22. Kas yra Dievas?

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Atėjo laikas jums visiems sužinoti, kad tai, ką jūs vadinate Dievu, yra ne kas kita kaip Aukščiausioji Sąmonė, kuri ir turi Dieviškąją Sąmonę. Dieviškoji Sąmonė taip pat yra ir Visuotinė Sąmonė. Ir visa tai sudaro Absoliučią Sąmonę drauge paėmus. Tai ir yra jūsų supratimu Dievas. Taip, tai yra meilės ir žinojimo Šaltinis. Asmenis Šaltinis, kuris būdamas asmenybė, gali taip pat irgi kurti asmenybes, kad su jomis bendrautų, palaikydamas įvairiapusį ryšį, valdydamas visą kūriniją.

 

Tam, kad Absoliuti Sąmonė galėtų dalyvauti kūrinijos veikloje, ji turi pasidalinti į Visuotinę Sąmonę ir į Dieviškąją Sąmonę. Visuotinė Sąmonė apima visą tą kūrinijos dalį, kuri jūsų supratimu yra negyva kūrinijos dalis tokia, kaip kieta materija ir minkštą materija, įskaitant ir skystą bei dujinę materiją. Dieviškoji Sąmonė apima tą kūrinijos dalį, kuri yra gyvoji materija, sielos substancija, ir dvasios pasireiškimas. Absoliuti Sąmonė sudaro tą kūrinijos dalį, kuri dar tik atsiras ateityje per visą ateities amžinybę ir begalybę. Šitos trys sąmonės pasireiškimo rūšys ir sudaro tai, kas yra Dievas. Tik sąmonė gali mylėti, būti asmenybė, būti asmuo, gali kurti ir vertinti. Bet kas mažiau už sąmonę yra netikrovė, nes tikrovę sudaro tik šitos trys sąmonės rūšys – visuotinė, dieviškoji, ir absoliuti.

 

Dievas yra tikrovė, todėl sąmonė yra tikrovė. Kas yra nesąmonė, tas nėra Dievas, tas nėra tikrovė. Tas negali niekaip ir niekada egzistuoti. Tikrovė yra egzistencija praeityje, dabartyje, ir ateityje. Netikrovė yra neegzistavimas praeityje, dabartyje, ir ateityje. Tačiau tokio dalyko, kaip realios netikrovės nėra ir būti negali, nes Absoliuti Sąmonė apima kaip Dievas viską ir dėl to negali būti nieko tokio, kas nebūtų apimta. Todėl negali būti nieko tokio, kas neegzistuotų.

Viskas juda ir veikia Sąmonės dėka ir Sąmonėje. Ir nieko negali būti, kas išsiveržtų už Sąmonės ribų.

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal