Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL, ar Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.

Mielieji, siūlau jums temą DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė, ar kitų mūsų svetainėje patalpintų Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.
Kaip ją mes pildysime?
Kiekvienai dienai kiekvienas parašo PO VIENĄ citatą.
Tai reiškia, kad tai dienai gali būti kelios ar keliolika citatų, jeigu parašys tą dieną keli ar keliolika mūsų dvasinių brolių ar sesių, tačiau jie SAVO citatą parašys kiekvienai dienai tik VIENĄ. Ir šitoje temoje nereikia JOKIŲ KOMENTARŲ. Tegu čia kalba tik patys cituojami teiginiai, kurie išreiškia ir mūsų nuostatas ir supratimą.
Po kiek laiko mes jau turėsime daug citatų, ir jos taip pat bus mūsų ŠVIESINTOJOS. Ir jas galėsite taikyti savo kasdieniame gyvenime, galbūt rašydami sveikinimus, linkėjimus įvairiomis progomis, panaudoti kur nors kaip kokį šūkį ar kvietimą, galėsite pasiūlyti aptarti su savo draugais, arba net pasinaudoti savo mokymuose, kuriuos suteiksite kitiems savo dvasiniams broliams ir sesėms, kurie nuoširdžiai patys ieško didesnės šviesos. Tai labai nuostabus ir tuo pačiu praktiškas pritaikymas.
Citatas apribokite vienu ar dviem sakiniais, kad būtų galima vien tik iš jos suvokti giluminę prasmę ir be papildomo konteksto, tačiau jeigu manote,kad ji yra aiškesnė tik pateikus visą pastraipą, tuomet pateikite ir tokią citatą, juk svarbu būtent jūsų šviesos perteikimas.
Nurodykite citatos vietą.
Urantijos Knygos Knygos citatos yra žymimos tokiu būdu: 0009-05-06 ir tai reiškia 9 puslapį, 5 pastraipą, ir 6 eilutę pastraipoje. Puslapyje pastraipos skaičiuojamos tik tos, kurios turi pradžią tame puslapyje, todėl jeigu pastraipa prasideda viename puslapyje, o baigiasi kitame puslapyje, o jūsų pateikiama citata yra būtent tame puslapyje, kur citata baigiasi, tada ją pažymėsite nuline pastraipa 00, ir eilutę pažymėsite skaičiuodami 00 pastraipos eilutes. Nurodydami puslapį prieš tai rašote nulius - tris, du, vieną, ar nė vieno, priklausomai nuo to, koks puslapis, nes knygoje yra 2097 puslapiai.
Taip tinka nurodyti ir citatas iš Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, nes dabar yra tik vienas knygos leidimas, tad pagal puslapius visi galės lengvai surasti knygoje. Lygiai taip pažymėkite ir tas citatas, kurios yra paimtos iš Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2009-10-30 22:38:55

Komentarai

Štai kodėl jūs ir dabar galite patys pasitikrinti savo asmeninio įtikėjimo į Mane laipsnį, palygindami savo žvilgsnį su Manuoju - ar vienodai žvelgiate, ar su tuo pačiu Meilės pojūčiu žvelgiate į visus žmones - darančius jums pikta ir gera, savo vaikus, tėvus, senelius, ir kaip jūs vadinate - svetimus, ne savo. Ir kada patys patirsite, kad jau žvelgiate Mano galutiniu ir giluminiu žvilgsniu - vienodai su Meile į visus - tada jūsų įtikėjimo laipsnis bus toks, kokį turėjo Jėzus prieš du tūkstančius metų, ir kokio įtikėjimo jis mokė savo apaštalus ir mokinius prieš du tūkstančius metų. 105-01, Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-04-17 21:52:44Todėl, Mano mylimieji, Aš visą laiką jus akinu iš vidaus - žvelkite į save Mūsų žvilgsniu, ir tada jūs skleisite Mus tiems, kurie dar negali suprasti, kas esame Mes. Ir prireiks dar daug jūsų pastangų - labai nuoširdžių, ryžtingų - kad žmonės vis labiau pradėtų įsisąmoninti, jog Mes iš tikrųjų esame Trys, bet Mes niekur negalime pajudėti iš Savojo Centro - visos kūrinijos geografinio centro - Rojaus - kad išsaugotume nepažeistą egzistuojančią kūriniją kosminėje erdvėje. Jūs tik akimirkai įsivaizduokite - Mūsų Trijų Asmenų nors koks menkiausias judesys energetiniu pavidalu, prilygtų milijardams ugnikalnio išsiveržimų jūsų planetoje, o kas išliktų iš jūsų planetos tada? Todėl mes ir turime labai švelniai skleisti Savąją Energiją iš to kūrinijos Centro ir Vidurio į visus kraštus tolygiai - net menkiausias pūstelėjimas, jeigu jis būtų netolygus, jis galėtų nupūsti ir jūsų planetą. Jūs jaučiate, ką reiškia vėjo gūsiai, kai kartais jums būna net sunku atsispirti jų proveržiui. O Mūsų Gūsis yra skirtas Meilei. Todėl Mes laikome Savo Gūsį, ir tolygiai, vis daugiau ir daugiau, skleidžiame Šviesą ir Energiją plėsdami kūriniją. O savo vaikus Mes panaudojame - kaip ir Mūsų Sūnų Kūrėją, kaip ir kitus Sūnus Kūrėjus - kad jie neštų Šviesą ir turėtų savo padėjėjų -ir jus taip pat- kad šitą iškreiptą Mūsų sampratą būtų galima jūsų pasaulyje atstatyti į Tikrovės lygį. Ir drauge Mes tą padarysime.299-03,Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-04-14 15:03:19TODĖL NIEKADA NESIGĖDYKITE TŲ AŠARŲ, KURIOS YRA PRIPILDYTOS MANO MEILĖS VIRPESIŲ.
O kas sukelia šitą būseną - ar išgirstas žodis; ar pamatytas veiksmas; ar jūsų sielos išreiškiamas gailestingumas skriaudžiamam; ar jūsų atsivėrimas Man per Manęs garbinimą ir šlovinimą; ar jūs stengiatės padaryti gerą darbą ir, darydami tą gerą darbą, taip pat pajuntate viduje prisitvenkiančias ašaras - tai nėra svarbu, kokiomis priemonėmis jūs pajuntate meilės pojūtį, ir dėl to pajuntate, kad ašaros pripildo jūsų akis. Tai yra Mano taip pat pasireiškiantis materialus pavidalas; pasireiškiantis per jūsų atsivėrusią sielą, kad jūs galite patirti šitą pasireiškimą savyje.
Gyvoji Tyla 49-02

Viljamas
2020-04-13 04:05:15Štai kodėl niekaip Mes negalėjome prisibelsti prie jūsų dvasinių vadinamųjų vedlių - kunigų- kad jie galėtų atstatyti Rojaus Trejybės tikrąją sampratą. Jiems - tai per daug akinanti šviesa. Net ir dabar jūs patys, pažinę Mūsų Trijų Asmenų Lygiavertišką Šeimą, jūs patys matote, kaip reaguoja tikintys Šventosios Trejybės samprata, kada išgirsta jūsų paaiškinimą, kad Jėzus nėra šitos Rojaus Trejybės Antrasis Narys, kaip ir Šventoji Dvasia nėra nei asmuo, nei Rojaus Trejybės Trečiasis Asmuo. 299-02,Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-04-12 17:06:54"Ir kada šitą Dievo apreiškimą jūs iš tiesú atstumsite, tada dangaus karalystė tikrai bus suteikta kitoms tautoms, toms, kurios ją priims su džiaugsmu ir malonumu. Mane pasiuntusio Tėvo vardu, aš jus rimtai perspėju, kad pasaulyje savąją padėtį kaip amžinosios tiesos normos nešėjai ir dieviškojo įstatymo saugotojai netrukus jūs prarasite. Aš kaip tik dabar jums siūlau paskutiniąją galimybę eiti pirmyn ir atgailauti, parodyti savo ketinimą ieškoti Dievo iš visos širdies ir įeiti, kaip maži vaikai ir nuoširdaus įtikėjimo dėka, į dangaus karalystės saugumą ir išgelbėjimą. (1906-175)

Fredas
2020-04-11 12:54:58Havonos Tarnai ir Absolventų Vadovai demonstruoja transcendentinį atsidavimą savo darbui ir jaudinančią meilę vieni kitiems, tokią meilę, kurią, nors ji yra dvasinė, jūs galėtumėte suprasti, palygindami su žmogiškosios meilės reiškiniu. Būna dieviškas patosas tarnams išsiskiriant su vadovais, kas šitaip dažnai atsitinka, kada tarnai yra išsiunčiami į užduotis už centrinės visatos ribų; bet jie vyksta su džiaugsmu, o ne liūdėdami. Sukeliantis pasitenkinimą džiaugsmas dėl aukštos pareigos yra dvasinių būtybių nustelbiantis jausmas. Liūdesys negali egzistuoti ištikimai atliktos dieviškos pareigos sąmonės akivaizdoje. Ir kada žmogaus kylanti siela stovės prieš Aukščiausiąjį Teisėją, tada amžinosios svarbos sprendimo nenulems materialūs pasisekimai arba kiekybiniai pasiekimai; nuosprendis, aidintis per aukštuosius rūmus, skelbia: “Gerai atlikta, gerasis ir ištikimasis tarne; tu buvai ištikimas keletos pagrindinių dalykų atžvilgiu; tu tikrai būsi paverstas visatos realybių valdovu.” (0274-03)

Algimantas
2020-04-11 11:51:40Jūs galite skaityti įvairiausių samprotavimų, koks Aš esu, ir koks Aš nesu, tačiau jūs galite patirti Mane tiktai įdėdami asmeninių pastangų. O kad lengvesnis jums būtų kelias, tai Aš jums ir suteikiu tokius terminus, kaip atsivėrimas. Anksčiau jums taip pat buvo sunku suprasti, ką reiškia atsiverti. Dabar,kada jūs turite patyrimą - per gyvą bendravimą su Manimi, ypač tokios kolektyvinės dvasinės Komunijos metu, tada jūs suprantate, kad ir ne iki galo sugebėdami šitą supratimą išreikšti savo žodžiais, kada mėginate tą paaiškinti kitiems, kurie tokio patyrimo nėra sukaupę, ir jiems sunku suprasti, apie ką jūs kalbate, ir jūs patys pajuntate, kad pasakote ne iki galo tai, ką patiriate. Atsivėrimas - tai nėra durų atrakinimas ir atidarymas. Kaip ir dažnai jūs girdite iš Algimanto pasakymą- pakelkite savo vožtuvą, kad įsileistumėte daugiau iš Manęs Gyvojo Vandens, Gyvųjų Meilės Virpesių. Vėl, vožtuvas nėra tai, ką jūs patiriate atsivėrimu, atsivėrimas - tai yra jūsų tikrasis aš, kada jūs pranokstate tą materialią aplinką, kuri jus įtraukia kaip sūkurys, kaip verpetas į savo gyvenseną, tada jūs netenkate savojo tikrojo aš. O kada jūsų tikrasis aš ima lukštentis, kaip viščiukas iš kiaušinio, štai tai ir yra tas atsivėrimas- tai yra jūsų pačių tapimas, kaip Aš jus ir sumaniau, dvasia - tapimas tikruoju aš, kuris ir pajunta tą palaimos būsenos pasireiškimą savyje. 293 - 03,Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-04-09 16:26:20Moralinė evoliucija priklauso ne vien tiktai nuo apreiškimo. Aukšti moraliniai kriterijai gali kilti ir iš paties žmogaus patyrimo. Žmogus gali net išvystyti dvasines vertybes ir įgauti kosminės įžvalgos iš savojo asmeninio patirtinio gyvenimo, nes jo viduje gyvena dieviškoji dvasia. ( 1045 - 06

VJANINA
2020-04-09 11:13:29Havonos tvariniai yra natūraliai bebaimiai, bet jie nėra drąsūs žmogiškąja prasme. Jie iš prigimties yra švelnūs ir dėmesingi, bet vargu ar yra altruistiški žmogiškąja prasme. Jie tikisi malonios ateities, bet jų viltis nėra išreikšta tokiu kerinčiu būdu, kokiu ją puoselėja neužtikrintų evoliucinių sferų patiklūs mirtingieji. Jie turi įtikėjimą į visatos stabilumą, bet jiems visiškai nepažįstamas tas gelbstintis įtikėjimas, kurio dėka mirtingasis žmogus lipa iš gyvulinio statuso į viršų iki Rojaus vartų. Jie myli tiesą, bet jie nieko nežino apie jos savybes, kurios išgelbsti sielą. Jie yra idealistai, bet jie gimė tokie; jie visiškai nieko nežino apie tą ekstazę, kada tokiais tampama džiugesį keliančiu pasirinkimu. Jie yra ištikimi, bet jie niekada nepatyrė to jaudulio, kada susidūrus su pagunda nusižengti iš visos širdies ir protingai yra atsiduodama pareigai. Jie yra nesavanaudiški, bet tokių patyrimo lygių jie niekada nepasiekė nuostabiai nugalėdami karingą savąjį aš. Jie patiria malonumą, bet nesuvokia to malonumo saldumo, kada pabėgama nuo skausmo potencialo. (0052-03)

vvita
2020-04-08 22:59:45Tėvo buvimo svyravimai nėra dėl Dievo keitimosi. Tėvas nepasitraukia į vienatvę dėl to, kad su juo buvo nepagarbiai elgiamasi; jo meilė nesusvetimėja dėl tvarinio blogo poelgio. Vietoje šito, būdami apdovanoti pasirinkimo galia (savo paties atžvilgiu), jo vaikai, pasinaudodami šituo pasirinkimu, tiesiogiai nulemia Tėvo dieviškosios įtakos laipsnį ir apribojimus savo pačių širdyse ir sielose. Tėvas laisvai padovanojo save patį mums be apribojimų ir be palankumo. Jis nėra asmenų, planetų, sistemų, ar visatų gerbėjas. Laiko sektoriuose skirtingą garbę jis suteikia tiktai Dievo Septinkarčio Rojaus asmenybėms, lygiaverčiams ribinių visatų kūrėjams. (0046-04)
Kiekvienas tvarinys vaikas gali teisingai pasakyti; “Jis žino tą kelią, kurį aš pasirenku, ir, kai jis mane bus išmėginęs, aš iš tikrųjų būsiu kaip auksas.” (0049-01-05)

vvita
2020-04-08 00:03:29
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal