7. Tėvo mokymas apie Naujųjų Metų šventimą, 2006 01 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: 2006 m. sausio 2 dieną, vidurdienį, paklausiau apie Naujųjų Metų ­šventimą, kada liejasi fejerverkų ugnys ir garsai.

Tėvas: Mano mylimas sūnau, Manojoje visatoje nėra skirtumo tarp Naujųjų Metų ir Senųjų Metų, Aš esu aukščiau laiko.

Bet laiko ir erdvės visatose, Mano tvariniai veikdami turi atsižvelgti į laiką, kad užmegztų ryšį tarpusavyje, kad suprastų, ir būtų suprasti.

Štai kodėl jūs pradedate savąją karjerą link Manęs, iš esmės, atgal namo, evoliucinių kopėčių pačioje apačioje, kur yra pats lėčiausias laiko srovės tekėjimas, nes jums reikia žinoti viską, patirti viską – nuo apačios iki viršaus – kad būtumėte ištobulinti.

Bet Naujųjų Metų šventimas, kaip tokios tradicijos laikosi mirtingieji, neturi nieko bendro su laiku. Tai įvairių epizodų ritualinis pakartojimas tam, kad pradžiugintų širdį.

Kadangi jūs visi esate Mano augantys vaikai, tai jūs gerai žinote, kad verta laikytis visų tradicijų, kurios vysto jūsų tikrąjį aš, kuris yra jūsų materialaus apvalkalo viduje, ir kuris nėra pats tas materialus apvalkalas.

Taigi, jeigu jūsų akys mato nuostabius ir spalvingus fejerverkus ir jūs jaučiatės dėl šito laimingi taip, kaip yra laimingas mažas vaikas, tuomet jūs tampate tikrai nuoširdūs kaip vaikai.

Bet jeigu šitoji laimė mažam vaikui yra reali, tai ji yra dirbtinė jums, nes jūsų protas suvokia daug daugiau negu mažo vaiko protas. Vaikas fejerverkų liepsnas priima už gryną pinigą ir dėl to jis jaučiasi nuoširdžiai laimingas, o jūs esate laimingi dėl to, kad matote ir jaučiate permainą, palyginus su įprasta kasdienybe.

Bet jeigu jūs fejerverkų spalvas priimtumėte už gryną pinigą, tai reikštų, kad jūsų protas jus klaidina, nes jūs gerai žinote, jog šitas ­spalvingas vyksmas yra skirtas tik labai trumpai laiko akimirkai ir jūs negalite sureikšminti šito praeinančio įvykio kaip tvirto pagrindo, į kurį jūs galėtumėte atsiremti patirdami nuolatinę laimę.

Dėl to, ieškokite tvirto ir ilgalaikio pagrindo kiekvienas savo viduje, kadangi Aš jus apdovanojau nuolatiniais dvasiniais fejerverkais kiekvieno iš jūsų viduje, ir kada juos atrasite, tada suvoksite, koks yra milžiniškas skirtumas tarp tokių Naujųjų Metų fejerverkų, kuriuos sugeba pastebėti jūsų materialaus apvalkalo akys, ir jūsų vidinio matymo, kad patirtumėte dvasinę palaimą, kuria Aš jus užlieju, kad vystyčiau jus iš vidaus.

Aš išdėstau didžiulius Savosios meilės fejerverkus jūsų sielos viduje, kad jie šviestų fejerverkais-darbais jūsų sielos broliams, kada jūs kasdien, ir tyliai, tarnaujate Man. Stenkitės pamatyti Mano dvasinius fejerverkus ir vadovaukitės jų spalvingomis šviesomis, kurios suteikia jums laimę ir energiją kasdien, šituo, paversdamos kiekvieną dieną Naujųjų Metų šventimo diena dvasioje. Tai suteikia daug didesnį atpildą jūsų sielai negu Naujųjų Metų materialus šventimas, nors tam jūs vis dar suteikiate per daug svarbos.

Laikas, kaip toks, yra tiktai priemonė perteikianti ir sujungianti ­skirtingus įvykius erdvėje, bet kiekviena laiko ir erdvės sankirta tam tikrame taške nėra reikšminga. Reikšminga yra tai, kaip šitie tarpai tarp taškų yra užpildomi procese, nes kiekvieną tvarinį vysto būtent procesas, o ne taškas kaip toks; tvarinio charakterį grūdina būtent šito taško siekimas, o ne pasiektas taškas, nors jis ir gali būti labai aukšta viršūnė.

Dėl to, net ir kas susiję su materialiais fejerverkais, jūs augate jų parengimo proceso metu, o ne juos stebėdami, nes fejerverkų parengimo procesas yra grindžiamas jūsų motyvais. O būtent motyvai atspindi jūsų charakterį. Tuo labiau Mano dvasinėje šeimoje, kurioje augimo procesas yra nesustabdomas ir amžinas, net ir laiko ir erdvės visatose.

Dėl to, siekite viršūnių, bet nepaverskite jų savojo gyvenimo ­vieninteliu tikslu, nes neturi būti šitaip. Nusistatykite sau kokią nors viršūnę, bet sodriai mėgaukitės jos pasiekimo procesu susikoncentruodami ties kiekvienos akimirkos veikla ir stebėkite savo motyvus, kad jie visada būtų Mano labui, Manosios kūrinijos labui, o šituo pačiu visuomet bus ir jūsų, kaip pilnateisio Mano šeimos nario, labui.

Jūs gerai darote, kad į Mane kreipiatės pagalbos, bet jūs taip pat turė­­tumėte pradėti vaikščioti savarankiškai ir patys, iš visų jėgų stengdamiesi sulieti savo valią su Manąja. Kada kartą pradėsite šitą praktikuoti, tada palaipsniui, labai lėtai, taip pat proceso metu, staiga jūs tikrai suvoksite, kad Naujųjų Metų šventės fejerverkų būtinybė išgaravo, jus paliko iš viso. Bet jūs neliekate tušti, nes vietoje šito esate pripildyti Mano dvasinio turinio – Manosios meilės – kas paverčia visus kitus reginius ir garsus jūsų materialioms akims ir ausims nebereikalingus, nes jūsų dvasinės akys ir ausys yra išvystytos taip stipriai, kad jos pradeda matyti ir girdėti tokius dalykus, kurių anksčiau nepastebėdavo, nes per daug pabrėždami ­išorinius viliojimus jūs negalėjote siekti užtektinai stipriai vidinių ir dvasinių viliojimų, kuriuos Aš parengiau kiekvienam iš jūsų.

Kuo daugiau jūs susitelkiate ties tuo, kas yra išoriška, tuo mažiau jūs matote tai, kas yra viduje, ir tuo mažiau jūs jaučiate nuolatinę palaimą ir laimę, ir atvirkščiai.

Mano viliojimai jums yra sudėti į kiekvieno iš jūsų vidų augančiu būdu. Kuo daugiau laiko jūs praleidžiate su Manimi, tuo didesnį dvasinį atpildą gaunate iš šitos komunijos, kuo didesnį atpildą jūs pasiekiate, tuo labiau jūs Manimi pasitikite, kuo labiau Manimi pasitikite, tuo labiau Mane mylite, kuo labiau Mane mylite, tuo daugiau Man tarnaujate, kuo daugiau Man tarnaujate, tuo daugiau pastebite tokių vietų, kuriose galite pridėti savo ranką tarnaudami savo sielos broliams, kuo įžvalgesni tampate, tuo mažiau susitelkiate ties Naujųjų Metų šventės fejerverkais.

Jūs visi esate Mano vaikai ir Mano Meilė yra kiekvieno iš jūsų viduje. Džiaukitės gyvenimu ir bet kokios šventės šventimu iš visos širdies ir ką bedarydami būkite Mano nuoširdūs vaikai.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal