36. Kodėl aš kreipiuosi į jus pats?

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mano misija tarp jūsų, kaip žmogaus tarp žmonių, ir mano mokymas buvo taip iškraipyti tų pačių žmonių net su kuriais aš tiesiogiai bendravau, kad dabar aš priėmiau sprendimą tiesiogiai kreiptis į jus, mano mieli broliai ir sesės, kad jūs gautumėte tiesioginius mokymus, be kokio nors žmogiškojo iškraipymo. Mano mokymo ir aiškinimų perteikimo jums visiems tarpininkas nuo savęs nieko neprideda. Jis yra pasiruošęs užrašyti tik tai, ką aš jam perduodu per jo protą, per jo viršsąmonę. Jis šitą mano perduodamą tekstą užrašinėja kiekvieną rytą nuo šeštos valandos.

 

Jis perskaitė mano mokymus, perteiktus per vieną mano parengtą mano sesę Afrikoje anglų kalba. Ir jis norėjo tuos mano laiškus išversti į lietuvių kalbą, kad su jais galėtų susipažinti ir jūsų tautos sesės ir broliai. Tačiau po jo pabendravimo su Tėvu ir manimi buvo nuspręsta mano laiškus ne versti iš anglų kalbos, bet iš manęs gauti tiesiogiai mano mokymus lygiai taip, kaip juos gavo toji mano sesė iš Afrikos. Mano mokymus užrašantis jūsų sielos brolis yra patyręs mirtingasis, žengiantis dvasiniu keliu jau penkiolika metų. Ir per šitą laiką jis tapo dvasiniu mokytoju ir bendrauja su manimi ir Tėvu lygiai taip, kaip bendravau su Tėvu aš, kai buvau prieš du tūkstančius metų jūsų planetoje kaip Jėzus iš Nazareto. Dėl to jo užrašomi mano mokymai yra be iškraipymų ir patikimi, kaip yra patikimas ir šitas jūsų sielos brolis, vykdantis Tėvo valią ir besirūpinantis Jo reikalu jūsų pasaulyje lygiai taip, kaip juo rūpinausi ir aš būdamas žmogiškuoju pavidalu. Dėl to aš esu daug kartų jį patikrinęs, ir juo pasitikiu net ir taip, kaip juo pasitiki ir Tėvas. Štai dėl tokių priežasčių ir buvo tarp mūsų susitarta, kad savo mokymus perteiksiu per jūsų brolį tiesiogiai, kad jam nereikėtų versti iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, o kad jūs turėtumėte mano mokymus savo gimtąja kalba ir perteiktus juos irgi gimtąja kalba.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal