Kalėdų ir naujųjų metų šventimas yra pavojingas visuomenės ateičiai, 2013 12 24

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kalėdų ir naujųjų metų šventimas yra pavojingas visuomenės ateičiai, 2013 12 24

Mielieji, KODĖL MAN LIŪDNIAUSIAS laikotarpis – KALĖDOS IR NAUJI METAI?

O GI TODĖL, KAD TAI PAČIOS DVIVEIDIŠKIAUSIOS IR TARIAMOS – NETIKROS – ŠVENTĖS, kada katalikai tariamai laukia Jėzaus gimimo, kada papuoštos BLIZGUČIAIS EGLUTĖS, kai Kaune net lenktyniaujama – jau ne pirmi metai – kaip nustebinti kitus, kokia turi būti mieste eglutė, kada pagrindinė mintis – tai sugalvoto personažo Kalėdų Senio, skirto vaikų apgaudinėjimui, DOVANOS, o suaugusiems - VALGIAI IR ALKOHOLIS. Visa tai yra PRIEŠ ROJAUS TREJYBĖS VALIĄ, nes vaikams siūlomas MELAS, nes ir suaugę meluoja SAU – VISĄ GYVENIMĄ, NES BŪTENT JUOS ŠITO IŠMOKĖ JŲ TĖVAI, SENELIAI, IR PROSENELIAI - ĮVEDĘ TOKIAS APGAULĖS KUPINAS ŠVENTES.

Kaip nebus liūdna, kada atvažiavus į prekybos centrą nusipirkti tik poros baterijų, negali rasti kur mašiną pastatyti, ir turi tiesiog išvažiuoti nenusipirkęs tokios smulkmenos, nes visi ruošiasi Kalėdoms, perka dovanas, valgius, ir gėrimus, ir suvažiavę VIENU METU, kaip niekada nesuvažiuoja paprastomis darbo dienomis. Koks ten dabar gali būti darbas, visi jau gyvena SAVO APGAULE. Ir niekam nerūpi, jog po šitų iliuzinių šventimų, vėl daugybė jaunų žmonių paliks Lietuvą, tą katalikų sugalvotą Marijos žemę, kad pasirūpintų gyvenimų kitose šalyse, kur net KVĖPUOTI lengviau, ne tik dirbti, ir UŽDIRBTI. O kaip gi kitaip, kai MARIJOS ŽEMĖS POLITIKAI NUO ŽMONIŲ NUGAROS RĖŽIA DEVYNIS RĖŽIUS MOKESČIŲ, KAD SMULKUS VERSLAS NEPAJĖGUS ATSILAIKYTI? Tai BAUDŽIAVOS VALSTYBĖ, KADA ŽMONĖS LAIKOMI BAUDŽIAUNINKAIS, O POLITIKAI IR BAŽNYČIA – PONAIS, RĖŽIANČIAIS RĖŽIUS NUO KUMEČIŲ NUGAROS.

Niekada apgaulės TARIAMOS šventės negali suteikti DIEVIŠKOSIOS ENERGIJOS, KAD SUKURTŲ VISOJE ŠALYJE TOKIĄ ATMOSFERĄ, KUR BŪTŲ JAUKU IR SAUGU GYVENTI. Tokia aplinka tegali būti tik tose šalyse, kur yra aukštesnio dažnio energetiniai virpesiai. Todėl LIETUVOJE vargšų tik daugės, ir bėgančių iš Lietuvos skaičius tik augs, nes POLITIKAI IR BAŽNYČIA nežino KAIP SUSTABDYTI EMIGRACIJOS TIK STIPRĖJANČIĄ LAVINĄ, JAU NEBE BANGAS. Todėl vien tik iš BEJĖGIŠKUMO valdžia taria pasiteisinimą, žmogus gali ir išvykti, turi laisvę keliauti ir gyventi kitur, tik VISIŠKAI TYLI – dėl savo VISIŠKO NEIŠMANYMO, KAIP REIKIA VADOVAUTI ŠALIAI – jog BEDARBYSTĖ TIK AUGA, nors vienas milijonas žmonių išvažiavo vos per du dešimtmečius TARIAMOS NEPRIKLAUSOMYBĖS. Valdžia visiškai nesuvokia, kad MOKESČIAI TURI BŪTI RADIKALIAI MAŽINAMI, KAD PALAIPSNIUI PASIEKTŲ TOKIĄ RIBĄ, KAD BŪTŲ MOKAMI TIK 10 PROCENTŲ, IR JOKIŲ PAPILDOMŲ MOKESČIŲ SODRAI, JOKIŲ MOKESČIŲ SVEIKATOS DRAUDIMUI, JOKIŲ PVM, JOKIŲ AKCIZŲ, NES ŠIE MOKESČIAI YRA NETEISĖTI IR NUSIKALSTAMI, KADA PRIEVARTAUJAMI JUOS MOKĖTI NET IR PIRKĖJAI, KURIŲ IR TAIP BUVO NURĖŽTI DEVYNI RĖŽIAI. Tačiau šito pasiekti nebus galima be urantų, BE ROJAUS TREJYBĖS, BE ROJAUS TREJYBĖS APVAIZDOS DALYVAVIMO ŠALIES VALDYME IR TVARKYME. O kol urantai bus valdžioje, padėtis tik BLOGĖS, todėl ir aplinka tik TAMSĖS, ir tokios apgaulės šventės dar daugiau turės poveikio, kad paskleistų žemo dažnio virpesius į aplinką, kurioje gyvename. Juk virpesiai sklinda NEVALINGAI, jų žmogus kontroliuoti nepajėgus. Kunigas gali tarti kasmet tuos pačius žodžius – GIMĖ JĖZUS – tačiau iš jo sklinda žemo dažnio virpesiai visoje bažnyčioje, ir iš dalyvaujančiųjų tose negyvose pamaldose katalikų sektos vadinamųjų tikinčiųjų, kurių net negali sutalpinti kai kurios bažnyčios, kiek jų ten susirenka. O dabar pamėginkite suskaičiuoti, kokia ŽEMO dažnio virpesių GALIOS banga pasklinda IŠ TOKIŲ SAMBŪRIŲ, kai juose dalyvaujančiųjų skaičių reikia dar pakelti kvadratu. Ir visi šie žemo dažnio virpesiai sukuria ATMOSFERĄ, kurioje žmogus nebegali būti nuoširdus, todėl net ir prie stalo NETURI IŠ ESMĖS APIE KĄ PRASMINGO kalbėti, todėl lieka tik apkalbos, anekdotai, dar apie darbą, apie tas pačias dovanas po eglute, apie vaikus, jų mokslus, apie kokį nors matytą filmą, ar kokią planuojamą kelionę, tačiau nė žodžio APIE PRASMĘ – APIE ROJAUS TREJYBĘ – NĖ ŽODŽIO APIE GYVENIMĄ VISŲ LABUI, APIE MEILĘ VISIEMS, APIE DARBĄ DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE, APIE VAIKŲ UGDYMĄ ROJAUS TREJYBĖS SŪNUMIS IR DUKROMIS, NET IR KUNIGAI ŠITO JAU NEKALBA PRIE STALO, KAIP IR BAŽNYČIOJE, NES ČIA ATLIEKA TIK NEGYVĄ MATERIALŲ RITUALĄ.
Štai todėl ir kartojami kasmet tie patys ir nieko NEREIŠKIANTYS BUTAFORINIAI – NETIKRI - teiginiai – Jėzus gimė, linksmų Kalėdų, laimingų naujųjų metų, naujos laimės, kad naujieji metai būtų geresni, ir pan. - TODĖL NET IR SAKANT TOKIUS TEIGINIUS JOKIU BŪDU JIE NĖRA PRIPILDYTI AUKŠTO DAŽNIO ENERGETINIŲ VIRPESIŲ TURINIO, KURIS MUS PASIEKIA IŠ ROJAUS TREJYBĖS, IR TIK ATSIVĖRĘ ROJAUS TREJYBEI MES IR TEGALIME ŠIUOS VIRPESIUS PATIRTI, IR TIK TADA JIE IŠ MŪSŲ PASKLINDA Į APLINKĄ, IR VISIEMS. Štai kodėl pykčiai šeimoje, net ruošiantis Kalėdoms ar Naujiems metams, yra labai dažnas patyrimas beveik kiekvienoje šeimoje. Ir tada žemo dažnio virpesių dažnis dar labiau krenta ir žaibai laidomi jau nebesivaldant visiškai atvirai, panieka ir patyčios jau nebesislepia už tariamos ramybės ir mandagumo širmos. O juk visa tai turi poveikio VISIEMS. Jūs galite tą pajausti daug akivaizdžiau, jeigu girdėsite tokius vaidus, tai tuoj pat norėsite eiti tolyn nuo tos vietos, net jeigu jūs girdėsite ne vaidus, o vieno pasigėrusio šūkaliojimus gatvėje. Tačiau jeigu tokių garsų negirdite, tai nereiškia, kad jūsų nervų sistema nėra veikiama žemo dažnio virpesiais, kurie pasiekia jūsų kiekvieną gyvą fizinio kūno ląstelę, ĮSKAITANT IR SMEGENŲ – JŪSŲ CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS VALDYMO PULTO – LĄSTELES. Ir būtent žmonės – ypač jautresni – labai greitai gali reaguoti į tokių virpesių sklidimą, nors ten niekas neištars ir žodžio, bet viduje degs pyktis ir susierzinimas.
Šiandien pati veidmainiškiausia religinė sekta yra KATALIKAI, dėl to ji yra pati stipriausia, bet tuo pačiu ir mažiausiai matoma, kliūtis Rojaus Trejybės šviesos ir meilės evoliucijos plano įgyvendinimo GYVAJAME KELYJE. Juk jūs ir patys esate girdėję sakant, kad esu NEPRAKTIKUOJANTIS katalikas. Ką tai reiškia? Tai tiesiog nesąmonė – koks gali būti nepraktikuojantis katalikas, tada jis ne katalikas. Bet ne, jis vis tiek save laiko kataliku – o gi ateina į bažnyčią tik per religines didžiąsias šventes – per Kalėdas ir Velykas. Tačiau koks gi jis tikintysis, jeigu eina melstis tik dukart per metus, ir dar net nesuvokdamas, kad ir šitos šventės yra ne KATALIKIŠKOS, O PAGONIŲ IR ŽYDŲ.
Jėzus gimė rugpjūčio 21-ąją, ir jo gimtadienių NIEKAS nešventė, tai visiškai neseniai sugalvota tariama šventė. Ir kadangi nebuvo žinoma Jėzaus tikroji gimimo diena, tai kaip Mesijui, atnešančiam šviesą pasauliui, buvo parinktas toks laikas, kada pagonys mitraistai švęsdavo saulės grįžimą, kada diena vėl pradėdavo ilgėti. Būtent Jėzui-Mesijui, nešusiam Tėvo šviesą, kaip tik ir tinka toks gimtadienio laikas, kada grįžta saulės šviesa. Ir pati eglė, kaip ir jos puošimas neturi nieko bendro su Jėzumi, tuo labiau, kad Jėzus gimė ne kur nors miške, o uolėtame krašte, Betliejuje, ir kaip tik uoloje išskaptuotose arklidėse, kurios buvo išvalytos specialiai tam, kad jose būtų galima apgyvendinti daug atvykusiųjų į gyventojų surašymą žydų, kurie priklausė karališkajai protėvių linijai, kuriai buvo priskirtas ir Marijos vyras Juozapas, bet ne Marija, mat vieną iš Juozapo protėvių buvo įsisūnijęs vienas iš karališkosios Dovydo giminės atstovų. Na, o Velykos – tai žydų šventė, pažyminti žydų išsilaisvinimą iš Egipto nelaisvės. O kiaušinių dažymas - kaip gyvybės simbolio – tai jau grynai pagoniškas tos šventės požymis.

Šiandien, kada yra tokie šviesos šaltiniai, kaip Urantijos Knyga, Jėzaus Kristaus apreiškimas KALBU JUMS VĖL, Rojaus Trejybės apreiškimai AKIMIRKOS AMŽINYBĖ, ir net ir mano jums suteikiami mokymai, kurie taip pat yra iš Rojaus Trejybės, kada yra NET GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS RELIGIJA IR ROJAUS TREJYBĖS GYVOJI ŠVENTOVĖ, IR GYVOSIOS ROJAUS TREJYBĖS GARBINIMO PAMALDOS, ir vis tiek laikytis šitų tamsos ir žemo dažnio virpesių negyvų KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ, ar Velykų, ar kitokių negyvų religinių ritualinių švenčių, tai TOLYGU BEPROTYBEI, NORS JĄ PALAIKO IR PREZIDENTĖ, IR PREMJERAS, IR SEIMAS, IR MINISTRAI – VISA POLITINĖ LIETUVOS TAMSI VALDŽIA – TAI TOLYGU KENKTI SAVO VAIKŲ ATEIČIAI – VISOS LIETUVOS ATEINANČIŲ KARTŲ ATEIČIAI, IR TUO PAČIU IR TOLIAU APSUNKINANČIŲ GYVENIMĄ LIETUVOJE, NES TOKIAME ŽEMO DAŽNIO VIRPESIŲ LAUKE BUS DAR LABIAU IŠNAUDOJAMI LIETUVOS ŽMONĖS, KAIP BAUDŽIAUNINKAI BE SAVO KAMPO IR BE SAVO ŽEMĖS LOPINĖLIO. Kodėl taip Lietuva atsilieka nuo Latvijos, ir jau nepavejamai – nuo Estijos, ir kas taip erzina Lietuvos politikus? Būtent dėl to, kad Lietuvoje viešpatauja KATALIKŲ SEKTA, kurios tikinčiųjų DVIVEIDIŠKUMAS IR AGRESIJA SKLEIDŽIA TOKIO ŽEMO DAŽNIO VIRPESIUS, KOKIŲ NESKLEIDŽIA LATVIJOJE GYVENANTIEJI PROTESTANTAI, NES ŠI SEKTA YRA DAUG LAISVESNĖ – PROTESTANTŲ PASTORIAI TURI SAVO ŠEIMAS, AUGINA SAVO VAIKUS, IR GYVENA NEIŠKREIPTĄ ŽMOGIŠKĄJĮ NORMALŲ GYVENIMĄ Tuo tarpu katalikams kunigams užginta vesti ir turėti šeimas. O kiek jie turi SLAPTŲ partnerių, tai juk žemo dažnio virpesių milžiniška įtampa tiek patiems gyvenantiems tokį dviveidišką gyvenimą, tiek ir visiems Lietuvos gyventojams, nes virpesiai vis tiek sklinda ir apsunkina visos visuomenės energetinį lauką. Todėl LIETUVOJE YRA SLOGI ATMOSFERA, KURIĄ PAJUNTA NET IR LIETUVIAI, PAGYVENĘ ILGESNĮ LAIKĄ KITUOSE KRAŠTUOSE IR PARVYKĘ TRUMPAM PAVIEŠĖTI Į SAVO KRAŠTĄ. O juk Lietuvoje bažnyčios įtaka yra milžiniška, kad net esant bažnyčios atskyrimui nuo valstybės, vis tiek iš valstybės iždo kasmet religinėms SEKTOMS, KURIAS JIE LAIKO TRADICINĖMIS – SUMOKAMI TRYS MILIJONAI LITŲ. Tai konstitucijos pažeidimas, NES BIUDŽETE YRA IR ATEISTŲ PINIGAI, O JIE NESUTEIKĖ TEISĖS SAVO PINIGAIS REMTI TRADICINES SEKTAS. Tegu politikai jas remia iš SAVO PINIGINĖS, JEIGU TIK JIEMS TAI PATINKA, BET NE IŠ BIUDŽETO. Ir kodėl tik tradicines sektas, o ne visas? Tai net ir diskriminacinis pažeidimas, nes ne į visus žmones žiūrima vienodai. Tačiau tokio žemo dažnio energetiniame lauke gyvenantys ir tokiu žemo dažnio virpesių pritvinkusiu oru kvėpuojantys politikai ir biurokratai PAŽEIDIMO NET NEPASTEBI. O juk Lietuvoje teigiama, jog katalikai sudaro 77 procentus gyventojų, stačiatikiai – 4, protestantai – 2, ateistai 17 procentų. Taigi, net 17 procentų gyventojų pinigai panaudojami iš biudžeto prieš juos pačius – ateistus, kurie NEIGIA BAŽNYTINĮ IR DOGMATINĮ – NEGYVĄ DIEVĄ. Ir jie yra TEISŪS, nes tokio bažnytinio Dievo ir nėra, ir būti tiesiog negali, kad jis baustų, ir dar nusiųstų kankintis po šios planetos palikimo į NEEGZISTUOJANTĮ PRAGARĄ. Ir tokias NESĄMONES SKLEIDŽIA TIEK NAUJASIS TESTAMENTAS, TIEK IR JUO TIKINTYS KUNIGAI KATALIKAI, IR TĄ DARO NE JUOKAIS, BET RIMTU VEIDU, NES JIE IR PATYS BIJO DIEVO, DĖL TO IR NEPATIRDAMI ROJAUS TREJYBĖS MEILĖS, NES NĖRA ATRADĘ ROJAUS TREJYBĖS SAVYJE, ŽMONES IRGI BAUGINA PRAGARU IR PRIGIMTINE NUODĖME IR KALTE, KAD IR KATALIKAI MUŠA SAU Į KRŪTINĘ – AŠ KALTAS, KALTAS, KALTAS, IR SAVE VADINA DIEVOBAIMINGAIS, NE MYLINČIAIS ROJAUS TREJYBĖS SŪNUMIS IR DUKROMIS. Ir toks žemo energetinio dažnio laukas dar labiau prisipildo ir dar žemesnio dažnio virpesių metai iš metų, ir ypač per tikinčiųjų sambūrius.
O štai Latvijoje protestantai – liuteronai ir evangelikai – sudaro tik 34 procentus, katalikų – dar mažiau – tik 24 procentai, stačiatikių – 18, sentikių – 2 procentai, o ateistų – 22 procentai. Todėl LATVIJOJE yra lengviau ir kvėpuoti gatvėje, ir lauke, ir dirbti negu Lietuvoje. Tuo tarpu Estijoje dar laisvesnis mąstymas, dar daugiau ERDVĖS pasireikšti individui, ir nepatirti PASITYČIOJIMO iš biurokratų, policijos, ir politikų, nes Estijoje ateistų yra net 67 procentai, tuo tarpu protestantų – tik 15 procentų, stačiatikių – 13 procentų, o katalikų vos vienas procentas.
Štai kodėl Lietuvos politikai NIEKADA Estijos NEPASIVYS, nes ten YRA VISIŠKAI KITOKS ENERGETINIS AUKŠTESNIO DAŽNIO VIRPESIŲ LAUKAS MĄSTYMUI IR VEIKIMUI - SPRENDIMŲ PRIĖMIMUI IR JŲ ĮGYVENDINIMUI - NES NĖRA KATALIKŲ SU SAVO NEGYVOMIS DOGMOMIS IR RITUALAIS, dėl to jų GYVENIMAS NĖRA TOKS DVIVEIDIŠKAS, KOKS YRA LIETUVOJE, TODĖL JŲ IR MĄSTYMAS YRA LANKSTUS IR ELASTINGAS, KAI LIETUVOJE – GELŽBETONINIS IR SURŪDIJĘS.

Ir tokia GELŽBETONINĖ IR SURŪDIJUSI KONSTRUKCIJA, KURI KAIP IR RYGOS MAKSIMOS PASTATO KATASTROFOS ATVEJU, NĖRA MATOMA, NES IŠ IŠORĖS JĄ PAPUOŠIA NENUOŠIRDŽIOS IR DIRBTINĖS ŠYPSENOS, MATERIALIŲ IR NIEKAM NEREIKALINGŲ DOVANŲ GAUSA PO EGLUTE, O VIDUJE VIS TIEK ŠI KONSTRUKCIJA JAU VISA SURŪDIJUSI IR PAŽEISTA – NEBEGYVA, NEATSTATOMA SAVO JĖGOMIS, TIK KOL KAS DAR IŠORINIAI BLIZGUČIAI JĄ PALAIKO, KAD VISIŠKAI NESUBYRĖTŲ.

Tačiau urantai – atradę Rojaus Trejybę savyje – ir drauge su Rojaus Trejybe ir Rojaus Trejybės apvaizda padarys tai, kas dabar atrodo neįmanoma – pavers Lietuvą Rojaus Trejybės GYVĄJA IR SPINDINČIA MEILĖS Šviesa ir Tiesa visai planetai – žmonijai – kad pasaulis mokytųsi iš Lietuvos urantų, KAIP GYVENTI SU ROJAUS TREJYBE. Ir žmonės važiuos čia MOKYTIS SURASTI ŠVIESĄ IR TIESĄ IŠ ROJAUS TREJYBĖS. IR JIE PATIRS TIKRĄJĄ BROLYSTĘ LIETUVOJE, IR TROKŠTE TROKŠ TOKIOS ATMOSFEROS IR SAVAME KRAŠTE. IR IŠ LIETUVOS VEŠIS Į SAVO KRAŠTUS ŠIĄ GYVĄ ROJAUS TREJYBĖS ŠVIESĄ IR TIESĄ ATRASTĄ SAVYJE, IR LIETUVOJE.

Ir tada liūdesio nebeliks, kaip ir Kalėdų ir Naujųjų metų tariamai šventinės butaforijos, reikalingos tik negyvam mirtingojo šešėliui, bet ne gyvai asmenybei - Rojaus Trejybės sūnui ar dukrai. Ir tai, kas viešpataus kiekvieno iš mūsų viduje, tas taip pat sklis ir į aplinką iš atsivėrusių Rojaus Trejybei urantų vis aukštesnio dažnio virpesiais. Ir kaip bus gera kvėpuoti lauke, kaip bus laisva gyventi ir veikti BROLYSTĖJE VISŲ ŠVIESOS LABUI IŠ MEILĖS IR LAISVA VALIA, GAUTA IŠ ROJAUS TREJYBĖS, BE JOKIŲ ALINANČIŲ KŪNĄ IR PROTĄ, IR PINIGINĘ, KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENTIMŲ.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas,
2013 12 24


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal