai, kad yra toks Kūrėjo Evoliucinis Planas.
Štai, dabar mes Šventovėje atvėrę save pagarbinam Kūrėją - tada būna patys aukščiausi energiniai virpesiai, patiriami mūsų būsena - vidine būsena. Ir labai sunku sugrįžti į daug žemesnį energinių virpesių energinį lauką, kad reikėtų dabar pasakyti jums dvasinį mokymą. Mokymas gimsta iš Kūrėjo, ekspromtu, aš jų nerengiu iš anksto – nieko – ir nesiruošiu jiems - tai akimirkos tariami teiginiai.
Šiandien atvažiavau į savo miestą – į Kauną – kol kas dar Vilniuje gyvenu, bet jau kryptis yra į Kauną persikraustyti. Ir man statomas namas – nuvažiavau su dviračiu – nuo Šventovės iki Romainių, čia gal kokie dešimt-dvylika kilometrų – prieš pamaldas – irgi pasitreniruoti reikia. Per dvi savaites, kadangi stato šešis namus, tai prie mano namo net neprisilietė, per dvi savaites nieko nedarė. Ir aš pradėjau mąstyti, dvi savaitės – nėra nieko padaryta. Reiškia, tie darbininkai, jie neaprėpia šešių namų. Reiškia per daug užsimojama vienu ypu, kad uždirbtų daugiau pinigų. Ir tada mintis kilo – vėl mes sugrįžtame prie Dvasinių Mokytojų. Be Dvasinių Mokytojų neįmanoma žmonijos apšviesti. Apšviesti tiek, kad būtų suteikiama Evoliucinės minties nauja kryptis – kryptis į ateitį, tolimą ateitį, kada visa ekonomika bus grindžiama bendradarbiaujant Brolystėje, be jokių pinigų – nebus pasaulyje pinigų, nes jie pavirto vietoj patogios atsiskaitymo priemonės išnaudojimo instrumentu, kuris pavergia žmones. Tai nėra Kūrėjo taip numatyta, kad žmonija gyventų pavergiant vienam kitą – turtingesnis pavergia vargšą, jis apvagia vargšą, nesumoka viso atlyginimo, o pats uždirba – tariamai uždirba – bet pavagia iš to paprasto žmogaus dorai uždirbtą atlygį, dėl to jis gali turėti savo seife milijonus – milijardus – dėl to jį laiko žmonės vertingesniu.
Įsivaizduokit, kada nemoka atlyginimo, įmonė bankrutuoja. Negali nupirkti - nupirkti - sakykim, statybos medžiagų, kurios dabar beprotiškai išaugo savo kaina, ir dėl to pradėjus statybą, jos negali užbaigti, nes biudžetas nebe tas. O iš kur gauti tuos pinigus? Kas atsitiko pasaulyje, kad iškilo tokia nauja problema, kai žmonių gobšumas viską daro, ir baimė, baimė, baimė kelia kainas? O kas yra kaina? Pinigine išraiška ji matuojama, o turi būti - Meilės Galia Brolystėje, atsidavus Kūrėjui kurti ekonomiką. Ekonomika – tai yra kūryba, bendradarbiaujant. Poreikis yra iš dvasios. Poreikis yra toks, kad tavo gyvenimas būtų kuo arčiau gamtos, ne dangoraižiuose, ten kur sugalvoja baseinus statyti ir milijonus dolerių kainuojančius butus pirkti, kad pasimėgautų kažkokiu ypatingu vaizdu – ne, būti kuo žemiau žemės paviršiaus, kad tai būtų gamtos harmoninga, suderinta mūsų gyvenimo aplinka, ir reikalinga namą pastatyti – čia gi juokas. Anksčiau būdavo talkos, ir tai buvo labai vertingas žmonių suvienijimas į tam tikrą bendrą veiklą, ir tai buvo daroma ne už pinigus, o dėl to, kad žmonės nori padėti tam, kuriam reikalingas namas. Ir ateityje bus - bus - visa veikla Brolystės aplinkoje, Brolystės terpėje, kada mirtingasis Širdyje atras Kūrėją – Meilės Šaltinį ir Centrą. Kūrėjas yra Dvasinis, Jis neturi pinigų, bet Jis turi Meilę, ir ta Meilės Galia iškart pulsuoja visiškai kitokiais poreikiais, nėra tokių išpūstų poreikių, kuriuos primygtinai įperša - nuo mažo amžiaus - įperša tie, kurie ir turi peršamą ir reklamuojamą produktą.
Žodžiu, kada yra pinigai kaip ta priemonė, pagal kurią matuojamas žmogaus vertės pasireiškimas, tai yra iškreiptas matas, o šito juk moko nuo pat mažumės ir vaikus. Diegia kaip mokomąjį dalyką dar pradinėje mokykloje – ekonomines žinias, kad jie mokėtų skaičiuoti pinigus. O kad tie vaikai būtų mokomi atrasti Kūrėją savo Širdyje, ir patirti Brolystę ir tuo pačiu bendrai veikti - veikti - kad būtų ta bendrystė ir bendra veikla, apjungianti juos, suartinanti juos!
Įsivaizduokit, Utenoje, darželyje, vaikams neleidžia nieko dirbti – sakykim - darželyje sodinti jokių gėlyčių – negali vaikai sodinti. Tą turi padaryti – dabar naujas yra statusas – mokytojo padėjėja. Vietoj anksčiau buvusių darželio auklėtojų dabar yra mokytojos, ir naujas etatas yra padėjėjai - tie, kurie viską daro fizine prasme. Tai štai, ta mokytojos padėjėja sodina gėlytes, o vaikams leidžiama tiktai žiūrėti – negalima patiems pasilenkti ir sodinti tą gėlytę. Štai, tai yra iškreipimas vaiko psichikos. Vaikas tiesiog nori, veržiasi iš jo Meilė, jis nori tomis rankytėmis taip pat prisidėti, stebėdami mokytojos padėjėjos darbą-veiksmus. Kaip vaikas įgys įgūdžius drauge veikti?
Tai štai, kada nėra mokamas atlyginimas, žmonės nustos dirbti, nebus kam atlikti tuos darbus – kepti duoną, atvežti duoną, prekiauti – nemoka pinigų. Kvailystė! Žmonės žino – turi rankas, turi sveiką kūną – visos yra priemonės, bet nėra pinigų, ir tada jis pasirenka badavimą. Kur ta išmintis? Todėl kad nėra viduje atrastas Kūrėjas, ir viskas matuojama ekonomikoje, finansuose, biudžete – pinigais. Visos institucijos, kokios bebūtų dabar – Mokesčių Inspekcija, Finansų Ministerija – jos išnyks, jos nereikalingos. Visos kontroliuojančios organizacijos – gaisrinė, kažkokia – kaip ji dabar vadinasi – anksčiau buvo higienos centrai, epidemiologinės stotys – dabar mandrai sugalvoja – Visuomenės Sveikatos kažkokia ten tarnyba ar centras. Ji gi nesirūpina visuomenės sveikata, o rūpinasi tų turtingųjų ideologijos skleidimu ir ta pandemija būtent yra nusikalstanti veikla, kurią ir skleidžia tie turčiai, piniguočiai tiems vargšams vergams per šitą Pasaulinę Pseudosveikatos Organizaciją - dėl to ir yra pseudosveikatos – ji nėra sveikatos - organizacija, ji nesupranta, kas yra sveikata.
Vakar išvažiavęs po gyvųjų pamaldų į treniruotę su dviračiu, sutikau savo buvusį bendradarbį – nemačiau jau gal kokį penketą metų. Ir jisai visą mėnesį gulėjo ligoninėje su šituo virusu. Tai sakau – tu ten tą kaukę jau gavai deguonies? – nu, negavau deguonies, bet man vamzdelius į nosį įkišo. Kaip sunkiai aš sirgau – plaučiai, žodžiu, kvėpuoti negali. – Dėl to ir negali, kad tu neatradęs Kūrėjo savo viduje. - Urantijos Knygą skaitęs, Kalbu Jums Vėl skaitęs, bet Kūrėjo neatradęs ir nustojo domėtis dvasiniais dalykais – ir pasekmė - tas virusas. Jis nėra mirtingas, ir čia daktarai meluoja, kad jis yra kenksmingas toks jau, kad žmonės nuo jo miršta – nemiršta nė nuo vieno viruso! Čia yra melagystė! Miršta dėl to, kad būna kokia nors sveikatos problema iki tol egzistavusi – širdies, kraujagyslių, plaučių, inkstų – dėl to, kad nesveikai gyveno iki tol žmogus! O nesveikai dėl to, kad jis kupinas streso, baimės, neturi pinigų. Visa tai veikia centrinę nervų sistemą. Visi žemi energiniai virpesiai dar labiau žemėja, ir tada, natūralu, bet koks menkiausias virusas, peršalimas – nebūtinai tai virusinis – peršalimas – jau komplikuojasi ar į plaučių uždegimą, ar į inkstų uždegimą, dėl to, kad tas žmogus ne taip maitinosi sveikai, valgė mėsą, kiaulieną, veršieną – pasigirsta uranto balsas, – taip, teisingai – ir vištieną, kalakutą – čia amerikonams labai būdinga Padėkos dieną – kalakutieną, žuvį – tai yra kenksmingiausi produktai. Negalima žudyti gyvybės, jūs sugeriate visus žemus virpesius, ir tai veikia jūsų kūną. Kūrėjas sumanė šitą kūną sveiką, be jokios ligos, nuo pat vyro ir moters sueities, kada gimsta iš sėklos apvaisinant kiaušinėlį, gimsta Kūrėjo suteikta asmenybė. Štai nuo pat tos akimirkos motina turi maitintis tik augaliniu maistu – augaliniu – neatimant niekam gyvybės! Tada vaikutis išaugs su Kūrėju, garbinant Kūrėją - ir tėvui, ir motinai garbinant! Vaisius vystysis taip, kaip numatęs Kūrėjas, gimdymas bus be skausmo! Bet ypač pirmą kartą gimdant, moteris bijo – ji gi nepatyrė, nežino. O nėra Dvasinių Mokytojų, kurie tą aiškintų, ir tie vaikai, kada gimsta, jie tokie natūralūs, bet tėvai juos užkrečia žemais virpesiais, nes patys gyvena strese – pinigų stinga, buto neturi, nuoma brangi. Štai, pinigai pavergia žmogaus pasąmonę ir sąmonę. Net sapnai - košmariški! Žmogus neturi sapnuoti nieko – nė vieno sapno, niekada! Kūrėjas suteikia Ramybę!
Ir štai, kada mes, turėdami Dvasinius Mokytojus, kuriuos aš ir ruošiu – nes reikia vieną kartą perkirpti tą užburtą ratą – ir gali tai atlikti tiktai urantai, Dvasiniai Mokytojai, aiškinant platesnį požiūrį – prezidentams, premjerams, ministrams, turčiams, pseudoverslininkams! Štai šitie dvasiniai mokymai yra kaip Gyvasis Vanduo iš Kūrėjo – praplėsti požiūrį. Ir kada yra Brolystė, kada atrandamas Kūrėjas Širdyje, pinigai tokioje žmonijoje netenka prasmės, poreikiai savaime susitraukia iš visų tų primestų – primestų turčių - o viskas daroma už ačiū – gaminami įrengimai, mokslas siekia naujo lygio patenkinti patogiai žmogaus gyvenimą, kad būtų kylantis darbo našumas, kad žmogus, turėdamas geresnę techniką, geresnius įrengimus, greičiau atliktų atitinkamą darbą, ir ne kad gautų atlygį, bet kad turėtų daugiau laisvalaikio, kurį paskirtų tarpusavio bendravimui ir Kūrėjo garbinimui. Štai, ateitis yra tokia.
Tie visi miestai su dangoraižiais, jie yra prieš Kūrėjo Valią pastatyti, ir jie slegia žemais virpesiais - vieni ant kitų galvų gi gyvena, šitaip negali būti. Kiekviena šeima turi turėti plotą ir atskirą erdvę - atskirą namą! Taip kad, mano mylimieji, ateitis – tai yra išsilaisvinimas iš pinigų vergystės, kuri yra dirbtinai primesta. Buvo akimirka, kada pinigai buvo priemonė patogiai atsiskaityti vietoj natūrinių mainų, bet jie pavirto – tų gudročių proto dėka – pavirto turto kaupimo priemone, ir kitų užvaldymu. Ir atsirado palūkininkai, kurie skolindavo neturtingiems jau už procentus, patys nieko neveikdami – gauna pajamas ir dar pelną, ir vis taip augo, augo, atsirado banksteriai, kurie grobia. Pažiūrėkit, kiek reikia mokėti už tai, ką tu pervedi – net elementariausią sumą pervedi – jau reikia mokėti, išsigrynini – vėl reikia mokėti. Dabar sugalvojo atlyginimus mokėti tiktai į banko sąskaitą – jokių grynų pinigų neturi būti – priėmė Seimas įstatymo pataisą – tai yra pavergimo dar griežtesnė forma! Šitaip negali būti – žmogus turi turėti visada pasirinkimą! Man spręsti, ar aš noriu gauti grynus ar pervedimu – man laisva valia turi būti pasirinkimas! O ne taip, kad nustato valdžia, kuri tarp kitko eina prieš Kūrėją, eina prieš tautą! Tai nėra valdžia, tai yra nusikalstama grupuotė, užėmusi tų vadovų kėdes, jų ten niekas neišrinko, jie patys čia taip sau susijungė į koalicijas, ir tampa jau ta valdančioji dauguma. Į rinkimus taigi ėjo atskirai ir nekalbėjo, kad mes susijungsime, ir žmonės balsavo už tai, ką jie šnekėjo, bet apie jokį susijungimą nėra ir užsiminta. Ir partijų negali būti, rinkimai turi būti kiekvieno asmens, kuris atsako už savo žodžius, dėl to tu gali pasakyti tam žmogui – tu gi kalbėjai vienaip, štai įrašas paleidžiamas, kur tavo tie pažadai? Negali būti jokių partinių sąrašų ir programų, čia yra apgaulė! Tarp kitko, ir Konstitucijos pažeidimas! – Konstitucijoje nėra numatyta partinių sąrašų. Taip kad, mano mylimieji, visa tai yra susieta su gobšumu žmonių ir nusigręžimu nuo Kūrėjo, net paneigiant Kūrėją!
Aš vakar važiuoju, važiuoju prospektu, matau užrašyta – liberalų sąjungos būstinė – mes už visas šeimas – visas – žodis, kursyvu parašytas, kaip pabrėžiamas žodis. Pirmiausia tai lietuviškai netaisyklingai pasakyta. Mes irgi už visas šeimas, jie turėjo minty – mes už visokias šeimas, nes tai yra kokia kokybė – visokia šeima. O šeimos yra visos – tarp vyro ir moters – dviejų lyčių, o jie turi minty dabar, kitokia, kad ir vienalytininkai gali būti šeima. Negali būti – tai prieš Kūrėjo Valią! Tai negali būti tokie dirbtiniai dariniai, kad kažkas susigalvojo, ir čia taip gali būti – ne! Kūrėjas numatęs dvi lytis tarp žmonių! Kūrinijoje yra septyni trilijonai planetų su žmonėmis, ir visose planetose dviejų lyčių – vyro ir moters – tarpusavio geriausia Partnerystė ir yra šeima!
Todėl, mano mylimieji, Šviesos pasauliai pinigų neturi, ir mes taip pat būsime Šviesos pasauly, kada bus pakankamai Dvasinių Mokytojų, turinčių ryžtą, ir kada jie pradės skleisti savo teiginius ir iš televizijos ekrano, ir per radijo programas, internete – taip bus! Tokia yra Kūrėjo Evoliucija. Aš žinau ką sakau. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal