Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL, ar Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.

Mielieji, siūlau jums temą DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė, ar kitų mūsų svetainėje patalpintų Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.
Kaip ją mes pildysime?
Kiekvienai dienai kiekvienas parašo PO VIENĄ citatą.
Tai reiškia, kad tai dienai gali būti kelios ar keliolika citatų, jeigu parašys tą dieną keli ar keliolika mūsų dvasinių brolių ar sesių, tačiau jie SAVO citatą parašys kiekvienai dienai tik VIENĄ. Ir šitoje temoje nereikia JOKIŲ KOMENTARŲ. Tegu čia kalba tik patys cituojami teiginiai, kurie išreiškia ir mūsų nuostatas ir supratimą.
Po kiek laiko mes jau turėsime daug citatų, ir jos taip pat bus mūsų ŠVIESINTOJOS. Ir jas galėsite taikyti savo kasdieniame gyvenime, galbūt rašydami sveikinimus, linkėjimus įvairiomis progomis, panaudoti kur nors kaip kokį šūkį ar kvietimą, galėsite pasiūlyti aptarti su savo draugais, arba net pasinaudoti savo mokymuose, kuriuos suteiksite kitiems savo dvasiniams broliams ir sesėms, kurie nuoširdžiai patys ieško didesnės šviesos. Tai labai nuostabus ir tuo pačiu praktiškas pritaikymas.
Citatas apribokite vienu ar dviem sakiniais, kad būtų galima vien tik iš jos suvokti giluminę prasmę ir be papildomo konteksto, tačiau jeigu manote,kad ji yra aiškesnė tik pateikus visą pastraipą, tuomet pateikite ir tokią citatą, juk svarbu būtent jūsų šviesos perteikimas.
Nurodykite citatos vietą.
Urantijos Knygos Knygos citatos yra žymimos tokiu būdu: 0009-05-06 ir tai reiškia 9 puslapį, 5 pastraipą, ir 6 eilutę pastraipoje. Puslapyje pastraipos skaičiuojamos tik tos, kurios turi pradžią tame puslapyje, todėl jeigu pastraipa prasideda viename puslapyje, o baigiasi kitame puslapyje, o jūsų pateikiama citata yra būtent tame puslapyje, kur citata baigiasi, tada ją pažymėsite nuline pastraipa 00, ir eilutę pažymėsite skaičiuodami 00 pastraipos eilutes. Nurodydami puslapį prieš tai rašote nulius - tris, du, vieną, ar nė vieno, priklausomai nuo to, koks puslapis, nes knygoje yra 2097 puslapiai.
Taip tinka nurodyti ir citatas iš Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, nes dabar yra tik vienas knygos leidimas, tad pagal puslapius visi galės lengvai surasti knygoje. Lygiai taip pažymėkite ir tas citatas, kurios yra paimtos iš Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2009-10-30 22:38:55

Komentarai

Mūsų Tėvas nesislepia; jis nėra savavališkai atsiskyręs. Jis mobilizavo dieviškosios išminties resursus be perstojo stengdamasis save apreikšti savo visuotinių sferų vaikams. Begalinis grožis ir ne išreiškiamas kilnumas yra susietas su jo meilės didybė, kuri jam sukelia troškimą susivienyti su kiekviena sukurta būtybe, kuri gali suvokti jį, mylėti jį, ar prisiartinti prie jo; ir būtent, dėl to, tie apribojimai, kurie yra jums įgimti, neatskiriami nuo jūsų ribinės asmenybės ir materealios egzistencijos, nulemia tą laiką ir vietą ir aplinkybės, kada jūs galite pasiekti mirtingojo kilimo kelionės tikslą ir stovėti Tėvo akivaizdoje visų daiktų centre.
Nors prisiartinimas prie Tėvo buvimo Rojuje turi laukti, kol jūsų dvasinis išsivystymas pasieks aukščiausius ribinius lygius , bet jūs turėtume džiaugtis, suvokdami visą laiką esančią galimybę betarpiškai bendrauti su Tėvo padovanota Dvasia, kuri taip artimai susieta su jūsų vidine siela ir su jūsų dvasingėjančiu savuoju aš. (0062.4)

Fredas
2019-10-10 15:50:46Kada Tomas išgirdo šiuos žodžius, tada jis puolė ant kelių prieš morontinį Mokytoją ir sušuko, "Aš Tikiu! Mano Viešpatie ir mano Mokytojau!" Tada Jėzus tarė Tomui: "Tu patikėjai, Tomai, nes tu iš tikrųjų mane pamatei ir išgirdai. Palaiminti yra tie, kurie per ateities amžius tikės, nors jie nebus pamatę savo materealaus kūno akimis arba išgirdę mirtingojo ausimis."
Ir tada, kai Mokytojo pavidalas judėdamas pasiekė stalo pradžią, jis kreipėsi į juos visus, sakydamas: "O dabar jūs visi eikite į Galilėją, kur netrukus jums apsireikšti i." Tai pasakęs, iš jų akiračio jis išnyko. (2043.3.4)

Fredas
2019-10-08 21:15:49Gyvenimas jūsų pasaulyje tai-iššūkis ne tiktai jums, bet ir man. Aš patyriau, ką reiškia gyventi tamsos aplinkoje, kada tavęs negali suprasti niekas; tu esi izoliuotas ir neturi su kuo pasitarti. Šita izoliacija ir vienatvė uždeda atitinkamą įtampą žmogiškajam protui, ir jam sunku ištverti tą izoliaciją, bet jis nebegali gyventi tos tamsos idėjomis ir sampratomis, kada viduje atsivėrė dieviškojo proto šviesa. Ir jūs dabar patiriate panašią būseną, kokią patyriau aš. Jūs patiriate, kaip tamsa atstumia jūsų šviesos idėjas.
Kalbu Jums Vėl 376-4.

astraasen
2019-10-07 22:13:18Pasaulinės taikos negali palaikyti sutartys, diplomatija , užsienio politika, sąjungos, jėgos balansas, arba bet kokios rūšies laikinas pakaitalas, kada yra žongliruojama nacionalizmo suverenitetais. Pasaulinį įstatymą turi sukurti ir įgyvendinti pasaulinė vyriausybė - visos žmonijos suverenitetas. 1491- 03

JULIJA
2019-10-07 17:51:47Dabartinis gyvasis kelias jums yra suteiktas, kad juo žengtumėte , bet jūs negalite peržengti daugybės pakopų. Jums reikia pradėti nuo pirminės pakopos. Todėl ir ženkite drąsiai , kaip ir dabar mokotės tarti savo pamokomąjį žodį. Nesivaržykite vieni kitų. Mėgaukitės tarpusavio supratimu , ir tarkite ryžtingą savo žodį. Nebijokite savojo balso. Juk jūs esate tie pirmeiviai, šviesos spindulėliai , kuriuos suteikia jums jūsų gyvieji vieninteliai Tėvai , kad šitie spindulėliai , kaip tekanti saulė, neštų aušrą ir rytą šitai planetai, ir žadintų žmoniją.
Būkite šita nuostabia saule.
Kalbu Jums Vėl 377-5.

astraasen
2019-10-06 19:28:38"Dieviškoji tiesa yra suvokiama dvasia ir yra gyva tikrovė", Urantijos Knyga 1949-4-1

Mantas
2019-10-06 13:08:21Pasauliuose kur gyvena du smegenų pusrutulius turintys žmonės, po Rojaus save padovanojančio Sūnaus gyvenimo, nepatyrę Derintojai retai kada būna paskiriami asmenims, kurie turi neabejotiną sugebėjimą išlikti. Mes manome, jog tokiuose pasauliuose iš esmės visi Derintojai, gyvenantys protinguose vyruose ir moteryse turinčiuose sugebėjimą išlikti, priklauso patyrusiam tipui arba aukščiausiajam tipui. 1198-01

JULIJA
2019-10-04 21:29:29" Kalbėkite apie Žmogaus Sūnų ką tik norite ir jums tikrai bus atleista, bet tas, kuris išdrįsta šventvagiauti prieš Dievą, tikrai vargu ar suras atleidimą. Kada žmonės nusirita tiek, jog Dievo darbus sąmoningai priskiria blogio jėgoms, tada tokie sąmoningi maištininkai vargu ar už savo nuodėmes ieškos atleidimo." 1820-05

JULIJA
2019-10-03 19:29:11"Visos tikrosios tvarinio patyrimo vertybės yra paslėptos suvokimo gelmėje", Urantijos Knyga 1434-4-3

Mantas
2019-10-03 10:10:14"Žmonės Aukščiausiojo nesuranda staiga ir įspūdingai, kad tai būtų panašu į tai, kaip žemės drebėjimas suplėšo uolas, padarydamas tarpeklius, bet jį suranda lėtai ir kantriai, panašiai, kaip upė dugne ramiai išplauna žemę". Urantijos Knyga 1291-02-01

Mantas
2019-10-02 17:33:24
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal