Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės mokymas-atsakymas, KODĖL ŽMONĖS SERGA, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2011 05 14

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės mokymas-atsakymas, suteiktas Rojaus Trejybės šventovėje po gyvųjų pamaldų Vilniuje, 2011 05 14

Algimantas:

Mano mylima Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Sese, Aš kreipiuosi į tave mokymo – Kodėl žmonės serga? Kodėl jie negali būti sveiki, jeigu Tu dalini šviesą, meilę, sveikatą? Kodėl net ir tie, kuriems siūlai pagalbą iš Tavęs, atsisako ir puola prie vaistų, kaip prie tos priemonės, kuria pasinaudoję, nori pasveikti? Jie pasveikimo nori, sveikatos nori, bet nori be Tavęs. Kodėl tokia padėtis?

Begalinė Dvasia:

Mano mylimieji, ir mylimiausieji, vaikai, garbinu Aš jus ir šlovinu jus iš meilės, kaip ir jūs šlovinate ir garbinate Mane, ir kiekvieną iš Mūsų Rojaus Trejybėje Lygiavertį Asmenį. Jūs šlovinate ne dėl to, kad norėtumėte Mus šlovinti, bet dėl to, kad esate ATSIVĖRĘ Mums, ir šitie GYVI MEILĖS VIRPESIAI, iš Mūsų pritekėję į jūsų atsivėrusį dvasinį aš, dvasinės asmenybės vidų, sugeria tą šlovinimo ATSAKĄ Mums, tą milžinišką palaimos potvynį, kurį pajuntate savo viduje; ir šitoji potvynio banga mus SUVIENIJA – SULIEJA į milžinišką GYVŲ virpesių vandenyną, KADA JŪS ŠLOVINATE – kiekvienas – atsivėręs Mums Trims, ar nors Vienam iš Mūsų, tuomet jūsų virpesiai taip pat susilieja TARPUSAVYJE.

Ir tos Mano vaikų gausybės, kurios dalyvauja šitoje nuostabioje jūsų atsivėrimo komunijoje su Mumis, ir kurios – nematomos jūsų materialiam žvilgsniui, bet per atsivėrimą yra juntamos jūsų, kad yra kažkas daugiau negu jūsų vien tiktai – materialia prasme – matomi broliai ir sesės dvasioje – šita galia jus stiprina gilesniam atsivėrimui. Šitaip jūs stiprėjate net ir fiziniu pavidalu – sveiksta jūsų vidus, nors prieš akimirką jis galėjo būti visiškai netekęs energijos, paliegęs.

Šitokioje nuostabioje dvasinėje komunijoje kiekviena ląstelė PAJUNTA gyvą meilės tekėjimą viduje, kurį PATIRIA ATSIVĖRUSI kiekviena Mano dvasinio vaiko asmenybė – PATIRIA. 

O jūsų išorinės apvalkalo formos – šiuo metu – yra materialios, todėl ir materialios ląstelės yra pavaldžios jūsų dvasiniam tikrajam aš; ne atvirkščiai – ne fizinis kūnas, net ir kuris gali būti paliegęs, nustelbia jūsų dvasinį aš. Todėl jūs klaidingai sakote: sveikame kūne – sveika siela. Tai yra iš dalies tiktai teisingas pasakymas. Taip, sveikame kūne yra sveika siela, tačiau KODĖL tas kūnas yra sveikas, jūs negalite atsakyti. Tik tada, kada atsiveria siela-dvasia, net ir paliegęs kūnas IMA SVEIKTI, ir PALAIPSNIUI jis pasiekia iš tikrųjų tą BŪSENĄ, kada jūs PATIRIATE fizinio kūno sveikatą. 

Ir tada jūs TRANSFORMUOJATE šitą posakį – sveikoje SIELOJE yra sveikas kūnas. Net yra ir toks teiginys, kad gali būti paliegęs kūnas, o kada yra pabudusi dvasia, net ir šito paliegusio kūno pavidalu gali demonstruoti milžiniškus pasiekimus, skleisdamas šviesą kitiems. Taip, tai irgi teisinga. Ir tai yra tiesa. 

Tačiau žinokite, jeigu įtikėjimas gilės, ryšys su Mumis stiprės, tas paliegęs kūnas, kuris prieš kurį laiką demonstravo net ir sveikiems fiziniu pavidalu, bet neatsivėrusiems Mums, ir dėl to nedarantiems šviesos darbų visų labui, demonstravo tokį pavyzdį, kad jie taip pat pradėjo mąstyti – KODĖL toks paliegęs kūnas GALI iš tikrųjų demonstruoti šviesą, dvasine prasme, tai po kurio laiko ir šitas fizinis pavidalas TAIP PAT PRADĖS JUDĖTI; PRADĖS JUDĖTI NET IR TADA, KADA JŪSŲ MATERIALŪS DAKTARAI NEIGIA, KAD NEGALI ŠITAS FIZINIS PAVIDALAS PAJUDĖTI: medicina – bejėgė. 

Bet gi MES NESAME BEJĖGIAI, Mano mielieji vaikai!

Mes esame mylintys Tėvai ir galime bet kokį pavidalą, kuris jums atrodo bejėgis, paversti JUDANČIU ir GYVYBINGU per GYVĄ RYŠĮ su Mumis.

Jūs turite suvokti dar kartą – gilesne prasme – užkrečia ne vien tiktai virusai ir bakterijos, kurių jūs taip bijote: puolate plauti rankas, sterilius tvarsčius dėti ant žaizdų, manydami, kad jūs apsaugosite save nuo bakterijų, nuo virusų.

Mano mylimieji vaikai, MES ESAME PATS STERILIAUSIAS TVARSTIS, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ IŠORINĘ MATERIALIĄ ŽAIZDĄ. 

Taip, Mes jus saugome nuo virusų, nuo bakterijų per jūsų sąmonės ir pasąmonės šviesinimą, kad jūsų viduje, šitame fiziniame pavidale, pulsuotų spindintis jūsų gyvasis dvasios švyturys, kuris pavirstų į dvasinę šviesą, skleidžiamą materialiais darbais savo aplinkai, materialiomis mintimis stiprinantis kitus, kurie yra susigūžę, nerime, ir sergantys DĖL TO. 

Virpesiai, kuriuos skleidžiate jūs iš pasąmonės, iš sąmonės – dabar, šią akimirką, skleidžiate per viršsąmonę – šitie virpesiai veikia jus pačius. 

Jūs manote, kad tiktai virusai ir bakterijos jus žaloja? Virpesiai TAIP PAT ĮTAKOJA jūsų fizinę būseną, fizinį šitą pavidalą, kurį jūs turite laikinai iš Mūsų, gavę tam, kad darytumėte GĖRIO DARBUS, ATREMTUS Į MŪSŲ VEDIMĄ IŠ VIDAUS ir MEILĖS PASIREIŠKIMĄ JŪSŲ MATERIALIAIS VEIKSMAIS.

ŠTAI KAM YRA SKIRTAS JŪSŲ KŪNAS. 

NAUDOKITE JĮ PAGAL PASKIRTĮ.

Jūs gi turite daugybę automobilių. Žiūrėkite, kaip jūs puoselėjate, kad automobilis gautų tepalą tokį, kokį yra sumanęs to automobilio fabrikas gamintojas. Ir KAIP jūs LAIKOTĖS šitų nurodymų! Juk nepilate kuro, kuris neatitinka automobilio konstruktoriaus sumanytos paskirties. Tai Mes ir jums, kaip šitie jūsų kūno gamintojai, jums esame NUMATĘ šito materialaus kūno PASKIRTĮ. 

Įsiklausykite dar kartą – VEIKTI DRAUGE SU MUMIS MEILĖS GALIA VISŲ ŠVIESOS LABUI SAVO MATERIALIAIS VEIKSMAIS IR DARBAIS.

Tam skirtas jūsų materialus pavidalas. Ir niekam kitam. NIEKAM!

Jūs galite sugalvoti sau daugybę priežasčių, DAUGYBĘ PASITEISINIMŲ, KODĖL jūs gyvenate vienaip, gyvenate kitaip, elgiatės vienaip, elgiatės kitaip. Tada bus taip pat kaip ir automobilis gaunantis kitokį kurą negu numatęs jam konstruktorius. Jis pradės strigti. Taip ir jūsų šitas materialus pavidalas pradės strigti ne dėl to, kad Mes norėtume, kad jisai sunegaluotų, bet dėl to, kad nesilaikote Mūsų sukonstruoto šitam kūnui GYVENIMO – KUO JŪS TURITE GYVENTI.

Todėl ŽINOKITE, kad jūsų DABARTINĖ aplinka įtakoja VIRUSŲ MUTACIJĄ, BAKTERIJŲ DAUGĖJIMĄ IR MUTACIJĄ. Ir jūsų pačių virpesių poveikis ir virusams, ir bakterijoms yra MILŽINIŠKAS: arba jūs galite tapti taip pat Mūsų pagalbininkais, gydydami vieni kitus, kada pasikviečiate Mus tam, kad galėtumėte suteikti pagalbą tiems, kuriems ji reikalinga, arba jūs galite tiesiog prisidėti prie tų, kurie nieko nežino apie Mūsų egzistavimą, ir tuo pačiu gausinti ligas fizine išraiška, kurios ateityje pasireikš labai skausmingai Mūsų PATIEMS MYLIMIAUSIEMS VAIKAMS šitame pasaulyje.

Bet jūs, žinodami šitą šviesą, ir turėdami laisvą valią, ir tokį JAU sukauptą PATYRIMĄ, argi netapsite IŠMINTINGŲ SPRENDIMŲ ŠEIMININKAIS? Argi jūs nenorėsite tapti Mūsų pagalbininkais kiekvienoje aplinkybėje, kiekvienoje vietoje, kiekvienu atveju? Ir šituo pačiu įgydami dar naują patyrimą, sustiprėdami savo įtikėjimu, savo veikimu, ir tuo pačiu kitiems paliudydami – savo materialiais veiksmais – ŠTAI KĄ aš gavau iš savojo kaimyno ar kaimynės, savo giminaičio, praeivio.

Jūs visi esate Mano vaikai, VISI – ir tie, kurie sergate, ir tie, kurie esate sveiki, tie, kurie esate atsivėrę, ir nusisukę nuo Manęs – VISI esate Mano MYLIMIAUSI vaikai. Todėl jūs turite tarpusavyje bendrauti kaip vienas kitą MYLINTYS broliai ii sesės. Ir visada patirsite, kad jūsų kūnas NUO KIEKVIENO MEILĖS VEIKSMO STIPRĖJA, TAISOSI, JEIGU JIS BUVO PAŽEISTAS.

PASITIKĖKITE MANIMI, PASITIKĖKITE MUMIS, IR VEIKITE BE BAIMĖS!

Baimė NĖRA iš Mūsų. Mes NESIUNTĖME jums baimės. Mes NEGALIME sukurti baimės, kada siunčiame MEILĘ, kuri TIRPDO bet kokią baimę. MEILĖ YRA VEIKLI. Baimė yra stingdanti, paralyžiuojanti. ŠTAI DĖL KO YRA JŪSŲ LIGOS. 

Algimantas:

Ačiū Tau, Begaline Dvasia-Motina-Sese už šitą nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen. 
-------------------------
Nuoširdus ačiū už šito mokymo įrašymą ir išrašymą Violetai, kad jį galėtų studijuoti VISI mūsų Forumo dalyviai.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2011-05-19 23:41:04


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal