42. Algimanto mokymas apie stichinių jėgų sutramdymą MINTIES ENERGIJA, 2014 05 20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mano mokymas ir patyrimas apie stichinių jėgų sutramdymą savo MINTIES ENERGIJA

Vakar vėlai vakare pamačiau žaibuojantį dangų ir milžinišką juodos spalvos debesų masyvą, artėjantį link Žvėryno. Žaibas perskrosdavo nuo dangaus viršaus iki pat žemės, kiek man buvo galima per langą matyti. Kaip tik tuo metu per Rusijos televiziją parodė milžiniškus potvynius Serbijoje, Kroatijoje, ir Bosnijoje ir Hercegovinoje ir pranešė apie keliasdešimt žuvusiųjų, nes prilijo, per parą tiek, kiek paprastai prilydavo per kelis mėnesius. Potvyniai jau taip pat apėmė kai kurias Vengrijos, Lenkijos dalis. O ir Vilniui oro prognozė buvo su stipriu lietumi, net su škvalu ir perkūnijomis, nes diena buvo ne tik šilta, bet net karšta, tad šilto oro masės tikrai susidurs su aukščiau esančiomis šaltomis ir iškrova bus labai stipri. Tą mačiau ir iš DEBESŲ MASĖS IR JŲ JUODUMO, O IR ŽAIBŲ IŠRAIŠKA JAU RODĖ, KAD TIKRAI BUS GAUSI LIŪTIS IR SU ŽAIBAIS IR PERKŪNIJOS TRANKYMUSI.

Pagarbinau Rojaus Trejybę-AŠ ESU ir pradėjau savo minties energiją nukreipti į debesų masyvą ir žaibų iškrovą, kad ši energija suteiktų žaibų iškrovai kryptį į viršų, į atmosferą, o ne žemyn, ne į žemės paviršių, kad perkūnijos garsas taip pat kiltų į viršų, tuo tarpu debesų masyvas – sklaidytųsi ir pasklistų taip pat į viršų, šitokiu būdu savo tūrį didindamas, o tankį mažindamas.

Ir labai greitai jau išgirdau, kaip griaustinio garsai vis labiau kilo aukštyn, o ne leidosi žemyn. Dar po kurio laiko pamačiau kažkokį šviesesnį, tai ne tas žodis, tiesiog net GELSVO atspalvio lopinėlį juodame debesų masyve. Ir šis gelsvos spalvos lopinėlis mano akyse ėmė augti ir plėstis tiesiog akivaizdžiai tirpindamas juodus debesis. Buvo aišku, kad joks vėjas TAIP GREITAI debesų negali nupūsti, tuo labiau, kad prieš mano akis vyko PROCESAS – aš mačiau TIRŠTŲ IR JUODŲ debesų PLONĖJIMĄ ir SKLAIDĄ, kol suvokiau, kad jau matau SKAIDRŲ DANGŲ, jau visiškai švarų, be jokių debesų.

Tai buvo NUOSTABU, kada tu pats savo akimis matai TAVO PATIES MINTIES ENERGIJOS GALIOS VEIKIMĄ, APMALDANT STICHINĘ ENERGIJĄ, KURI GALI SUGRIAUTI STATINIUS, UŽLIETI MIESTUS, UŽDEGTI MIŠKUS AR NAMUS. Ir visa tai paklūsta tavo MINTIES GALIAI. Kaip nuostabu, kad ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU suteikia tokią galią savojo vaiko – mirtingojo – sūnaus ar dukros – sąmoningos minties apraiškai, kad stichines nelaimes jis pajėgus SUSTABDYTI.

Naktį, jau po antros valandos, aš per miegus išgirdau griaustinį, lietaus smarkų barbenimą į langą ir net per užmerktas akis jaučiau žaibavimą. Aš vėl pagarbinau Rojaus Trejybę-AŠ ESU, ir vėl ėmiau savo minties energijos vektorių nukreipti ir į man nematomus debesis ir žaibus, taip, kaip tą dariau vakare žiūrėdamas į dangų, o dabar tą dariau gulėdamas, net iki galo nesibudindamas, bet vis paklausydamas, koks yra griaustinio garsas, ar jis kyla aukštyn, ir vis savo minties vektorių STIPRINAU, ir debesis sklaidžiau, kad liūtis mažėtų. Ir pradėjau girdėti, kaip griaustinis kilo vis aukštyn, tolyn nuo planetos paviršiaus, o liūtis taip pat tarsi įnoringas ir eiklus laukinis mustangas ėmė ramintis, vis tik pasiduodamas kaubojaus užmesto laso poveikiui. Kaip sakoma, prieš vėją nepapūsi – kas stipresnis, to ir valdžia.

Tad labai greitai griaustinis buvo jau labai aukštai, ir liūtis tarsi užrišta – liovėsi iš viso. Aš toliau atsidaviau miego karalystei, bet viduje – ASMENYBĖS SĄMONĖJE – buvo puikus PASITIKĖJIMO jausmas, kad galima savo minties energijos galia, GAUTA IŠ KŪRĖJO, veikti ir žaibus, ir liūtis, ir debesis.

Ryte per Rusijos kanalą vėl mačiau Serbijos, Kroatijos, ir Bosnijos ir Hercegovinos potvynių apsemtų vietovių žmonių kančią, gausybę žmonių netekusių viso savo materialaus turto, net ir namų – jie buvo tokie bejėgiai ir pasimetę, kalbėjo apie savo skausmą ir baimę, kad nieko nebežino, ko stvertis.

JIE NIEKO NEŽINO, KAD AUKŠTESNĖ GALIA UŽ STICHIJOS GALIĄ YRA JŲ PAČIŲ VIDUJE.

Jie yra savosios problemos, jau pavirtusios į jų tragediją, pačiame sūkuryje, ir nežino, kaip iš jo išsiveržti, nors TIKI HOROSKOPAIS, KAD KAŽKOKIOS PLANETOS IR ŽVAIGŽDYNAI JIEMS NULEMIA DIENOS AR METŲ GYVENIMO ĮVYKIUS, BET JOKIU BŪDU NESUTINKA NUŠVISTI TIEK, KAD ŠALIA SAVO NOSIES ESANČIAS STICHIJAS GALĖTŲ PAVEIKTI IR ŠITUO ĮTAKOTI SAVO APLINKĄ, O NE TIKĖTI ASTROLOGINĖMIS NESĄMONĖMIS, IR PASKĘSTI PRIE SAVO NAMO.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal