28. Kūrinijos spalvingas energetinių virpesių vandenynas

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Būdamas kalnuose, ir visą laiką labai įtemptai mąstydamas apie savo tolimesnį darbą tarp žmonių, mačiau man parodytą išplėstą vaizdą visų tokių Dieviškosios ir Visuotinės Sąmonės virpesių vandenyną. Kaip jis nuostabiai žėrėjo, savo įvairiomis spalvomis. Tokiomis, kurias sudaro šviesos spektras. Arba kaip man tada atrodė, kad matau ištisą vaivorykštės atspalvių vandenyną visoje kūrinijoje. Viskas yra maudoma šitų šviesos gamos spindulių su milijardais jos atspalvių ir virpėjimo dažnių. Tai buvo labai panašu į tai, ką jūs dabar galėtumėte padaryti įvairiais lazeriniais spinduliais ar kompiuterinės grafikos išraiška mėgindami sukurti visą tokią erdvę, kurioje viskas, absoliučiai viskas, būtų judėjime ir įvairiomis kryptimis, net atrodytų iš pirmo žvilgsnio chaotiškame judėjime, kuo toliau nuo paties ryškiausiai spindinčio ir net akinančio centro.

Tačiau greitai pamačiau, kad tie nuostabiausi ir ryškiausio spindėjimo energetiniai virpesiai apgaubia vis didesnę kūrinijos dalį. Bet, kuo toliau nuo paties centro, tuo tų nuostabių virpesių atspalvis vis tamsėja ir trūkinėja. Bet vis tiek jis yra vyraujantis ir viską apgaubiantis. Ir niekas jo ryškumo negali pranokti. Ir niekas negali išsiveržti už jo ribų. Gali tik šituos nuostabaus akinančio spindėjimo ir baltumo virpesius iškreipti ir net visiškai suteršti, taip, kaip ant baltų marškinių kas nors gali išlieti juodos dervos. Bet net ir tokiu atveju šitas nuostabus virpėjimas yra nepranokstamas ir nedingsta bendrame kūrinijos fone. Net jeigu kurioje kūrinijos dalyje ir yra tokia juodų sąmonės žemo dažnumo virpesių dėmė, net keičianti savo judėjimo kryptį, palyginus su skaisčiai tviskančiais virpesiais, vis tiek ji negali sukurti savo pačios tokių virpesių, kurie pajėgtų nors mažiausia dalele įtakoti visumos spindėjimą, kuris yra toks galingas ir visaapimantis, toks pilnas meilės ir šviesos, kad tikrai realiai suvoki, kad viskas, absoliučiai viskas, atsiduoda šitų galingiausio švytėjimo sąmonės virpesių įtakai ir poveikiui nepajėgdamas pasipriešinti. Ir ne dėl to, kad tokie yra galingi šie virpesiai, bet dėl to, kad juose yra gyvas ir neįveikiamas gyvos meilės turinys. Šitie virpesiai savyje talpina meilės informaciją. Ir būtent šitų virpesių informacija sugeba išvalyti deguto dėmę iš nuostabaus baltumo marškinių.

Štai dėl ko sąmonės energetinių virpesių informacija ir keičia jų dažnį, jų virpėjimo kokybę, jų turinį. Ir tik turinys turi įtakos. Tik šita gyva informacija turi poveikio šitų informacinių energetinių virpesių spalvai. Ir visa tai yra nuostabiai suausta į vientisos sistemos bet tokių įvairių raštų didingos Absoliučios Sąmonės audinį.

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal