35. Algimanto mokymas apie Ukrainą ir Popiežiaus sumanymą paskelbti šventaisiais du popiežius - Joną XXIII ir Joną Paulių II, 2014 04 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mokymas apie Ukrainą ir Popiežiaus sumanymą paskelbti šventaisiais du popiežius - Joną XXIII ir Joną Paulių II, 2014 04 02

Mielieji, jeigu tik Rojaus Trejybė-AŠ ESU turėtų plaukų ant savo galvų, TAI ŠIUO METU JIEMS GALVOS BŪTŲ PASIŠIAUŠUSIOS IKI PASKUTINIO PLAUKELIO, pažvelgus į dvidešimt pirmojo amžiaus BEPROTYBES – Putino ir Obamos kvailystes žvanginant ginklais Ukrainoje, Sirijoje, Libijoje, Afganistane, Irake, ir kituose kraštuose. Ir Obamai padlaižiaujantys Lietuvos prezidentė, premjeras, kai kurie ministrai, Seimo nariai, ketinantys net dar daugiau skirti pinigų kariuomenei. Tai – NUSIKALTIMAS.

LIETUVA TURI BŪTI NE NATO NARĖ, O NEUTRALI IR VISUS MYLINTI ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU APVAIZDOS SAUGOMA ŠALIS. LIETUVA TOKIA IR BUS.

Tačiau savo kvailystėmis tokiems tamsos ir agresijos politikams nenusileidžia ir katalikų sektos vadas popiežius Pranciškus, valdantis apie milijardą tikinčiųjų turinčią katalikų sektą ir net pseudovalstybę, Vatikaną, su savo BANKU. Kaip į tokį Rojaus Trejybės-AŠ ESU sūnaus veiklą turėtų žvelgti Rojaus Trejybė-AŠ ESU, jau praėjus dviems tūkstančiams metų po Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus misijos užbaigimo Urantijoje, kai jis sumanė dar šį mėnesį – balandžio 27d. – paskelbti šventaisiais DU ankstesnius popiežius – Joną XXIII ir Joną Paulių II, ir kreipėsi į žurnalistus, pagarsinti šią žinią, kad į Romą atvyktų kuo daugiau piligrimų. O jų laukiama net SEPTYNIŲ MILIJONŲ. Taigi, DUOKITE ŽMOGUI DUONOS IR ŽAIDIMŲ.

Kokia klaikuma, kokia tamsa, kada milijonai GYVŲ-NEGYVŲ KATALIKŲ SEKTANTŲ SULĖKS į Romą, kur jau visuose viešbučiuose išpirktos visos vietos, kad pamatytų, šį NEGYVĄ SPEKTAKLĮ BE PINIGŲ IR BE BILIETŲ, kai bus pirmą kartą VIENU METU šventaisiais paskelbti DU popiežiai, o ir ceremonijoje dalyvaus DU GYVI-NEGYVI ŠIOS DIENOS POPIEŽIAI – VOKIETIS – Benediktas XVI - IR ARGENTINIETIS - Pranciškus.

Kaip gi Rojaus Trejybei-AŠ ESU būtų galima sutvarkyti pasišiaušusius plaukus, jeigu tik juos turėtų, kada Rojaus Trejybės-AŠ ESU sūnūs ir dukros viešai demonstruoja TOKĮ FANATIZMĄ-PAMIŠIMĄ? Ir dar kur, o gi būtent toje VIENINTELĖJE planetoje visoje Vietinėje Visatoje, kur įsikūnijo su SAVĘS PADOVANOJIMO misija Vietinės Visatos Sūnus Kūrėjas. Kokia likimo ironija, kada net Jėzaus vardu prisidengusioje katalikų sektoje šitaip nepaisoma paties Jėzaus GYVŲ mokymų. Jūs niekur nesurasite nė vieno Jėzaus nurodymo, kad nors vienas žmogus būtų skelbiamas ŠVENTUOJU.

O TOKIA, DABAR TAIP SUBUJOJUSI TAMSA, IŠTIRPS tik per Rojaus Trejybės-AŠ ESU atradimą SAVYJE kiekvieno Rojaus Trejybės-AŠ ESU vaiko viduje, tik šitaip ĮSIVIEŠPATAUS TVARKA TIEK KIEKVIENO ŽMOGAUS VIDUJE, TIEK ŠALYJE, TIEK PASAULYJE.

KITO KELIO TIESIOG NĖRA, IR BŪTI NEGALI.

Kad ir kiek milijonų sulėktų į Romą, visi iki vieno jie bus NETEISŪS, kaip ir karinio pramoninio komplekso ĮKAITAI, ir jo valdomi, prezidentai – PUTINAS IR OBAMA – kaip ir kiti prezidentai – kad ir ką jie sakytų ir darytų su savo kariuomenėmis – iš tikrųjų su MŪSŲ DVASIOS BROLIAIS IR SESĖMIS – visi jie YRA NETEISŪS, VISI IKI VIENO.

KIEKVIENAS litas atiduotas kariuomenei, tai NETEISINGUMO IR ŽUDYMO PALAIKYMO LITAS, JIS YRA NUSIKALSTAMAS LITAS.

Ir nesvarbu, kas ir ką jums sakytų kitaip, tas bus NETEISUS.

Neliūdinkime Rojaus Trejybės-AŠ ESU, kad plaukai nesišiauštų, jeigu tik jie būtų.

Mylėkite ir Putiną ir Obamą VIENODAI, ir visus popiežius, kaip ir katalikus, musulmonus, budistus, tik NEPRITARKITE JŲ VEIKSMAMS, KURIE YRA NUKREIPTI PRIEŠ ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU VALIĄ.

BŪKITE GYVAME RYŠYJE SU ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU, IR GARBINKITE TIK ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU.

Žinokite, jokių ŠVENTŲJŲ NĖRA IR BŪTI NEGALI, NES TIK TEN, KUR TAMSA YRA UŽVALDŽIUSI RITUALAIS IR DOGMOMIS ŽMONIJĄ, TEN REIKALINGI NEEGZISTUOJANTYS NEGYVI ŠVENTIEJI, KURIE TAPS PAGONIŠKAIS STABAIS, KURIUOS IŠKELS KATALIKAI Į DANGIŠKAS AUKŠTUMAS, NET NESUVOKDAMI, KAD ROJAUS TREJYBEI-AŠ ESU VISI JŪS ESATE BRANGŪS, IR MYLIMI VIENODAI, IR NĖ VIENAS NĖRA NEI ŠVENTAS, NEI ATSTUMTAS, NEI UŽMIRŠTAS, NEI PRAKEIKTAS.

Jus VISUS IKI VIENO ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU VIEN TIK MYLI, MYLI, IR TIK MYLI, IR VEDA IŠ VIDAUS, KAD TOKIŲ NEGYVŲ SPEKTAKLIŲ, KURIŲ METŲ PASKELBIAMI KAŽKOKIE SUGALVOTI PAČIŲ TAMSOJE GYVENANČIŲ MIRTINGŲJŲ ŠVENTIEJI, NEBŪTŲ – NIEKUR IR NIEKADA.

Todėl tai, kas vyksta Ukrainoje, yra gyvai susieta su tuo, kas bus Romoje. Tamsa yra bet kur tamsa.

Štai kodėl urantai turi dar labiau atsiverti ir atsiduoti Rojaus Trejybės-AŠ ESU vedimui iš vidaus, ir pasitikėti Rojaus Trejybe-AŠ ESU dar stipriau, kad GYVENTŲ GYVĄ ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU GYVENIMĄ – KASDIEN – IR SAVO GYVENIMU SKLEISTŲ GYVĄ MEILĘ IR ŠVIESĄ IR TAIP TIRPINTŲ NEGYVĄ RITUALINĘ, DOGMATINĘ, IR AGRESYVIĄ TAMSĄ, ATEITIES KARTOMS KURIANT GYVENIMO IR ŠVIESOS APLINKĄ SU ATRASTA ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU SAVYJE.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal