Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL, ar Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.

Mielieji, siūlau jums temą DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė, ar kitų mūsų svetainėje patalpintų Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.
Kaip ją mes pildysime?
Kiekvienai dienai kiekvienas parašo PO VIENĄ citatą.
Tai reiškia, kad tai dienai gali būti kelios ar keliolika citatų, jeigu parašys tą dieną keli ar keliolika mūsų dvasinių brolių ar sesių, tačiau jie SAVO citatą parašys kiekvienai dienai tik VIENĄ. Ir šitoje temoje nereikia JOKIŲ KOMENTARŲ. Tegu čia kalba tik patys cituojami teiginiai, kurie išreiškia ir mūsų nuostatas ir supratimą.
Po kiek laiko mes jau turėsime daug citatų, ir jos taip pat bus mūsų ŠVIESINTOJOS. Ir jas galėsite taikyti savo kasdieniame gyvenime, galbūt rašydami sveikinimus, linkėjimus įvairiomis progomis, panaudoti kur nors kaip kokį šūkį ar kvietimą, galėsite pasiūlyti aptarti su savo draugais, arba net pasinaudoti savo mokymuose, kuriuos suteiksite kitiems savo dvasiniams broliams ir sesėms, kurie nuoširdžiai patys ieško didesnės šviesos. Tai labai nuostabus ir tuo pačiu praktiškas pritaikymas.
Citatas apribokite vienu ar dviem sakiniais, kad būtų galima vien tik iš jos suvokti giluminę prasmę ir be papildomo konteksto, tačiau jeigu manote,kad ji yra aiškesnė tik pateikus visą pastraipą, tuomet pateikite ir tokią citatą, juk svarbu būtent jūsų šviesos perteikimas.
Nurodykite citatos vietą.
Urantijos Knygos Knygos citatos yra žymimos tokiu būdu: 0009-05-06 ir tai reiškia 9 puslapį, 5 pastraipą, ir 6 eilutę pastraipoje. Puslapyje pastraipos skaičiuojamos tik tos, kurios turi pradžią tame puslapyje, todėl jeigu pastraipa prasideda viename puslapyje, o baigiasi kitame puslapyje, o jūsų pateikiama citata yra būtent tame puslapyje, kur citata baigiasi, tada ją pažymėsite nuline pastraipa 00, ir eilutę pažymėsite skaičiuodami 00 pastraipos eilutes. Nurodydami puslapį prieš tai rašote nulius - tris, du, vieną, ar nė vieno, priklausomai nuo to, koks puslapis, nes knygoje yra 2097 puslapiai.
Taip tinka nurodyti ir citatas iš Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, nes dabar yra tik vienas knygos leidimas, tad pagal puslapius visi galės lengvai surasti knygoje. Lygiai taip pažymėkite ir tas citatas, kurios yra paimtos iš Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2009-10-30 22:38:55

Komentarai

Kiekvienas mirtingasis, gimęs Urantioje po Kaligastijos maišto, buvo tam tikra prasme nubaustas laiko atžvilgiu, bet tokių sielų ateities gerovė niekada nė mažiausiu laipsniu nebuvo pastatyta į pavoų amžinybės atžvilgiu. Nė vienas smuo nėra verčiamas kentėti gvyvybiškai svarbių dvasinių nepriteklių dėl kito nuodėmės.

Gitana
2009-11-08 12:03:27Dievas taip pasitiki kitu, taip myli, jog dalį savo dieviškosios prigimties atiduoda net į žmogiškųjų būtybių rankas tam, kad saugotų ir įgyvendintų savąjį aš. 1283-06-01

rita
2009-11-08 11:57:26Laiko vaikų materialus protas gali pakankamai suvokti Tėvą amžinybėje. Mes žinome, jog kiekvienas vaikas gali geriausiai save susieti su tikrove iš pradžių įsisavindamas vaiko-tėvų ryšius, o tada, išplėsdamas šitą sampratą, kad apimtų šeimą kaip visumą. Vėliau vaiko augantis protas sugebės prisiderinti prie šeimos ryšių sampratos, prie visuomenės, rasės, ir pasaulio ryšių, ir tada prie visatos, supervisatos, net visatų visatos ryšių. - 0092 02

Violeta(Vilnius)
2009-11-08 11:56:29Materialioji evoliucija jums suteikė gyvybės mechanizmą, jūsų kūną; pats Tėvas jus apdovanojo pačia tyriausia dvasine realybe, kokia tik yra žinoma visatoje, jūsų Minties Derintoju. Bet į jūsų rankas, pavaldus jūsų pačių sprendimams, buvo atiduotas protas, ir būtent proto dėka jūs gyvenate arba mirštate. Būtent šito proto viduje ir su šituo protu jūs priimate tuos moralinius sprendimus, kurie jus įgalina pasiekti panašumo į Derintoją, ir tai yra panašumas į Dievą.1216-06


rimantas ( Kaunas )
2009-11-08 11:14:13Jėzus sakė;''Mano mokiniai turi ne tiktai nustoti darę blogį,bet turi išmokti daryti gėrį;jūs turite ne tiktai apsivalyti nuo bet kokios sąmoningos nuodėmės,bet taip pat neturite puoselėti ir jokių kaltės jausmų.jeigu jūs išpažįstate savąsias nuodėmes,tuomet jums jos yra atleidžiamos;todėl jūsų sąžinė visą laiką turi būti nenusikaltusi.1736-04-01''

Astra
2009-11-08 10:48:23Užuojauta rodykite drąsiems ir bebaimiams,tuo tarpu susilaikykite nuo to,kad reikštumėte per didelę užuojauta toms bailioms sieloms,kurios gyvenimo išbandymams priešinasi neryžtingai.Nesiūlykite paguodos tiems,kurie pasiduoda net ir nepamėginę su savo vargais susigrumti./Jėzus/-1766-06-04.

IRENA
2009-11-08 10:23:20
Jėzus buvo vienas iš stipriausių ir tobuliausių žmonijos atstovų, pasirodžiusių žemėje nuo Adomo dienų. Jo fizinis išsivystymas buvo nuostabus. Jo protas buvo aktyvus, aštrus, ir skvarbus – palyginus su savo amžininkų vidutiniu mentalitetu, jis buvo pasiekęs milžiniškų proporcijų – ir jo dvasia tikrai buvo žmogiškai dieviška. 1415 - 02


Petras
2009-12-05 15:50:26Dievo egzistavimo niekada negalima įrodyti moksliniu eksperimentu arba grynai logiškos dedukcijos samprotavimu.Dievą galima suvokti tiktai žmogiškojo patyrimo sferose;nežiūrint šito,teisinga Dievo tikrovės samprata yra protinga logikai,patikima filosofijai,esminė religijai,ir be kurios negali apsieiti jokia asmenybės išlikimo viltis. Tie, kurie pažįsta Dievą,yra patyrę jo buvimo faktą;tokie Dievą pažįstantieji mirtingieji savo asmeniniame patyrime turi vienintelį aiškų gyvojo Dievo egzistavimo įrodymą,kurį viena žmogiškoji būtybė pateikti kitai.Dievo egzistavimas visiškai pranoksta bet kokią pademonstravimo galimybę,išskyrus tą ryšį tarp žmogiškojo proto Dievo-samonės ir Minties Derintojo Dievo-buvimo,kuris gyvena mirtingojo intelekte ir yra padovanotas žmogui kaip Visuotinio Tėvo nemokama dovana. (UK)

Fredas
2010-02-25 09:44:16Dievo egzistavimo aktualybę žmogiškajame patyrime demonstruoja viduje gyvenantis dieviškas buvimas,dvasinis Pagalbininkas,atsiųstas iš rojaus tam,kad gyventų žmogaus mirtingame prote ir kad ten padėtų išvystyti amžinojo išlikimo sielą.Šito dieviškojo Derintojo buvimą žmogiškajame prote atskleidžia trys patirtiniai reiškiniai: 1. Intelektualus sugebėjimas pažinti Dievą-Dievo-sąmonė. 2. Dvasinis akstinas surasti Dievą-Dievo ieškojimas. 3. Asmenybės troškimas būti panašiu į Dievą-iš visos širdies troškimas vykdyti Dievo valią. (UK)

Fredas
2010-02-25 09:27:45Galutinės visatos tikrovės negalima suvokti matematika,logika,ar filosofija,ją galima suvokti tiktai asmeniniu patyrimu,kuris vis daugiau paklūsta asmenio Dievo dieviškajai valiai.Nei mokslas,nei filosofija,nei teologija negali patvirtinti Dievo asmenybės.Tiktai dangiškojo Tėvo įtikėjimo sūnų asmeninis patyrimas gali įgyvendinti tikrąjį Dievo asmenybės dvasinį suvokimą.

Fredas
2010-02-25 09:07:03
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal