26. Ką reiškia būti savimi, ir kaip tą būseną pasiekti? 2013 10 15

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Ką reiškia būti savimi, ir kaip tą būseną pasiekti? 2013 10 15

Mano mylimieji dvasios broliai ir sesės, būti savimi yra pats lengviausias dalykas, bet šitoje kartoje ir šitame amžiuje tuo pačiu ir pats sunkiausias.

Būti savimi, tai savo BŪSENA jausti – ir savo GYVENIMU liudyti – jog esi Rojaus Trejybės DUKRA ar SŪNUS, pilnas MEILĖS IR PALAIMOS, ir ja daliniesi su VISAIS ir visų LABUI.
Nieko nereikia išsigalvoti, nieko nereikia sau įteigti, kad esi būtent toks, o ne kitoks, nors tavęs niekas tikrojo ir nepažįsta – todėl, tavo supratimu, ir daro klaidingas išvadas, kad esi toks blogas, kai iš tikrųjų esi daug geresnis negu kiti iki šiol buvo susidarę apie tave SAVO nuomonę. Tikrasis aš ir yra tas SAVASIS aš. Tuo tarpu žmonės nuolat dėvi KAUKES – keičiasi aplinkybės, keičiamos ir kaukės.
O kad tą galėtumėte pasitikrinti ir patys, kiek jumyse yra netikrojo, ir NESAVOJO, aš, pasverkite savo elgesį, kada esate VIENAS, ir kada esate tarp kitų, ar jaučiate viduje TOKIĄ PAČIĄ BŪSENĄ – tokią pačią ramybę, atsipalaidavimą, ir savo tikroviškumą. Ten, kur įtampą jaučiate didesnę, ten jūsų aš ima trūkti, ten jau jus ima spausti KAUKĖS suvaržymai. Štai vairuodami mašiną važiuojate leistinu greičiu, ir kada pamatote policijos automobilį šalikelėje, jūsų būsena bus neutrali, palyginus su ta, kada viršijote greitį, kai jums grės bauda. Todėl tas būsenos skirtumas paliudija, kiek jūsų viduje yra tikros asmenybės prasikalusio daigo, ir kiek kaukės. Važiavimas pagal kelių eismo taisykles – tai jūsų ASMENYBĖS vairavimas DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE, kelių eismo taisyklių pažeidimas – tai jūsų KAUKĖS PSEUDOVAIDINIMAS ROJAUS TREJYBĖS NENUMATYTAS, bet jūsų pačių valios primestas jums patiems. Tai reiškia, kad tampate SAVĘS TIKROJO PRIEVARTAUTOJU. O KAS NET IR JŪSŲ GYVULINIO PROTO SUGALVOTŲ ĮSTATYMŲ NUMATYTA JŪSŲ PRIEVARTAUTOJAMS? TIKTAI kalėjimas. Tai kodėl gi jūs tuomet savo pačių prievartautojų – SAVO KAUKIŲ – nesodinate į savo kalėjimą? I gi todėl, kad jūsų šito niekas nemokė nei šeimoje nuo pat vaikystės, nei mokykloje, nei darbe, nei gatvėje – niekur jūs negavote MEILĖS IR ŠVIESOS, kad būtumėte galėję suvokti tą nuostabų paprastumą – ATSIVERK ROJAUS TREJYBEI – SAVO DVASINIAMS TĖVAMS – SAVOSIOS ASMENYBĖS ŠALTINIUI IR CENTRUI – ATRASK ROJAUS TREJYBĘ SAVYJE, IR TUOMET SUSILIEJĘS SU ROJAUS TREJYBĖS TRIMIS ASMENIMIS PER GARBINIMĄ IR MALDĄ – GYVĄJĄ KOMUNIJĄ SU ROJAUS TREJYBE – IR PATIRSI SAVOSIOS ASMENYBĖS IŠSISKLEIDIMĄ, O VISOS KAUKĖS TIESIOG IŠNYKS, JOS NUSTOS BET KOKIOS VERTĖS. Ir tik tada tapsi TIKRUOJU ŽMOGUMI ŠIAME PASAULYJE – be kaukės, be iliuzinio gyvenimo vardan kitų nuomonės ir akių, tik tada tapsi SAVIMI.
Bet koks kitas kelias būti savimi yra pasmerktas žlugti, nes ASMENYBĖ TEGALI PASIREIKŠTI VISA SAVO PILNATVE TIK PER GYVĄ RYŠĮ SU ASMENYBĖS ŠALTINIU IR CENTRU – ROJAUS TREJYBE.
Bet kokie kiti siūlymai – psichologų, psichiatrų, daktarų, mokytojų – būk savimi, nesijaudink – yra tik teorinis patarimas, be jokio paaiškinimo, o kaip gi tą pasiekti. Ir toks pasiūlymas yra būtent ir pateikiamas tų, kurie ir patys dėvi KAUKES IR NĖRA PATYS SAVIMI – TAI SAVOJO IŠPŪSTO EGOISTINIO BURBULO KAUKĖS.
Pasižiūrėkite aplinkui, ir pastebėsite visur VIEN TIK KAUKĖS – NĖRA TIKRŲJŲ ASMENYBIŲ. Veidai įtempti, arba jeigu bus kokia šypsena kokios nors šventės metu, ji bus dirbtinė, nenatūrali, nenuoširdi. Televizija, žurnalai, internetas, laikraščiai, visa reklama siūlo iškreiptą ir iliuzinę – nerealią – tikrovę – PSEUDOTIKROVĘ, todėl viskas – VISA MATERIALI DABARTINĖ CIVILIZACIJA – SUMANYTA VIEN TIK KAUKES DĖVINČIŲ mūsų dvasios brolių ir sesių, ir skirta VIEN TIK KAUKES DĖVINTIEMS. ILIUZINĖ civilizacija yra sumanyta vien tik VARTOJIMUI, IR KUO GAUSESNIAM. Tokios nuostatos peršamos kasdien, ir per PRIEVARTĄ, NUOLAT GRŪSTE GRŪDANT REKLAMĄ PER TELEVIZIJĄ AR INTERNETE, IR NUO JOS ŽMOGUS NEPAJĖGUS SAVO VALIA APSIGINTI. KAIP PRIEVARTAUTOJAI – VIENOS KOMPANIJOS KITOMS, NES JOS TENORI IŠ JŪSŲ PINIGŲ, O NE JŪSŲ ŠVIESOS IR MEILĖS, NES JŲ SAVININKAMS IR VALDŽIAI TEREIKIA VIEN TIK JŪSŲ PINIGŲ, JUOS DOMINA VIEN TIK MATERIALŪS TURTAI, O TADA SAVO KITĄ KAUKĘ UŽSIDĖJĘ, JIE SUTINKA DALYVAUTI LABDAROJE, IR PAREMTI KELIAIS CENTAIS SKURSTANČIUS, KADA IŠ JŲ PRAKAITO IR VARGO BEI KANČIŲ BŪTENT IR SUSIKRAUNA TUOS MILIJONUS. TAIP JIE PRIEVARTAUJA SAVO DVASIOS BROLIUS IR SESES, jiems nesumokėdami tiek, kiek moka SAU. Ir tą dar vadina TEISINGU verslu.
Tai – PRIEVARTAUTOJŲ NUSIKALSTAMAS pseudoverslas, kuris išnyks, kada ROJAUS TREJYBĖS MEILĖ IR ŠVIESA PASIEKS IŠ VIDAUS IR ŠIUOS AKLUS IR KURČIUS MŪSŲ DVASIOS BROLIUS IR SESES, KAIP PASIEKĖ URANTUS. Būtent dėl tokio DABARTINIO VISAME PASAULYJE TAMSAUS, AKLO, IR NUSIKALSTAMO pseudoverslo ir yra tokia padėtis pasaulyje, kada yra nuskriaudžiami silpnesni mūsų dvasios broliai ir sesės, ir net silpnos valstybės, kaip akivaizdžiai LIETUVĄ JAU DAUG METŲ SKRIAUDŽIA daug aukštesnėmis negu bet kur kitur Europoje DUJŲ KAINOMIS RUSIJOS GAZPROMO KONCERNAS, ko Rusija nedrįsta daryti VOKIETIJAI.
O tada TOKIEMS KAUKES DĖVINTIEMS PSEUDOVERSLININKAMS ir reikalingos labdaros žeminančios akcijos, kad pamalonintų kitus baimės ir kančios apimtus vargšus ir savo ego burbulą pamalonintų – ŠTAI KOKS AŠ GERAS, ŽIŪRĖKITE IR DĖKOKITE. Iš pradžių nuskriaudžia, nuskurdina, o tada mesteli centą, kad jį girtų labdaros akcijų metu, kurias dar parodo ir per televizija, dar ir padainuoja jiems dainelių. Tai KAUKIŲ BALIUS KITOMS KAUKĖMS, KAD GALĖTŲ VIENI PRIEŠ KITŲ PASIPUIKUOTI.
Tačiau yra ir kita tokios materialios ir vartotojiškos civilizacijos išversta pusė – milžiniškos puotos, brangiausi gėrimai, drabužiai, perdėtas tvarkingumas ir perdėta gausa, kur viskas kainuoja dešimtis, šimtus, ir tūkstančius kartų daugiau, negu verta. Ir tokios puotos yra tik kaukių rinktiniams, tokiems pat kaukėtiems, kaip ir tie, kurie tai jiems organizuoja, kad pasimėgautų vieni kitų atžvilgiu. Ir būtent jie DIKTUOJA poreikius ir madas pasaulio politikai, ekonomikai, mokyklai, šeimai, gatvei, nes absoliuti dauguma išsižioję skaito aprašymus ir žiūri nuotraukas iš tokių balių, ir nori taip pat to paties. Ir dėl tokių kaukių kyla kainos prabangos automobiliams, viloms, namams, o tada atsiranda kaukių prestižiniai gyvenamieji rajonai kiekviename mieste – savo lygiu – atsiranda atitinkamo dydžio kontraktai ir visiškai dar nesubrendusiems jauniems sportininkams – ypač kaukių katile – Jungtinėse Valstijose – ir ši kaukių grandinė vis ilgėja ir ilgėja, o tada ima kainos kilti ir DUONAI, KURIĄ DEDA ANT STALO BENAMIS DVASIOS BROLIS IR SESĖ.
Rojaus Trejybė yra sumaniusi EVOLIUCIJĄ laiko ir erdvės visatose, ir ją įgyvendina remdamasi savo DVASINE IŠMINTIMI. Jos plane yra sumanyta DVASINĖS IŠMINTIES PAGRINDAS VISOS MATERIALIOS CIVILIZACIJOS VYSTYME. Materija yra tik tiek reikalinga, kiek ji – KAIP PRIEMONĖ – padeda pasireikšti ASMENYBEI DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE VISŲ LABUI, IR MEILĖS MOTYVU. Todėl IŠMINTINGAS TAUPUMAS, o ne besaikis vartojimas yra svarbi materialios civilizacijos sudedamoji dalis – išmintingai taupiai vartojant viską, pradedant gamtos resursais, bet kokia gaminama produkcija, ir gaminant tiek, kiek reikia, o ne be saiko kuo daugiau, o paskiau sukant galvą, kaip tuos daiktus įpiršti, ir tuo pačiu iškreipiant žmonių mąstymo vektorių, ir baigiant saikingu valgymu.
Bendradarbiavimas, bet jokiu būdu ne konkurencija sunaikinant konkurentą ir užimant jo rinką, yra kita svarbi sudedamoji Rojaus Trejybės evoliucijos plano dalis. Bendradarbiauti įmanoma tik be kaukės, nes kaukė numato savo tikrųjų motyvų slėpimą. Bendradarbiavimas be kaukės yra nuoširdumo pasireiškimas be baimės, meilės būsenos motyvu. Todėl tik per gyvą ryšį su Rojaus Trejybe – gyvosios komunijos su Rojaus Trejybe garbinimo ir gyvosios maldos dėka – kiekvienas asmeniškai, PER VIRŠSĄMONĘ, gauna, Į PASĄMONĘ, Rojaus Trejybės IŠMINTIES IR ŠVIESOS, IR GYVOSIOS MEILĖS VIRPESIŲ. Ir būtent tokia ASMENYBĖ IR JAUČIA PALAIMĄ IR NEBETURI JOKIŲ KAUKIŲ NET IR PASIKEITUS APLINKYBĖMS, NES ASMENYBĖ NESIKEIČIA, TIK VIS LABIAU IŠ POTENCIALO TAMPA AKTUALU VEIKDAMA DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE VISŲ LABUI.
Būtent tokia be kaukės, ir nesikeičianti. asmenybė ir tegali bendradarbiauti net jeigu pasikeičia pačios aplinkybės, ir tik tokia asmenybė nebeapgaus savo partnerio, ir neprievartaus ir neišnaudos net ir samdomų savo dvasios brolių ir sesių, o veiks drauge su visais ir visų labui.

Tai ir yra gyvenimas savimi taip, kaip ir sumanė Rojaus Trejybė Savo evoliuciniame plane laiko ir erdvės visatoms, tuo pačiu ir URANTIJAI, ir be jokio žvalgymosi į kitų vertinimus – O KĄ PASAKYS KAIMYNAS, O KAIP AŠ ATRODYSIU KITŲ AKYSE.

NEBIJOKITE DARYTI GĖRIO NET JEIGU KITI – KAIMYNAI AR DRAUGAI, BENDRADARBIAI – IR NESUPRAS JŪSŲ – NET JEIGU DAR IR PAŠIEPS.

Žinokite, tik TAMSOS KAUKĖ IŠ BAIMĖS GINASI CINIŠKA PAŠAIPA, KAD NEIŠNYKTŲ IŠ VISO IR PATI, KADA ŠVIESOS IR GĖRIO PRISIPILDYS ASMENYBĖS VIDUS, IR JI PABUDUSI PRADĖS IR PATI SIEKTI ROJAUS TREJYBĖS ŠVIESOS IR SAVO VIDUJE.

BŪKITE RYŽTINGI ROJAUS TREJYBĖS SŪNŪS IR DUKROS, ATSIDAVĘ ROJAUS TREJYBĖS VEDIMUI IŠ VIDAUS, KAD EVOLIUCIJOS PLANAS BŪTŲ ĮGYVENDINTAS IR JŪSŲ ASMENINIŲ, IR AKTYVIŲ, PASTANGŲ DĖKA, O NE JUMS STOVINT ŠALIKELĖJE IR STEBINT, KAIP ŠĮ ROJAUS TREJYBĖS PLANĄ ĮGYVENDINA KITI JŪSŲ DVASIOS BROLIAI IR SESĖS. KITI – O TAI REIŠKIA NE JŪS. O TARP TŲ KITŲ BŪKITE IR JŪS, KAD PO PRISIKĖLIMO, KADA JUMS BUS PARODYTA PROJEKCIJA IŠ ŠIO GYVENIMO URANTIJOJE, KADA JŪS PRIĖMĖTE SPRENDIMUS ŠIAME PASAULYJE IR BŪTENT TOKIOMIS TAMSOS AKIMIRKOMIS MŪSŲ PLANETOJE, JIE BUVO BŪTENT PRIIMTI IR ĮGYVENDINTI TAIP, KAD MATANT ŠIUOS EPIZODUS JUMS DAR DAUGIAU SUTEIKIA ORUMO IR PASITENKINIMO, KAD JUOS PRIĖMĖTE BŪTENT TOKIUS, KURIE BUVO MOTYVUOTI MEILĖS IR VEIKSMINGO ĮGYVENDINIMO DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE, IR VISŲ LABUI. IR BŪTENT TAI JUS MOTYVUOS DAR ATKAKLIAU IR RYŽTINGIAU ŽENGTI GYVUOJU KELIU IR TOLIAU, IR DAR NUOŠIRDŽIAU GARBINTI ROJAUS TREJYBĘ IR DAR STIPRIAU ATSIDUOTI ROJAUS TREJYBĖS VEDIMUI IŠ VIDAUS, IR DAR AKTYVIAU DALYVAUTI ROJAUS TREJYBĖS EVOLIUCIJOS PLANO LAIKO IR ERDVĖS VISATOMS ĮGYVENDINIME – ŠVIESINANT KŪRINIJĄ PER SAVO PATIES DAR RYŠKESNĮ NUŠVITIMĄ IR VEIKIMĄ DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE PER AMŽINYBĘ.

URANTAI BŪTENT TAIP IR GYVENA JAU ŠIANDIEN.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal