27. Naujausias XXI amžiaus izmas - GYVULIZMAS, 2013 12 05

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Naujausias XXI amžiaus izmas - GYVULIZMAS, 2013 12 05

Dabar jums noriu pateikti naują temą ir išplėsti jūsų požiūri į visuomenę ir SERGANČIĄ žmoniją, nes laikas jums giliau apsidairyti ir pamatyti, KOKIA yra visuomenė, KOKIA yra žmonija.

Jūs matote, kaip šiandien nieko ne tik nebejaudina, bet ir nebestebina, kad vyksta fizinės prievartos konfliktai tiek gatvėje, tiek kariniai konfliktai valstybių viduje, ar tarp valstybių. Ir šių GYVULINIO proto priimtų sprendimų ir jų įgyvendinimo pasekmės bus vis skaudesnės ir palies vis didesnį skaičių žmonių, nes apims vis didesnes teritorijas, persimes vis labiau į daugybę valstybių ir į miestus, įtrauks vis jaunesnius ir nesubrendusius protus į šitą PRAŽŪTINGĄ verpetą. Ir tai vyksta dėl vienos vienintelės priežasties – DVASINĖS ASMENYBĖS MIEGO LETARGO MIEGU.

ŠIANDIEN MIEGANTI DVASINĖ ASMENYBĖ YRA PAVERGTA GYVULINIO PROTO, PILNO BAIMĖS IR NEPILNAVERTIŠKUMO.

O ŠTAI DABAR ATKREIPIU JŪSŲ PROTĄ Į NAUJĄ DAR VIENĄ TERMINĄ, KURIO IKI ŠIOL NIEKAS NEVARTOJO, NES JO NESUVOKĖ.
Tai dar vienas – pats naujausias, jau šių laikų – DVIDEŠIMT PIRMOJO amžiaus – IZMAS – GYVULIZMAS.

GYVULIZMAS - TAI NE VISUOMENINIS AR NET NE IDEOLOGINIS IZMAS, koks buvo feodalizmas, kapitalizmas, imperializmas, socializmas, komunizmas, KOKS YRA JAU MIRŠTANTIS naujasis FINANSINIS-OLIGARCHINIS IMPERIALIZMAS-kapitalizmas ir koks yra besiformuojantis ir mirsiantis globalizmas, koks yra augantis materializmas.

GYVULIZMAS – TAI SIAUBINGIAU NEGU IDEOLOGIJA, TAI MIEGANČIŲ DVASINIŲ ASMENYBIŲ EGZISTAVIMAS KASDIEN NUSIGRĘŽUS NUO KŪRĖJO - NUO SAVŲJŲ TĖVŲ - ROJAUS TREJYBĖS – IR NET NESIEKIANT JUOS ATRASTI SAVYJE IŠ VISO, O PRIEŠINGAI, KAI KURIEMS DAR NET IR PASITYČIOJANT IŠ ROJAUS TREJYBĘ ATRADUSIŲJŲ SAVYJE, IR SAVO ASMENYBĘ JAU PAŽADINUSIŲJŲ, IR EINANČIŲJŲ GYVUOJU KELIU GARBINANT ROJAUS TREJYBĘ IŠ MEILĖS, IR JAU NET SIEKIANT GYVENTI JŲ VEDIMU IŠ VIDAUS KASDIEN.

GYVULIZMAS yra apėmęs visą žmoniją ir pasireiškia VISUR IR KASDIEN – NUOLAT – ir dėl to jis yra pats baisiausias, nes laiko savo VERGOVĖJE visą žmoniją – SEPTYNIS MILIJARDUS – nepriklausomai nuo valstybės, rasės, tautybės, RELIGIJOS, TURTINĖS PADĖTIES, POLITINIŲ AR FINANSINIŲ-EKONOMINIŲ POSTŲ, ŠEIMŲ VISUOMENINĖS PADĖTIES. Ir niekas – BE URANTŲ – ne tik nenori vaduotis iš SAVOJO GYVULIZMO, bet net ir NEŽINO, kad jie yra patys pavergti šio siaubūno naujojo izmo.

Vieninteliai iš septynių milijardų tik URANTAI jau ima iš jo vaduotis, šitaip busdami IR JAU ATSISKLEISDAMI KAIP DVASINĖS ŠVIESOS ASMENYBĖS, VIS LABIAU PALAIKYDAMOS KOMUNIJĄ SU SAVO TĖVAIS – ROJAUS TREJYBE – TIKROVĖS, ASMENYBĖS, IR MEILĖS ŠALTINIU IR CENTRU.

ŠITAIP IŠ GYVULIO URANTAI TAMPA ŽMONĖMIS.

Tuo tarpu gyvulizmas yra ĮSIVIEŠPATAVĘS VISUR – PRADEDANT ŠEIMA IR BAIGIANT MOKYKLA, EKONOMIKA, POLITIKA, TARPVASTYBINIAIS SANTYKIAIS, AR SANTYKIAIS TARP VERSLO KOMPANIJŲ, TARP VALSTYBĖS PRIEVARTOS INSTITUCIJŲ IR VERSLO KOMPANIJŲ, TARP ŠITŲ PAČIŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR VALSTYBĖS GYVENTOJŲ, TARP PAČIŲ GYVENTOJŲ, IR PATIES MIRTINGOJO VIDUJE – JO PROTE.

Gyvulizmas puikiai dabar matomas, kaip jis pasireiškia, kada politinė valdžia ignoruoja – dėl to, kad stipresnė – žmonių, bejėgių žmonių, interesus, sugrąžindama tūkstančius litų sumažintų atlyginimų teisėjams, parlamento nariams, jau ir taip GYVULIZMO PRINCIPAIS SAU PATIEMS PASISKIRIANTIEMS TŪKSTANTINIUS ATLYGINIMUS, o kitiems numetantys nugraužtą kaulą - UŽTEKS JUMS IR TIEK. Ir tokie parlamentarai, ir jiems dirbantys, tokie prezidentai ir prezidentūros darbuotojai, tokie premjerai, vyriausybės ministrai ir jų pagalbininkai, sugrįžę po PSEUDO sunkių ir visiškai pramanytų darbų, savo vaikams namuose rodo GYVULIZMO pavyzdį, kaip jie turi gyventi, ir vis labiau SKĘSTA SAVO PAČIŲ GYVULIZME, NET NEMATYDAMI, KAD VAIKAI TAIP PAT SUGYVULĖJA IR GYVULIŠKĄ ELGESĮ IMA DEMONSTRUOTI NE TIK SU SAVO GIMDYTOJAIS, BET IR SU MOKYTOJAIS, AR SAVO BENDRAAMŽIAIS, IR DAŽNAI TAI JAU BŪNA ATVIROS PATYČIOS. Štai naujausia žinia iš Amerikos, atrodo iš Los Andželo miesto, perduota per radiją - mokykloje 17-metis susižodžiavo su 15-mečiu, o tada susistumdė, kol galiausiai padėjo tašką išsitraukęs pistoletą ir iššovęs į savo auką.
Gyvulizmas pasireiškia VISOSE SFEROSE – ŠAUKIANTYS IKI UŽKIMIMO, IR DAR NUSIRENGĘ, KAIP LAUKINIAI IŠSIMOZOJĘ, SIRGALIAI PER KREPŠINIO, FUTBOLO, AR BET KOKIAS KITAS VARŽYBAS, KAIP IR PATYS SPORTININKAI, DALYVAUJANTYS VARŽYBOSE UŽ PINIGUS – TAI GYVULIZMO PAVYZDYS JAUNIMUI, NET VAIKAMS TAIP PAT DAR SMARKIAU GYVULĖTI. IR TĖVAI GYVULĖJA VIS JAUNESNIUS SAVO VAIKUS VESDAMI Į SPORTO MOKYKLAS, KAD IŠ JŲ IŠAUGTŲ VELTĖDIS-SPORTININKAS IR GYVULYS SAVO MĄSTYMU. Vaikui reikalinga fizinė kultūra, kurią jam turi diegti PATYS TĖVAI SAVO PAVYZDŽIU IR DRAUGE SU JAIS MANKŠTĄ DARYDAMI KASDIEN, BET SUGYVULĖJĘ TĖVAI PATYS TINGI MANKŠTINTIS, IR DĖL TO GYVENA NE ŽMOGAUS LYGIO GYVENIMĄ, O TINGINIO GYVULIO. TAI IŠ KUR VAIKUI PAMATYTI NEGYVULIŠKO GYVENIMO PAVYZDĮ?

Atrodo, baisus čia daiktas, mankštos nedarau, tai mano reikalas. Ne, mielasis, ne tavo reikalas, jeigu nori tapti ŽMOGUMI PATS, O TAIP PAT, KAD ŽMOGUMI TAPTŲ IR TAVO VAIKAS, NES TIK ŽMOGUS RŪPINASI SAVO KŪNO MANKŠTA, NES ŽMOGAUS KŪNAS – TAI MATERIALI ROJAUS TREJYBĖS ŠVENTOVĖ, KURI TURI BŪTI MANKŠTINAMA, KAD BŪTŲ SVEIKA IR GALĖTŲ DARYTI GĖRIO DARBUS VISŲ LABUI, KADA JAME GYVENANTI DVASINĖ ASMENYBĖ – TIKRASIS TU – YRA PABUDĘS IR DRAUGE SU SAVO TĖVAIS – ROJAUS TREJYBE KURIA GĖRĮ KAIP BENDRAKŪRĖJAS VISŲ LABUI, IR KURIA GĖRĮ IŠ MEILĖS IR LAISVA VALIA, GAUTA IŠ KŪRĖJO – ROJAUS TREJYBĖS – LAISVOS VALIOS ŠALTINIO.

Taigi, mankštos nedarymas – tai jau GYVULIZMO APRAIŠKA.

Ir vaikai puikiai mato, ir kopijuoja, savo žemiškųjų tėvų elgesį, kuris jiems formuojasi labai pamažu, bet nuosekliai, ir nepastebimai, ir jie TOKĮ NENORMALŲ elgesį laiko NORMALIU, NES KITOKIO ELGESIO NEMATO.

Taip, kad mankštos nedarymas – tai savo vaikų vertimas gyvuliu nuo pat mažų dienų, kai jie turi būti ugdomi ŽMONĖMIS – ROJAUS TREJYBĖS SŪNUMIS IR DUKROMIS.

Bet kokie konkursai, pradedant vaikų dainavimo ar šokių, ir baigiant suaugusiųjų konkursais – tai GYVULIZMO PASIREIŠKIMAS JAU NUO PAT MAŽŲ DIENŲ, KADA SKATINAMAS SAVANAUDIŠKAS UŽDARUMAS, SLĖPIMAS, IR IŠKILIMAS PANEIGIANT KITĄ, O NE BENDRADARBIAVIMAS.

Visos politinės partijos ir bet kokie rinkimai yra ne kas kita, kaip GYVULIZMO pasireiškimas, kuris dar daugiau klampina visuomenę į klystkelių labirintus, ir veda tolyn nuo šviesos kelio, kad pabustų dvasinė asmenybė ir savyje atrastų ROJAUS TREJYBĘ IR ŽENGTŲ GYVUOJU GYVENIMO KELIU BROLYSTĖS IR MEILĖS MOTYVU IR PAGRINDU, KAIP VEDA ROJAUS TREJYBĖ IŠ VIDAUS.

Ir kuo daugiau atsivers jūsų DVASINĖ ASMENYBĖ, tuo gilės jūsų KOSMINĖ ĮŽVALGA, ir tuo daugiau jūs pamatysite gyvulizmo apraišką Urantijoje, kaip ir Lietuvoje. Ir tada aiškiai pamatysite, jog visa dabar esanti MATERIALI IR INTELEKTUALI civilizacija yra GYVULIZMO pasekmė, ir ją BŪTINA PAKEISTI DVASINIŲ ASMENYBIŲ KURIAMA CIVILIZACIJA, KURIAMA DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE, IR VIEN TIK IŠ JOS SEMIAMA IŠMINTIMI, VADOVAUJANTIS, KAD GYVENTI GERIAU BŪTŲ VISIEMS, IR PATIRIANT PALAIMĄ IŠ ROJAUS TREJYBĖS, ATRASTOS VIDUJE, IR VEIKIANT IŠORĖJE BENDRADARBIAUJANT TARPUSAVYJE KAIP BROLIAMS IR SESĖMS, PATIRIANTIEMS ROJAUS TREJYBĖS MEILĘ. Ir tik tokia ŽMOGIŠKOJI civilizacija turi apimti VISĄ PLANETĄ, KADA ŽMONIJA VIS LABIAU TAPS URANTAIS.

Ir tik tada mūsų planetoje bus galima pasakyti –

ŠTAI KĄ SUKŪRĖ ŽMOGUS – ŽYDINTĮ SODĄ, NET IR TOKĮ, KOKS YRA ROJAUS SODAS, KAIP JĮ SUVOKIA ŽMOGUS SAVO DIEVIŠKUOJU PROTU DAR BŪDAMAS ŠITAME PASAULYJE, BET JAU VEIKDAMAS DRAUGE SU SAVO TIKRAISIAIS IR VIENINTELIAIS TĖVAIS – ROJAUS TREJYBE – IR APVAIZDA, KAIP IR SU SAVO DVASINIAIS BROLIAIS, KITAIS MIRTINGAISIAIS.

Ir į mūsų Urantiją atvyks iš kitų pasaulių pasižiūrėti į MŪSŲ SUKURTĄ ŽYDINTĮ ROJAUS SODĄ, IR Į MUS, GARBINANČIUS SAVO TIKRUOSIUS TĖVUS – ROJAUS TREJYBĘ – TIEK ŠEIMOSE SU MAŽYLIAIS VAIKAIS, KAIP IR SU PAAUGLIAIS, IR JAU VISIŠKAI SUAUGUSIAIS, TIEK IR MILŽINIŠKUOSE KOLEKTYVINĖS KOMUNIJOS SAMBŪRIUOSE, IR STEBĖSIS, KOKIA ŠVIESA SKLINDA IŠ ŠIOS PLANETOS, KURI DAR TAIP NESENIAI BUVO APIMTA GYVULIZMO TAMSOS, O DABAR KELIA SUSIŽAVĖJIMĄ – KOKS NUOSTABUS ŽMOGUS – ROJAUS TREJYBĖS SŪNUS AR DUKRA – EVOLIUCINIO PLANO ĮGYVENDINTOJAS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal