5. Kiekvieno asmeninis sprendimas turi įtakos visiems

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

5. Kiekvieno asmeninis sprendimas turi įtakos visiems

Tačiau šito platesnio konteksto vis tiek dar neužtenka, kad pamatytumėte, ir suvoktumėte, KAS GI VIS TIK YRA JĖZAUS GIMIMAS, KAS GI YRA JĖZUS, jeigu PRIEŠ TAI NEBŪSITE NUOSEKLIAI PERSKAITĘ PIRMŲJŲ TRIJŲ URANTIJOS KNYGOS DALIŲ. O jos sudaro nei daug nei mažai – 1300 puslapių. Ir tik po jų skaitydami dar beveik 800 puslapių apimties IV dalį, skirtą jau konkrečiai Jėzaus gyvenimui ir mokymams, ir suvoksite, kad jokios krikščionybės NETURĖJO BŪTI IŠ VISO, jeigu tik Jėzaus mokymų nebūtų iškraipęs PETRAS, o iš jo pasakojimų nebūtų apie Jėzaus mokymus sužinojęs Paulius, ir savo ruožtu dėl SAVO VISIŠKO NEIŠMANYMO nebūtų sukūręs savo ASMENINĖS JĖZŲ VISIŠKAI IŠKRAIPIUSIOS RELIGIJOS VERSIJOS – KRIKŠČIONYBĖS, kuri, praėjus beveik septyniems šimtams metų sudarė geras sąlygas pasireikšti Mohamedui, kada šis sukūrė islamą.

O viso tokio Jėzaus mokymų iškraipymo ir vėliau KARINGOJO islamo atsiradimo pasekmes mes PRADEDAME jausti šiandien, po beveik pusantro tūkstančio metų, realių karų ir realaus terorizmo pasireiškimu.

Rojaus Trejybės planuose nebuvo numatyta nei krikščionybės, nei islamo atsiradimo. Tai jau žmogaus mąstymo ir veikimo klaidos, savivaliaujant, neįsiklausant nei į Jėzų, nei tuo labiau į Tėvą, ir tuo pačiu tai jau yra nukrypimai nuo jų valios, savo laisvą valią iškeliant virš jų valios. Dėl to pasekmės, kokios bebūtų skaudžios dabar, bus dar skaudesnės ateityje visiems.

Štai kokia yra reali ir SKAUDI DABARTINĖ pasekmė, kada Jėzaus mokymus iškraipė PETRAS ir PAULIUS. Štai kokias pasekmes gali atnešti VISAM PASAULIUI, VISAI ŽMONIJAI VIENO ASMENS KOMPROMISINIS IR KLAIDINGAS APSISPRENDIMAS IR TO SPRENDIMO ĮGYVENDINIMAS DVASINĖJE SFEROJE – SUKLAIDINTI ŽMONIJĄ IR NUSTUMTI JĄ Į DIEVO BAIMĘ IR TAMSĄ.

Todėl ŠIANDIEN NUO MŪSŲ, KIEKVIENO, ASMENINIO SPRENDIMO PRIKLAUSO VISOS ŽMONIJOS ŠVIESĖJIMAS ARBA TAMSĖJIMAS. NUO KIEKVIENO.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal