21. Dabartinis visatos amžius

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kada aš vartoju tokį pasakymą, kaip dabartinį visatos amžių, tai turiu mintyje tokį visatos išsivystymo lygį, kuris yra pasiektas nuo to meto, kada buvo pradėtos kurti už Rojaus ribų galaktikos ir joje įvairaus lygio gyvybė, kuri dvasiniu požiūriu vystėsi nuo pačios žemiausios grandies, tokios kaip materialūs mirtingieji, kuriuos jūs įpratę vadinti žmonėmis, per sielos etapą iki dvasios lygio, ir šitas dvasinis augimas net ir žemiausiame gyvybės lygyje, arba žemiausioje gyvybės formoje, materialaus mirtingojo lygyje, dar nepasiekė mano lygio, kada aš buvau prieš du tūkstančius metų jūsų pačių pavidalu ir tarp jūsų kaip Jėzus iš Nazareto. Kada žmonija pasieks mano dvasinį išsivystymo lygį, ir ne tik jūsų planetoje, bet ir kitose planetose, apie kurias aš kalbėjau, kaip apie savo avis kitose avidėse, tada bus pasiektas kitas visatos amžius.

 

***

 

Dabar apie tai išsamiau nekalbėsiu, nes jums ir taip sunku bus viską suvokti. Truputėlį pakentėkite, kol priprasite prie mano minčių dėstymo. Tuo labiau, kad ir mano laidininkas ima jausti nuovargį, ir jam reikalingas poilsis. Kuo labiau apsunkęs mirtingojo protas, tuo daugiau jis gali suklysti priimdamas mano mokymą. Mes neturime skubėti. Mūsų tikslas yra ne kuo greičiau pasiekti finišą, bet mėgautis pačia distancija, pačiu veikimo procesu.

Dėl to, dabar noriu, kad mano diktavimas būtų nutrauktas kelioms valandoms ir mano laidininkas, kuris man yra taip atsidavęs, galėtų atgauti energiją, kuri yra labai smarkiai išeikvojama tokio bendravimo metu, kada yra užrašinėjami tokie dvasinių būtybių mokymai.

 

Jūsų mirtingajam protui tokia veikla yra dar naujas dalykas. Dėl to ir pats protas nėra įpratintas taip dirbti. Nors manasis laidininkas jau kelerius metus bendrauja tiek su Tėvu, tiek su manimi, ir jam šitas procesas nėra visiškai naujas. Tačiau tokios apimties darbą ir tokį kasdien dvasinį ryšį su manimi ir mano jam pasiūlytu metu anksti kiekvieną rytą, ir jis atlieka pirmą kartą savo gyvenime. Štai dėl ko aš jam siūlau padaryti pertrauką, kad atgautų išeikvotą energiją ir mes galėtume tęsti toliau. O toliau mūsų visų laukia nuostabūs pasakojimai, apie kuriuos nieko nežino nei mano laidininkas, nei jūs.

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal