Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL, ar Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.

Mielieji, siūlau jums temą DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė, ar kitų mūsų svetainėje patalpintų Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.
Kaip ją mes pildysime?
Kiekvienai dienai kiekvienas parašo PO VIENĄ citatą.
Tai reiškia, kad tai dienai gali būti kelios ar keliolika citatų, jeigu parašys tą dieną keli ar keliolika mūsų dvasinių brolių ar sesių, tačiau jie SAVO citatą parašys kiekvienai dienai tik VIENĄ. Ir šitoje temoje nereikia JOKIŲ KOMENTARŲ. Tegu čia kalba tik patys cituojami teiginiai, kurie išreiškia ir mūsų nuostatas ir supratimą.
Po kiek laiko mes jau turėsime daug citatų, ir jos taip pat bus mūsų ŠVIESINTOJOS. Ir jas galėsite taikyti savo kasdieniame gyvenime, galbūt rašydami sveikinimus, linkėjimus įvairiomis progomis, panaudoti kur nors kaip kokį šūkį ar kvietimą, galėsite pasiūlyti aptarti su savo draugais, arba net pasinaudoti savo mokymuose, kuriuos suteiksite kitiems savo dvasiniams broliams ir sesėms, kurie nuoširdžiai patys ieško didesnės šviesos. Tai labai nuostabus ir tuo pačiu praktiškas pritaikymas.
Citatas apribokite vienu ar dviem sakiniais, kad būtų galima vien tik iš jos suvokti giluminę prasmę ir be papildomo konteksto, tačiau jeigu manote,kad ji yra aiškesnė tik pateikus visą pastraipą, tuomet pateikite ir tokią citatą, juk svarbu būtent jūsų šviesos perteikimas.
Nurodykite citatos vietą.
Urantijos Knygos Knygos citatos yra žymimos tokiu būdu: 0009-05-06 ir tai reiškia 9 puslapį, 5 pastraipą, ir 6 eilutę pastraipoje. Puslapyje pastraipos skaičiuojamos tik tos, kurios turi pradžią tame puslapyje, todėl jeigu pastraipa prasideda viename puslapyje, o baigiasi kitame puslapyje, o jūsų pateikiama citata yra būtent tame puslapyje, kur citata baigiasi, tada ją pažymėsite nuline pastraipa 00, ir eilutę pažymėsite skaičiuodami 00 pastraipos eilutes. Nurodydami puslapį prieš tai rašote nulius - tris, du, vieną, ar nė vieno, priklausomai nuo to, koks puslapis, nes knygoje yra 2097 puslapiai.
Taip tinka nurodyti ir citatas iš Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, nes dabar yra tik vienas knygos leidimas, tad pagal puslapius visi galės lengvai surasti knygoje. Lygiai taip pažymėkite ir tas citatas, kurios yra paimtos iš Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2009-10-30 22:38:55

Komentarai

Jėzus nušlavė visus aukojimo ir atpirkimo ritualus. Jis sugriovė bet kokios tokios netikros kaltės ir izoliacijos jausmo pagrindą visatoje pareikšdamas, jog žmogus yra Dievo vaikas; tvarinio-Kūrėjo ryšys buvo pagrįstas vaiko-tėvo pagrindu. Dievas savo moraliems sūnums ir dukroms tampa mylinčiu Tėvu. Amžiams yra panaikinami visi ritualai, kurie nėra teisėta tokių artimų šeimyninių ryšių dalis.
Dievas Tėvas palaiko ryšį su žmogumi, savo vaiku, remdamasis ne realia dorybe arba vertingumu, bet suvokdamas vaiko motyvaciją – tvarinio tikslą ir ketinimą. Šis ryšys yra toks, kaip tėvo-vaiko bendravimas, ir jį skatina dieviškoji meile.

adolfina
2020-04-07 21:03:55Fiziniai faktai yra gana vienodi, bet tiesa visatos filosofijoje yra gyvas ir lankstus faktorius. Besivystančios asmenybės bendraudamos vienos su kitomis yra tiktai iš dalies išmintingos ir santykinai teisingos. Jos gali būti tikros tiktai tiek, kiek nusidriekia jų asmeninis patyrimas. Tai, kas akivaizdžiai gali būti visiškai teisinga vienoje vietoje, gali būti tiktai santykinai teisinga kitame kūrinijos segmente.(0042-03)
Dieviškoji tiesa, galutinė tiesa, yra vienoda ir visuotinė, bet dvasinių dalykų istorija, kaip ją pateikia didelis skaičius individų, kilusių skirtingose sferose, gali kartais skirtis smulkmenomis dėl to, kad yra šitas santykinumas žinių užbaigtume ir asmeninio patyrimo pilnatvėje, o taip pat šitas santykinumas yra to patyrimo ilgume ir laipsnyje. Tuo tarpu Pirmojo Šaltinio ir Centro įstatymai ir dekretai, mintys ir požiūriai, yra amžinai, be galo, ir visuotinai teisingi; tuo pačiu metu jų pritaikymas kiekvienai visatai, sistemai, pasauliui, ir sukurtai protingai būtybei, ir suderinimas su kiekviena visata, sistema, pasauliu, ir sukurta protinga būtybe, vyksta sutinkamai su Sūnų Kūrėjų planais ir metodu, kai jie veikia savo atitinkamose visatose, o taip pat atitinka Begalinės Dvasios ir kitų asocijuotų dangiškųjų asmenybių vietinius planus ir metodus. (0042-04)

vvita
2020-04-06 13:40:21Būkite nuolankūs savajame orume gyvu ryšiu su Mumis, ir gyvenkite Meilėje vieni su kitais per gyvą atsivėrimą ir bendravimą su Mumis.
Mes jums nesukūrėme stebuklingų kelių.
Nesitikėkite, kad pasikeis kažkas be jūsų pastangų šitame nuostabiame pasaulyje , kuriame žydi dvasinių vaisių sodai nuostabiais įvairių atspalvių žiedais. O kokie kvapai juose ! Jie šitame pasaulyje jau realiai yra Mūsų apkabinančiame Glėbyje.
Bet jie sužydės tada, kada jūs įnešite savo įndėlį, būdami nuolankūs oriame atsivėrime ir gėrio kūrime drauge su Mumis visų labui.
126-01-05, Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-04-05 22:33:49Kada po keturiasdešimties dienų sugrįžau nusileidęs nuo kalno, mano sieloje buvo tiek daug meilės ir šviesos, kurios pasisėmiau iš Tėvo, kad aš niekaip nesupratau to kontrasto, kurį mačiau aplinkui. Žmonės tarsi kitame pasaulyje gyveno negu aš ką tik buvau. Jie matė vienas kitą tik tokius, kokie buvo savo išoriniu pavidalu. Jie nieko nematė giliau ir toliau negu išorinis materialus žmogaus kūnas, ką man kalnuose parodė Visų Šaltinių Šaltinis. Toji galingiausioji iš visų sąmonės pavidalų ir energetinių informacinių pavidalų, kuriais taip nuostabiai ir įvairiaspalviai spinduliuoja kiekvienas kūrinijos aspektas – materijos, sielos, ar dvasios. Visa kūrinija, net ir aplinkui mus, tiesiog pulsuote pulsuoja ir yra tokia gyva ir tarpusavyje susieta – augalai su augalais ir gyvūnais bei žmonėmis, žmonės su gyvūnais ir augalais bei vieni su kitais, ir viskas, tikrai viskas, aplinkui taip pat yra susieta ir su visa jūsų vadinama kietąja gamtos dalimi – žeme, ežerais, upėmis, jūromis, kalnais. Net su debesimis ir dangumi. Viskas yra taip surišta į gyvus ir banguojančius tarpusavio ryšius, net mintimis pasklindančius po visą kūrinijos matomą ir nematomą jos dalį, kad man buvo sunku susitaikyti su ta mintimi, kad niekas šitokio grožio nemato, kad niekas apie tai net negalvoja, kad niekas negali net pamanyti, kad viskas, absoliučiai viskas, juda ir pulsuoja visu savo energetiniu pavidalu tiek viduje, tiek išorėje. Ir tai toli gražu yra ne tai, ką mato mūsų akys ar liečia mūsų rankos. Visa tai yra daug daugiau, gražiau, ir subtiliau. Jeigu tik šitą pamatytų nušvitusi žmogaus sąmonė, jis tuoj pat suvoktų ir pamiltų viską, kas yra kūrinijoje ir tuoj pat pajaustų, kad Kūrėjas – toji pati galingiausia Kuriančioji Sąmonė yra vien tik mylinti ir nieko nebaudžianti, vien tik padedanti ir nieko neatstumianti. 060-03, Jėzus Kristus – KALBU JUMS VĖL – naujas leidimas.

Regina

DDaiva
2020-04-05 19:11:21Mokytojas siekė įteigti visiems karalystės evangelijos mokytojams, kad jų vienintelis rūpestis yra atskiram žmogui apreikšti Dievą kaip jo Tėvą – vesti šitą atskirą žmogų į tai, kad jis imtų sąmoningai suvokti save sūnumi; tada šitą patį žmogų pristatytų Dievui kaip jo įtikėjimo sūnų. (1593-05)

vvita
2020-04-04 22:48:54Gyvenkite Mumis. Būkite Mumis. Mes esame jūsų, bet ir jūs esate Mūsų. Mes negalime būti vieni be kitų. Patirkite šitą teiginį ir gyvenkite juo. 221-04, Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-04-04 22:44:23Aš jums galiu pasakyti taip - jūs galite būti atsakingi prieš savo silpnesnius brolius. Neįžeidinėkite jų. Tie, kurie neina gyvuoju Keliu - jie yra impulsyvūs. Jie iškart užsigaus dėl kiekvieno jūsų pasakyto žodžio, kurį supras savaip. Jie nesupranta jūsų motyvo, jie nejaučia jūsų virpesių. Todėl jie gyvena tiktai tokiu žodžiu, kokį jūs išreiškiate, bet jie tą žodį priima be jūsų motyvų turinio, tiktai kaip apvalkalą. Ir tai, kas viešpatauja jų materialiame prote, ir suteikia tą impulsą įsižeidimo reakcijai.
Todėl, taip, jūsų atsakomybė - išmintingai taikyti šitą dvasinę Šviesą, kurią gaunate iš Mūsų. Ne visiems jūs galite atskleisti tiek, kiek atskleidžiate vieni kitiems tarpusavyje, kurie einate šituo keliu. Jūs turite prisiderinti prie kitų, kad galėtumėte surasti bendrą ryšį - bendrą ryšį kalbėdami su kitais žmonėmis. Todėl jūs turite save suvaržyti, bet suvaržyti ne tiek, kad nutylėtumėte ir nepasakytumėte didesnės Šviesos, bet kad ją galėtumėte pasakyti išmintingu teiginiu, išmintinga mintimi, išmintingu veiksmu pademonstruodami. Tai ir bus jūsų atsakomybė. 134-02,03,Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-04-02 22:42:21"Malda yra sielos požiūrio į dvasią visiškai asmeninė ir spontaniška išraiška; malda turėtų būti sūnystės komunija ir bičiulystės išraiška. Malda, kada yra padiktuota dvasios, veda į tai, kad padėtų dvasiškai žengti į priekį. Ideali malda yra dvasinės komunijos tokia forma, kuri veda į išmintingą garbinimą. Tikroji malda yra nuoširdus požiūris atsisukant į dangų tam, kad būtų pasiekti jūsų idealai.

adolfina
2020-04-02 13:34:57Mano mylimieji vaikai, Aš jus raginu-kaskart- iš vidaus, nors jūs Mūsų raginimo neišgirsite- eikite Amžinybės Keliu, neatsisakykite jo, nebijokite nieko ! Šitame kelyje nėra skausmo ir kančios, ligos ir bet kokio jūsų sunaikinimo. Nebijokite ! Niekas jums negalės pakenkti, kada jūs būsite gyvajame ryšyje su Mumis ir atsidavę Mūsų vedimui. Žinokite, jūs esate Mūsų mylimieji vaikai- kaip ir visi yra Mūsų mylimieji vaikai - bet jūs esate Apvaizdos saugomi dėl to, kad jūs esate Mūsų Evoliucijos Druska šitai planetai šitoje kartoje ir šitame amžiuje. Todėl Mes jus globojame ir vedame išskirtinėmis apsaugos sąlygomis. Dėl nieko nesijaudinkite ir būkite veiklūs. Pasitikėkite Mumis, ir veikite drauge su Mumis. Ir Apvaizda jums jau yra suteikta, kad bendradarbiaudami su ja jūs save įprasmintumėte visų Šviesos labui.
227-03,Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-04-01 20:42:21Bet Mes taip pat matome nuo pabaigos ir Šviesą šitoje planetoje. Šitoji Šviesa yra jūsų - Mūsų, mylimieji vaikai, rankose ir širdyse. Jūs esate tie, kurie pripildysite planetą Gyvąją Šviesa, Gyvuoju Keliu, liudydami kitiems jo prasmingumą, tikrumą, ir amžinybę. Ir jūsų dėka bus tokia akimirka, kada šitame pasaulyje kiekvienas šituo Gyvuoju keliu žengs be abejonių, kaip natūraliai - šiandien -absoliuti jūsų dauguma žengia materialios civilizacijos sukurta, iliuzinės tikrovės pasiūlyta, labai trumpa iškreipto kelio atkarpa.
227-02,Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-04-01 20:18:54
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal