40. Dvasinės karjeros laiptai

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Žmogui yra būdinga keltis karjeros laiptais tam, kad kiti jį pradėtų labiau vertinti, kad su juo pradėtų elgtis pagarbiau. Tačiau ne šitaip yra dvasinėje Tėvo šeimoje. Didesnė valdžia yra suteikiama tada, kada tvarinys pasiekia aukštesnes dvasines vibracijas ir jomis susitapatina su Tėvo siunčiamais aukštesnio dažnio dvasiniais-informaciniais virpesiais. O šitoks aukštesnio dažnio virpėjimas yra pasiekiamas ne tik didesnėmis žiniomis apie kūriniją ir Dievą, bet taip pat, ir ypač, tų didesnių žinių pritaikymu kasdieniame tarnavime visumos labui. Toks yra vienintelis žengimo į šviesą kelias, užimant vis aukštesnį ir įtakingesnį, jūsų supratimu, postą. Mūsų supratimu, prisiimant vis sudėtingesnę užduotį tam, kad ją vykdydamas atiduotum kūrinijai visą tą šviesą, kurią sukaupei iki tol, ją pažindamas, ir kad pasirengtum dar didesnės šviesos priėmimui. Ir toks kelias yra amžinas.

Ir kiekvienas tvarinys, nesvarbu kokio rango ar kategorijos jis būtų, visada turi laisvą valią ir ja naudojasi vadovaudamasis tik savo išmintimi. Nė vienas tvarinys niekada negali nieko padaryti, kad savo valią primestų kitam. Net ir žmogus. Kiekvienas sprendimą priima tik remdamasis savąja išmintimi. Ir pats didžiausias išminčius, nesvarbu, prieš kiek laiko jis būtų gyvenęs šitame pasaulyje, visada savo išmintį siekė išplėsti ir ja pasinaudoti, ir kitiems ją paskleisti. Tačiau pats išmintingiausias savo išminties plėtimas yra pasinaudojimas aukštesniais šaltiniais, net dieviškais šaltiniais, ypač apreiškimų išmintimi, kurią perteikia dvasinės būtybės žmonėms. Kaip ir šiuo atveju, kada dabar jūs gaunate šį apreiškimą. Tačiau, ar jūs juo pasinaudosite, sprendimą vis tiek priimsite patys, ir asmeniškai.

Ir, pasiremdami tiek savo sukaupta išmintimi, tiek mano jums perteikiamu apreiškimu, jūs išsivaduotumėte iš tamsos ir klaidžiojimų, klaidingų samprotavimų apie mane ir mano gyvenimą žmogiškuoju pavidalu.

 

Štai dėl ko išmintingai žvelgdami į mano mintis, jūs tikrai suvoksite, kad jums tikrai niekas nesikeičia net ir dabar, kada sužinojote, jog aš nesu tas Vienintelis Dievo Tėvo Sūnus, kokiu mane laikote jau du tūkstančius metų. Tačiau atėjo metas, kad jūs tikrai galėtumėte sužinoti apie mane daugiau ir net tai, ko nežino nė vienas manosios visos visatos tvarinys, nes būtent jums pasakoju apie save. Ir niekas kitas, visoje mano visatoje, negali žinoti geriau už mane, ką ir kaip aš patyriau per savo gyvenimo periodą žmogaus kūne. Ir tie patyrimai nebuvo perteikti jokiame kitame šaltinyje taip, kad atspindėtų mano paties mintis, kad tą perteiktų iš mano lūpų.

 

Kaip tik dabar atėjo metas tokią informaciją paskleisti. Paskleisti tam, kad ji paaiškintų mano misiją tarp jūsų.                        

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal