Jėzus Kristus KALBU JUMS VĖL

Spausdinti

Visas tekstas:

 Turinys 

100. Tėvo dvasios pagalba yra visur ir visada

101. Ryšys su Tėvu neateina iškart, kaip tą liudija ir mano apaštalo patyrimas

102. Sielos paukštė dabartinėje narvelio nelaisvėje

103. Moterys turi tapti dvasininkėmis kaip ir vyrai

104. Katalikų kunigai turi kurti šeimas

105. Tėvui nėra nė vieno išskirtinio sūnaus ar dukros

106. Tarpusavio ryšiai

107. Jūsų įtikėjimas ir gimimas iš dvasios

108. Gyvojo ryšio su Tėvu užmezgimas

109. Bendravimas su paprastais kitų kraštų žmonėmis suartina su tais kraštais

110. Dabartiniai televizijos, radijo, spaudos, interneto žemi virpesiai kenkia žmonijai

111. Reklamos įkaitu tapo žmonija

112. Kas yra mokymasis ir kokia jo prasmė?

113. Jūsų interesai ir poreikiai turi poveikio visai kūrinijai

114. Dvasinio mokymo patikrinimas patyrimu

115. Mirtingojo sielos daigas jūsų viduje

116. Dabartinių ydų suvešėjimas gali užbraukti jūsų išlikimą

117. Mokykite vaikus atrasti Tėvą savyje – tai didžiausia dovana jiems

118. Sielos lavinimas po prisikėlimo

119. Atsisakykite sprendimų vengimo

120. Augimas patyrimo dėka dabarties akimirką

121. Noro augti dvasiškai ir patyrimo svarba

122. Vaikų auklėjimo pagrindas ir gelmė

123. Prasmė

124. Mano mokymų paskirtis

125. Skirtingi požiūriai į mirtį

126. Dar kartą apie neegzistuojančią reinkarnaciją, įtikėjimą, ir jūsų patyrimus

127. Atlygis už įtikėjimą yra jūsų prisikėlimas

128. Negyvi ritualai ir dogmos yra didžiausia kliūtis jūsų ryšiui su Tėvu

129. Mano kreipimasis į šventikus

130. Įtikėjimas ir maistas

131. Gyvensena ir mityba

132. Aplinkos pažinimas

133. Gerasis Locmanas ir kapitonas

134. Dabartinis laikmetis ir jūsų apsisprendimas

135. Po jūsų prisikėlimo

136. Švietimo sistema turi lavinti vaikus ne individo, bet visumos labui

137. Kantrybė

138. Gamtos turtų niokojimas yra pražūtingas jums patiems

139. Nešvaistykite veltui nė akimirkos

140. Išplėskite savo sampratą apie kūriniją

141. Mano mokymai veda į meilę ir tiesą ir rodo kryptį į išlikimą

142. Kurkite naują gyvybę ir puoselėkite ją tik drauge su Tėvu

143. Vaikas ir jūs

144. Organizmą žalojantis energijos švaistymas

145. Išmintingas energijos panaudojimas ir jos pusiausvyros atstatymas

146. Išmintis iš Tėvo suteikiama tam, kad žvelgtumėte toliau

147. Šviesa patiria tamsos pasipriešinimą

148. Mąstymo virpesiai

149. Žmogui smegenys suteiktos tam, kad jis augtų, o ne degraduotų


Spausdinti
Grįžti atgal