Kodėl urantai neturi dalyvauti jokiuose rinkimuose? 2014 04 18

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kodėl urantai neturi dalyvauti jokiuose rinkimuose? 2014 04 18

Mielieji, viena dvasios sesė manęs paklausė – UŽ KĄ BALSUOTI PER PREZIDENTO RINKIMUS? Mane šis klausimas iš dalies nustebino, nes aš jau DAUGYBĘ metų VISIEMS URANTAMS SAKAU KATEGORIŠKAI – NEDALYVAUKITE JOKIUOSE RINKIMUOSE, NES JUOSE YRA VIEN TIK APGAULĖS IR MELO PASIREIŠKIMAS, KURIS YRA NUKREIPTAS PRIEŠ ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU VALIĄ IR MEILĘ, KURI MYLI VISUS VIENODAI. O RINKIMAI - TAI KAIP FIGOS LAPELIU PRIDENGTAS IR DEMAGOGIŠKAI PAVADINTAS POLITINIŲ PARTIJŲ POPULIARUMU AR JŲ PALAIKYMU VISUOMENĖJE MANIPULIATORIŲ IR PINIGŲ NEDORAS IR NET PRAŽŪTINGAS ŽMOGAUS PROTUI IR VEIKLAI SPEKTAKLIS, KURIS KASKART TURI VIS PRASTESNIUS, CINIŠKESNIUS, IR SAVANAUDIŠKESNIUS ARTISTUS.

Būtent RINKIMAIS šitaip visuomenė ir SUSKALDOMA, kai ji turi būti SUVIENIJAMA. O kaip gi TIE ŽEMAŽIŪRIAI POLITIKAI-FARIZIEJAI NESKALDYS, NES JIE YRA AKLI IR KURTI SAVO DVASINE ASMENYBE, TODĖL NEŽVELGIA NĖ IŠ TOLO Į ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU GYVĄJĮ DVASINĮ TILTĄ – MINTIES DERINTOJĄ, VEIKIANTĮ JŲ, KAIP IR MŪSŲ, PROTE, TODĖL GODUMUI NETURI JOKIŲ APRIBOJIMŲ, KAD IŠDRĮSTA NET PATYS SAU PASISKIRTI ATLYGINIMUS, KOKIUS TIK NORI. UŽ KĄ? O GI UŽ VELTĖDŽIAVIMĄ IR NET KENKIMĄ TIEK DABARTINEI KARTAI, TIEK – IR YPAČ – ATEITIES KARTOMS, KADA URANTAMS – NES JIE YRA ATEITIES LIETUVOS VADOVAI, IR JAIS TAPS BE JOKIŲ RINKIMŲ – REIKĖS IŠKUOPTI JŲ VIS LABIAU AUGANTĮ PURVYNĄ.

Štai kodėl niekada nedalyvaukite jokiuose nedoruose žaidimuose – o rinkimai yra nedori žaidimai – kad nestiprintumėte TAMSOS SISTEMOS, kuri dabar yra užvaldžiusi Lietuvą, ir visą pasaulį.

Jūs nesate iš ŠITO pasaulio, nors ir esate ŠITAME pasaulyje. Palikite tuos nedorėlius pseudopolitikus jiems patiems žaisti šį nusikalstamą tamsos žaidimą, kurio net nėra žaidimo jokių kriterijų, nes jie patys kaip nori, taip ir kaitalioja žaidimo taisykles, sujaukia padėtį ir tamsių žmonių protą. O TADA TAMSUOLIAI IR ATEINA Į RINKIMUS, IR NIEKO GILIAU NESUSIMĄSTĘ, SAVO BALSĄ ATIDUODA UŽ LIETUVOS DAR DIDESNĮ SUSISKALDYMĄ, IR NET PRAŽŪTĮ, Į KURIĄ JI RITASI VIS STIPRIAU KIEKVIENOJE SFEROJE – ŠEIMOJE, MOKYKLOJE, POLITIKOJE, EKONOMIKOJE, FINANSUOSE, MOKSLE, TARPUSAVIO SANTYKIUOSE TARP DRAUGŲ, TARP BENDRADARBIŲ, TARPUSAVYJE GATVĖJE, IR NET TARP ĮVAIRIŲ ŠALIŲ. Ir išgelbėti iš katastrofos be urantų nėra kam, nes po KIEKVIENŲ rinkimų tie patys rinkėjai pamato, kad juos eilinį kartą APGAVO, PAŽADĖJO, BET NIEKO NEPADARĖ VISŲ GEROVEI.

ŠTAI KODĖL MANO MYLIMI DVASIOS BROLIAI IR SESĖS – URANTAI –
ATSIVERKITE DAR LABIAU ROJAUS TREJYBEI-AŠ ESU IR DAR LABIAU ATSIDUOKITE ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU VEDIMUI IŠ VIDAUS, IR VEIKITE DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU, KAIP GĖRIO IR ŠVIESOS BENDRAKŪRĖJAI,VISŲ LABUI, IŠ MEILĖS IR LAISVA VALIA, GAUTA IŠ ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU. Kuo labiau atsiveriame, kuo stipriau veikiame su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, tuo aukštesnio dažnio energetiniai virpesiai sklinda iš mūsų sąmonės ir net pasąmonės, o Rojaus Trejybės-AŠ ESU garbinimo ir šlovinimo metu – ir iš viršsąmonės į visą aplinką, ir tuo pačiu politikų ir kitų mūsų dvasios brolių ir sesių žemo dažnio virpesių poveikį jų protui šiek tiek sušvelnina – galima sakyti, jog praskiedžia aplinkos energetinį žemo dažnio virpesių lauką aukšto dažnio virpesiais, kad šiek tiek išorinis poveikis tampa ramesnis, ne tokio didelio streso sąlygomis, kaip ši aplinka būtų be šių aukšto dažnio virpesių. Ir nesvarbu, kad ir toliau BLOGUS IR NEIŠMINTINGUS sprendimus priims politikai, bet be mūsų aukšto dažnio virpesių sklidimo tie patys politikai priimtų dar blogesnius ir neišmintingesnius sprendimus.

Jūs tik pamąstykite, Lietuva jau dvidešimt ketverius metus kai atgavo nepriklausomybę Rojaus Trejybės-AŠ ESU apvaizdos veikimo dėka, kada taip netikėtai sugriuvo visa milžiniška daugiau kaip tris šimtus milijonų turėjusi Tarybų Sąjunga. Ir sugriuvo be kraujo praliejimo, taikiai. Tuo tarpu lygiai tuo pačiu metu griuvo vos dvidešimt milijonų gyventojų turėjusi Jugoslavija didžiulių aukų ir karo veiksmų pragaištingu keliu. Štai ką reiškia DVASINĖ VIENYBĖ, kada LIETUVOJE MELDĖSI NUOŠIRDŽIAI, IR LABAI GAUSIAI VISUR – BAŽNYČIOSE, GATVĖJE, NAMUOSE, RYTE IR VAKARE, DIENĄ IR NAKTĮ, IR VISOJE LIETUVOJE, MELDĖSI, NES NETURĖJO JOKIOS JĖGOS, KAD GALĖTŲ ATSILAIKYTI GINKLU PRIEŠ MILŽINIŠKĄ TARYBŲ SĄJUNGOS KARIUOMENĘ. Ir būtent ši nuoširdi VISŲ malda buvo patenkinta ir tankai ir lėktuvai buvo SUSTABDYTI. Štai KĄ davė Lietuvos žmonėms ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU – LAISVĘ, SU MALDA.

O KĄ PADARĖ LIETUVOS POLITIKAI? NET NEPASTEBĖJO, KAS GI JIEMS PADOVANOJO LAISVĘ – ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU APVAIZDA, ir puolė patys save liaupsinti, kokie jie šaunūs, kad iškovojo Lietuvai nepriklausomybę. Netekę galvos, apsvaigę nuo laisvės, jie ėmė kurti INTRIGAS VIENI PRIEŠ KITUS, pradėjo visiškai užmiršti, kaip dar visai neseniai jų vertybės buvo nepriklausoma šalis, laisvė, teisingumas, dora, garbė, šeima, vaikų ir jaunimo lavinimas ir švietimas, žmogaus orumas ir gerbūvis. Visa tai buvo SUNAIKINTA, sunaikinta POLITIKŲ NEAPYKANTOS RANKOMIS IR GALVOMIS, priimtais kvailais sprendimais išdraskyti visus kolūkius, nes tai Tarybų Sąjungos palikimas. O juk kolūkiai Lietuvoje galėjo ir toliau likti, ir aprūpinti darbu kaimo gyventojus. Jeigu kurie būtų bankrutavę, tai jų vietoje būtų natūraliai iškilę kiti dariniai, gal kooperatyvai, gal individualūs ūkininkai, o gal ūkininkų susivienijimai, ir jie patys būtų tarpusavyje derinę savo veiklos kryptis ir veikimą VISŲ LABUI, o ne savojo GODUMO TENKINIMUI. Būtent politikai pažeidė Rojaus Trejybės-AŠ ESU MEILĖS ĮSTATYMĄ leidę, ATSEIT, privatizuoti NETEISĖTŲ BŪDU – NET PAVARTOJANT FIZINĘ JĖGĄ UŽGROBTI GERAS PRAMONES ĮMONES NUSIKALTĖLIAMS, KURIE NETURĖJO JOKIO SUPRATIMO APIE EKONOMIKĄ, IR ĮMONES PRIVEDĘ PRIE BANKROTO. Čia Lietuvos politikai apgavo tautą įviliodami į NAUJĄ NEPRIKLAUSOMYBĖS PRARADIMO SĄJUNGĄ – EUROPOS SĄJUNGĄ, IR YPAČ Į KARINĮ BLOKĄ – NATO. Tai buvo tokie neišmintingi sprendimai, kad Rojaus Trejybė-AŠ ESU AIKTELĖJO DĖL TOKIO LIETUVOS POLITIKŲ TRUMPAREGIŠKUMO IR NEIŠMINTINGUMO.
NE TAM ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU TAIP SAUGOJO IR PUOSELĖJO LIETUVĄ IKI TOL, KAD LIETUVIŲ LIETUVOJE BŪTŲ DAUG DAUGIAU, NEPALYGINAMAI DAUGIAU, PALYGINUS SU ESTIJOJE IR LATVIJOJE GYVENANČIAIS LATVIAIS IR ESTAIS, KUR JŲ BUVO VOS NE MAŽIAU KAIP PUSĖ VISŲ ŠALIES GYVENTOJŲ, O LIETUVOJE LIETUVIŲ BUVO DAUGIAU KAIP 80 procentų.

Atrodytų be MASKVOS patys tarpusavyje lietuviai tikrai save pajėgs tvarkyti, tuo labiau, kad tai buvo gerai išvystytas tiek pramonės, tiek ir žemės ūkio kraštas. Ne POLITIKAI VISKĄ TAIP SUNIOKOJO, kad atrodo, jog VIESULAS SIAUTĖ VISOJE LIETUVOJE, KAD NET VIENĄ MILIJONĄ PAVARGUSIŲ NUO GYVENIMO LIETUVOJE JAUNŲ ŽMONIŲ IŠPŪTĖ GERESNIO GYVENIMO IEŠKOTIS SVETUR, NET IR KALBOS NEMOKANT, NET BĖGANT IŠ KAIMŲ. O dabar TOKIŲ PSEUDOPOLITIKŲ SPRENDIMŲ PASEKMĖS LABAI KARČIOS, KAIMAI BE GYVENTOJŲ, MIESTELIAI BE DARBO, JAUNIMAS BE MOKSLO, BE PROFESIJOS, VERSLAS BE ATEITIES, GYVENTOJAI BE RAMYBĖS IR PERSPEKTYVOS, KAD BUS GERIAU, NES PO KIEKVIENŲ RINKIMŲ – TIK BLOGIAU.

Po šių vadinamojo prezidento rinkimų bus taip pat DAR BLOGIAU. Rašau VADINAMOJO, nes vakar šiek tiek pasižiūrėjau visų kandidatų į prezidentus PASISAKYMUS-ATSAKYMUS Į KLAUSIMUS, ir pamačiau kad jie net nesuvokia, KAS YRA PREZIDENTAS. O ir pati laida buvo NEGYVA, tai nebuvo net DISKUSIJOS, o jau nekalbu apie DEBATUS, bet tai jau ir pačių KANDIDATŲ nesupratimas, kas yra DEBATAI, kad jie sutiko dalyvauti tokiame mokinukų vaidmenyje, atsakinėdami į žurnalisto klausimus, kaip ir žurnalisto nesuvokimas, KAS YRA DEBATAI, ir kaip juos organizuoti.

Mylimieji urantai, mylėkite visus, bet patys NIEKADA neremkite nė vienos politinės ar visuomeninės organizacijos. Tegu tuo rūpinasi tie, kurie nesuvokia, kad Rojaus Trejybė-AŠ ESU myli visus VIENODAI, ir nė vienos partijos neremia. Būtent MIRTINGASIS TURI SAVO VALIĄ SULIETI SU ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU VALIA, O NE ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU SAVO VALIĄ DERINA PRIE MIRTINGOJO KVAILIOJIMŲ.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal